Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PAA

No description
by

brigitta gadella

on 5 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PAA

Stuurgroep Plan van Aanpak PAA ÉÉN PEDAGOGISCHE AANPAK AMERSFOORT
‘Verbonden vanuit verscheidenheid’ Belangrijke
details (cc) photo by Metro Centric on Flickr (cc) photo by Franco Folini on Flickr (cc) photo by jimmyharris on Flickr (cc) photo by Metro Centric on Flickr gemeentelijk pedagogisch kader 2012 1. Opvoeden doe je samen Module Aanpak Details Uitgangspunten Vragen? De stad,waar:
- ieder kind meetelt en meedoet
- ieder kind speel-, leer- en ontwikkelmogelijkheden heeft
- iedere ouder betrokken, stimulerend en voldoende toegerust op z’n opvoedingstaak is
- ouders onderling elkaar weten te ondersteunen
- kinderen en ouders zo nodig ondersteund worden door een pedagogische infrastructuur; die dichtbij en makkelijk toegankelijk is, waarbij iedere professional betrokken, stimulerend en deskundig is (kernwoord daarbij is wederkerigheid);
- iedere wijk vanuit één gezamenlijke pedagogische aanpak met een eenduidige methodiek werkt. Missie Visie 2. We gaan positief met elkaar om 3. Conflicten los je samen op 4. Iedereen heeft een stem 5. Verschillen zijn leerzaam Randvoorwaarden Goos Cardol Miriam Stuijts Marie-sophie
Linssen - sociale verbondenheid

- welkom en gerespecteerd voelen

- positieve verwachtingen - 'de gouden vijf van Amersfoort'

- herkenbare, zichtbare en eenduidige aanpak

- aanspreken op gewenst en ongewenst gedrag Na de pauze alles over deze aanpak - gezamenlijke verantwoordelijkheid

- Rijk sociaal netwerk

- Rolmodel
- democratisch burgerschap centraal

- duidelijke grenzen

- bevordering van eigen verantwoordelijkheid en intitiatief

- voorbeeldgedrag i.p.v. machtsmiddelen - leren van sociale competenties

- conflictoplossing

- verantwoordelijkheid leren - methodisch werken aan conflicthantering

- kinder-, jongeren en buurt-/wijkbemiddelaars

- registeren van aantal incidenten - structurele samenwerking

- eenduidige taal en PR

- voorbeeldrol

- procesgerichte benadering

- zelfzorg

- nieuwe werkwijze en professionalisering

- wederkerigheid - Erkennen en overbruggen van verschillen

- Om leren gaan met verschillen

- ' je mag zijn wie je bent, je mag worden wie je wilt'

- voorbeeldfunctie Amersfoort stad met een Hart Kinderen hun eigen unieke kracht laten ontdekken zodat zij die kunnen inzetten om mee te doen op alle levensgebieden; thuis, op school, in de zorg voor elkaar en voor hun woon- en leefomgeving. Dat leidt tot een vitale en veerkrachtige samenleving. een pedagogische aanpak voor de hele stad

partnerschap met ouders

samenwerking essentieel

democratisch burgerschap

diversiteit Ambitie Soesterkwartier van start in 2013
Alle ABC-scholen melden voor 1 mrt ’13 of
ze meedoen in 2013, 2014 of 2015.

Maart:
Vaststellen welke wijken wanneer instappen
Stuurgroepen geven aan welke onderdelen verder ontwikkeld moeten worden (tranche 1)
Gesprekken met stuurgroepen tranche 1 Wat wordt er van jullie verwacht? Voor 1 mei 2014 aangeven:
welke modules je nodig hebt voor implementatie.
Afspraken maken over start trainingen 2015. Tranche 3 April: trainingsaanbod ontwikkelen / uitzoeken
Mei: trainingsdata en aanbod vaststellen met
tranche 1

September van start met trainingen tranche 1

Aandachtpunt: verbinding met andere
ontwikkelingen in de wijk Tranche 1 Uitrol via ABC wijken
Meenemen belangrijke spelers in de wijk
Opgenomen in de LEA
Stuurgroep PAA
Regisseur PAA
Stuurgroep ABC wijken / coördinatoren
Verbinding creëren Hoe/wanneer gaan we van start?  


Één Pedagogische Aanpak Amersfoort
 
‘Verbonden vanuit verscheidenheid’
 
 
 
  Onderdeel ambitieniveaus ABC
Monitoren ontwikkeling onderzoek HU Borging 2013: in overleg met gemeente over subsidie
2014: ontwikkelingspot
2015: ontwikkelingspot Hoe betalen we PAA? Voor zomervakantie (mei/juni) aangeven:
Welke modules je nodig hebt voor implementatie.
Afspraken maken over start trainingen 2014. Tranche 2 Drie tranches:
Tranche 1: 4 wijken in 2013
Tranche 2: ‘5’ wijken in 2014
Tranche 3: ‘5’ wijken in 2015
Aandachtpunt: niet ABC-wijken Hoe/wanneer gaan we van start? Hoe/wanneer gaan we van start?
Wat wordt er van jullie verwacht?
Hoe betalen we PAA? Implementatie PAA Wat? Hoe? - versterken van eigen kracht

- informele steunnetwerken

- praten over opvoeden Wat ? Hoe ? Wat ? Hoe ? Wat ? Hoe ? - kinderparticipatie: kinderpersbureaus, leerlingwijkraden

- praten over opvoedingsstijlen- en vaardigheden

- meebeslissen over en meedoen aan inititiatieven voor leefbaarheid en sociale cohesie Wat ? Hoe ? - lessen diversiteit

- uitwisseling tussen wijken

- regelmatige bijeenkomsten, activiteiten

- organisatie zijn afspiegelingvan de maatschappij
Full transcript