Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Gyülekezeti szervezetfejlesztés

No description
by

sandor szucs

on 26 May 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Gyülekezeti szervezetfejlesztés

Gyülekezetépítés és
szervezetfejlesztés www.APCSEL29.hu struktúrák misszió kapcsolatok KISCSOPORTOK struktúrák misszió kapcsolatok HITÉLET GYÜLEKEZET VEZETés önkéntesek hitélet istentisztelet kapcsolatok kiscsoportok misszió struktúrák hozzáértő és felhatalmazó 1. A vezetés elhíváson alapul 2. A vezetésnek vannak karizmái 3. A vezetéshez szükség van vezetői készségekre 4. A vezetéshez szükség van vezetői ismeretekre 5. A vezetéshez szükség van vezetői tapasztalatokra 6. A vezetőknek csapatként kell dolgozniuk coaching képzések felhatal-
mazás csapat-
építés hozzáértés felhatalmazás elkötelezett

szenvedélyes

tehetséges / karizmatikus

felkészített

felhatalmazott elkötelezettség kérése

motiválás / példaadás

coaching

képzés

kirendelés = lelkimunkások szenvedélyes "szeretem a bibliát olvasni és tanulmányozni"
"bármikor szívesen teszek bizonyságot a hitemről"
"bízom a testvéreimben"
"büszke vagyok a gyülekezetemre"
"inspirál a közös imádkozás"
"átéltem már valami természetfelettit"
"mindig várom a gyülekezeti alkalmakat"
"szívesen szolgálok"
"nem kell megjátszanom magam a gyülekezetben"
"gyakran hívom meg az ismerőseimet a gyülekezetbe"
"van legalább egyvalaki, akit általam szólított meg az Úr"
"valóságosan és folyamatosan növekedek Krisztusban"
"motiváltnak érzem magam, ha a gyülekezetemre gondolok" ISTENNEL egymással a világgal KÖZÖSSÉG INSPIRÁLÓ "Az istentisztelet kedvcsináló az egész kereszténységhez"
"Az istentiszteleteinken mindig vannak új emberek"
"Az istentisztelet ösztönöz, és általa minden héten megújulok"
"Az istentiszteleteinkről beszélnek a városban / faluban"
"Az istentiszteleteink fellelkesítik a benne résztvevőket"
"Az istentiszteleteken nem csak a lelkész szolgál"
"Az istentiszteleten rendszeresen hangzanak el bizonyságtételek is"
"Az egyházi zenénk friss, korhű, minőségi és érthető"
"Az istentiszteleten van lehetőség visszajelzésekre, kérdésekre"
"Senki nem mehet el úgy egy istentiszteletről, hogy valaki meg ne szólította volna legalább egy rövid beszélgetés erejéig" PRÉDIKÁCIÓ / TANÍTÁS LÉGKÖR / HANGULAT LITURGIA / KERETEK INTERAKTIVITÁS 1. Becsületes állapotfelmérés
2. A biblikus alapelvek tisztázása
------------------------------------------------
3. A gyülekezet döntése a változtatásról
------------------------------------------------
4. Megvalósítás - az első lépések hozzáértő és felhatalmazó
elkötelezett
szenvedélyes
inspiráló és tartalmas
hatékony
teljeskörű és megsokszorozódó
szeretetteljes
szükségorientált Becsületes állapotfel mérés(!) A megújulás első lépése: Eldeformálódott, egészségtelen gyülekezet MINŐSÉGI JELLEMZŐK "Igazi nagypályás vezetők vezetik a gyülekezetet"
"Biztonságban érzem magam a gyülekezetben"
"Amióta itt vagyok, érzékelem a folyamatos előrehaladást és növekedést"
"Teljes mértékben és minden téren bízok a vezetőimben"
"A vezetőink bármelyik nagyvállalatnál is megállnák a helyüket"
"Tudom, hol a helyem és mi a dolgom a gyülekezetemben"
"Gyülekezetünknek világos és motiváló célkitűzései vannak, amikkel azonosulok"
"Rendszeresen kapok és én is adhatok visszajelzéseket bármivel kapcsolatban"
"A vezetőink segítik a személyes fejlődésemet és kibontakozásomat"
"Kapok rendszeres és gyakorlati iránymutatást, támogatást és bátorítást"
