Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Børnekonventionen

Undervisningsforløb i 7.klasse (intro)
by

eva nielsen

on 27 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Børnekonventionen

en konvention for alle børn
Bornekonventionen
Hvad er børnekonventionen?
Børnekonventionen, et regelsæt om børns rettigheder
vedtaget af FN i 1989
193 lande har underskrevet konventionen
Danmark i 1991
Hvad indeholder børnekonventionen?
"Børnekonventionen indeholder:
Børns grundlæggende rettigheder-
retten til mad, hjem og sundhed"
"Den indeholder også børns ret til
udvikling, i form af leg, undervisning
og fritid"
"og børns ret til beskyttelse..."
"børn har ret til at blive beskyttet mod diskrimination, deltagelse i krig og vold"
"og til sidst børns ret til medbestemmelse,
ytringsfrihed, medindflydelse og deltagelse"
Børnekonventionen beskytter
alle børn under 18 uanset:
hudfarve, religion, sprog, handicap, Økonomiskeforhold, eller
politisk overbevisning
DINE RETTIGHEDER
Børnekonventionen giver DIG rettigheder, men det er politikerne skolen kommunen, regionen, domstolene og dine forældre der skal sørge for at de bliver respekteret
kommunen
politikkerne
regionen
politiet
skolen
domstole
forældre
lægen
1959
1979
1983
1989
1990
1991
2002
Polen tager initiativ til Børnekonventionen
NGO'er (organisationer) samarbejder om ideer og foreslag til børnekonventionen
FN vedtager Børnekonventionen den 20.november
61 lande underskriver børnekonventionen og konventionen træder i kraft samme år
Danmark godkender børnekonventionen den 19.juli
man bliver enige om at alle lande skal lave en plan for at gøre forholdene bedre for børn

børn -> børneombudsmand/ Ngoer og børnerådet -> børnekomité-> DK
Børnekonventionens artikler
Børnekonventionen består af 54 artikler
Gå i grupper af 4, læs artiklerne, hvilke 5 syntes i er de vigtigste?
Læs i bogen om 8.A på Hvide Sande Skole, der har valgt de fem artikler i Børnekonventionen, som de finder vigtigst. Se også børnerettighedsagenternes liste på side 40-41.
2 grupper går sammen, diskuter jer frem til om i var enige/uenige med skolen og børnerettighedsagenternes liste. Hvorfor tror i at i er enige/uenige?
også for mig
og mig
Staten skal forhindre kidnapning af børn
Barnet skal have et navn og et fædreland
Alle har ret til at leve
Staten skal hjælpe børn til at få et godt liv
Barnet har ret til selv at vælge hvilken religion de vil tro på
Staten skal nedbringe børnedødelighed
Barnet skal have det godt og være i social sikkerhed
OPGAVE 2
Spil spillet Livets Lotteri på
http://livetslotteri.redbarnet.dk/

Lav et kreativt produkt om dit land. faglige informationer skal indgå
opgave 3
børneægteskaber

Hvis du lander på et land i Livets Lotteri, hvor der er en artikel om børneægteskaber,
så kan du arbejde med disse opgaver:
opgave 1
1. Læs artiklen om børneægteskaber i Livets Lotteri
og Diskutér indholdet set ud fra ”dit” land

Hvor vigtigt er det for ”dit” land, at børn ikke bliver gift,
før de er gamle nok til det?

Hvornår er en person i dit land gammel nok til at
blive gift? 12, 15, 18 år eller mere?

Sammenlign dit lands skikke med forhold i DK

Hvornår er det OK, at den unge gifter sig?
opgave 2
Du skal giftes
Din familie har bestemt, at du som pige skal giftes om et halvt år med en mand, der er 30 år gammel. Du har mødt ham et par gange. Hvad vil du gøre?
a) Gifte dig for at adlyde din familie.
b) Gøre modstand og nægte at gifte dig.
c) Forklare min familie, at du elsker en på din egen alder – men at familien får det sidste ord.
d) Stikke af hjemmefra med din kæreste på samme alder som dig.
opgave 3
Skriv selv videre
Hvis jeg bliver tvunget til at gifte mig som 14-årig, så …
Hvis jeg gifter mig, så er det, fordi …
opgaver

. Sæt fokus på mobning! Er der forskel på mobning og drilleri? Lav definition af hhv. mobning og drilleri. Drøft det i klassen – jeres lærer skal være til stede.

