Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

1921-1930: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CƠ BẢN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MÌNH VỀ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

No description
by

Anh Tuan

on 11 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 1921-1930: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CƠ BẢN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MÌNH VỀ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

SỰ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 1921 - 1930
Pháp: 1921-1923
Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923 - 1924)
NỘI DUNG CHÍNH
Giai đoạn 1921 – 1930: Quá trình hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam

Thẻ tham dự Đại hội V, CS Quốc tế
Le Procès de la colonisation française
Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc (1924 - 1927)
Lớp chính trị ở Quảng Châu
Báo Thanh niên
Nguyễn Ái Quốc ở Thái Lan (1928 - 1929)
- Bí danh Thầu Chín

Bác Hồ và Tổng Bí thư Cayxỏn Phômvihản

Chùa Từ Tế ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) năm 1929 Bác Hồ đã giả đi tu tại ngôi chùa này để hoạt động cách mạng.

Nhà làm việc của Bác tại Thái Lan
Khu lưu niệm di tích lịch sử Bác Hồ tại làng Noong On, xã Chiềng Pin, tỉnh Uđon Thani, Thái Lan - Ảnh: Mạnh Thường

Mục Tiêu
Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải đi theo con đường cách mạng vô sản
"Muốn cứu nước, giải phóng dân tộc không có con đường nào khác, con đường cách mạng vô sản"
Danh sĩ và là nhà cách mạng Việt Nam, hoạt động trong thời kỳ Pháp thuộc.
Nhà thơ, nhà văn, và là chí sĩ thời cận đại trong lịch sử Việt Nam
Cách mạng thuộc địa và cách mạng vô sản ở chính quốc có quan hệ mật thiết với nhau
Bác Hồ tại Đại hội V Quốc tế cộng sản tháng 6-1924

“Cách mạng thuộc địa không những không phụ thuộc vào cách mạng vô sản ở chính quốc mà có thể giành thắng lợi trước, và “trong khi thủ tiêu một trong những điều kiện tồn tại của chủ nghĩa tư bản là chủ nghĩa đế quốc, họ có thể giúp đỡ những người anh em mình ở phương Tây trong nhiệm vụ giải phóng hoàn toàn”
Thắng lợi của cách mạng Việt Nam và sự sụp đổ của hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc
-->

Quan điểm của HCM là hoàn toàn đúng đắn
Bản Chất
Cách mạng thuộc địa trước hết là một cuộc “dân tộc cách mạng”, đánh đuổi đế quốc xâm lược giành lại độc lập tự do
“Đảng phải thu phục cho được đại đa số dân cày và phải dựa vững vào hạng dân cày nghèo”. Đồng thời lại “phải hết sức liên lạc với tiểu tư sản, trí thức trung nông… để lôi kéo họ về phe vô sản giai cấp. Còn đối với phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư bản Việt Nam mà chưa rõ mặt phản cách mạng thì phải lợi dụng, ít nữa là làm cho họ trung lập. Bộ phận nào đã ra mặt phản cách  mạng thì phải đánh đổ”.


Lực lượng CM
Giải phóng dân tộc là việc chung của cả dân chúng, phải tập hợp lực lượng dân tộc thành một sức mạng to lớn chống đế quốc và tay sai
Đoàn kết và liên minh với các lực lượng cách mạng quốc tế

Mâu thuẫn dân tộc -> mâu thuẫn cơ bản của một xã hội thuộc địa -> Cần độc lập, tự do

=> DÂN TỘC CÁCH MỆNH
Phương pháp đấu tranh
Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, phải đoàn kết dân tộc, phải tổ chức quần chúng, lãnh đạo và tổ chức đấu tranh bằng hình thức và khẩu hiệu thích hợp
Phương pháp đấu tranh
Con đường bạo lực cách mạng (bạo lực của quần chúng) với phương thức khởi nghĩa toàn dânHồ Chí Minh nhận thấy rằng: “Chỉ có bằng bạo lực của quần chúng nhân dân, và phải tự dựa vào mình “đem sức ta mà giải phóng cho ta”, chứ không thể ỷ lại trông chờ vào bên ngoài.”
Hình thành tư tưởng đoàn kết quốc tế của Hồ Chí Minh
Năm 1921, thành lập Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa.
Năm 1927, thành lập Hội liên hiệp các dân tộc Á Đông bị áp bức tại Trung Quốc.
=> Tiếp nhận, hưởng ứng tinh thần của Quốc tế Cộng sản
“Vô sản toàn thế giới liên hiệp lại”.

Hồ Chí Minh khẳng định: “cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới, và người yêu cầu phải đoàn kết chặt chẽ cùng vô sản thế giới, nhất là vô sản Pháp.”

Kết thúc 1930, Bác chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc
Đông Dương Cộng sản Đảng (Bắc Kỳ)
An Nam
Cộng sản Đảng (Nam Kỳ)
Đông Dương
Cộng sản Đảng (Trung Kỳ)
Đối đầu
Đối đầu
Đối đầu
3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
KẾT LUẬN
Nhân dân Việt Nam từ đây có một ngọn cờ thống nhất dẫn dắt các tầng lớp nhân dân đi theo con đường cách mạng vô sản với sự lãnh đạo của Nguyễn Ái Quốc dựa trên sự kết hợp giữa tư tưởng Mác - Lênin và tư tưởng của Người, tư tưởng Hồ Chí Minh.
Tinh thần đoàn kết quốc tế được hình thành trong quá trình hoạt động thực tiễn sôi nổi của HCM trong phong trào công nhân quốc tế.
Đi sâu vào các phong trào công nhân, thợ thuyền.
"CM VN là một bộ phận của CM thế giới" -> HCM khẳng định

Nguyễn Ái Quốc chính thức trở thành người cộng sản. Trở thành thành viên tham gia thành lập Đảng cộng sản Pháp cuối năm 1920.
Đánh dấu sự phát triển về tư tưởng chủ nghĩa dân tộc, về sự giác ngộ chủ nghĩa Mác-Lênin của Người.

Le Paria (Người cùng khổ)
Bác được chứng kiến các thành tựu về kinh tế-xã hội ở đất nước này.
Tham dự các đại hội lớn như Quốc tế Nông dân, đại hội V Quốc tế cộng sản, các đại hội quốc tế thanh niên.
Bác thành lập Việt Nam thanh niên cách mạng năm 1925.
Mở các lớp tập huấn, đào tạo, truyền bá tư tưởng Mác-Lênin cho cán bộ Việt Nam.
Năm 1925, Người viết tác phẩm “Đường Kách Mệnh”

Nguyễn Ái Quốc có những hoạt động thực tiễn và hoạt động lý luận hết sức phong phú, sôi nổi
Những tranh châm biếm do Nguyễn Ái Quốc vẽ, Người vạch trần luận điệu của thực dân Pháp, tự xưng là "Khai hóa chính nghĩa" và "Giàu lòng bác ái"

Nhóm 3
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tất An
Nguyễn Thị Thanh Hiền
Full transcript