Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Лекц #1

No description
by

Ankhzaya Jamsrandorj

on 11 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Лекц #1

КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭ 4КР

Computer Networking Fundamentals

МУИС – ХШУИС Ш.Содбилэг

Лекц #1
Этернэт сүлжээ

Wired LANs: Ethernet

Номны бүлэг #13

Агуулга
IEEE стандартууд
Стандарт Этернэт
Стандарт Этернэтийн төрөл
Фаст Этернэт
Гигабит Этернэт
13-1. IEEE стандарт
1985 онд IEEE –аас "Project 802" нэртэй төсөл эхэлсэн.

Энэ хичээлд:

Этернэт сүлжээний Өгөгдөл холболтын /Data Link/ түвшин
Этернэт сүлжээний Физик /Physical/ түвшин

Зураг 13.1 LAN-ийн IEEE стандарт
Зураг 13.3 Этернэтийн 4 үеийн хөгжил
Зураг 13.4 802.3 MAC фрем
Санамж:
Фремийн урт:

Хамгийн бага: 64 байт (512 бит)
Хамгийн их: 1518 байт (12,144 бит)

Зураг 13.6 Арван зургаатын тооллын систем дэх Этернэт хаягийн жишээ.
Санамж:
Хаягийн эхний байтын сүүлийн бит нь түүний төрлийг заадаг. Хэрэв 0 бол unicast; 1 бол multicast;

Харин хаягийн бүх бит 1 бол broadcast destination address гэнэ.

Жишээ 13.1
Хаягуудын төрлийг тогтоох:
a.
4
A
:30:10:21:10:1A
b.
4
7
:20:1B:2E:08:EE
c.

FF:FF:FF:FF:FF:FF

Бодолт:
a.
A нь хоёртын тооллын системд 1010 учраас энэ нь unicast хаяг.
b.
7 нь хоёртын тооллын системд 0111 учраас энэ нь multicast хаяг.
c.
Бүх цифрүүд нь F байгаа учраас энэ нь broadcast хаяг.

Стандарт Этернэтийн төрлүүд
Зураг 13.9 Стандарт Этернэт дэх кодлол
Эрчлээт хос кабел болон Шилэн кабел
Зураг 13.10 10Base5
Зураг 13.11 10Base2
Зураг 13.12 10Base-T
Зураг 13.13 10Base-F
Хүснэгт 13.1 Стандарт Этернэт
Стандарт дахь өөрчлөлтүүд
10Mbps хурдтай Стандарт Этернэт нь өндөр өгөгдлийн хурд руу шилжихийн өмнө хэд хэдэн өөрчлөлтүүдийг хийсэн. Үнэндээ эдгээр өөрчлөлтүүд нь Этернэтийн хувьсалуудыг илүү өндөр өгөгдлийн хурдтай LAN-тай зохицож ажиллах замыг нээсэн.
...
Энэ хэсэгт дараах сэдвүүдийг авч үзнэ:
Bridged Ethernet
Switched Ethernet
Full-Duplex Ethernet

Зураг 13.14 Дундын зурвасын өргөн
Зураг 13.15 Bridge-тэй болон Bridge-гүй сүлжээ
Зураг 13.15 Bridge-тэй болон Bridge-гүй сүлжээн дэх мөргөлдөөний муж
Зураг 13.17 Switched Ethernet
Дамжууллын горим
Зураг 13.18 Full-duplex switched Ethernet
13.4 Фаст Этернэт
Фаст Этернэт нь FDDI эсвэл файбер суваг гэх мэт LAN-ийн протоколуудтай өрсөлдөхийн тулд загварчлагдаж байсан. IEEE-ээс 802.3u нэртэйгээр Фаст Этернэтийг үүсгэсэн.
Фаст Этернэт нь Стандарт Этернэтээс 10 дахин их хурдтайгаар буюу 100Mbps хурдаар өгөгдлийг дамжуулдаг.
Зураг 13.19 Фаст Этернэтийн топологиуд
Зураг 13.20 Фаст Этернэтийн
гүйцэтгэл
Зураг 13.21 Фаст Этернэт дэх кодлол
Хүснэгт 13.2 Фаст Этернэт
13.5 Гигабит Этернэт
Илүү өндөр өгөгдлийн хурдны хэрэгцээ шаардлагын улмаас IEEE-ээс 802.3z буюу Гигабит Этернэтийг үүсгэсэн.
Энэ нь өгөгдлийг 1000Mbps хурдтайгаар дамжуулдаг.
Санамж:
Гигабит Этернэтийн full-duplex горимд мөргөлдөөн байдаггүй ба кабелийн хамгийн их урт нь тухайн кабел дахь дохионы суларлаар тодорхойлогддог.
Зураг 13.22 Гигабит Этернэтийн топологиуд
Зураг 13.22 Гигабит Этернэтийн гүйцэтгэл
Зураг 13.22 Гигабит Этернэт дэх кодлол
Хүснэгт 13.3 Гигабит Этернэт
Хүснэгт 13.4 Тен-Гигабит Этернэт
Анхаарал тавьсанд баярлалаа
Full transcript