Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

AİLE SİSTEMLERİ KURAMI

No description
by

Yeşim Yılmaz

on 19 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of AİLE SİSTEMLERİ KURAMI

AİLE SİSTEMLERİ KURAMI
İçindekiler
Aile Kuramlarının Tarihsel Gelişimi
Aile Sistemi Kuramının Genel Özellikleri
1940’lar ve 1950’lere II. Dünya Savaşı ve bıraktığı izler sosyal bilimleri etkilemiştir.

1960’lardan itibaren aile sosyolojisindeki geleneksel yaklaşıma karşı çıkışlar olduğu görülmektedir.

1980’li yıllarda ise genel bir aile kuramının olmadığı konusunda fikir birliğine varıldığı görülmektedir.

20. yy sonları ile 21.yy başları ise yeni kuramlar oluşturmaktadır. Birçok aileyle ilgili konuları eski kuramlarla açıklama yoluna gidilmiştir.
Aile Kuramları
Aile Terapileri
Aile Sistemleri Kuramı
SONGÜL KILINÇ
* Aile Kuramlarının Tarihsel Gelişimi
* Aile Kuramları
* Aile Sistemleri Kuramı
* Aile Sistemi Kuramının Genel Özellikleri
* Aile Terapileri
** Virgia Satır Aile Terapisi
** Yapısal Aile Terapisi
** Stratejik Terapi
** Bowen’in Aile Sistemi Kuramı
* Aile Sistemi Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi

1860’larda ailenin kökeni ve evrimi üzerine yoğunlaşırken 1890’dan itibaren farklı perspektiften bakma ihtiyacı doğmuştur.

1920’dan 1950’lere kadar aile konusuna yönelik araştırmalar başlanmıştır ve temel olarak aile içi ilişkiler ele alınmıştır.

20. yy ortalarında sonlarına kadarki dönemde ise temel sosyolojik yaklaşımların yeni araştırma yöntemleriyle birleştirildiği görülmektedir.
1. Yapısal İşlevsel Kuramı
2. Sosyal Çatışma Kuramı
3. Sembolik Etkileşim Kuramı
4. Sosyal Alışveriş Kuramı
5. Aile Sistemleri Kuramı
6. Aile Ekoloji Kuramı
7 .Feminist Aile Kuramı

Constantine (1986) tarafında ortaya atılan bu kuram, aileyi tutarlı bir davranış sergileyen ve birbirleriyle ilişki içerisinde olan unsurlarıyla toplamıyla sınırlandırılmış bir sistem olarak tanımlanmıştır.

Webster (1979) ise aileyi bir takım düzenli etkileşimler ve karşılıklı ilişkilerle birbirine bağlı bireyler ya da bir topluluk olarak açıklamaktadır.

Sistem olarak aile; birbiriyle ilişkili insanlar grubu ve bunların nasıl işlev gördükleri üzerinden bir tanımlama yapılır.

Aile sistemi kuramcılarına göre; ailede herkes birbirine bağlıdır. Sistemin bir parçasını etkilemek diğer parçaları da etkileyecektir. Sistemcileri, belli bir davranışın ya da problemin nedeninin önemli olmadığını çünkü sistemin birbirine bağlı olaylar zincirinden oluştuğu düşünülmektedir.


Aile bir sistem olarak görülmekte olarak görülmektedir. Aile sisteminin yapısı ve birbirleriyle ilişkisi içinde olan elemanlar vardır.

Tüm aileler sürekli bir değişim durumundadır. Aile Sistemi bu değişimler sırasında dengeyi aramaktadır. Bu dengeyi de kendilerine özgü iletişim biçimlerini kullanarak sağlarlar.

Aile sistemleri üyelerini kontrol etmek için kurallar ve mesajlar kullanmaktadır. Bu kural ve mesajlar aile üyesinin davranışları belirleyip sınırlandırmaktadır.

Sistem kuramları aile araştırmacıları tarafından bireylerin aileleriyle ilişkilerini açıklamada ve karmaşık ilişkiler konusunda yol göstermede kullanılmaktadır.