"Mindenkinek van valamilyen szolgálata a gyülekezetünkben"
"Van mentorom, tanácsadóm, személyes vezetőm a gyülekezetben"
"A vezetőségben folyamatos az utánpótlás, és a megfelelő emberek kerülnek be"
"A vezetőink elszámoltathatók és készek is mindenki felé bármikor számot adni"
"A vezetőség a legerősebb és legösszetartóbb csapata a gyülekezetünknek"
"A lelkipásztor igazi csapatjátékos" elkötelezett "A vezetőim segítettek a szolgálati területem megtalálásában"
"A gyülekezet teret és lehetőséget ad teremt nekem azon a területen, amelyen tehetséges vagyok"
"Gyülekezetünk önkéntes munkatársai a feladataikhoz kiképzést is kapnak"
"Azok a szolgálatok, amiket a gyülekezetemben végzek, megfelelnek a képességeimnek és a lelki ajándékaimnak"
"Sok szolgálati lehetőség közül választhatok a gyülekezetben"
"Elkötelezett vagyok a gyülekezetben vállalt feladataim iránt"
"Rendszeresen kapok visszajelzést vezetőimtől a végzett szolgálatommal kapcsolatban"
"Ha valamire szükségem van a szolgálatom végzésében, a gyülekezetem megadja, megteremti a lehetőségét"
"Tisztában vagyok a saját lelki ajándékaimmal"
"Vezetőim bíznak bennem, és a feladatokhoz biztosítják számomra a megfelelő jogosultságokat és döntési szabadságot is" szeretetteljes "Mindenkinek tudom a nevét a gyülekezetben"
"A gyülekezetben sokat nevetünk"
"Rendszeresen meghívjuk egymást ebédelni, vacsorázni"
"Ha segítségre van szükségem, bátran fordulhatok a testvéreimhez"
"A gyülekezetben vannak, akik észreveszik, ha valamiben segítségre szorulok, és segítenek is, sokszor anélkül, hogy kérném"
"Szeretek gyülekezetbe járni, mindig várom a következő alkalmat"
"A lelkész / vezetők is őszintén beszélnek a problémáikról, és mernek segítséget kérni illetve elfogadni a többiektől"
"Bátran beszélhetek a személyes problémáimról a gyülekezetben, nem kell félnem, hogy visszaélnek vele, kipletykálnak vagy megbélyegeznek"
"A kívülállók és vendégek gyakran megjegyzik, hogy mi mennyire szeretjük egymást a gyülekezetben"
"A testvéreim egyben a barátaim is" KAPCSOLATÉPÍTÉS Különös figyelem az újakra
gyülekezeti társalgó helységek
közös pihenés, kikapcsolódás
az emberek kiscsoportokba való betagolása
a vendégszeretet gyakorlása
bátorítás, motiválás, elismerés
(nyilvános és személyes) bizonyságtételek KAPCSOLATÁPOLÁS a vendégszeretet gyakorlása
egymásért való imádkozás
közösen végzett szolgálatok KAPCSOLATMÉLYÍTÉS KAPCSOLATBŐVÍTÉS imaközösség / imatársak
közösen vezetett szolgálatok
lelkigondozói, mentori kapcsolatok a személyes kapcsolati háló feldolgozása
felekezetközi és/vagy regionális találkozók
tudatos PR-tevékenység
internet teljesértékű és megsokszorozódó "A gyülekezeti tagok legnagyobb része aktív tagja egy kiscsoportnak"
"Létezik a gyülekezetben olyan kiscsoport, ahol a személyes kérdéseimet feltehetem és a problémáimat megbeszélhetem"
"Minden kiscsoportnak jól felkészített vezetője ÉS helyettese is van"
"Számunkra fontosabb, hogy valaki a kiscsoportjába menjen el, mint a vasárnapi istentiszteletre"
"Célkitűzésünk, hogy kiscsoportjaink szétválás útján sokszorozódjanak"
"Kiscsoportjainkat rendszeresen látogatják a gyülekezetünkhöz nem tartozó emberek is"
"Minden kiscsoport egyben imaközösség is"
"Szoktunk közös bűnbánatot tartani, úrvacsorázni is a kiscsoportban"
"A kiscsoportok összetartó baráti közösségek is egyúttal"
"A kiscsoportjaink házaknál, otthonokban gyűlnek össze" TELJESÉRTÉKŰ = + (élet)vezetés
+ (biblia)tanítás
+ mentorlás
+ lelkigondozás
+ imádat / dicsőítés
