Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Teories d'aprenentatge i integració de les TIC

Es recullen els trets que defineixen les principals teories de l'aprenentatge així com els autors més representatius, i la seva relació amb els usos o aplicacions de les TIC en educació.
by

Vans Troupe

on 1 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Teories d'aprenentatge i integració de les TIC

CONDUCTISME COGNITIVISME CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVISME Les teories de
l'aprenentatge i
la seva relació
amb la integració
de les TIC a l'educació TEORIES D'APRENENTATGE I
INTEGRACIÓ DE LES TIC Helena Brau teories tic Models conductistes EAO o CBT IBT Aprendizaje flexible las redes sociales el futuro immediato CARACTERÍSTIQUES CARACTERÍSTIQUES TICS Principis del segle XX
 
Desenvolupat com una reacció a l'estudi dels fenòmens mentals. L'aprenentatge es produeix quan
les noves conductes o
canvis en els comportaments
s'adquireixen com a resultat
de la resposta d'un individu als estímuls. DEFINICIÓ PRINCIPIS La influència de l'ambient extern contribueix a la formació de la conducta de l'individu.
L'entorn presenta un antecedent que provoca una conducta.
El comportament es produirà de nou depenent de la conseqüència que la segueix. PRIMERA ETAPA

Models conductistes Segona etapa Ensenyament Assistit per ordinador (EAO) o
Computer Based Training (CBT) A finals de la dècada dels 1980
La tecnologia ofereix ja la incorporació de recursos multimèdia
Segueix sent una concepció conductista i mecanicista de l'aprenentatge però tracta de situar el focus en els processos cognitius que tenen lloc en el pensament i la seva representació i aprenentatge per mitjà d'algoritmes (programació estructurada: sopa de fideus)
Hardware: models ramificats més complexos
Només són vàlids per alguns aprenentatges representables en forma d'esquema decisional o de flux
Grau de penetració en el sistema educatiu: escàs ANTECEDENTS GCompris Mitjans del segle XX
 
La memòria a curt termini només pot tenir de 5 a 9 trossos d'informació significativa.

La ment humana funciona com a un ordinadors - agafa la informació, la processa, l'emmagatzema i la localitza i genera respostes a la mateixa.
 
Desenvolupat com a una reacció al conductisme. ANTECEDENTS L'aprenentatge és un canvi en el coneixement emmagatzemat a la memòria. DEFINICIÓ Governat més per processos interns i no tant per les circumstàncies externes (conductisme).

Procés de seleccionar la informació (atenció), traduir la informació (codificació), i recordar la informació quan correspongui (recuperació). PRINCIPIS http://www.proyectoagrega.es/simuladores/Simulador-Primeros-auxilios Finals del segle XX (encara que les idees del constructivisme han existit abans del segle XX - Dewey, Piaget, Bruner i Vygotsky)
 
Representa una col · lecció de teories incloent - aprenentatge generatiu, aprenentatge per descobriment i aprenentatge situat .

Les idees del constructivisme provenen de la psicologia cognitiva, la psicologia evolutiva i l'antropologia. ANTECEDENTS L'aprenentatge és el procés en el qual els individus construeixen noves idees o conceptes basats en el coneixement previ i / o experiència. DEFINICIÓ Les persones construeixen el coneixement treballant per resoldre problemes reals, normalment, en col·laboració amb els altres.

L'aprenentatge com a un canvi en el significat construït a partir de l'experiència.