Aile Sistemleri Kuramı, aile ile ilgili çalışmalarda iki alan arasında yararı olmuştur. Bu alanlardan biri aile terapisi diğeri ise evlilik aile iletişimi ve etkileşimi alanıdır.
- Virgia Satır Aile Terapisi (Conjoint Family Therapy)

- Yapısal Terapi
Öncüsü: Salvador Minuchin (Families & Family Therapy)
Braulio Montalvo, Bernice Rosman, Harry Aponte, Marianne Walters, Michael Nichols.

- Stratejik Terapi
Gregory Bateson, Jay Haley, Cloe Madanes (Strategic Family Therapy) Don Jackson, John Weakland,

- Bowen’in Aile Sistemi Kuramı

Virgia Satır Aile Terapisi
1941'de Chicago Üniversitesi Sosyal Hizmetlerde Yönetim bölümünde yüksek lisans öğrencisi olmasıyla başlamıştır.
Ruhsal Araştırma Merkezi'de, 1959'da başlayan orjinal araştırma gruplarından birisinde görev almış,1967'de de önemli bir etki yaratmış olan Ortak Katılımlı Aile Terapisi kitabını yayınlamıştır.

Satir, insanın biricikliğini vurgulamış ve insanın " kendisiyle ve başkalarıyla kontakt kurmasını kutsal v spiritüel bir olay" olarak ele almıştır.
*
Kendilik Değeri
Kişinin başkalarının görüşü ne olursa olsun kendisine verdiği değerin derecesi olarak tanımlanmaktadır. Başkalarını sevmenin ön koşulunu insanın kendisini sevmesidir.

*
Benlik Saygısı
Düşük kendilik değerinin bulaşıcı olduğunu düşünülmektedir. Satir ve Baldwin; “evlenmek için düşük kendilik değerine sahip bir kişiyi seçtiğini” söylemektedir. İyi bir benlik saygısına sahip olan ebeveynler, bildikleri bu şeyi çocuklarına öğretecektir.

*
Kişisel Mandala
Satir, insanın özünde sekiz boyutun olduğunu kabul etmektedir. Beden, düşünce, duygu, duyumlar, ilişki, bağlam, beslenme ve ruh. Bu parçaların hiç biri bağımsız olarak işlevini yerine getirmez. Kişinin sağlığı, onun hem psikolojik hem de fizyolojik sağlığı bakımından, her bir katmanın ele alınması önemlidir.
* İletişim
Bireyler stresli olduklarında, iletişimlerinde genellikle dört problemli örüntüden birine başvururlar.

1. Yatıştırıcılar, daima başkalarının onayını almaya çalışan “evet efendimciler” dir. Karşısındaki memnun etmeye çalışırlar ve özür dilerler.
2. Suçlayıcılar, diktatör patronlardır. Sert ve gergindirler, sesleri soğuk ve yüksektir.
3. Hesapçılar, her şeyi analiz ederler ve en ufak duygu belirtisi göstermezler. Bunlara bazen “süper mantıklılar da” denir.
4. Dağıtıcılar, kafa karıştırıcılardır. Söylediklerinin bir anlamı yoktur., şarkı söyler gibi bir ses tonuna sahiptirler ve hiçbir zaman belli bir noktaya odaklanmazlar.

* Temel Üçgen (Anne-baba-çocuk üçgeni)
İletişimdeki tutarsızlıklar (ör.; sözel ve sözel olmayan mesajlar arasındaki farklılıklar) bir ailede kaçınılmaz olarak ortaya çıkar.

* Aile Kuralları
Kurallar, ailenin kapalı ya da açık olmasıyla işlerler. Kurallar yapılabilir şeyler olmalıdır. Satir’in ifadesiyle “insanların yapabileceği bir şekilde” olmalıdır.

Kişilik Kuramı ve Bireyin Gelişimi

Satir, ailede dört boyutun önemli olduğunu söylemektedir. Kendilik değeri, iletişim örüntüleri, ailenin kuralları ve ailenin toplum ile ilişkisi.

Tam bir insan olabilmek için yedi boyut ya da süreç gereklidir.