+ imaközösség
+ szolgálatra való felkészítés
+ közös szolgálat
+ egymásról való gondviselés / szükségbetöltés
+ misszió megsokszorozódás = a vezetők vezetőket képeznek
célkitűzés a szétválás (nem= a szakadással!)
előbb-utóbb minden tagból vezető válik
a megsokszorozódás = minőségi és mennyiségi növekedés! szükségbetöltő "Vannak evangélisták a gyülekezetben"
"Minden gyülekezeti tag kap felkészítést a személyes evangélizációra"
"Gyülekezetünk végez valamilyen karitatív vagy szociális munkát a kívülállók felé"
"Rendszeresen tartunk alkalmakat a gyülekezeten (templomon) kívül is"
"A településünk lakói ismernek bennünket (mint közösséget!) és pozitívan viszonyulnak hozzánk"
"Bármelyik gyülekezeti tag meg tudja mondani, milyen konkrét szükségeket tudunk betölteni a körülöttünk élő emberek életében"
"Működik a gyülekezetünkben kifejezetten az érdeklődők számára fenntartott, és folyamatosan elérhető belépési alkalom vagy kiscsoport"
"Van a gyülekezetnek hatékony honlapja / végez online missziót is"
"Jellemző, hogy gyülekezetünk tagjai rendszeresen meghívják a gyülekezetbe rokonaikat, ismerőseiket, kollégáikat - és azok el is jönnek"
"A gyülekezetünkbe látogatók nagy százalékban vissza is térnek hozzánk"
"Ha evangélizációs alkalmakat szervezünk, azon kívülállók nagyobb számban vesznek részt, mint a gyülekezet tagjai"
Az istentiszteleteinken a látogatók is jól érzik magukat, és általában mindent értenek is "Egyetlen gyülekezetnek sincsen több missziós lehetősége, mint amennyi valós szükséget betölt!" Rick Warren hatékony és célszerű "Ha azt tennénk, amit atyáink tettek, akkor nem azt tennénk, amit az atyáink tettek!" "Nem tartom a gyülekezetemet tradicionálisnak és merevnek"
"A különböző munkaterületeknek nálunk külön vezetői vannak"
"Az alkalmaink és programjaink kitűnően meg vannak szervezve"
"Rendszeresen csinálunk új dolgokat"
"Gyülekezeti életünk friss, 21. századi, kultúraközeli"
"Nem jellemző ránk a kánaáni nyelv"
"A templomunk / imaházunk modern, kényelmes, otthonos, vonzó"
"Van projektorunk, és használjuk is minden istentiszteleten"
"Mindenki tudja, hogy a gyülekezeti élet különböző területeiért ki a felelős"
"A szolgálatainkat rendszeresen kiértékeli a vezetőség, és az eredmények tükrében változtathat rajta"
"A gyülekezetbe látogatók adatait felvesszük"
"Nincsenek finanszírozási problémáink, a gyülekezet tagjai adakoznak, és működik a támogatásgyűjtés, illetve rendszeresen pályázunk"
"Van a gyülekezetnek látása a saját jövőjéről illetve stratégiai terve az eléréséhez - és mindezekkel a gyülekezet valamennyi tagja is tisztában van"
"A gyülekezet az erőforrásait az emberekre fordítja, és nem az intézmény vagy az épületek fenntartására" A SZERVEZETI STRUKTÚRA ELEMEI: 01. Döntéshozói folyamatok
02. Kommunikációs folyamatok
03. Projekt-menedzsment
04. Változás-menedzsment
05. Emberi erőforrás-gazdálkodás
06. Konfliktuskezelési és problémamegoldási folyamatok
07. Finanszírozás
08. Adminisztráció és "ügyfélszolgálat"
09. Eszközkezelés
10. Arculat, imázs, PR és marketing A PROBLÉMA hogy ezt nem taníták a teológiákon
hogy ezt sok hívő "világi" dolognak tartja
hogy nincsenek előttünk jó példák
hogy alig van elérhető irodalom, forrásanyag
hogy mindez pénzbe kerül A változások menedzselése Átfogó elemzés a gyülekezet
- állapotáról
- kapcsolatrendszeréről
- megítéléséről
- a vezetők kompetenciáiról
- a gyülekezeti tagok ajándékairól / erősségeiről 2. Kiértékelés ELUTASÍTÁS - INAKTÍV HOZZÁÁLLÁS

