Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

idea...

No description
by

Katarzyna Woch

on 18 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of idea...

formalności
1. podpisanie
DEKLARACJI
z Fundacją prowadzącą grupę edukacyjną - 16 kwietnia 2014

2. „
BADANIE
” w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej -> opinia

3.
złożenie dokumentów
do szkoły kontraktowej (Łódź):
a) wniosek o spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą
b) opinia Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej
c) oświadczenie o zapewnieniu warunków umożliwiających realizację podstawy programowej
d) zobowiązanie do przystępowania do egzaminów
e) informacja do szkoły rejonowej o zapisaniu dziecka do innej szkoły*
koordynator: Ewelina Grzegorzewska
nr tel.: 501 470 301

4. podpisanie
UMOWY
z Fundacją prowadzącą grupę edukacyjną
do 10 czerwca 2014 (czas trwania umowy: 1 IX - 31 VIII)

WOLNA GRUPA EDUKACYJNA w TYCHach
potrzeba
organizacja otoczenia nieograniczającego rozwoju dla grupy dzieci w różnym wieku

- dorosłych (kadry)
- lokalu
- otoczenia przyrodniczego

miejsce
LOKAL
dom z ogrodem
na obrzeżach Tychów (Wilkowyje)

CZAS OTWARCIA SZKOŁY
 
7.00-16.30
od poniedziałku do piątku

12 miesięcy w roku

(z pominięciem dni świątecznych)

ORGANIZACJA DOJAZDÓW
pomoc w organizacji busa szkolnego lub koordynacji dowozów rodziców


opłaty
STAŁE

– CO MIESIĄC – DAROWIZNA
800 zł

w tym:
na rzecz organizacji zajęć – ok. 600 zł
wyżywienie – ok. 200 zł (wyżywienie będzie przygotowywane w szkole z udziałem dzieci według zasad zdrowego żywienia)
 
JEDNORAZOWA
– W DNIU PODPISANIA UMOWY
– WPISOWE
500 zł
dorośli (kadra)1 dorosły na 7 dzieci;

początek:
3 mentorów + 1 rodzic wolontariusz
idea
1. Kim jest dziecko i czym się rożni od dorosłego?
2. Co to jest uczenie się?
3. Co to jest rozwój? Czym się różni od uczenia się?
4. Jaki jest najważniejszy cel szkoły?
5. Jakie są najważniejsze wartości w szkole?
6. Jaka jest rola i odpowiedzialność kadry?
(kim jest dorosły w grupie?)
7. Kto i jakich zasadach decyduje o składzie kadry?
8. Czym jest konflikt? Jakimi metodami chcemy rozwiązywać konflikty w szkole?
9. Kto podejmuje które decyzje, w jaki sposób, w jakim trybie?
10. Jak dużą szkołę / grupę chcemy mieć? W jakim wieku dzieci?
11. Czym są egzaminy dla nas?
12. Co sprawia ze ta szkoła ma dla nas sens? (minimum)
plany
własne przedszkole
niepubliczne od września 2015

własna szkoła kontraktowa

od września 2016
podmiot prawny
FUNDACJA - STOWARZYSZENIE

PODMIOT PROWADZĄCY
-

Fundacja
Fundator: Magda Bacławska – osoba prowadząca szkołę.

PODMIOT WSPIERAJĄCY
- Stowarzyszenie
współpracujące z Fundacją na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Rola Stowarzyszenia:
wsparcie rodziców i szkoły
(organizacyjne i finansowe)
IDEA

Co to jest uczenie się?


Najważniejszy cel szkoły...
Rola i odpowiedzialność kadry
Kim jest dorosły w grupie?Czym jest konflikt?
Jakimi metodami chcemy rozwiązywać
konflikty w grupie?


Kim jest dziecko?
Kto podejmuje jakie decyzje?
Decyzje dotyczące społeczności, podejmuje społeczność.
Jak duża grupa i w jakim wieku?
Czym są dla nas egzaminy?
Co jest najważniejsze,
bez czego wolna grupa edukacyjna
nie ma sensu?


Co to jest rozwój i czym się różni od uczenia się?
dziecko jest człowiekiem

tu i teraz, nie później

jest podmiotem, nie przedmiotem
uczenie się jest zdobywaniem umiejętności potrzebnych konkretnemu czlowiekowi do rozwoju
rozwój jest procesem budowania świadomości samego siebie jako człowieka
stworzenie wspierającego, przyjaznego środowiska, które pozwoli dziecku odpowiedzieć sobie na pytanie kim jestem i kim chcę być
Najważniejsze wartości...


wolność
szacunek
odpowiedzialność
zaufanie
miłość
dorosły jest mentorem, mistrzem inspirującym dzieci,

dorosły jest odpowiedzialny za budowanie relacji
między nim a dziećmi

Konflikt jest różnicą różnicą potrzeb.


Konflikty rozwiązujemy poprzez uważną, empatyczną komunikację i poszukiwanie rozwiązań do przyjęcia
dla każdej ze stron.
porozumienie bez przemocy
Zaczynamy z obecna grupą w wieku 4-7 lat
(min. 20 dzieci od września 2014r.)

Szkoła będzie „rosła wraz z dziećmi” aż do matury.

Egzaminy są koniecznością i wymogiem prawnym.

Celem jest tu promocja do następnje "klasy" - możliwość pozostania w edukacji pozaszkolnej.
Sercem "szkoły" jest społeczność i życie zgodnie z wartościami szkoły.
Full transcript