Farklılaşma:
Kendini diğerlerinden ayırt edebilmek.
İlişkiler:
Kendisiyle ve diğerleriyle nasıl bağlantı kuracağını bilmek.
Özerklik:
Kişinin kendine nasıl güvendiği.
Kendilik Değeri:
Kendini değerli hissetme.
Güç:
Kişisel gücünü kendi davranışlarını yöneltme için kullanma
Üretkenlik:
Yeterliliğini sergileme
Sevme:
“Sevgiye-sevmeye ve sevilmeye inanıyorum.”

Terapinin özü “ızdırap içinde olan aileler için temelde yaşantısal olan bir eğitim programına” dayanmaktadır.

1. Engellenmiş potansiyelini açığa çıkarmak,
2. Danışandaki iyileştirici güç ile temas etmek,
3. Aile üyelerinin her birinin kendilik değerini artırmak.

Satir, terapinin içeriğinden çok terapi sürecine odaklaşma eğilimindedir. Psikolojik danışma yaklaşımını yaklaşımı genel olarak 3 aşamadan oluşur.
Terapi Süreci
- Temas (1 Aşama)
Danışan:
Terapi için gelen aileler açı içindedir.
Danışman:
İlk iş umut ve güven atmosferi oluşturmak. Aileyi rahatlatmaya çalışırken bir yandan da gözlem yapar.
Amaç:
Gözlediği şeylerin ortaya çıkmasını sağlamak ve aile üyelerinin genellikle örtük olarak bildiklerini aşikar hale getirmektedir.

- Kaos (2 Aşama)
Danışan:
Aile üyelerinden birisi riskli bölgeye girmeye çalışır. Aile genelde ümitsizlik yaşamaktadır.
Danışman:
Bireyin acısını ve/veya öfkesini açığa çıkarmasına yardımcı olur. Danışanın şimdiki zamanda kalması yardımcı olur. Gerekli olduğunda ailenin diğer üyelerini de destekler.

- Bütünleşme (3 Aşama)
Aile, kaosu yaratan konunun üstesinden geldiğinde 3. aşamaya geçilir. Aile yeni varoluş şekline geçer ve önemli konuları bakımından bazı sonlandırmalar gerçekleşir.


* Ailenin Kendi Heykelini Yapması
* Ailenin Stres Balesi
* İletişim Analizi
* Terapistin iletişimi
* Dokunma
* Ailenin Termometresi
* Danışanın Parçalarının Partisi

Terapötik Teknikleri
Yapısal Aile Terapisi
Yapısal aile sistemleri kuramına göre aile, etkileşimsel örüntüler aracılığıyla işlev gören bir sistemdir. Bir üyenin davranışı, diğer tüm üyelerin davranışlarıyla ilişkili ve onlara bağlıdır. İnsan davranışlarının ve bireylere özgü sorunların anlaşılmasında tek bir bireye değil, bireyin diğer insanlarla kurduğu ilişkilere ve içinde bulunduğu sisteme odaklanmak gereklidir

- Aile Yapısı
Aile üyelerinin birbirleriyle nasıl iletişim kuracağını düzenleyen, açıkça görülmeyen bir dizi işlevsel talepten oluşmaktadır. Aile, etkileşimsel örüntüler aracılığıyla işlev görmektedir. Buna göre, her üye diğerinin davranışını başlatır ve diğer üyenin davranışından etkilenir. Böylece aile üyelerinin davranışları arasında bir ardışıklık oluşur. Üyeler arasında tekrar eden bu etkileşimler, kimin kimle, ne zaman ve nasıl ilişkiye geçeceğine dair örüntüler kurar. Bu örüntüler, sistemin temelini oluşturur.

- Alt Sistemler
Ailedeki her birey bir alt-sistemdir. Bunun yanı sıra, sistemin içinde “karı-koca” veya “anne-cocuk” gibi ikili veya üçlü alt-sistemler bulunmaktadır. Ailedeki her birey, farklı düzeyde güce sahip olduğu ve farklı beceriler edindiği çeşitli alt-sistemlerin bir üyesidir. Birey, farklı alt-sistemlerde farklı kişilerarası ilişkiler kurmaktadır.

