Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pananaliksik

Kahulugan, Layunin, Katangian, at Uri
by

on 31 August 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pananaliksik

PANANALIKSIK
KAHULUGAN
PANANALIKSIK
Ayon kay Good ..

Ang pananaliksik ay maingat, kritikal, disiplinadong inquiry gamit ang iba’t ibang teknik batay sa kalikasan at kalagayan ng natukoy na suliranin tungo sa klaripikasyon o resolusyon nito.
Ayon kay Aquino..

Ang pananaliksik ay sistematikong paghahanap sa mahahalagang impormasyon hinggil sa tiyak na paksa o suliranin at paghahanda ng isang ulat-pananaliksik.
Ayon kay Manuel at Medel..

Ang pananaliksik ay proseso ng pangangalap ng mga datos o impormasyon upang malutas ang isang partikular na suliranin sa syentipikong pamamaraan
Ayon kay Parel..

Ang pananaliksik ay sistematikong pag-aaral o imbestigasyon na makakasagot sa mga katanungan ng isang mananaliksik
Ayon kay E. Trece at J.W. Trece..

Ang pananaliksik ay tangkang pagkuha ng solusyon sa mga suliranin at pangangalap ng mga datos para sa layunin ng prediksyon at eksplanasyon.
At ayon kay Calderon at Gonzales..

