Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

UNIT & MEASUREMENT

No description
by

Miroslav Panic

on 23 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of UNIT & MEASUREMENT

OSNOVNE VELIČINE I JEDINICE MEĐUNARODNOG SISTEMA JEDINICA
Od kako znate za sebe, svi vas nešto pitaju:
koliko si težak?
da nemaš temperaturu?
opet kasniš na čas?
Najduži most na svetu je Danjang-Kunšan Grand u Kini. Otvoren je 2011.godine i ukupna dužina mosta je 165 kilometara!
DA LI STE ZNALI DA JE...?
Najviša zgrada na svetu je BURDŽ KALIFA, Ujedinjeni Arapski Emirati.

Visoka je 828 metara i ima 206 spratova
Odakle potiču mere i kako mi danas znamo za njih?
a visok?
Najstarije mere potiču iz drevnog Egipta, stare Grčke i Rimskog carstva.
seme rogača je karat (0,18 grama)
merenje zapremine u starom Rimu
cubit=lakat(oko 52centimetara)
Šta je nedostatak
svih ovih mera?
stopa (oko 30 centimetara)
palac (oko 2,5 centimetara)
NISU BILE ISTE U SVIM DRŽAVAMA SVETA!!!
Svaki narod je primenjivao svoje mere, što je otežavalo trgovinu i transport, naročito posle industrijske revolucije.
Dešavalo se da voz stigne na odredište u 13h, a da je krenuo u 15h, čak u istoj državi :D
1875. godine, potpisana je METARSKA konvencija
Međunarodni biro za tegove i mere (International Bureau of Weights and Measures-BIPM) u Sevru, Francuska.
BIPM je formiran 1875. radi čuvanja prototipa metra i kilograma i njihovog upoređivanja sa fundamentalnim standardima ne-metričkog sistema drugih zemalja.
Međunarodni prototip kilograma

Međunarodni prototip metra
1889. Održana je Prva generalna konfercija za tegove i mere na kojoj su usvojeni prototipovi metra i kilograma.


Međunarodni sistem jedinica SI (Le systeme International d’Unites) je usvojila Opšta konferencija za tegove i mere (CGPM) na svom 11. skupu 1960. godine

SI je heterogen sistem mernih jedinica zasnovan na sedam osnovnih jedinica:
metar, kilogram, sekunda, amper, kelvin, mol i kandela

Međunarodni sistem jedinica - SI sistem -
Svaka od jedinica ima svoj etalon(prameru), koja se menjala vremenom, kako se razvijala tehnologija.
Metar
Metar je jedinica dužine.

Metrički sistem baziran je prirodnom konceptu da je metar desetomilioniti deo meridijalnog kvadranta zemlje od severnog pola do ekvatora koji prolazi kroz Pariz. Sistem je odbačen zbog nemogućnosti precizne konstrukcije standarda.
Pariski etalon metra iz 1796.


Graduisana ravna šipka, jednaka dužini arhiviranog metra na 0C u BIPM (Sevr, Francuska) odabrana je kao nova osnova mernog sistema.

Napravljeno je 30 metarskih prototipa od legure 90% platine i 10% iridijuma koji se koriste kao nacionalni primarni standard.

Kilogram je jedinica mase.
Kilogram je masa međunarodne pramere (etalona) kilograma.
BIPM (Francuska) je proizveo 43 prototipa ovog kilograma koji se nalaze u nacionalnim institucijama, kao što je naš Zavod za mere i dragocene metale, koji služe kao standarde jedinice mase.
Sekunda je jedinica vremena.

Sekunda je trajanje 9 192 631 770 perioda zračenja koje odgovara prelazu između dva hiperfina nivoa osnovnog stanja atoma cezijuma 133.
Amper je jedinica jačine struje.

Amper je jačina stalne električne struje koja u vakuumu, u dva prava paralelna provodnika, neograničene dužine, zanemarljivo malog poprečnog preseka, na rastojanju jedan metar, proizvodi međudejstvo jačine 2*10-7 njutna po metru njihove dužine.
Originalno kilogram je bio definisan kao masa čiste vode na temperaturi od 3,98C kada voda ima najveću gustinu na standardnom atmosferskom pritisku.
1889. Kilogram je masa međunarodnog prototipa kilograma (BIPM) koji je napravljen od legure 90% platine i 10% iridijuma gustine 21500 kg/m3 u obliku cilindra čija su visina i prečnik nominalno 39 mm, tako da mu je masa tačno 1 kilogram.

Kelvin je jedinica termodinamičke temperature.

Kelvin je termodinamička temperatura koja je jednaka 1/273,16 termodinamičke temperature trojne tačke vode .

Mol je jedinica količine supstance.

Mol je količina supstance koja sadrži toliko elemantarnih jedinki, koliko ima atoma u 0,012 kilograma ugljenika 12C

Kandela je jedinica jačine svetlosti.

Kandela je svetlosna jačina u određenom smeru izvora koji odašilje monohormatsko zračenje frekvencije 540.1012 Hz i kome je energetska jačina u tom smeru 1/683 vata po steradijanu
Prefiksi jedinica SI sistema

HVALA NA PAŽNJI!
uradio Miroslav Panić, prof.fizike
Full transcript