Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

4 llojet e sistemeve ekonomike

No description
by

nadja gjk

on 23 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 4 llojet e sistemeve ekonomike

4 Llojet e Sistemeve Ekonomike
design by Dóri Sirály for Prezi
Ekonomia tradicionale
PYETJE ?
Faleminderit per vemendje!
Ekonomia komanduse
Ekonomia e tregut është ku vendimet ekonomike merren nga tregu i lirë . Kjo do të thotë prodhimin e mallrave dhe shërbimeve janë të rregulluara nga ligjet e kërkesës dhe ofertës.
Ekonomia e tregut
Një ekonomi e përzier është një kombinim i ekonomis se tregut, ekonomis komanduse dhe ekonomitë tradicionale
Ekonomia e perzier (mikse)

OBJEKTIVAT
Cfarë është sistemi ekononmik
4 llojet e sistemeve ekonomike
Avantazhet dhe disavantazhet per secilin sistem ekonomik

Sistemi ekonomik
Metoda e përdorur nga një shoqëri për të prodhuar dhe për të shpërndarë mallra dhe shërbime .


Llojet e sistemeve ekonomike:
-sistemi i ekonomis tradicionale

-sistemi i ekonomis komanduse

-sistemi i ekonomis se tregut te lire

-sistemi i ekonomis se perzier
Ekonomitë tradicionale mbështeten në zakonet , traditat, për të vendosur se çfarë të prodhojn dhe si ta prodhojn atë.

Sistemet tradicionale ekonomike lidhen rreth familjes
Avantazhet
Secili ka detyrat e veta
Jete stabile,te parashikuar
Lidhje te forte mes vete familjare apo i gjithe komuniteti

Disavantazhet
Individët në përgjithësi nuk jane të lirë për të marrë vendime mbi vendime
Dekurajon ide të reja, teknologji të reja , dhe mënyra të reja të të bërit të gjërave , duke bere dhe një standard më të ulët të jetesës

Rregullat strikte të përcaktuara nga pleqtë

Metodat e prodhimit janë shpesh të paefektshme

Ekonomia komandus është ku vendimet
ekonomike janë planifikuar në mënyrë të
detajuar nga një autoritet qendror qeveritar . Plani zbatohet nëpërmjet ligjeve, rregulloreve dhe direktivave .
Avantazhet
Mobilizimi te shpejt te burimeve ekonomike , në mënyrë efektive dhe në një shkallë të madhe .

Ata mund të ekzekutojnë projekte masive , të krijojnë fuqinë industriale dhe arritur qëllimet imperative sociale .

Shëndeti dhe shërbimet publike janë në dispozicion për të gjithë falas

Gjasa shumë të ulta për të mbetur papunë

Disavantazhet
Ashpër kufizon të drejtat e pronësisë private

Liritë dhe inciativatë individuale janë të kufizuara

Ekonomitë kanë tendencë të jetë joproduktiv ,
duke mos prodhuar një produkt cilsorë

Avantazhet
Shumë llojshmëri të mallrave dhe shërbimeve
Shkallë të lartë të lirisë individuale
Rregullon gradualisht ndryshimet me kalimin e kohës
Shkallë të vogël të ndërhyrjes së qeverisë
Shkallë të lartë të kënaqësisë së konsumatorëve

Disavantazhet
Nuk ka sherbime produktive per puntorin pavarsishte se a eshte i vjeter apo semure

Punëtorët dhe bizneset përballen me pasigurinë si pasojë e konkurrencës dhe ndryshimit - nuk ka garanci për punë

Nuk prodhon të mira publike të mjaftueshme të tilla si mbrojtja ,arsimi universal , apo kujdesin shëndetësor

BIBLOGRAFIA
http://sq.swewe.net/word_show.htm/?1312970_1&Ekonomia_tradicionale
http://useconomy.about.com/od/US-Economy-Theory/tp/Mixed-Economy.htm

Adelina Sefaj
Nadja Gjakova

Avantazhet

Qeveria krijon ligje që mbrojnë të drejtat e pronësisë dhe zbatimi I kontratave

Ajo inkurajon risi që plotëson nevojat e klientit ne menyrë kreative , duke ulur çmimet në mënyrë efikase .
Types of Economic Systems
Disavantazhet
-Nje ekonomi e perzier mund te coje ne rezultate te pabesushme

-Konkurenca ma e madhe
Tre pytje bazike :

-Cfare te prodhoje?

-Si te prodhoje?

-Per kend te prodhoj?
Kush vendos cfare te prodhoj?
Vete kerkesat e njerzve
Kush vendos sa te prodhoj?
Njerzit e vazhdojn traditen e tyre
Per kend prodhohen keto te mira?
Per njerzit ne komunitet
Kush vendos cfare te prodhoj?

Qeveria vendos ne gjithqka
Kush vendos si te prodhoj?

Qeveria vendos se si te prodhohen
Per kend prodhohen keto te mira ?
Per kend vendos qeveria
Kush vendos cfare te prodhoj?
Bizneset vendosin ne baze kerkeses dhe ofertes
Kush vendos si te prodhoj?
Bizneset
Per kend prodhohen keto te mira?
Konsumator
Kush vendos cfare te prodhoj?
Bizniset
Kush vendos si te prodhoj?
Bizniset por rregullon disa industri
Per kend prodhohen keto te mira?
Konsumatoret
Full transcript