. Hvor mange i jeres klasse har prøvet at blive mobbet (mere end venskabeligt drilleri)?
Er det sket, når I står overfor hinanden eller via mobiltelefon og/eller internettet?

Drøft derefter, hvad derer værst, og om det er lige så galt at blive mobbet via Facebook, som det er, når I står over for hinanden. Jeres lærer skal være til stede.


. Læs ”En meget ubehagelig oplevelse” og kom med forslag til, hvad man kan gøre for at undgå den slags.

. Del klassen op i drenge og piger. I må ikke kunne høre, hvad det andet køn snakker om. Giv tre gode råd til, hvad man kan gøre for at undgå at føle sig overtalt eller presset til at have sex med en person, man kun kender fra internettet. Skriv rådene ned, og drøft derpå rådene hele klassen sammen. Er pigerne og drengene enige?
1
3
4
offentlig eller privat
1
2
3
Skriv din gruppes artikler på tavlen. Drøft i klassen, og vælg de tre vigtigste for jeres klasse.
Børn har både ret til et privatliv og til at
blive beskyttet. Det er jeres ret. Men
hvornår må jeres forældre så blande sig i
jeres liv? Hvornår er I modne nok til, at
jeres forældre ikke blander sig? Afhænger
det af alder eller modenhed?

Snak om det i grupper.
OpGavE
Hvad betyder understående og
hvorfor tror I det er vigtigt?
BØRNEKONVENTIONEN SKAL SIKRE ALLE VERDENS BØRN SAMME RETTIGHEDER
Et eksempel
FN vedtager "erklæringen om barnets rettigheder"
læs siderne 12-15
1. Sms
Med mobilen kan du holde kontakt med dine venner, lave aftaler og sende små hilsner. Du skal være meget opmærksom på, hvordan du skriver, da man ikke kan se dit ansigtsudtryk. Nogle ting, som måske er ment i sjov, kan nemt misforstås.
Find den sidste sms, du har modtaget på din mobil.
Skriv beskeden ned. Var det noget, du blev glad for, eller var det en besked, du blev ked af at få. Hvorfor? Hvilke ord, vendinger gjorde dig glad eller ked af det?
øvelse om smser
10mins hurtigskriv
forforståelse
oPgaVe
spil spillet
http://www.boerneinfo.dk/spil/spil+om+privatliv
spil spillet
http://www.boerneinfo.dk/spil/spil+om+mobning
artikel 6,
artikel 9
artikel 12-14
artikel 16
artikel 19
En rapport fra 2008 viser, at en en ud af tre børn i sjette klasse har været udsat for mobning.
Hvert 4. barn har været udsat for mobning i løbet af de sidste par måneder. Ca en elev i hver klasse (1 ud af 25 børn) oplever at blive mobbet hver uge. 1 ud af 5 børn indrømmer, at de har mobbet andre. En tredjedel af børnene har svaret, at de sjældent eller aldrig snakker om mobning i klassen.
Trods ovenstående syntes 97,5% ikke, at det er i orden at mobbe.
MOBNING
Quiz
http://megafonen.redbarnet.dk/Quiz.aspx?ID=1106
Hvad lavede vi sidst ??
Hvad er børnekonventionen?
Hvad indeholder børnekonventionen ?
Hvad kan i huske om børnekonventionen?
2

