Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

vera zeballos

on 3 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

ELS ÉSSERS VIUS
Característiques
dels éssers vius
Les cèl·lules
Éssers vius
unicel·lulars
i pluricel·lulars
Les funcions
vitals principals
Nutrició
Respiració
Reproducció
Creixement
Relació
Tots els éssers vius
nescessiten aliments
per créixer i obtenir
l'energia
Tots els éssers
vius respiren
Tots els éssers
vius es reprodueixen
Tots els éssers
vius creixen,
és a dir que
agumenten
de medida
Els éssers vius
responen als
canvis que es
produeixen al
seu voltant
com són les cel·lules
Les cel·lules
són tan petites
que només es
poden amb
microscopi
Estan formades
per: un citoplasma,
una membrana
cel·lular,i un nucli
UNICEL·LULARS
PLURICEL·LULARS
Els unicel·lars
són éssers vius
de una sola cel·lula
La majoria dels éssers vius
com les plantes,i els animals,
estan formats per aquestes
cel·lules que s'anomenen
pluricel·lulars
,
ELS ANIMALS
Els regnes
Esponges
celenterats
i
equinoderms
Cucs
i
mol·lucs
Artòpodes
Peixos
mamífers
Amfibis
ESPONGES
Les esponges
són els animals més
simples que existeixen.

S'alimenten capturant
els organismes
microscopics que duu
l'aigua
CELENTERATS
El cos dels
celenterats
te una simetria
radial

te una forma
semblant al de
una bossa amb
un orifici que
serveix ala
vegada de boca
i d'anus
EQUINODERMS
Els equinoderms
tenen una simetria
radial

els equinoderms
tenen davall la pell
unes plaques dures
formades per una
substancia mineral
CUCS
MOL·LUSCS
Els cucs
són animals
amb cós llarg
tou y sense potes
El cos dels mol.luscs
es tou sense potes i
esta coberte per una
pell humida
GASTEROPODES
BIALVES
CEFALÒPODES
Tenen una sola
closca quan l'animal
es veu en perill s'hi
amaga dins
Tenen una sola
closca formada
per dues parts
articulades les
valves
Amaguen una sola
closca davall la pell
i n'hi ha que no tenen.
Al voltant de la boca
tenen tentacles
Els artròpodes tenen el
cos coberte amb una
substància dura però
lleugere fa la funció
d'un esquelet perquè
sosté el cos i el protegeix
Crustacis:
acostumen a
tenir deu
potes
Aràcnics:
tenen vuit potes
Miràpodes:
Tenen moltes potes
Insectes:
tenen sis
potes
Els vertebrats
Els vertebrats tenen
un esquelet articulat
igulat que els artròpodes
però a diferència d'aquets
en els vertebrats és un
esquelet intern
Els peixos són
el grup més
primitiuy també
més nombrós
Estan adaptats
perfectament
a l'aigua
Caracteristiques
dels peixos
El cos dels peixos
és generalment
allargat y es va
aprimant cap als
extrems tot y que
hi ha peixos de
diverses formes
la pell del peixos
es viscosa y lliscosa
Els peixos es
reprodueixen
mitjançant
ous aquests
no tenen closca
Gaire bé tots el vertebrats tenen
extremitats,és a dir parts que
sobresurten del cos i que els
permet moure's
Rèptilils
Els amfibis són
vertebrats que
viuen a llocs on
hi ha aigua
dolça passen una
part de la vida
a l'aigua i una part
a terra ferma
Els rèptils,els ocells
els mamífers són vertebrats
adaptats perfectament a la
vida en terra ferma.Són rèptils
els llengardaxos i les sargananes,
els cocodrils,les serps i les tortuges
Caracteristiques
dels
amfibis
Característiques
dels
rèptils
Els rèpils tenen la pell
inpermeable, i axí eviten
que el cos se'ls assequi.
A més, la pell està coberta
d'uns enguixaents en forma
de plaques,anomenades
escates còrines
Tenen la pell
humida i
lliscosa per
tant quan
surten fora
l'aigua s'han
d'estar en un
lloc humit
perque si no
perderien la
humitat la pell
se'ls assecaria i
es moririen
ocells
ELs ocells son
el grup de
vertebrats que
s'han adaptat
mes be al vol
pero hi ha
especies que no
poden