* Eş alt-sistemi
* Ebeveyn alt-sistemi
* Kardeş alt-sistemi

- Sınırlar
Sınır, bireylerin, alt-sistemlerin ve ailelerin bütünlüğünü koruyan duygusal bariyer veya engel olarak tanımlanmaktadır Her alt-sistem, kendi içindeki ve altsistemlerin birbirleri arasındaki etkileşimleri düzenleyen kuralları ve örüntüleri içeren sınırlarla çevrilidir. Sınırlar, aile üyeleri arasındaki yakınlığı ve gücü yöneterek ailenin ve alt-sistemlerinin özerkliğini korumaya hizmet etmektedir. Minuchin ailenin işlevsel olabilmesi için altsistemlerin sınırlarının açık olması gerektiğini belirtmektedir. Diğer bir deyişle, sınırlar, dışarıdan bir müdahaleye gerek kalmadan, aile üyelerinin işlevlerini yerine getirmesine imkan sağlamalı; aynı zamanda üyelerin birbirleriyle ilişki kurmasını mümkün kılmalıdır.


Bireyin gelişiminden daha çok ailenin gelişimiyle ilgilenirler. Minuchin ve Fishman ailenin 4 temel aşamada geliştiğini düşünmektedir.

1. Bir çift olma,
2. Küçük çocuklu bir aile olma,
3. Okul çağında çocukları ya da ergenleri olan bir aile olma,
4. Yetişkin çocukları olan bir aile olma.

Kişilik Kuramı ve Bireyin Gelişimi
Danışan ve Danışman Rolleri
Yapısal terapi aktiftir ve şimdiye odaklıdır. Bu terapinin amacı şimdide olanı ayarlamaktadır, geçmişi araştırmak ve yorumlamak değildir. Danışman: Aileye müdahale etmeyi amaçlamaktadırlar. Terapist aileye katılır, ancak psikolojik danışma süreci içerisinde bir lider olarak duruşunu devam ettirir.

“Ailenin sözcüsü kimdir?”
“Sözcüyü kim seçmiş, yönlendirmiştir ve niçin?”
“Ailenin gerçek yöneticisi kimdir?”
“Sözcü konuşurken ailenin diğer üyelerini ne yapmaktadır?”
“Dinliyorlar mı yoksa ona katılmıyorlar mı?”

Terapi Süreci
Danışmanın görevi danışanın dünyayı farklı bir açıdan bakmasına ve buna göre davranmasına yardımcı olmaktır.

-Getirilen şikayetin ne olduğu sorusu,
-Problemi vurgulamak – etkileşime devam etmek,
-Geçmişin yapısal bakımdan incelenmesi,
-Alternatif ilişki kurma yollarının neler olmasının araştırılması.

Terapötik Teknikler
Harekete Geçme
Odaklaşma
Yoğunluğu Artırma
Sınır Oluşturma
Dengeyi Değiştirme
Tamamlayıcılık Eğitimi

Stratejik terapi daha çok şizofren ailelerin iletişim süreçlerini inceleyen araştırmacı gruplarından oluşan ilk sistem terapistlerinin çalışmalarından kaynaklanmıştır. Bu kuramın diğerlerine kavramları ve teknikleri çok azdır. Bu durum stratejik terapistlerin değişmenin gerçekleşmesi için her bir bireyin kendi problemi için ona özgü ve spesifik olarak bazı şeylerin yapılmasının gerektiğine inanmalarından kaynaklanmaktadır.
Stratejik Terapi
* İletişim
Bir ailede veya ikililer arasında gözlenen tekrarlı etkileşimlerde ne olduğu ile ilgilenir. İletişim İki düzeyde gerçekleşir.

Dijital iletişim;

ifade edilen bir şeyin yalnızca tek bir anlamı olduğunda- bir çeşit evet/hayır veya açık/kapı gibi- gerçekleşir. İnsanlar çoğunlukla söyleneni, rasyonel ve net olan şeyi anlama eğilimindedir.