ÚJJÁÉPÍTÉS - REAKTÍV HOZZÁÁLLÁS

VISSZAHATÁS - PREAKTÍV HOZZÁÁLLÁS

FELKÉSZÜLÉS - PROAKTÍV HOZZÁÁLLÁS 3. Alternatívák a változásra Revolúció Evolúció Reformáció Adaptáció Transzformáció 1. Állapotfelmérés Célszerű külsős szervezettel elvégeztetni! 4. Elkötelezettség felvállalása A lelki motiváció megerősítése 5. Tűzoltás = a minimumfaktorok növelése 6. Célok kitűzése és stratégia-alkotás 1. A gyülekezeti profil meghatározása
2. Hosszú-, közép- és rövidtávú célok megfogalmazása
mind a nyolc gyülekezeti területre
3. Felelősök hozzárendelése a konkrét célokhoz
4. Határidők hozzárendelése a feladatokhoz
5. Kiértékelés és a stratégia finomítása Mi a célja a gyülekezetnek? 7. Az akadályok azonosítása 1. Észrevenni az ellenállást!
2. Feltárni a kifogások mögött lévő valódi okokat
3. Megkeresni a megoldást
4. Bevonni a megoldásba az ellenállókat (közös győzelem) 2. probléma: hibás gondolkodásmód 1. probléma: forráshiány - emberi erőforrások hiánya
- kapcsolati forráshiány
- eszközhiány
- anyagi forráshiány 1. Gondoskodunk a hiányok pótlásáról
2. Újratervezzük a stratégiát (módosítás / átcsoportosítás)
3. Lemondunk róla (végleg vagy csak elhalasztjuk) 8. az erősségek latbavetése maximumfaktorok
a gyülekezeti kultúra / háttér erősségei
környezeti helyzetből fakadó erősségek
lelki ajándékok
tehetségek
kapcsolatok 9. FOLYAMATOS MÉRÉS ÉS KORREKCIÓ követni a minimumfaktorok változását és mindig az aktuálisokkal foglalkozni
külső / belső önellenőrzések
a stratégia folyamatos korrigálása és finomítása Ajánlott olvasmányok apcsel29 www. .hu Szakmai tréningek
Gyülekezeti PR és marketing tanácsadás
Vezetőképzés és coaching
Honlapkészítés és online misszió
Segédanyagok, tréning DVD-k, online képzések + PowerPoint A transzformáció iránya motiváló prédikációk + tematikus tanítás + személyes meggyőzés (kulcsemberek!)
törekvés az egységre
az elkötelezettség nyilvános felválallása
az elkötelezettek azonnali bevonása és folyamatos emelése
rengeteg visszajelzés (bizonyságtétel, személyes bátorítás, nyilvános elismerés és megerősítés) Milyen önkéntesekre
van szükség? Mitől lesznek
ilyenek? ÉLMÉNYEK! ÜZENET! BIZTONSÁG RÉSZVÉTEL ISTENTISZTELET
ÖSSZETEVŐI A missziós akadályok leküzdése
Powerpoint 1. A gyülekezet "áthangolása" az egyszemélyes vezetői modellről a team-vezetésre
2. Felelősségek és jogosultságok kidelegálása vezetőkre
3. Pontos munkaköri leírások
(célok és feladatok + követelmények + jogosultságok + határidők + ellenőrzés)
4. Döntési mechanizmusok letisztázása és megtanulása
5. Kreatív problémamegoldó technikák megtanulása és alkalmazása a döntésekben
6. Hatástanulmányok elkészítése a döntések előtt 1. Vezetői kommunikáció: gyors, hatékony, ellenőrizhető
2. A gyülekezet információs hálójának megértése és kihasználása
3. A vezetők felé való visszajelzések és visszacsatolások módjának kialakítása
4. Belső információs csatornák kialakítása - és minden gyülekezeti tag beintegrálása (!)
---- Email lista (autoresponder!)
---- Honlap
---- Nyomtatott hírlevél
---- Hirdetőfal
5. A kifelé való kommunikáció tudatos felépítése - Public Relations (!)
6. A marketing-kommunikáció alapelveinek "megkeresztelése"
---- különösen a missziós programok hirdetésében!
7. Brand-építés. a gyülekezet reklámozása MINDEN MISSZIÓS PROGRAM ÉS GYÜLEKEZETI TEVÉKENYSÉG EGY_EGY PROJEKT!
1. Kitűzött, és általában mérhető céljai vannak
2. Felelős és felhatalmazott vezetői vannak
3. Elkötelezett munkatársai, önkéntes segítői vannak
4. Stratégiai terve van (írásban is!)
