Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ประวัติของรัชกาลที่ 6 ที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดี

No description
by

S'Tang-kwa Apissamai Apissamai

on 6 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ประวัติของรัชกาลที่ 6 ที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดี

ประวัติของรัชกาลที่ ๖
ที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดี
ประวัติของรัชกาลที่ 6
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 6 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ เดือนยี่ ขึ้น 2 ค่ำ ปีมะโรง ตรงกับวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2423 เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 29 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสวยราชสมบัติเมื่อวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม ปีจอ พุทธศักราช 2453 และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 รวมพระชนมพรรษา 45 พรรษา เสด็จดำรงราชสมบัติรวม 15 ปี
ตัวอย่างผลงานวรรณกรรม
"นิทาน ร.๖" เล่มนี้ เป็นนิทานจากพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมนิทานกว่า 40 ตอน โดยแบ่งเป็น 27 เรื่อง ล้วนเป็นเรื่องที่อ่านแล้วสนุก เพลิดเพลินให้แง่คิดที่ทันสมัยไม่ตกยุค ถึงแม้พระองค์จะทรงพระราชนิพนธ์มาตั้งแต่ขณะดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธก็ตาม ทุกเรื่องยังได้รับการกล่าวขานกันอยู่ในหมู่นักอ่านโดยเฉพาะเรื่องชุด นิทานทองอิน เป็นแนวรหัสคดีลักษณะเป็นเรื่องสั้น แนวสืบสวน สอบสวน มีหลายคดี แบ่งออกเป็นตอน เช่น นาคพระโขนงที่สอง ความลับของแผ่นดิน นายสวัสดิ์ บิตุฆาต เข็มร้อยดอกไม้ ผู้ร้ายฆ่าคนที่บางขุนพรหม ระเด่นลันได และอื่นๆ อีกมากมาย โดยมีตัวเอกคือ นายทองอิน ซึ่งเป็นพลตระเวนลับของข้าราชการ ผู้ช่วยชื่อนายวัด ทำนองคล้ายกับเชอร์ล็อคโฮล์มและวัตสัน แต่บรรยากาศตามท้องเรื่องจะเป็นไทยๆ นอกจากนิทานทองอินแล้ว ก็ยังมีเรื่องที่ชวนให้อ่านอีกหลายเรื่อง เช่น เหาะเหินเดินอากาศ ความดื้อของคนเรา ทำตามพินัยกรรม ยาตัวเบา เที่ยวเมืองนรก จดหมายจากยุโรป มงคล 8 ชุดนิทานนายเรือ และอีกหลากหลาย เล่าให้เด็กฟังก่อนนอนก็ได้ เหมาะกับทุกวัย และยังให้เกร็ดประวัติศาสตร์ในยุคร
คุณค่าทางวรรณศิลป์
การสรรคำ
การสรรคำ คือการเลือกใช้คำให้สื่อความคิด ความเข้าใจ ความรู้สึก และอารมณ์ได้อย่างงดงาม
โดยคำนึงถึงความงามด้านเสียง โวหาร และรูปแบบคำประพันธ์ การสรรคำทำได้ดังนี้
- การเลือกคำให้เหมาะแก่เนื้อเรื่องและฐานะของบุคคลในเรื่อง
- การใช้คำให้ถูกต้องตรงตามความหมาย
- การเลือกใช้คำพ้องเสียง คำซ้ำ
- การเลือกใช้คำโดยคำนึงถึงเสียงสัมผัส
- การเลือกใช้คำเลียนเสียงธรรมชาติ
- การเลือกใช้คำไวพจน์ได้ถูกต้องตรงตามความหมาย