Analojik iletişim;
insanlar arasında meydana gelen ve bir ifadenin çok değişik anlamları olduğunda söz konusu olan bir iletişim konusudur.
*
Hiyerarşi
Haley, hiyerarşilerin varlığını kabul etmemize rağmen bunu kabul etmenin belli bir hiyerarşi modelinin olması gerektiğini göstermediğini söyleyerek bunu protesto etmektedir. Bir ailede adaletsiz bir hiyerarşinin olduğunu gördüğümüzde, bunu onun değiştirmek için yeterli bir savunma olmadığı konusunda bir uyarıda bulunmaktadır. Hiyerarşi sadece semptomları değiştirmek gerektiğinde değişmelidir.

Stratejik terapistler, formel bir kişilik kuramını kullanmazlar. Gelişime ilişkin bazı fikirleri vardır ama daha çok yaşam süresince yeralan geçişlere dikkat ederler.
Haley’e göre, Stratejik Terapideki önemli yaşam aşamaları şöyledir;
a) flört dönemi
b) evliliğin ilk yılları
c) çocuğun dünyaya gelmesi ve çocukla uğraşma
d) evliliğin orta dönemi
e) ebeveynlerin çocuklardan kopması
f) emeklilik ve yaşlılık

Kişilik Kuramı ve Bireyin Gelişimi
Danışan ve Danışman Rolleri
“şimdi ve burada”
“nerede ve ne kadar terapinin yapılacağı konusunda esnektirler”

Oturumlar 50 dakikadan birkaç saate kadar değişebildiği görülmüştür.

Danışanların rolüyle ilgili bir beklenti oluşturulmaz.

Danışmanın hedefi;
çok yalın ve doğrudandır, getirilen problemi çözmektedir.

1. Sosyal aşaması
2. Problem aşaması
3. Etkileşim aşaması
4. Amaç oluşturma
5. Yapılacakları belirleme

Terapi Süreci
Terapötik Teknikler
Yönergeler
Yeni Bir Çerçeveye Yerleştirme
Hiyerarşik Problemi Abartma
Varmış Gibi Yönerge Verme

Aile terapisi alanında yapmış olduğu iki öncü çalışmasıyla tanınmaktadır.

İlk olarak, NIMH’de iken hastaneye getirilen şizofrenleri tüm ailesi ile birlikte hastaneye yatırmıştır, böylece daha sonra Kerr’in aile grup terapisi olarak adlandırılacağı ilk uygulamayı gerçekleştiren kişi olmuştur.

İkinci olarak, kendi başından geçen bir yaşantıya, orijinal ailesinden kendisini farklılaştırma macerasını analiz etmesine dayalıdır.

Bowen’in Aile Sistemi Kuramı
* Kendine Ayırt Etme
Kişinin kendini orijinal ailesinden ayrıştırmasıdır. Bowen’a göre bu yaşayan organizmalar doğuştan getirdiği bir özelliktir ve tüm canlılar diğerleriyle birlikte olma ile kendini diğerlerinden ayırma bakımından arada bir dengeyi sağlamak zorundadır. İnsanın kendini ayrıştırması, bu güçleri dengelemek üzere ömürboyu süren bir süreçtir.

* Kronik Kaygı
Hayatta kalmaya yarayan bir fenomendir ve düşünce dışıdır. Temelde organizmanın zihninde yarattığı bir tehdite karşı olan tepkidir. Psikolojik bozukluğu anlayabilmek için semptomlar önemlidir. Semptomlar bir kontrol yöntemi olarak işe yaramaktadır.


* Üçgenler
Bowen, insan etkileşimindeki en önemli ögenin üçgen olduğunu düşünmektedir. Üçgen üç kişiyi kapsar. Bu üçgende herhangi bir anda, iki kişi grubun “içindedir”, üçüncü kişi ise “dışarıda” kalır. Üçgenler, aile içindeki veya ilişkide stres düzeyi arttığında oluşur. Eğer sistem içerisinde oluşan kaygı bir kişiye bağlanmışsa, o zaman yaşanan gerginlik bu ikiliden birisi tarafından emilir, üçüncü bir kişi ile de füzyon oluşturur.