FN har nedsat Børnekomiteen som er en forsamling på ti personer fra hele verden. De skal kontrollere, at landene lever op til deres pligt og sørger for, at børn får deres rettigheder opfyldt. Alle lande skal hvert femte år sende en rapport til Børnekomiteen om, hvad de har gjort for børnene. Børnekomiteen skriver en rapport tilbage til landet, hvor den påpeger hvad landet skal gøre bedre for børn. Der findes ingen straf for ikke at overholde Børnekonventionen. Forskellige organisationer som f.eks. Red Barnet holder også øje med at landene ikke overtræder reglerne i Børnekonventionen.
Hvem sørger for at konventioen bliver overholdt?
Børnekonventionen et vigtigt arbejdsredskab for NGOerne. Organisationerne udfører hjælpearbejde i blandt andet de fattige lande, hvor mange af børns rettigheder ikke bliver respekteret.
Organisationerne oplyser børn, deres forældre – ja hele befolkningen om, at børn har ret til et godt liv ifølge Børnekonventionen. Organisationerne går også til landenes regeringer og påpeger, at de faktisk selv har godkendt Børnekonventionen og dermed har forpligtet sig til at forbedre forholdene for børn.
Mange organisationer laver også skoleprojekter.
Herudover laver mange NGOer velgørende arbejde så som vacciner eller andet.
Hvad bruger organisationerne Børnekonventionen til?
Foreløbigt er traktaten underskrevet og ratificeret af 193 nationer – kun to har endnu ikke ratificeret traktaten: Somalia og USA (2008). - da de kun har underskrevet konventionen.
For Somalia gælder at landet er i opløsning og at regeringsmagten i praksis er ikke eksisterende.
For USA er der problemer i forhold til deres holdning til strafferetslige tiltag mod børn og børns inddragen i militære aktiviteter.Selvom landene har skrevet under på at overholde konventionen, er det ikke sikkert de kan, selvom de gerne vil. Et land kan være så fattigt, at det fx ikke har råd til sørge for mad og skolegang til alle børn.
USA OG SOMALIA
fakta om børnekonventionen
Hør sangen
At underskrive = Når et land har skrevet under på Børnekonventionen, har det endnu ikke bundet sig til at skulle overholde den. Det har kun skrevet under på, at det vil arbejde hen imod at ratificere konventionen.
For at et land endeligt har forpligtet sig til at ville overholde artiklerne i Børnekonventionen, skal det ratificere den:
At ratificere = Når et land ratificerer konventionen forpligter det sig til at overholde børns rettigheder, som de er beskrevet i Børnekonventionen. Landet lover også, at det vil ændre sine love, hvis det er nødvendigt for at sikre børns rettigheder.
Underskrive / Ratificere
Nej. Man kan ikke gå direkte ind i en retssal i Danmark og bruge Børnekonventionen som lov. Men når et land har tilsluttet sig Børnekonventionen, skal det indrette landets love efter konventionens regler. Og selvfølgelig skal landene sikre børnene alle de rettigheder, der står i Børnekonventionen. Landets regering har også pligt til at oplyse befolkningen om, hvad der står i Børnekonventionen.
Nogle mener børns rettigheder og Børnekonventionen stå på skoleskemaet overalt i verden.
Er børnekonventionen en lov?
hør sangen
ANDEN OPGAVE
Lav et kreativt produkt om hvor i, i grupper af 3:
Sammenligner Danmark
og dit lotteriland
laver en oversigt om hvordan det er at være barn i Sierra Leone
indsamler og formidler fakta om f.eks. kriminalitet/ mishandling/ mobning eller andet
http://megafonen.redbarnet.dk/Hvad-g%C3%B8r-Red-Barnet.aspx?ID=928

http://skole.unicef.dk/video-rettighedstegnefilm-bornearbejde
Se filmen - hvad handler filmen om?
Hvilke Artikeler overtrædes?
Nedskriv forløbet
Hvilke Artikler overtrædes?
Grupper
1
2
3
4
5
Andrea
Kofi
Anita
Emil S
Naomi
Dicte
Andreas
Freia
Jonas
Nik
Davut
ML
Emil E
Julie
Steven
Rune
Frederik
Freja
Magnus
Samrd
Laura
Emma
Meron
Bertel
Hussein
Sarah
Alle børn har ret!!
Opg 1
Snak sammen 2&2 hvad tror du børn har ret til?
Rettigheder= at man har ret til noget
Opg 2
Se filmene, hvad har børn ret til ifl. filmene?
Hvad siger sangen om dine rettigheder?
Full transcript