“Formulated in a more comprehensive form, research may be defined as a purposive, systematic and scientific process of gathering, analyzing, classifying, organizing, presenting and interpreting data for the solution of a problem, for prediction, for invention, for the discovery of truth, for the expansion orverification of existing knowledge, all for the preservation and improvement of the quality of human life. “
LAYUNIN
Ang pangunahing layunin ng pananaliksik ay ang preserbasyon at pagpapabuti ng kalidad ng pamumuhay ng tao.
8. Mapalawak o ma-verify ang mga umiiral na kaalaman.
5. Higit na maunawaan ang kalikasan ng mga dati nang kilalang substances at elements.
4. Makatuklas ng hindi pa nakikilala ng substances at elements.
1. Makadiskubreng mga bagong kaalaman hinggil sa mga batid nang penomena.
2. Makakitang sagot sa mga sulirani ng hindi pa ganap na nalulutas ng mga umiiral na metodo at impormasyon.
3. Mapagpabuting mga umiiral na teknik at makadebelop ng mga bagong instrumento o produkto.
7. Mapagbigyan (masatisfy) ang kuryosidad ng mananaliksik.
6. Makalikha ng mga batayan ng pagpapasya sa kalakalan, industriya, edukasyon, pamahalaan at iba pang larangan.
KATANGIAN
Ang pananaliksik ay sistematik
May sinusunod na proseso ang pananaliksik o pagkakasunod-sunod ng mga hakbang tungo sa pagtuklas ng katotohanan, solusyonng suliranin o ano pa mang nilalayon ng pananaliksik.
Hal., sa pakikipanayam, kailangan muna ng gumawa ng liham para sa iinterbyuhin, gumamit ng taperecorder, itranskrayb ito saka suriin.
Ang pananaliksik ay kontrolado
Dapat ay hindi mabago ang mga baryabol na sinusuri, lalo na sa mga eksperimental na pananaliksik. Dahil anumang pagbabagong magaganap dito ay makaaapekto sa buond pananaliksik.
Ang pananaliksik ay empirical
Kailangang maging katanggap-tanggap ang mga pamamaraang ginagamit sa pananaliksik, maging ang mga datos na nakalap.
Hal., kung nais matukoy ang mga katangian ng isang mall na nagiging dahilan para puntahan ito ng tao, pinaka angkop na paraan ang sarbey. Hindi gaanong magiging katanggap-tanggap ang resulta kung ibabatay lang ito ng mananaliksik sa mga katangian ng mall na paboritong puntahan ng kanilang pamilya.
PAGBASA AT PAGSULAT TUNGO SA
PANANALIKSIK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ang pananaliksik ay mapanuri
Ang pananaliksik ay obhetibo, lohikal at walang pagkiling
Ang pananaliksik ay gumagamit ng mga kwantiteytib o istatistikal na metodo
Ang pananaliksik ay isang orihinal na akda
Ang pananaliksik ay isang akyureyt na imbestigasyon, obserbasyon at deskripsiyon
Ang pananaliksik ay matiyaga at hindi minamadali
Ang pananaliksik ay pinagsisikapan
Ang pananaliksik ay nangangailangan ng tapang
Ang pananaliksik ay maingat na pagtatala at pag-uulat
Sa pananaliksik, ang mga datos na nakalap ay kailangang suriin nang kritikal upang hindi magkamali ang mananaliksik sa paglalapat ng interpretasyon sa mga datos na kanyang nakalap.
Lahat ng tuklas(findings) at mga kongklusyon ay kailangang lohikal na nakabatay sa mga empirical na datos at walang pagtatangkang ginawa upang baguhin ang resulta ng pananaliksik.
Ang mga datos ay dapat mailahad sa pamamaraang numerical at masuri sa pamamagitan ng istatistikal na tritment upang matukoy ang kanilang gamit at kahalagahan.
Maliban sa historical na pananaliksik, ang mga datos na nakalap ng mananaliksik ay sarili niyang tuklas at hindi mula sa panulat, tuklas o lathala ng ibang mananaliksik. Idagdag pa na ang mga datos ay kailangang nagmula sa mga primary sources o mga hanguang first-hand.
Bawat aktibidad na pampananaliksik ay kailangang isagawa nang tumpak o akyureyt nang ang tuklas ay humantong sa paglalahat na siyentipiko(scientific generalization). Lahat ng kongklusyon ay kailangang nakabatay sa mga aktuwal na ebidensiya.
Upang matiyak ang katumpakan(accuracy) ng pananaliksik, kailangang pagtiyagaan ang bawat hakbang nito. Ang pananaliksik na minadali at ginawa nang walang pag-iingat ay kadalasang humahantong sa hindi matitibay na kongklusyon at paglalahat.
Walang pananaliksik na naisasagawa nang walang pagsisikap. Kailangan itong paglaanan ng panahon, talino, at sipag upang maging matagumpay.
Kailangan ng tapang ng isang mananaliksik sapagkat maaaring makaranas siya ng mga hazard at discomfort sa kanyang pananaliksik. May mga pagkakataon ding maaari siyang dumanas ng di pagsang-ayon ng publiko at lipunan.
Lahat ng datos ay kailangang maingat na itala dahil ang maliit na pagkakamali ay maaaring makaapekto sa mga tuklas ng pananaliksik.
Hal., kung matutuklasan na hindi gaanong pinupuntahan ng mga turista ang Isla ng Caramoan sa Camarines Sur sa kabilang ganda nito, bakit kaya? Ang kamahalan bang bayad sa tour package? Ang kakulangan bang kaalaman(awareness) na may ganoon palang pook-bakasyunan?
Hal., kung lalabas sa pananaliksik na ang Mang Inasal ang siyang fastfood chain na pinakamadalas kainan ng mga Kagay-anon batay sa sagot ng mga respondent, ito ang dapat sabihin. Hindi ito maaaring palabasin na ang paboritong fastfood chain na Greenwich ang mas tinatangkilik.