Caracteristiques
dels ocells
LES PLANTES
Les plantes no s'alimenten
d'uns altres organismes,com
ho fans els animals,sinó que
fabriquen el seu propi aliment
gràcies a un procés que rep el nom
de fotosíntesis
Classificació de les plantes
Els principals grups de les
plantes són les algues, les
molses,les falgueres i els fanerrames
o plantes amb flors
Les algues i les molses són plantes
amb una escultura molt simple reben
el nom de plantes inferiors .
Les falgues i les fanerògrames són més
complexes,s'enomenen plantes superiors
Les algues són el vegetals més senzills. No
tenen rels,ni tija ni fulles
Poden teir forma de filament,
de cinta o de làmina algunes alges
floten lliurament.
No totes les algues són de color.verd.N'hi ha que són
de color bru o vermellós,perquè les seves cel·lules tenen
altres substàncies.
LES MOLSES
Les molses no tenen rels que absorbeixen
l'aigua del sòl ni tiges que ransportin,
i per això s'assequen aviat si l'hambien no és
humit.
LES FALGUERES
LES RELS
LA TIJA
LES FULLES
Absorbeixen el sòl l'aigua
que la planta necessita
Aguanta les fulles,i hi circula
l'aigua que absorbeixen les rels
Parteneixen de la tija i creixen
cap a munt.
LES FANERÒGRAMES
QUE SON?
Les fanerògrames són plantes
superiors que es reprodueixen per
mitjà de flors
COM SÓN?
Com les altres plantes superiors,
el cos de fanerògrama consta de
tres parts:la rel,la tija i les fulles
ON ES TROBEN?
La rel es troba daball terra i
les seves funcions princilas són
fixar la planta al sòl i absorbir
l'aigua i les sals minerals que la planta
necessita.
LA TIJA
És la parte de la planta que sosté
les ulles.Hi circulen l'aigua i les salsminerals
que van desde la rel fins les fulles
Les tijes pode ser herbàcies o llenyoses.
Les tijes herbàcies són de concistència tendra i
de color verd.Són pròpies de les herbes.
Les tijes llenyoses, en canvi ,són rigides
i gruixades,i són pròpies dels arbres i
dels arbustus
LES FULLES
QUE SÓN?
Els mamifers es distingueixen
dels altres vertebrats per tres
caracteristiques: son vivipars
es a dir les seves cries no
neixen per ous, que cuiden ales
seves cries fins que poden
valer per elles soles,la pell dels
mamifers tenen pel alguns
tenen poc o no en tenen
Altres caracteristiques
Que tenen 4 extremitats
la majoria les fan servir
com a potes
Alguns animals com les
foques,els dofins,les balenes
viuen ala mar i les extremitats
se'ls han transformat en aletes
un grup de mamifers les rates
pinyades poden volar perque
les seves extremitats anteriors
s'han convertit en ales
tots el mamifers respiren per
pulmons
son els organs on es fabrica les substancies alimentaries
que notreix a tot la planta
Quina forma tenen
Com son?
Les fulles son de
diversos tipus
segons la forma
que tenen el
limbe o la vora
cada fulla esta formada per una lamina
molt prima el limbe que s'uneix a la tija
per mitja d'una prolongacio el peciol
El limbe el travesen en tota la seva
longitud nombrosos nervis ramificats
que donen fermesa a la fulla
Els ocells son
animals de temperatura constant de manera que la seva temperatura no canvia
Els ocells no tenen dents pero tenen un bec
Els ocells respiren per mitja de pulmons
ES reprodueixen mitjancannt ous amb closca les famelles ponen els ous en un niu en general tambe fan torns per incubar els ous
segons les
caracteristiques
els vertebrats
es clasifiquen
en aquests grups
:peixos,amfibis,
reptils ocells i
mamifers
LA FOTOSÍNTESIS
Per fer la fotosíntesis, les plantes
necessiten aigua amb sals minerals
i diòxi de carboni, un gas que es troba
a l'aira i també dissolt l'aigua

Les fotosíntesis se realitzen a les
cèl·lules verdes de le plantes. En
aquets procés l'aigua i el diòxid de es
cambien i es formen la matèria orgànica
que la planta ecessita per créixer i per obtenir anergia

Per fer la fotosíntesis, les plantes
necessiten aigua amb sals

EL CONDUCTE LLENYOS
Son uns tubs molt prims i molt rígids
ELS CONDUCTES LIBERIANS
La matèia orgànica fabrica a les
fulles rep el nom de saba elaborada.
Per dur-la a la resta de mata pels
conductes liberns.

L'INTERCANVI DE GASOS
EN LES PLANTES

Els gassos que inerven tant en
la fotosíntesis com en la respiració
són l'oxigen i el diòxid de carboni.

En les algues,tant el diòxid de carboni
com l'oxigen entre la planta i en surten
dissolds en l'aigua

En les molses i en les plantes superiors,en
canvi, aquets dos gasos entre a les fulles i
en surten format part l'aire
Full transcript