Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Natalitet

Mjere temeljene na popisima i anketama
by

Johnny Bravo

on 10 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Natalitet

Natalitet Mjere fertiliteta u itervalu dobi ili braČcnog trajanja Vrste podataka dostupnih u popisu ili anketi ZakljuČak Mjere temeljene na popisima i anketama Uvod Stope razdoblja Standardne pogreške i slučajni uzorak Mjere ukupnog fertiliteta HVALA NA VAŠOJ POZORNOSTI - Kako dobiti mjere fertiliteta iz popisa ili
anketnih podataka - stopa nataliteta
- stopa fertiliteta
- stopa reprodukcije - U zadnjim desetljecima velika transformacija u vrstama podataka dostupnih za demografsku procjenu - Pomak od skupova do pojedinaca kao jedinica analize - Kao minimum, svaki popis prikazuje dobnu distribuciju

- Popisni podaci sami nisu dobro prilagodeni za mjerenje fertiliteta i analizu kao podaci anketa i sada se rijetko koriste u tu svrhu, osim metodom vlastite djece

- Popisi pruzaju izracun populacije, ili su osnova za medupopisne i poslijepopisne procjene stanovnsitva, koje mogu posluziti kao nazivnik nekih stopa, ali oni obicno pruzaju korisne informacije o broju rodenih samo ako su dopunjeni s procjenama dozivljenja
- Posebne ankete o fertilitetu, uporabi kontracepcije, i srodnim temama sada su primarni izvor podataka za analizu fertiliteta

- Informacije o povijesti rodenja kodirane su na racunalnom zapisu, ili skupu zapisa

- CMC = 1 -> za sijecanj 1900.
- CMC za kolovoz 1999. -> 8 + 99 * 12 = 1196

- Povijest rodenja, ponekad zahtijeva zenin datum rodenja, povijest braka, i datum intervjua - Izlozenost riziku - vrijeme tijekom kojeg je osoba u riziku dozivljenja dogadaja, bilo da se dogadaj dogodio ili ne.

- Interval dobi - obicno jedna godina ili standardni 5-godisnji interval

- Interval vremena (vremensko razdoblje):
1) kalendarsko vrijeme, 2) vrijeme proteklo prije intervjua

- Interval bracnog trajanja - duljina vremena od datuma prvog braka. Popis podataka Anketa podataka Terminologija - imaju oblik prosjecnog ili ocekivanog broja poroda po zeni, razlicito kontrolirajuci vremensko razdoblje, dob, bracni status, bracno trajanje, ili redoslijed rodenja 1) Dobno-specificna stopa fertiliteta
f (a, t) = b (a, t) / e (a, t)

2) Specificne stope fertiliteta udanih zena
mf (a,t) = mb(a,t) / me(a,t)

3) Dobno-specificne bracne stope fertiliteta za vrijeme trajanja braka
mf (d, t) = mb(d, t) / me(d, t)

4) Dobno-kohortne veze

5) Redno-specificne stope fertiliteta
fj (a,t) = bj (a,t) / e(a,t) Vjerojatnost rađanja - Stopa fertiliteta je očcekivani ili prosjecčan broj koji se javlja u određdenom intervalu

- Vjerojatnost rađdanja je procijenjena vrijednost koliko ćce biti rađdanja u odredđenome intervalu

- Retrospektivna istrazživanja jedina omogucćuje direktan izračcun vjerojatnosti rađanja

- Pristup račcunanju vjerojatnosti radđanja ovisi od stope do stope

- Kada se pojednina stopa racčuna, u brojniku samo mozže stajati nula sšto značci da nema rađdanja ili jedan, šsto znacči jedno ili visše rađdanja

- Rezultat je binaran - Standardna pogresška mozže se tumaciti kao prosjecno odstupanje od procjene iz prave vrijednosti preko svih mogucih slucajnih uzoraka iste velicine
- Mozže se koristiti za izgradnju intervalnih procjena i za testiranje hipoteze o stopama i vjerojatnosti u populaciji

- U jednostavnom slucajnom uzorku, svaki slucaj u populaciji ima istu vjerojatnost pojavljivanja u uzorku, a ta je vjerojatnost neovisna o tome pojavljuje li se drugi slucaj - Gruba stopa nataliteta
- Omjer dijete-zena
- Opca stopa fertiliteta
- Mjere kohortnog kumulativa
- Zavrseni Fertilitet
- Paritetno progresijski pokazatelji Mjere kohortnog kumulativa i
završeni fertilitet - Stvarni kohortni kumulativ i zavrseni fertilitet

- Sinteticki kumulativ i ukupni fertilitet - Cinjenicno-paritetni
progresijski pokazatelji - Gotovo sve ove mjere razvijene su prije dostupnosti anketa o fertilitetu
- Popisi su odavno ucinkovito upotrijebljeni u razvijenim zemljama u mjerenju i analizi fertiliteta
- Mnoge zemlje u svijetu provode popis stanovnistva svakih deset godina, a neke svakih pet godina
- Posebne ankete o fertilitetu, uporabi kontracepcije, i srodnim temama sada su primarni izvor podataka za analizu fertiliteta
Full transcript