Hal., mas mainam sabihin na “75% sa 20 taong nakibahagi sa paglasa ng mga pulutan ang nagsabing masarap ito” kaysa sabihin lang “ilan sa 20 taong nakibahagi..” na walang malinaw na bilang.
Hal., ang paggawa ng sariling luto sa bulaklak o pansit na hindi pa natitikman dati o itinitinda sa mga kainan ay isang tunay na orihinal na pananaliksik.
Hal., Kapag may isang respondent na hindi sumagot sa isang aytem, hindi maaaring basta na lang magbilog ng sagot para makompleto lang ang bilang. Kailangan siyang balikan para sa iisang tanong na iyon para lang malamanang tunay niyang niloloob.
Hal., Kapag tinatamad mag-isip, nangongopya nalang ng ideya sa aklat o internet sources na ginagamit na sanggunian. Kapag ito ay natuklasan, maaaring kasuhan ng plagiarism ang mag-aaral na magiging dahilan ng pagbagsak niya sa kurso o pagpapa alis sa paaralan. Mag-isip kahit mahirap.
Hal., kung ang pagsasaliksik ay tungkol sa pag-uugali at asal ng mga tao, ito ay nangangailangan ng mahabang panahon at sipag sa pagkalap ng mga kaalaman tungkol sa mga detalyadong rason sa pagkilos ng mga tao.
Hal., Ang pamamangka sa Ilog ng Pagsanjan ay mapanganib sapagkat maaaring tumaob ang bangka. Gayunpaman, ang pinaka mahalagang Gawain sa lugar na iyon ay ang pamamangka na siyang pinanggalingan ng Bangkerohan Festival, kaya mapanganib man, kailangan itong subukan paramakakalap ng first-hand data. Mag-ingat nalang at magpasama sa isang magulang.
Hal., sa pagtukoy ng pangalan ng mga kinaing exotic food, kapag namali lang ng isang titik sa pagbaybay, maaaring maiba na ang pagkaing tinutukoy, gaya ng pagsasabing “putok-putok” gayong “tibok-tibok” pala ang talagang pangalan.
Hal., kapag nagsagawa ng isang sarbey, hindi maaaring baguhin ang resulta nito dahil hindi na magiging totoo ang pananaliksik kung ang sarbey ay kontrolado.
Halimbawa:
Ang coco sap (tuba) ay isang batid na phenomenon at sa pamamagitan ng pananaliksik, maaaring makalikha ng asukal mula sa coco sap na ang lasa ay katulad ng sa purified na asukal.
Halimbawa:
Dahil ang sakit na dengue ay dulot ng isang virus, walang tiyak na gamot na maibibigay ng mga dalubhasang doctor para sa sakit na ito. Ngunit dahil sa pananaliksik, napag-alaman na ang Tawa-tawa ay nakakatulong sa pagbuo ng mga platelets ng dugo at palambutin ang epekto ng dengue virus. Sa pamamagitan ng intensib at patuloy na pag-aaral, ang sakit na ito ay maaaring malunasan na sa hinaharap.
Halimbawa:
Sa walang humpay na pananaliksik sa komunikasyon at teknolohiya, naimbento ang Internet at iba para mapadali ang komunikasyon saan mang panig ng mundo. Inaasahan na sa patuloy na pag-aaral sa ganitong modernong paraan ng pakikipagkomunikasyon ay mas marami pang maisasaliksik sa susunod na henerasyon.
Halimbawa:
Noon, kakaunti pa lamang ang mga substances na ginagamit ng mga pagawaan, ngunit bunga ng matiyagang pag-aaral, hindi na mabilang ang mga ito na hinahalo sa iba’t ibang bagay ngayon.
Halimbawa:
Sa tulong ng siyensiya, namulat tayo sa katotohanang ang chlorofluorocarbon ay nagdudulot ng masamang apakto sa ating atmospera, na siyang isa sa mga dahilan ng global warming.
Halimbawa:
Bungan g mga pananaliksik, napag-alaman na kulang ang mga karunungan at kasanayan ng mga Pilipino dahil kulang ang taon ng edukasyon. At dahil dito, pinagdedebatehan na kung itutuloy ba ng Kagawaran ng Edukasyon ang K+12 program o labindalawang taon ng pag-aaral mula kinder hanggang senior high school bago tumuntong ng kolehiyo.
Halimbawa:
Sa paghihikayat ni Charles Darwin tungkol sa ebolusyon, siya’y nagsaliksik at nakapag-ambag ng libro na The Origin of Species by Means of Natural Selection.
Halimbawa:
Sa pamamagitan ng pananaliksik hinggil sa mga halaman, maaaring ma-verify ng mga mananaliksik ang mga kaalamang una nang natuklasan ng mga naunang pananaliksik o di kaya’y maaari silang makatuklas ng mga bagong kaalaman hinggil sa katangian at kalikasan ng mga halaman na maaaring pakinabangan ng mga dalubhasang doktor upang magamit na panlunas ng mga iba’t ibang sakit, at mga taong maaaring makalikha pa ng bagong resipe gamit ang halaman.
KONSEPTONG PAPEL
Ang konseptong papel ay unang mahalagang hakbang bago magpatuloy sa pagsusulat. Isa rin itong gabay upang maipakita ang potensyal sa gagawing pag-aaral. Ito ay hindi lalagpas ng limang pahina. Isaalang-alang din ang babasa ng papel. Nararapat iayon ang salitang gagamitin sa antas ng mga babasa nito, kaya nararapat na hind imaging teknikal kung hindi ito ang oryentasyon ng mambabasa
PANGUNAHING BAHAGI NG KONSEPTONG PAPEL
1. RASYONAL
• Ito ang unang bahagi ng papel
• Nakatala ditto ng mahahalagang impormasyon tungkol sa paksa
• Inilalalahad sa unang bahaging ito kung saan at paano nagsimula ang ideya.
• Krusyal ang papel ng pinakaunang pangungusap na bibitawan sa bahaging ito. Siguruhing mababanggit nag mga naunang pag-aaral na may kaugnayan sa paksa. Isang paraan ito upang patunayan na feasible ang proyekto.
• Sa bahagi ring ito babanggitn kung sino at paano makikinabang ang mga mambabasa sa pananaliksik.

