Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Filosofia

Seon-Hwa Lee, Angela Chen, Andrea Gutierrez
by

Sona Lee

on 5 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Filosofia

Els filòsofs pluralistes
Heràclit i Parmènides

Parmènides d'Elea
Empèdocles
Anaxàgores
Leucip
Demòcrit d'Abdera
Zenó d'Elea i Melissos de Samos
Zenó d'Elea
Melissos de Samos
Els filòsofs de Milet
Els pitagòrics
Els sofistes i Sòcrates
Terme grec que significa , principi de les investigacions filosòfiques.
Els filòsofs intentaven respondre les qüestions sobre .
Els mites no els hi havien quedat clars


La physis i el principi de totes les coses

Physis:
naturalesa
el món físic o la naturalesa
L'objectiu era buscar
,
el principi o l'element del qual es compon tot el que existeix.

l'arkhé
Gran observador de la naturalesa.
Donava idees que servien per interpretar els fenòmens naturals.
Segons la seva teoria...

· Està situat en el principi temporal i és l’origen de tot.
· És l’element constitutiu comú a totes les coses.
· Determina les característiques i els processos als quals estan sotmesos tots els objectes.

L'arkhé
Tales de Milet
Va néixer a Milet, la ciutat comercial més rica de la costa de l’Àsia Menor.
Només hi ha referències d'opinions sobre el món i els homes.


L’aigua és el principi de tot
Segueix el camí de Tales i interpreta d’una manera més ''racional'' la relació de l’home amb l’univers que l’envolta.
Utilitza el terme ápeiron ''com a principi i element de les coses existents i conté la causa tota del naixement i la destrucció del món''
Per tant, la realitat ha de ser una cosa indeterminada i imprecisa. Transmet que la justícia ha d'equilibrar tot el desordre.Filòsof grec de Milet que va viure entre l’any 610 i el 547 a.C
· Va escriure un llibre ''Sobre la naturalesa ''
· Va utilitzar el gnomon, un objecte per mesurar l’ombra , el temps i l’altura del Sol.
· Va ser el primer ''en dibuixar sobre un tauler un mapa de la terra habitada'' i construir una mena d’esfera on hi havia representats alguns astres
· Va admetre la pluralitat de mons i el moviment etern de les coses.

Anaxímenes
Heràclit
Tales de Milet
Anaxímenes
Anaximandre
Metodologia Sofista
Destacaven en aspectes relacionats amb la metodologia de l'ensenyament:
- L'educació incloïa tots els coneixements.
- El coneixement era un procés.
- La sabiduria no era absoluta.
- Problema per avaluar la validesa del coneixement.

- Va néixer l'any 490 aC a la ciutat d’Agrigent.

- Empèdocles va ser metge, poeta, orador, demòcrata i enginyer de la seva ciutat.

- Va morir l’any 430 aC.

-L’arkhé d’aquest filòsof són els 4 elements: aire, aigua, foc i terra.

- Ell pensa que cada home té una veu pròpia i individual.Els Sofistes
-
Sofista
: aquell que sap.
- Els sofistes tenien una
nova manera
d'entendre els coneixements.- Va néixer l’any 480 aC.
- Va ser
compatriota
de Demòcrit.
- Va exercir una gran influència sobre Pèricles.
- Va escriure el llibre

"Sobre els déus"
, degut a les opinions d'aquest, es van cremar el seus altres textos que parlaven sobre: l’estat, ciències, lluita, ambició, virtuts, l’art erística, déus, veritat i les antilogies.
Protàgores
Per ell, l'arkhé, el fonament de les coses, és l'aire.
Creia la respiració com a principi de vida.
Suposa que les formes denses del vapor, són la causa dels diferents fenòmens amb què es fa present la realitat.

Se suposa que va néixer cap al 570 a.C. a Samos.
Va fundar una escola a Crotona.


Gòrgies
- Va néixer a Leontínoi (Sicília), l’any 485 aC.
- L’any 427 aC va ser enviat a Atenes per ajudar en la guerra contra Siracusa.
- És comparat amb
Néstor
, el famós orador de la Ilíada .
- Les
ciutats gregues
van tenir una gran
influència
pel seu saber i les seves qualitats oratòries.
- Va morir a Tessàlia en l’any 380 aC.


<<
L'home és la mesura de totes les coses
,
de les que són en tant que són, i de les que no són, en tant que no són>>.
Protàgores
Pensament
Obres
Obres
Va realitzar dos escrits, "
Sobre la natura
" i "
Sobre el no-ésser
".

