Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Estētiskās kategorijas

No description
by

Astra Veismane

on 25 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Estētiskās kategorijas

Estētiskās kategorijas
Neglītais
neglītais
ir - atbaidošs, šausmīgs, šaušalīgs, briesmīgs, baigs, baiss, baismīgs, biedējošs, biedīgs, monstrozs, drausmīgs, riebīgs, derdzīgs, nelabs, pretīgs, šķebīgs, nepatīkams, nepievilcīgs, nesmuks, nīstams, nejauks, bezveidīgs, amorfs, bezformīgs, neizskatīgs, grotesks, ķēmīgs, ērmīgs, kropls, kroplīgs, nejēdzīgs, neveikls, lempīgs, draņķīgs, neķītrs, netīrs, nešķīsts, piedauzīgs, prasts, smirdīgs, nomācošs, nospiedošs, murgains.


Ja roze nebūtu tik skaista, tā neuzdrošinātos būt ērkšķaina
Estētisko vērtību pasaulē neglītais pilda aizsargfunkciju, brīdinot cilvēku no dabas un sabiedrības negatīvajām parādībām, kuras ir šķēršļi viņa fizisko un garīgo spēju pilnveidošanai.
Traģiskais
Dramatiskais
Skaistais
Komiskais
Komiskais savā būtībā izsaka dažādas pretrunas.
Komiskā veidi
ironija
humors
satīra
sarkasms
groteska
Cildenais
Cildenais nesniedz tik lielisku baudījumu kā skaistais, taču rada apbrīnu un cieņu . Cildenais var reizē pievilkt, gan atgrūst. Cildenas jūtas spēj izraisīt daba, dabas parādības, milzīgi noslēpumaini objekti, kas cilvēkam liek izjust savu bezspēcību, bailes.

Skaistuma atklāsme
sengrieķu kultūra (mīti)

latviešu tautasdziesmas

īstenības attēlojums

mākslinieka ideāla īstenojums

Varonīgais jeb heoriskais
īpašs cildenā paveids
atklājas personības fiziskie un garīgie spēki vispārākajā pakāpē
spēja pārvarēt ciešanas, nāves bailes un ziedot savas personiskās vēlmes tautas, cilvēces interešu labā
heroiskais apvieno tikumisko un estētisko
skaistais jeb daile ir dzīvu un nedzīvu lietu īpašība vai īpašību kopums, kas rada patiku vai tīksmi.
skaistums nozīmē vēsturiski nosacītu īpašību kopumu, kas piemīt priekšmetam, parādībai, būtnei, ko uzlūko par skaistu.
skaists ir tāds, kas sniedz estētisku baudījumu, kam ir vērtīgs, dziļš saturs, tas ir kaut kas cildens, ļoti tikumisks un sabiedriski lietderīgs.
Zemiskais
Kad lauva sasieta, tad arī zaķi pieskrien, lai spārdītu to kājām.
Ar baudu tiek sabradāts tas, kas kādreiz ir iedvesis šausmas.
Zemiski tie cilvēki, kas zina, kur slēpjas patiesība, bet aizstāv to tikai tik ilgi, kamēr viņiem tas ir izdevīgi.
Zemiskais pauž ētiskā ideāla sakāvi; tiek noliegts un iznīcināts tas, ko cilvēki uzskata par skaistu un labu. Sliktais, lai cik liels tas ir, nevar būt cildens.
Traģiskais pauž skaistā un cildenā smagas ciešanas vai bojāeju nesamierināmas pretspēku cīņas rezultātā. Cīņā, kas beidzas traģiski, skaistais un cildenais gūst visspilgtāko apliecinājumu.
Galvenā uzmanība veltīta pašam varonim, viņa darbības pamatojumam, izvēlei, ciešanām, bojāejai.
Dramatiskais - tā ir darbības sasprindzinātība, pretspēku cīņa, pretrunas starp dažādām jūtām, interesēm, nepiepildītas personiskās ieceres, cerības, kā rezultātā rodas ciešanas. Tiek akcentēta darbība, cīņas norise, apstākļi, pretrunas. Cīņa vai nu paliek nepabeigta, vai beidzas ar varoņa uzvaru.
Komiskais izceļ kādas parādības, cilvēka, apstākļu u.tml. vājās vietas, lai tās varētu labāk saskatīt un arī labot vai likvidēt.
Pretrunas starp patiesām vērtībām un šķietamām;
starp saturu un formu;
starp cēloņiem un sekām;
starp augstiem mērķiem un to sasniegšanas līdzekļiem;
starp mērķi un rezultātu.
mākslas estētiskā iedarbība uz cilvēku; attīrīšanās caur līdzpārdzīvojumu

Katarse ietver sevī gan fizioloģisku (sniedz jūtu atvieglojumu pēc spriedzes), gan arī ētisku (dara cilvēka jūtas cildenas) momentu, kas sintezējas estētiskā pārdzīvojumā.
Katarse
Estētiskais pārdzīvojums
Full transcript