Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

starożytna grecja

No description
by

Joanna Szafran

on 21 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of starożytna grecja

Osiągnięcia STAROŻYTNEJ GRECJI drogą do teraźniejszości
Język polski i matura...
czyli
Filozofia
Architektura
Architektura starożytnej Grecji to przede wszystkim liczne świątynie budowane na cześć różnych bóstw. Wspaniałość greckiej architektury nie polega na wysokim poziomie techniki lecz na genialnym wyczuciu proporcji oraz wyostrzonej świadomości perspektywy.
Sztuka
Dziękujemy za uwagę.

Joanna Szafran
Anna Trzeciak

EPOS
Dłuższy utwór przeważnie wierszowany, poruszający wzniosłe tematy historyczne, narodowe lub religijne.

Eposy są jednymi z najstarszych utworów literackich.

Do najbardziej słynnych dzieł tego gatunku zalicza się Iliadę i Odyseję Homera.

Nauka o mitach, czyli tradycyjnych przypowieściach opowiadających
o wydarzeniach z zamierzchłych czasów.
MITOLOGIA
Ma wpływ na dziedzictwo kulturowe Europy. Czerpią
z niej m. in. astrologia, horoskopy oraz New Age.
TRAGEDIA
Utwór dramatyczny, którego podstawą jest konflikt między dążeniami bohatera a siłami wyższymi
od niego- fatum.
ssss
DYTYRAMB
Pieśń pochwalna na cześć Dionizosa.
To właśnie z tego gatunku wywodzi się tragedia.
JOŃSKA
FILOZOFIA PRZYRODY
SZKOŁA PITAGOREJSKA
Założycielem był Pitagoras z Samos. Szkoła bardzo rygorystyczna. Miała w swoim dorobku znaczne osiągnięcia naukowe, głównie w dziedzinie matematyki. Ich mottem było: "Wszystko jest liczbą".
Naukę zapoczątkował Tales z Miletu. Były to pierwsze racjonalne próby wyjaśnienia natury. Starał się on odszukać podstawowy pierwiastek od którego pochodzą wszystkie inne i uznał wodę za źródło świata i życia.
SZKOŁA MATERIALISTYCZNA
Pogląd według którego istnieje tylko materia. W konsekwencji tego założenia można wyciągnąć wniosek, że wszelka działalność duchowa człowieka jest jedynie wytworem rozwoju przyrody i społeczeństwa.
Według Platona istnieją dwa rodzaje poznania rozumowe
i zmysłowe.
SZKOŁA STOICKA
Głosiła zasadę życia zgodnego z naturą. Stoicy w każdej sytuacji życia, bez względu na to czy była radosna czy smutna, zachowywali spokój.
Odnosiła się do psychologicznych
i społecznych źródeł powstawania sztuki
i poglądów za sztukę
oraz kryteriów
oceniania
przedmiotów
ze względu na
ich piękno.
KIERUNKI FILOZOFICZNE
ESTETYKA
Rzeźba
Teatr
Igrzyska Olimpijskie
Tragedia pozostała gatunkiem najważniejszym dla starożytnych Greków
o czym świadczył rozgrywany u stóp Akropolu AGON- konkurs w którym brało udział trzech dramatopisarzy.
ALFABET GRECKI
Alfabet powstał w wyniku konktaktów Greków z Fenicjanami około
750 roku p. n. e.
Znajomośc alfabetu ułatwiła
wymianę myśli
i doświadczeń z czym wiązał się
rozwój wielu dziedziń życia.

Nazwa "alfabet" pochodzi od pierwszych liter: alfa i beta.
Liter greckich używa się często w matematyce.

SZKOŁA PLATOŃSKA
Platon odwrócił porządek, w jakim na ogół i przed nim, i po nim pojmowano rozwój świata: dla niego doskonałość nie była wynikiem rozwoju, lecz jego początkiem. Według niego świat nie postępuje, lecz cofa się.
Narodził się z przedstawień religijnych na cześć boga Dionizosa organizowanych w czasie świąt zwanych Dionizjami. Aktorami byli wyłącznie mężczyźni, którzy grali również kobiece role. Aby być lepiej widoczni ubierali koturny. Maski służyły natomiast do wzmocnienia głosu oraz przedswiawienia płci i charakteru postaci.
Wraz z rozwojem ludności i zwracaniem uwagi na rzeczy piękne dokonywał się rozwój i doskonalenie rzeźby. Tworzono postacie dynamiczne w których ważne były szczegóły ubioru i harmonia ludzkiego ciała.
Garncarstwo
Grecy uczynili z ceramiki dziedzinę sztuki, ozdabiając swoje wyroby malunkami o tematyce mitologicznej i codziennej.
STYL DORYCKI
Istnieją trzy główne
porządki architektoniczne:
STYL DORYCKI
STYL JOŃSKI
STYL KORYNCKI.
Różnią się ornamentyką
i proporcjami kolumn.
Pierwsze Igrzyska odbyły się w 776 roku p. n. e. w Olimpii. Były organizowane na cześć wszystkich bogów. Najsłynniejsze- na cześć Zeusa.
Współczesne Igrzyska są kontynuacją starożytnych. Ich symbolem jest również znicz olimpijski.
Demokracja
Słowo demokracja pochodzi od greckiego "demos" czyli lud i "kratos" czyli władza. Wszyscy pełnoprawni obywatele, którzy ukończyli 20 rok życia mieli możliwość udziału w zarzadząniu państwem.
POLIS- czyli inaczej miasto- państwo. Jego terytorium obejmowało zwykle twierdzę na wzgórzu i dolne miasto zamieszkane przez ludność rolniczą.
Stawała się centrum gospodarczym, handlowym, politycznym, kulturalnym
i siedzibą władz.
Zapoczątkowało podział na dzisiejsze województwa.
ą
Full transcript