Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Білім мазмұнын айқындайтын нормативтік құжаттар: оқу жоспары

No description
by

Ulzhan Salgarayeva

on 21 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Білім мазмұнын айқындайтын нормативтік құжаттар: оқу жоспары

Мемлекеттік білім беру стандарты
Стандарт - үлгі, білім мазмұнының негізі. Білім мазмұны стандартта жазылған талаптарға сай жасалады.
Бастауыш білім беру стандарты
Қазақстан Республикасы жалпы білім беретін мектептің бастауыш білім стандартын 1998/99 оқу жылынан бастап мектеп тәжірибесіне сатылап енгізу ұсынылған болатын.
Білім мазмұны дегеніміз не?

Бұл арнайы іріктелген және қоғамда қабылданған белгілі бір сферада қызмет атқару үшін меңгеретін адамзат тәжірбиесінің элементтер жүйесі.
Кәсіби мамандар дайындығының мазмұнын айқындайтын құжаттар:
1. Жоғары кәсіби білім берудің мемлекеттік білім беру стандарты
2. Нақты мамандық бойынша оқу жоспары
3. Оқу әдістерінің оқу бағдарламалары
4. Оқулықтар, оқу құралдары, ОӘК
Білім мазмұнын айқындайтын нормативтік құжаттар
Стандарт 2 бөлімнен тұрады
1. мектепке дейінгі
2. орта білім беру (бастауыш, негізгі орта,
жалпы, орта)
3. техникалық және кәсіптік білім беру
4. орта білімнен кейінгі білім беру
5. жоғары білім беру
6. жоғары оқу орнынан кейінгі
білім беру

Бастауыш білім мазмұны
бала тұлғасының адамгершілік қасиетін, оның қоршаған ортаға сезімдік құндылық қарымқатынасын, оқу үдерісіне жағымды уәж, оның жеке қабілеті және танымдылық жұмыстағы ақылын қалыптастыру.
Негізгі орта білім мазмұны
білімалушылардың базистік ғылым негізін меңгеруді қамтамасыз етеді, оларға жоғарғы рухани адамгершілік мәдениетін және жеке тұлға аралық, этносаралық қарым қатынас, жеке тұлғаның өзін-өзі анықтауын және өзін-өзі ашылуын, функциалдық сауаттылықты қалыптастыруға баулу, бейінділік дайындауды жүзеге асыру.
Жалпы орта білім мазмұны
оқушылардың біртұтастық игерілімін, табиғат туралы білім жүйесінің аяқталуына қатысты , қоғам және адам, функционалдық сауаттылықты дамыту, жеке тұлғаның дене бітімінің дамуы және рухани адамгершілік, әрі қарай зияттықты, дифференциациялау негізінде болашақ мамандығын таңдау жағдайына бағыттау, ықпалдастыру және пішіндеудің білім мазмұнын қамтамасыздандырады.
1. Жалпы ережелер
2. Білім беру мазмұнына қойылатын талаптар
3. Тәрбиеленушілердің және білім алушылардың оқу жүктемесінің ең жоғары көлеміне қойылатын талаптар
4. Тәрбиеленушілердің және білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптар

Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты
1. Жалпы ережелер
2. Білім беру мазмұнына қойылатын талаптар
3. Білім алушылардың оқу жүктемесінің ең жоғары көлеміне қойылатын талаптар
4. Білім алушылардың даярлық деңгейіне қойылатын талаптар
Орта білімнен кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты
1. Жалпы ережелер
2. Білім беру мазмұнына қойылатын талаптар
3. Білім алушылардың оқу жүктемесінің ең жоғары көлеміне қойылатын талаптар
4. Білім алушылардың кәсіптік даярлық деңгейіне қойылатын талаптар
(Орта білімнен кейінгі білім берудің оқу жоспарының моделі)

Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты
1. Жалпы ережелер
2. Білім беру мазмұнына қойылатын талаптар
3. Білім алушылардың оқу жүктемесінің ең жоғары көлеміне қойылатын талаптар
4. Білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптар
(Бакалавриаттың білім беру бағдарламасы компоненттерін бөлу нормасы (оқу мерзімі - 4 жыл)
Жоғары арнаулы білім беру бағдарламасы компоненттерін бөлу нормасы (оқу мерзімі - 5 жыл))
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты

Магистратура
Докторантура
Оқу жоспары
Оқу жоспары – оқу орындарында оқу пәндерінің құрамын, оқу жылы бойынша өту тәртібі мен бірізділігін, әр оқу пәніне берілетін уақыт мөлшерін және оқу жылының құрылымын белгілейтін құжат.
Оқу жоспары

түбір (типтік)
нақты оқу мекемесі
тарапынан жасалған
оқу жоспары
Оқу бағдарламасы – жоғары және жоғарыдан кейінгі кәсіптік білім беру мамандықтарының МЖМБС сәйкес пәнді оқыту мақсатын, міндетін, мазмұны мен технологиясын анықтайтын құжат (міндетті компонент үшін).
Оқу бағдарламасы
Силлабус
- пәннің мақсаты мен тапсырмалары, қысқаша мазмұны, әрбір сабақтың ұзақтығы және тақырыбы, өзіндік жұмыс тапсырмалары, қосымша сабақ уақыты, оқытушы талабы, бағалау критериі, бақылау мен әдебиеттер тізімі көрсетілген пәнді оқыту бағдарламасы.
Оқу бағдарламалары


түбірлі (типтік)
оқу-жұмыс (рабочие)
авторлық
концентрлі тізбекті
Оқулықтың басты
көрінісі –мəтінде.
Мəтін келесі бірліктерден құралады:
- негізгі (тұғыр терминдер, олардың анықтамалары, негізгі деректер, құбылыстар, оқиғалар; заңдар, теориялар жəне жетекші идеялар жəне т.б. баяны);
- қосымша (құжаттар, хрестоматиялық жəне анықтамалық материалдар, өмірнама деректері, статистика мəліметтері ж.т.б.);
- түсініктеме (кіріспе, ескертулер, сөздіктер, көрсетпелер ж.т.б.)

Оқулық
– оқу бағдарламасы мен дидактиканың талаптарына, оқыту мақсатына сай оқу пәнінің мазмұнын ғылыми негізде, жүйелі баяндайтын кітап.

Оқу құралдары:


1. белгілі авторлық ұстаныммен бір оқу пәні бойынша ғылыми білімнің негізін баяндайтын кітап; 2. белгілі бір оқу пәндері бойынша әдістемелік материалдары, түсіндірмелері, кепілдемелері бар мұғалімдер мен оқушыларға арналған кітаптар; 3. оку-тәрбие процесінде білім беру ретінде қолданылатын арнайы дайындалған табиғи заттар мен материалдар
Назарларыңызға рахмет!
Оқулықтар, оқу құралдары
Full transcript