Va escriure el llibre "
Sobre els Déus
"
- Gòrgies nega qualsevol tipus de veritat objectiva i aquesta negació l’extén.
- Destaca la
importància
de la paraula i de l’art de la retòrica.
Sòcrates: l'individu, les lleis i el saber
- Va néixer a Atenes 470 aC.
- Sòcrates va
tenir relació amb els sofistes
- Va lluitar en les batalles de Potidea i Dèlion.
- Tot el que se sap sobre ell, és gràcies a Plató, que va ser alumne seu, ja que ell
no va deixar res escrit
.
- Un tema fonamental del seu ensenyament era l'
ànima
.

Manera de pensar
-Intenta superar el relativisme i intenta trobar una veritat absoluta (fet diferenciador dels sofistes)
Busca
raonaments inductius
i
definicions universals.
Utilitza la pregunta com a procediment (
pregunta socràtica
)
Per trobar respostes a les preguntes, Sòcrates utilitza la
ironia
, que consisteix en el reconeixement de la pròpia ignorància; també la
maièutica
, que és l'art de donar llum, i d'aquesta manera completar el procés irònic, on desperta els coneixements que l'interlocutor ja té.
L'ètica
- Educar a l’home per mitjà d’un exercici continu en busca del bé .
- Desitja poder entendre el bé i poder transmetre'l amb el llenguatge.
- Defineix que, només qui actua sabent que actua bé assoleix la moralitat i també la felicitat.


Mort
- L'any 399 aC, tres cuitadans acusen a Sòcrates d’haver comès tres delictes i és condemnat a mort:
a) No respectar els déus de la ciutat.
b) Introduir nous déus.
c)Corrompre la joventut.
- Va tenir oportunitats d'escapar, però es va negar.

Les escoles socràtiques: l'escola cínica
Les escoles socràtiques
- En aquestes escoles s'agrupaven els deixebles i amics de Sòcrates , van desenvolupar aspectes com: la importància dels conceptes, l' interès per la filosofia pràctica, les formes de la felicitat, l'acceptació del cos i els seus sentits i el cultiu de la independència.

L'escola cínica
- Antístenes va ser deixeble de Sòcrates, amb jocs verbals expressava l'aguda reflexió que tenia sobre el llenguatge.
- Diògenes de Sínope i Crates de Tebes, van accentuar la naturalitat dels éssers humans.
Anaximandre
El mite resumia les primeres respostes envers el món com:
Com va sorgir l'univers? Per què existeix el dolor o la malaltia?


La filosofia grega va començar a les colònies gregues de l’Àsia Menor, als ports importants on hi havia intercanvis de mercaderies i d’idees.


Actualment es coneixen aquests fets perquè poc abans de l'any 600 aC es van conservar per escrit les llegendes i els pensaments amb l'alfabet fenici.

Hi ha escassetat de textos ja que la literatura es transmetia oralment, com la Ilíada i l’Odissea: els recitadors els cantaven al poble.

El que se sap dels primers filòsofs, es deu al treball d'investigació del s . XX i a les citacions d’autors posteriors: Plató, Aristòtil, Teofast , Diògenes Laerci, Ciceró,etc.
-Es creu que va ser mestre de Demòcrit.

-Gairebé no hi ha dades sobre la seva vida i la seva obra.

- S'arriba a dubtar de la seva existència.
- Va néixer l'any 470 aC a Abdera.

- Va viatjar per Egipte i Orient.

- Es va dedicar a la recerca en la seva ciutat natal.

-Va morir amb més de noranta anys.

- Demòcrit basant-se en l'ésser de Parmènides diu que aquest consisteix en éssers infinits- àtoms (que no poden dividir-se més).

-Els àtoms per ell, són neutres i diversifiquen i organitzen els seus moviments. Així s'origina i es configura el món.


No estaven satisfets amb els mites, ja que no els responien del tot;
l’estranyesa va provocar el pensament , la filosofia.


Aquesta nova manera d'explicar la realitat, li van donar el nom de lógos, que en grec significa paraula, discurs o raó, que, avui, l'anomenem filosofia.
La diferència bàsica entre el mite i el lógos és:

ápeiron
aigua
aire
Va néixer a Milet (585 a. C. – 524 a. C.)
Va ser deixeble de Tales i d'Anaximandre, coincidint amb l'arkhé, el principi de totes les coses.
El mite és una explicació feta per mitjà de relats.
El lógos és una explicació feta per mitjà d'arguments.
-És de l'escola de Parmènides.

- Va estar al capdavanter de l’Armada de Samos i va intervenir en la política de l'illa.
-Va néixer l'any 500 aC a Clazòmenes.

-Les seves idees sobre astronomia i els fenòmens celestes van ser causa d'una acusació d'impietat.

- Va morir l'any 428 aC a Làmpsac.