5. Önálló költségvetése van - amelyhez a forrásokat is hozzárendeli a vezetőség
6. A megvalósítás lépéseihez felelősök, határidők és részcélkitűzések vannak rendelve
7. Folyamataiban kontroll alatt áll és elszámoltatható
8. Az eredményei mérhetőek és általában nyilvánosak 1. A változásokat előidéző okok feltérképezése és kiértékelése
2. A változások lehetséges következményeinek hatásvizsgálata
3. A változások ár/érték arányának meghatározása
4. A változások által közvetlenül érintettekkel való egyeztetések
5. A változások akciólépésekre történő felbontása - stratégiai terv készítése
6. A változásokhoz szükséges források, feltételek megteremtése
7. A változások okának, céljának és lefolyásának kommunikálása a közösség felé
8. A változások végrehajtása a stratégiai terv alapján 1. Miben tehetségesek?
2. Milyen lelki ajándékaik vannak?
3. Mi az érdeklődési területük, mi iránt lesznek szenvedélyesek?
4. Mik a rendelkezésükre álló szabad kapacitásaik, amiket a gyülekezet felhasználhat?
5. Milyen kapcsolati hálóval rendelkeznek?
6. Milyen elképzeléseik vannak a saját szerepükről a gyülekezet életében és szolgálatában?
7. Milyen ambícióik vannak?
8. Hogyan tudja a gyülekezet segíteni a személyes, jellembeli, hitbeli és szolgálati fejlődésüket? 1. Teret biztosítani a problémák felvetésére és kezelésére
2. Kreatív problémamegoldási technikák tanítása és alkalmazása
3. A konfliktuskezelés folyamatának kidolgozása, kommunikálása és betartása
---- gyülekezeti fegyelem
4. Békéltető / mediációs mentorok és testület
5. A vezetők helyettesíthetősége, a kiégésük megelőzése
6. A személyes és szervezeti krízispontok beazonosítása és kezelése
7. Válságkezelő mentorok és testület 1. Az adakozás helyreállítása (tanítás, konkrét célok, pozitív motiválás)
2. Szervezett egyéni támogatásgyűjtés
3. Pályázatok (Alapítvány!)
4. Projekt-szponzoráció
5. Gazdasági tevékenységek (?)
---------------------------------------
I. Költségvetés készítése
II. Képzés
III. Team 1. Struktúra- és szemléletváltás: az adminisztráció nem a lelki vezetők feladata!
2. Automatizált adminisztrációs folyamatok - technológiai felzárkózás
3. "Ajtónálló" szolgálat
4. A látogatók informálása és követése (infoanyagok, visszajelző kártyák!)
5. Online "ügyfélszolgálat"
6. Átlátható és gyors kommunikációs csatornák + a kommunikációs zsákutcák kiszűrése
7. Folyamatos belső közvéleménykutatás, visszajelzések, statisztikák
8. Udvariasság, előzékenység és nagylelkűség (!) 1. Igényesség! Istennek a legjobb jár + kifelé minősíti az Istenképünket!
2. Szakértelem! Az eszközökkel a hozzáértők gazdálkojanak!
3. Mindennek legyen felelőse - és minden eszköz állapotát, használatát nyomon lehessen követni! (automatizált adminisztrációs rendszerek)
4. Biblikus eszköz- és forrásgazdálkodás: nem a saját királyságunkat építjük, hanem Isten királyságát!
5. Hasznos és misszió/szolgálat-központú épületgazdálkodás 1. Gyülekezeti arculat kialakítása
2. Online misszió
3. Tudatos Public Relations tevékenység (sajtó, média, internet)
4. Marketing-kommunikáció a programok meghirdetésében
5. Igényes gyülekezeti kiadványok, prospektusok
6. Referenciák tudatos gyűjtése és felhasználása (1.) demokrácia (2.) diktatúra (2/b.) családi oligarchia (4.) teokrácia és kirendeléssel lép érvénybe! apcsel 14:23 LELKI AJÁNDÉKOK Efézus 4:10-től: apostol
próféta
pásztor
evangélista
tanító Róma 12:8 elöljáró 1Kor 12:28 vezető (kormányzó) Presbiterek ALFA: általában 30-40 közötti, progresszív, karrierépítő, jól szituált

