Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Хүний хөгжлийн сэтгэл судлалын удиртгал

No description
by

Tseenee Tseenee

on 22 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Хүний хөгжлийн сэтгэл судлалын удиртгал

Насны үечлэлийг тогтоох хандлага
1920- оод оны үед сэтгэцийн хөгжлийн улмаас хүүхдийн организмд анатоми, физиологийн ямар өөрчлөлт гарч байна вэ ?/П.П.Блонский/
Хүний хөгжлийн сэтгэл судлалын удиртгал
Салбар шинжлэх ухаанууд
Хүүхдийн сэтгэл зүй
.
Сурган хүмүүжүүлэх сэтгэл судлал.
Энэ нь сургалт хүмүүжлийн процессийн сэтгэл зүйн зүй тогтлыг судалдаг.
Хүний хөгжлийн сэтгэ судлалын объект
Хүний хөгжлийн сэтгэл судлалын объект нь хүүхэд, өсвөр насны хүүхэд, идэр залуу насны ба нас бие гүйцсэн, хижээл насны хүмүүс буюу хүнийг онтогенез хөгжлийнх нь явцад судалдаг.
Насны тухай ойлголт
Нас
гэдэг нь сэтгэцийн хөгжлийг тодорхой цаг хугацааны хувьд хязгаарласан түвшинг хэлнэ.
Хүний хөгжлийн насны хямрал
Хүний хөгжил нэг шатнаас нөгөө шатанд шилжих шилжилтийн үеийг
насны хямрал
гэдэг.
Хүний хөгжлийн сэтгэл судлалын судлах зүйл
Хүний хөгжлийн сэтгэл судлалын судлах зүйл нь хүний сэтгэцийн насны онцлог, өөрчлөлт, хөгжил юм.
Сэтгэцийн процессын онтогенез хөгжил
Бие хүний сэтгэл зүйн чанаруудын хөгжил
Мэдлэг, чадвар эзэмших явцад нас ба сэтгэцийн онцлог хэрхэн нөлөөлөх
Бие хүний хөгжилд нөлөөлөх хүчин зүйлс зэрэг асуудлыг судална.
Сурган хүмүүжүүлэх сэтгэл судлал нь
Сургалтын процессыг удирдах сэтгэл зүйн асуудал
Танин мэдэхүйн процессын төлөвшилт, хөгжил, оюун ухааны хөгжлийн түвшинг тодорхойлох шалгуурыг тогтоох
Сургалтын явцад оюун ухааны хөгжлийн үр дүнг дээшлүүлэх нөхцлийг тодорхойлох
Багш сурагчдын хоорондын харилцааны онцлог
Биехүний нас, бие, сэтгэцийн онцлогийг харгалзан сургалт - хүмүүжлийн процессыг зохион байгуулах
мөн
Энэхүү шинжлэх ухаан нь хүнийг нас, бие, сэтгэцийн хөгжлийнх нь явцад хэрхэн яаж сургаж хүмүүжүүлэх, эдгээр үйл явцад нөлөөлдөг хүчин зүйлүүдийг тодорхойлж нарийвчлан судалсны үндсэн дээр шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр ирээдүйн бие хүнд нөлөөлөхөд ач холбогдолтой болно.
НАС
Нас нь физиологи, сэтгэл зүйн өөрчлөлтүүдийн зүй тогтолт нийлбэр бөгөөд бодгаль хувийн онцлогтой холбоогүй болно.
НАС
Нас нь хэвийн хөгжилтэй хүмүүсийн хувьд ерөнхий байдаг бөгөөд иймд хүнийг ерөнхий хөгжлийнх нь хувьд тодорхойлдог.
Хүний насны сэтгэл зүйн онцлог нь
Хөгжиж, амьдарч буй орчин
Удамшил
Хүмүүжил
Сургалт
Үйл ажиллагаа
Харилцаа
Насны хямрал нь дараах байдлаар илэрдэг
Хүүхэд дуулгаваргүй болох
Амархан уурлах
Ааш зан нь өөрчлөгдөх
Маргана, зөрүүдлэнэ
Тавьсан шаардлагыг эсэргүйцдэг
Хямрал хурцдах
Хэрэв хүүхдийн шинэ хэрэгцээнд нийгмийн гадаад шаардлага дарагддаг бол хямрал нь бүр хурцдаж удааширдаг.
Хүүхдийн хямралын үеүүд
Амьдралын анхны жилийн хямрал /1 сараас - 1 нас/
3 насны хямрал
6 - 7 насны хямрал
Өсвөр нас буюу шилжилтийн насны хямрал
Насны үечлэлийг тогтоох хандлага
1970- аад он. Хүний голлох үйл ажиллагаа өөрчлөгдсөнөөр сэтгэцийн хөгжилд ямар онцлогууд ажиглагдаж байна вэ? /Д.Б.Эльконин/
Насны үечлэлийг тогтоох хандлага
1980-аад он. Бие хүний хөгжилтэй холбон насны онцлогийг тодорхойлсон. /А.В.Петровский/
Full transcript