2. LAYUNIN
Sa bahaging ito nilalahad at inilalarawan ang suliraning nais bigyan ng mahalagang pokus.
• Inilalahad ditto ang mga impormasyong tungkol sa kahalagahan ng paksa.
• Kung may mga estadistika, banggitin ito bilang paunang datos. Kailangan lamang na patunayan na may saysay ang gagawing pananaliksik
 Sa pagbubuo ng layunin ng gawing pananaliksik, magagawa itong:
• Mabigyan ng pokus ang pinakamahalagang aspeto ng pag-aaral.
• Maiwasan ang pangangalap ng mga datos na hindi kailangan sa pag-aaral.
• Maorganisa ang pag-aaral
• Makatutulong upang matukoy ang pinakaepektibong metodolohiya o pamamaraan na kakailangani sa pananaliksik.
 Paano bumuo ng mga layunin ng pananliksik?
• Tiyakin na nasasaklawan ng layunin ang lahat ng aspeto ng pananaliksik.
• Sikaping maging maktatotohanan ang layunin.
• Ilahad ang layunin sa paraang propesyonal. Ibig sabihin kailangan gumamit ng mga tiyak na pandiwa na maaring masukat o maebalweyt.
• Tandaan na ang mga resulta ng pag-aaral ay iaangkop sa mga layunin. Kung hindi nakaayon ang resulta sa layunin, maaring hindi tanggapin ang pag-aaral.
3. METODOLOHIYA
• Ibigay ang overview ng metodolohiyang nais gamitin upang maisakatuparan ang proyekto- lahat ng mga makabagong lapit, teknik o mga proseso na maaring gamitin.
• Siguraduhin magkaugnay ang mga layunin at metado.
• Ilakip din ang panahong nasasakupan ng gagawing pag-aaral at kung kalian ito inaasahang matapos.
4. INAASAHANG BUNGA
• Dito matatapos ang konseptong papel
• Sa bahaging ito binabanggit ang mga dapat asahan sa gagawing pananaliksik
KATANGIAN NG ISANG MANANALIKSIK
* MAGING MASIPAG - kailangan ang mga nagsasaliksik ay taglay ang kasipagan sa pangangalap ng mga datos, di lamang sa iba't ibang aklatan dapat siya magpunta at magsaliksik.