* Duygusal Uzaklık
Bir seçimin sonucu olabilir ya da tepkisel olarak ortaya çıkabilir. Görece üst derecede kendini ayrıştırmış olan insanlar, pek çok meşgul olduğundan dolayı birisinden uzakta durmayı tercih edebilir. Kendini alt düzey ayrıştırmış olanlar kendilerini onlar için önemli olan insanlardan kendilerini uzaklaştırırlar, çünkü bunlar bir ilişki içerisinde olmanın getirdiği kaygıya tahammül edemezler. Kopma, kaygıyı azalttığı için iyi olabileceği gibi kişiyi aile desteğinden mahrum bırakacağı için kötü de olabilir.

* Kardeş Sıralaması
“Hiçbir bilgi parçasının, kişinin şuan da kendi kardeş sıralamasını ve geçmiş kuşaklardakini bilmesi kadar önemli olmadığına inanıyorum” diyen Bowen beklentinin dışında bir doğum sırasında dünyaya gelmenin, ailenin işleyişi ve ayrıştırma derecesi ile ilgili bilgiler sağladığını düşünmektedir.Bowen’a göre, ailelerin üyelerinin kendilerini hangi derecede ayrıştırabileceklerini çekirdek ailedeki duygusal sistem aracılığıyla yansıttıklarını düşünmektedir. Kerr ve Bowen, “İnsanlar kendileriyle aynı derecede kendini ayrıştırmış olan insanları evlenmek için seçerler. Evlendikten sonra da, eşlerin ikisi birlikte çekirdek ailenin duygusal atmosferini belirleyecek olan ‘mimarlar’ olarak çalışırlar…herbir çocuk doğduğunda da…onu bu kendi süreç kuşaklar boyu sürer ki buna da kuşaklar boyunca devam ettiren süreç denir.
Kişilik Kuramı ve Bireyin Gelişimi
Danışan ve Danışman Rolleri
Danışmanlar danışanların şimdilik duygusallık düzeyi ile çok ilgilenirler, çünkü “duygusal yoğunluk korkulacak bir şey değildir, buna saygı duyulmalıdır.

BASK’da formel değerlendirme için kullanılan en temel yöntem, genogram’dır. Bir genogram, aile üyelerinin herbirini gösteren bir aile ağacına benzemektedir, genellikle üç kuşak üzerinde çalışılmaktadır.

Örneğin, eğer kuzeniniz Fred’de kesinlikle nefret ediyorsanız, genogramda sizin ve onun arasına bir zikzak çizilmektedir.


Bask terapisti içgörü kazandırmaya çalışır, ancak burada orijinal ailenin üyeleriyle daha farklı şekilde etkileşimlerde bulunmaya başlanacak şekilde yeni davranışların görülmesi önemlidir.

Danışanlara yaygın olarak verilen görevlerden birisi de, ailelerin evlerini ziyaret etmeleri ve aile içindeki etkileşimleri gözlemlemeleridir. Danışan kendi aile sistemlerinin nasıl işlediğini terapistten öğrenir ama ailesinin bu prensipleri kullanarak nasıl bir etki yarattığını görmek için bizzat gidip görmelidir.BASK terapisti, danışan kendisini orijinal ailesinde ayrıştırmaya çalışırken ona koçluk yapar.

Danışanlar kendini ayrıştırma “seyahatine” yaygın olarak tek başlarına gitmektedirler.

Diğer bir taktikte süreç sorgulamasıdır. Terapist, bu sorular aracılığıyla danışanın yaşamında ve ilişkilerinde duygusallıktan nasıl kaçındığını görme şansına sahip olur, burada danışanın özellikle kendisine yöneltilen içerik sorularından kaçınması belirleyici olur.

“Sizin ailede küçük erkek kardeşin Dayton huysuzluk nöbeti geçirirken neler oluyor?”