BÉTA: ált. 50 fölötti, társaságkedvelő, nem különösen intellektuális

GAMMA: kritikus minden hagyománnyal szemben, alternatív nézeteket vall, szociálisan érzékeny

KAPPA: többnyire 50 fölötti, konzervatív, tanult, polgári értékrendű

SZIGMA: 30 alatti, optimista, dinamikus, elsődleges célja az élet élvezése

OMEGA: áldozat- és vesztes típus, problémákkal terhelt "Az egyház csak akkor egyház, ha másokért él!" Bonhoeffer A gyülekezet olyan hely, ahol az emberek
... nyitottságot, elfogadást és megértést tapasztalnak
... szárnyakat kapnak ahelyett, hogy a szárnyaikat megnyirbálnák
... korrigálni tudják egymást szeretetben
... gyógyulást és szabadítást élnek át
... társakat, segítőket,támogatókat kapnak templom házi gyülekezet istentisztelet kiscsoport 314 Óriási árat fizettünk ezért! mi "találtuk fel" a szekuralizációt
kialakult a kultusz
a hitélet magánüggyé vált
a gyülekezetek elszemélytelenedtek
a tanítás felületessé vált
megmerevedtünk, elveszítettük a rugalmasságunkat
az egyház intézménnyé vált
az egyfunkciós templomok tovább erősítették a szekuralizációt
kialakult klérus és a laikusok közötti szakadék A kiscsoportok előnyei és lehetőségei: A házi gyülekezet ideális lehetőséget nyújt a személyiség megváltozására
A kiscsoporton belül valódi közösség jöhet létre, és bizalmas kapcsolatok épülhetnek fel
A házicsoportos gyülekezet növekedése nincs korlátok közé szorítva
A házicsoportok személyes kereteket nyújtanak
A házicsoportok a gyülekezeten kívülieket is könnyebben elérhetik
A házicsoport segít, hogy mindenkit be lehessen tagolni a gyülekezetbe
Csak a házicsoportok képesek megoldani azt a lelkigondozói dilemmát és szükséget, amely manapság az egyházat leginkább szorongatja
A házicsoportokban egybeesnek az érdekek és a szükségletek
A házicsoportok ideális hátteret nyújtanak a közös szolgálatokhoz
A házicsoport feloldja a klérus és a laikusok közötti különbségeket www.chupi.hu
Full transcript