การเรียบเรียงคำ
การเรียบเรียงคำ คือการจัดวางคำที่เลือกสรรแล้วให้มาเรียงร้อยกันอย่างต่อเนื่องตามจังหวะ ตามโครงสร้างภาษา หรือตามฉันทลักษณ์ ซึ่งมีหลายวิธีเช่น
- จัดลำดับความคิดหรือถ้อยคำจากสิ่งสำคัญจากน้อยไปมาก จนถึงสิ่งสำคัญสูงสุดอันเป็นจุดสุดขั้น
- จัดลำดับความคิดหรือถ้อยคำจากสิ่งสำคัญน้อยไปหามาก แล้วหักมุมความคิดผู้อ่าน
- จัดลำดับคำให้เป็นคำถามแต่ไม่ต้องการคำตอบหรือมีคำตอบอยู่ในตัวคำถามแล้ว
- เรียงถ้อยคำเพื่อให้ผู้อ่านแปลความหมายไปในทางตรงข้ามเพื่อเจตนาเยาะเย้ย ถากถาง
- เรียงคำวลี ประโยค ที่มีความสำคัญเท่าๆกัน เคียงขนานกันไป

การใช้โวหาร
การใช้โวหาร คือการใช้ถ้อยคำเพื่อให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพเรียกว่า “ภาพพจน์” ซึ่งมีหลายวิธีที่ควรรู้จัก ได้แก่
- อุปมา คือ การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งว่าเหมือนกับสิ่งหนึ่งโดยมีคำเปรียบปรากฏอยู่ด้วย คำเปรียบเทียบเหล่านี้ได้แก่ เหมือน เสมือน ดุจ เล่ห์ เฉก ดัง กล เพียง ราว ปูน
- อุปลักษณ์คือการเน้นความหมายว่าสิ่งหนึ่งเหมือนกับสิ่งหนึ่งมาก จนเหมือนกับเป็นสิ่งเดียวกัน โดยมีคำเปรียบ เป็น คือ เท่า ปรากฏในข้อความ
- บุคคลวัต คือ การสมมุติสิ่งต่างๆให้มีกริยาอาการ ความรู้สึกเหมือนมนุษย์
- อธิพจน์ คือการกล่าวเกินจริง เพื่อเน้นข้อความนั้นให้มีน้ำหนักยิ่งขึ้น บางครั้งอาจใช้คำกล่าวน้อยกว่าจริงเรียกว่า อวพจน์
ผลงานด้านกวีและวรรณกรรม
ประวัติของรัชกาลที่ ๖ ที่เกี่ยวของกับวรรณคดี
ทรงพระราชนิพนธ์ไว้หลายด้าน อาทิ
ประเภทวรรณคดี - พระนลคำหลวง นารายณ์สิบปาง ศกุนตลา มัทนะพาธา ฯลฯ
ประเภทบทละคร - หัวใจนักรบ พระร่วง โรมิโอและจูเลียต ตามใจท่าน เวนิชวาณิช ฯลฯ
ประเภทธรรมะ - เทศนาเสือป่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร พระบรมราโชวาทในงานวิสาขบูชา ฯลฯ
ประเภทประวัติศาสตร์โบราณคดี – เที่ยวเมืองพระร่วง สันนิษฐานเรื่องพระร่วง เที่ยวเมืองอียิปต์
สันนิษฐานเรื่องท้าวแสนปม ฯลฯ
ประเภททหาร - การสงครามป้อมค่ายประชิด พันแหลม ความเจริญแห่งปืน ฯลฯ
ประเภทปลุกชาติ - เมืองไทยจงตื่นเถิด ยิวแห่งบูรพาทิศ ปลุกใจเสือป่า โคลนติดล้อ ลัทธิเอาอย่าง
ประเภทนิทาน - นิทานทองอิน นิทานทหารเรือ นิทานชวนขัน ฯลฯประเภทกฎหมาย - กฎหมายทะเล
หัวข้อกฎหมายนานาประเทศแผนกคดีเมือง
ประเภทการเมือง - ความกระจัดกระจายแห่งเมืองจีน การจราจลในรัสเซีย ปกิณกคดีของอัศวพาหุ
ประเภทสุขวิทยา - กันป่วย
Full transcript