Interpretació individual de l'experiència vs la Representació objectiva (perspectiva del processament de la informació) PRINCIPIS Tercera etapa Ensenyament basat en Internet o
Internet Based Training (IBT) A principis dels 90
Aprenentatge com a resultat dels processos de construcció que tenen llloc a cada persona, la qual acaba atribuïnt significats específics als aprenentatges
L'aprenentatge és individual.
Internet/constructivisme
Democratitzar l'accés a l'educació
Canvi de rol en el docent: menys directiu i més tutorial; conseller.
Assigna a l'estudiant un paper actiu
Mitjans dels 70 principis dels 80
Concepció de l'educació basada en la realització repetitiva d'exercicis
La conducta humana es pot modelar, per tant, l'ésser humà pot aprendre qualsevol cosa amb una bona programació i les pràctiques i exercicis necessaris.
Programació del hardware: molt simple. Models lineals
Es va abandonar perquè només donava compte d'aprenentatges bàsics de característiques mecàniques i repetitives.
Relació entre l'ordinador i els estudiants: bidireccional
Grau de penetració en el sistema educatiu: escàs Simuladors formatius Quaderns virtuals http://clic.xtec.cat/qv_web/ca/index.htm Exemple d'EAO http://www.thatquiz.org/es/ JClic http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=1383 http://es.wikipedia.org/wiki/GCompris A finals del 90
Basada en l'ús de multimèdia interactiu, la comunicació basada en l'ordinador i l'ús d'aplicacions sobre internet.
Apareixen els campus virtuals per a gestionar els materials, les comunicacions i els recursos.
Taylor: aprenentatge flexible inteligent: ús de màquines i software inteligent, basat en internet per a la tutorizació dels aprenentatges mitjançant la simulació de les interaccions de tutors i estudiants.
Paradigma constructivista L'aprenentatge flexible Quarta etapa Cmap http://cmap.ihmc.us/ Webquest http://webquestcat.net/category/musica/ Caceres del tresor https://sites.google.com/site/caceradelrnr/introduccio Learning Management System https://moodle.org/ Blog http://eso.ielesvinyes.net/ Wiki http://ca.wikipedia.org/wiki/Portada AUTORS Skinner i la teoria del condicionament operant
Pavlov
Watson AUTORS Ausubel: Aprenentatge significatiu
Bruner: Aprenentatge per descobriment
Piaget: adaptació-assimilació-acomodació; estadis de desenvolupament
Gagné: Processament de la informació AUTORS Vigotsky: Zona de desenvolupament proper
Papert: llenguatge Logo Xarxes socials http://www.flickr.com/photos/tobiaseigen/434269320/ Determinadas teorías avalarán mejor que otras determinados tipos de programas. Urbina, S. (1999) TIC TIC TIC TIC ÚS DE
LES TICS ÚS DE
LES TICS ÚS DE LES TICS EVOLUCIÓ http://timeglider.com/t/a4e33939907b52e3?min_zoom=1&max_zoom=100 CONNECTIVISME CARACTERÍSTIQUES Principis segle XXI
 
El conectivisme és una evolució del constructivisme i de l'aprenentatge flexible de Taylor.
La inclusión de la tecnologia i la identificació de conexiones com a activitats d'aprenentatge, comença a moure a les teories d'aprenentatge cap a l'edad digital. ANTECEDENTS L'aprenentatge és caòtic, divers, confús, no necessàriament planificat ni estructurat.
Construccio conjunta d'experts i amaters
Conectat: l'aprenentatge té lloc per mitjà de xarxes i la seva diversitat produeix nodes especialitzats. DEFINICIÓ L'aprenentatge i el coneixement depenen de la diversitat d'opinions.
L'aprenentatge és un procés de conectar nodes o fonts d'informacions especialitzades.
L'aprenentatge pot residir en dispositius no humans.
La capacitat de saber més és més crítica que allò que se sap en un moment donat.
L'alimentació i manteniment de les conexions és necessària per a facilitar l'aprenentatge continu.
L'habilitat de veure conexions entre àrees, idees i conceptes és una habilitat clau.
L'actualització (coneixement precís i actual) és la intenció de totes les activitats conectivistes d'aprenentatge.
La presa de decisions és, en si mateix, un procés d'aprenentatge. L'acte d'escollir què aprendre i el significat de la informació que es rep, és vist a través del lent d'una realitat canviant. Una decisió correcta avui, pot estar equivocada demà, degut a les alteracions en l'entorn informatiu que afecta la decisió. PRINCIPIS AUTORS George Siemens
Stephen Downes. Cinquena etapa Les xarxes socials web 2.0: permet que les aplicacions ja no resideixin en un ordinador sinó en un servidor (el núvol) al qual s'accedeix mitjançant internet.
l'aprenentatge és individual, però està mediat socialment.
Internet supera la dimensió individual/personal per situar-se en la grupal/social.
Construcció de xarxes socials gràcies al software social en que es basen les mateixes.
Increment de continguts i aplicacions de lliure accés i oberts a la seva possible modificació per part de qualsevol usuari.
Ús social de la tecnologia. TIC MOOCs Gamificació http://worldofclasscraft.com/en/ M-learning www.molenet.org.uk Móns virtuals 3D http://secondlife.com/ PLE Logo http://logo.twentygototen.org/8kpcBaQu JONASSEN, J. (2005). Processos d'aprenentatge mitjançant les TIC. Barcelona: UOC.

URBINA, S. (1999) Informática y teorías del aprendizaje. Píxel-Bit: Revista de mitjans i educació.

SIEMENS, G. (2004) Una teoría de aprendizaje para la era digital. BENITO, M. (2009). Desafíos pedagógicos de la escuela virtual. Las TIC y los nuevos paradigmas educativos. Telos, cuadernos de comunicación e innovación, 78.

HERNÁNDEZ REQUENA, S. (2008). El modelo constructivista con las nuevas tecnologías: aplicado en el proceso de aprendizaje. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC), 5(2). Documentació consultada
Full transcript