Pitàgores de Samos
Cultivaven diversos sabers, com les matemàtiques, amb pràctiques secretes- destacaven més el carácter de l’estrany fundador.
Es prohibia menjar certs aliments, calia abstenir-se de menjar éssers vius.
Obligava guardar en silenci sobre els ensenyaments rebuts dins la secta.
Tenien manaments als quals es sotmetien els pitagòrics.

L'ànima i el món
''L'ànima és immortal, transmigra d'unes espècies a unes altres; el que s'ha esdevingut es torna a repetir periòdicament''
Diògenes Laerci (VIII, 36)

''Els pitagòrics creien que l'ànima és aquella pols que hi ha a l'aire, per la qual cosa s'introduïa en el nadó mitjançant la respiració''
Aristòtil,Física, IV, 212b, 23-26)
El nombre i l'harmonia de les esferes
Aquesta harmonia és fruit de les relacions entre nombres, de les compassades distàncies de les estrelles.

Els treballs matemàtics dels pitàgorics han sigut grans aportacions cientíques ( Teorema de Pitàgores).
- Va néixer al nord de Milet, a la ciutat d'Efes.

- Va estar emparentat amb l'aristocràcia dominant de la ciutat.
El foc amagat i l’ànima
- L’ arkhé d’aquest filòsof és el foc.

- El foc mostra el principi i el fons inestable de la realitat.

- També creu que és intel·ligent i la causa de l’organització de totes les coses.
El riu que ens porta
- Heràclit utilitza la imatge d’un riu per demostrar el fluir continu de les coses.

L’harmonia dels contraris
- L’harmonia significa en grec “unió”, “acoblament” per això, ell diu que el món és el joc dels oposats que s'harmonitzen i es conjuguen.
El lógos
- El lógos és una espècie de raó universal que tot ho unifica.

- També parla del lógos com si fos una meta de la intel·ligència i del progrés, i una realitat present en totes les coses.
- Va néixer al sud de Nàpols en Elea, l’any 540 aC.

- Creador de les lleis d'Elea.

-L' arkhé de Parmènides és l'ésser (el que és real).

- Parmènides va escriure un poema per comunicar el seu pensament que marca un camí de reflexió i defineix els límits de dues perspectives oposades del pensament.


EL pròleg a un viatge
El seu poema està en hexàmetres a l’estil homèric.
• Els personatges són aparentment pacífics, defensaven la veritat, la justícia, l 'opinió,etc.
• Es conserven 156 versos perquè els autors posteriors els van incloure en les seves obres.
• Es pot deduir que el poema s'estructurava en 3 parts: la introducció, l'exposició de la via de la veritat i la via de l'opinió dels mortals.

La via de la veritat
- En la via de la veritat Parmènides exposa que l'ésser i el pensar són la mateixa cosa.

- Deixa veure dos "principis": “allò que és, és; i allò que no és, no és". L'altre "principi" és pels mortals “a qui tant els és ser com no ser".


Allò que és l'ésser
- L'ésser és el límit del pensament.

- La via de l’opinió que està en el poema de Parmènides fa referencia als objectes dels sentits abandonats en la via de la veritat.
- Va néixer a la ciutat d’Elea a l’any 490 aC.

- És deixeble de Parmènides.

- Va morir l’any 430 aC aproximadament.

- Els seus arguments per defensar a Parmènides , se centren en el problema de la pluralitat i en el del moviment.

- Les seves apories van donar-li una gran fama.

-Va modificar algunes tesis de Parmènides afirmant que l’u és infinit.

- Parla del relativisme dels sentits on anuncia idees que apareixen en la teoria dels àtoms que va desenvolupar Demòcrit.

L'amor i l'odi
- Creu que l’amor i l’odi són els motors del món.

- Diu que en el regne de l’amor pot sorgir l’odi.

- Considera l’amor com una font de creativitat.


Les homeometries d'Anaxàgores
- Per Anaxàgores, no és possible que alguna cosa tingui un origen o un fi, però al món de les coses ha d'haver una unitat originària en què hi és tot.

- Tots els éssers tenen la mateixa composició, però en la seva constitució predominen les homeomeries.

- Les homeomeries són eternes i immutables, poden dividir-se infinitament i tenen moviment però necessiten un element extern que és el noûs.

El noûs
- El noûs és un principi d'ordre que organitza el cosmos.

- El noûs existeix per si mateix, és etern i lluminós.

- Leucip deia que hi ha infinits elements ( àtoms) que sempre es mouen i les seves formes són infinites.

- El no-ésser existeix tant com l'ésser i ambdós són la causa de les coses que arriben a ser.

- Va suposar que la naturalesa dels àtoms era compacta i plena, i que això era l'ésser.

-Aquests àtoms es movien en el buit, que l'anomenaven el no- ésser.

La teoria dels àtoms
Seon-Hwa Lee
Angela Chen
Andrea Gutierrez

Pensament
ARCOS
Full transcript