* MAGING MATIYAGA - kailangan mahaba ang iyong pasensya.

* MAGING SISTEMATIKO - dapat pagsunod-sunurin ang mga hakbang na gagawin sa pangangalap ng mga materyales.

* MAGING MAINGAT - maingat at kailangan may sapat na katibayan ang anumang interpretasyong ginawa sa pananaliksik.

* MAGING MAPANURI O KRITIKAL - kailanangang maging kritikal na mapanuri upang ang mga ideya, datos ay maging kapani-paniwala.
MGA HAKBANG NA DAPAT SUNDIN
SA PAGBUO NG PANANALIKSIK
1.
PAGPILI NG PAKSA
- Ito ang pinakamahirap sa paggawa ng isang pamanahong papel sapagkat dito magsisimula at matatapos ang isang pananaliksik. Kung kaya’t kinakailangan ang malalim at matalinong pag-iisip.

Maraming Dapat isaalang-alang sa pagpili ng paksa:
a.Interes ng Mananaliksik
b.Haba ng panahong mailalaan
c.Napapanahon subalit huwag lubhang bago

2.
PANGANGALAP NG BIBLIOGRAPIYA
- Kinakailangan na ang mananaliksik ay kinikilala ang mga pinagsanggunian o nakatulong sa kaniyang pananaliksik na nakuha maaaring sa diyaryo, artikulo, mga aklat atbp. (1) may-akda (2) pamagat ng aklat (3) taon ng pagkakalimbag (4) pook kung saan nailimbag (5) sino ang naglimbag o publisher.
Halimbawa:
Balahadia, Belinda A. 2012, “Ang Pagsasalin ng Laman sa Dugo”, National University Press Manila
3.
PAGHAHANDA NG TENTATIBONG BALANGKAS
- Malaki ang maitutulong nito sa mga mananaliksik upang mabigyan sila ng limitado at kontroladong sasaliksikin o babasahing may kinalaman sa paksang nais pag-aralan. Sa ganitong paraan ay magkakaroon ng ideya patungkol sa pangunahing kaisipan.
4.
PANGANGALAP NG MGA DATOS
- Ang pagkuha sa (1)
lagom
– sariling pananalita patungkol sa ideyang nakalap na hindi mababawasan o madaragdagan ang orihinal na diwa. (2)
hawig
– dito naman ay malayang naipapahayag ng mananaliksik ang kaniyang pagpapakahulugan mula sa nabasa At; (3)
Tuwirang sipi
– kinopya ang buong pahayag mula sa mga babasahin. Makakatulong ang paggawa ng bibliograpi sa usaping ito.
5.
PAGPAPAHALAGA SA NAKALAP NA IMPORMASYON

A. Pangunahing mapagkukunan
– binubuo ito ng mga manuskrito na ginamit bilang pangunahing ebidensiya o susuporta sa pag-aaral higit lalo yaong mga nakasulat kamay na mga dokumento.
B
. Sekondaryang mapagkukunan
– ito naman ang mga nakalimbag na bunga ng mga pangunahing mapagkukunan.

6.
ANG PROSESO AT ANG METODO NG PANANALIKSIK
- Nakapaloob ditto ang mga instrumenting gagamitin sa pananaliksik tulad ng sarbey, panayam, case study, talatanungan, obserbasyon atbp. Sa pagsusuri naman, maaaring gumamit ng empirical, komparatibo, interpretasyon, pagsusuri sa kahulugan atbp.
PRESENTED BY:
JESSA MALABANAN
JASON TALA
CHRISTIAN ALLEN TORRES
DERECK ORUGA
Full transcript