Terapötik Teknikler
Danışanların kendini ayrıştırmak üzere başvurdukları üç yöntem;

1. Aile üyeleriyle tek tek ilişkiler kurmaya ve bunu sürdürmeye çalışmak.
2. Ailedeki etkileşimi daha iyi gözleyebilmeyi öğrenmek ve kendi duygusal tepkilerini daha iyi kontrol etmek.
3. Üçgeni bozmak.


AİLE SİSTEMİ YAKLAŞIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Stratejik terapi, özellikle paradoksal müdahaleler gibi strateji nedeniyle eleştirilmektedir.

Danışanın izni olmadan izni olmadan onu manipüle etmek olarak görüldüğünden etik olarak sorgulanmaktadır.

Haley, danışan değiştirilmeye çalışıldığında manipüle etmeden psikolojik danışma yapmanın imkansız olduğunu söyleyerek karşı çıkmaktadır.

Feministler sistem yaklaşımlarını açıkça eleştirmektedir.
Başka bir grupta AS kuramını basit ve mekanik olmakla suçlamaktadır.

Terapistin güçlü bir uzman rolünü aşması ve danışanın edilgen olması sorgulanmaktadır.

Postmodern, yapısalcı kuramcılar, gerçekleri bizler oluşturduğumuzdan dolayı terapistlerin de bildiği mutlak bir gerçeğin olmadığı iddia ederler. Bu anlayış danışanın da psikolojik danışman kadar uzman olduğunu vurgulamaktdır.


Diamond ve Josephson (2005), kuramsal yapıyı inceleyen çok az araştırmanın olduğunu söyler.
Friendlander (2001), uyuşturucu kullanmada ve çocuklardaki psikotik bozukluklarda AS terapisinin etkiliğini gösteren bazı kanutların bulunduğu söyler.
Çoklu Sistematik Terapi/ÇST
Stratejik Yapısal Sistemler bakımından Çalışma
Kerig, aile içinde üçgen oluşturma, dönüp dolaşıp bir kişiye odaklaşma, birbirine dayanma veya kopmanın olduğunu söyleyen aileler üzerinde çalışmış ve yapısal kuramı destekleyici bulgular elde etmiştir.


Northey, Griffın ve Krainz psikomatik ailelerin evliliklerinde sıkıntı yaşadıkları ve anlaşmazlıkları çözmede zorluk yaşadıkları şeklindeki yapısal kuramın hipotezlerini incelemiştir.

Bazı araştırmacılar, ailedeki koalisyonun psikolojik sıkıntılarla ve ailenin sınırlarının net olması be kuşaklar boyu süren ittifakların çok az olması ergenlerin başarılı olması ve iyi başetme becerilerini sergilemeleri ile ilişkili olduğunu görmüştür.

Skowron ve meslektaşları ayrıştırma ve değişik sonuç önerileri arasındaki ilişkileri incelemiştir. Bazı araştırmacılar stresin arabuluculuk yaptığını ve bazı araştırmacılar da stresin ayrıştırma ve sıkıntı arasındaki ilişkiyi düzenlediğini göstermektedir.


Tuason ve Friendlander (2000), en azından Filipinlilerde ayrıştırma kavramının kültürlerarası olarak kullanılabileceğini belirlemiştir.
Bu çalışma, Bowen’in kuramını destekleyerek, ayrıştırma ile psikolojik sıkıntı arasında ters bir ilişki olduğunu göstermektedir. Anacak, ayrıştırma düzeyinin kuşaklar boyunca geçtiği şeklindeki aile sistemi ile ilgili kestirimi destekleyecek bulgulara ulaşmamıştır.
Harvey, Curry ve Bray, kuşaklar boyu aktarma hipotezini destekleyecek şekilde, ailelerdeki bireysellik samimiyet düzeyi ile çocuklarının düzeyi arasında doğrudan bir ilişkinin olduğunu bulmuşlardır.


Özet olarak, Boewn’in kendini ayrıştırma hakkındaki düşüncesinin psikolojik fonksiyonunu yerine getirme bakımından desteklendiği ama aile ve çiftler arasındaki süreç bakımından pek desteklenmediği görülmektedir.

Full transcript