Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sociaal Domein voor Adviesraden Oost Jette Bolle september 2014

No description
by

Jette Bolle

on 23 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sociaal Domein voor Adviesraden Oost Jette Bolle september 2014

de basis in de gebieden
Wat is de basis?

 Het geven van i
nformatie en advies
 Versterken
vrijwillige
inzet en informele
netwerken
 Versterken en stimuleren
dragende samenleving
 informele ondersteuning van
mantelzorgers.
 Activiteiten gericht op
activering en participatie
 
Pedagogische
civil society
 Brede
Talent Ontwikkeling
en wat betreft uitvoering van in stadsdeel

Meldpunt
Zorg & Overlast

Treiteraanpak

Doelgroep basisaanbod:
Alle bewoners
jong en oud
!
Waarvan specifiek:
 mensen die zich willen
inzetten
voor de mensen in de buurt en de buurt zelf
 mensen die een
(hulp)vraag
hebben
 mensen die behoren tot de kwetsbare groepen (
minder zelfredzame
Amsterdammers)

mantelzorgers
(wonend in of zorgend voor Amsterdammers)
 mensen die zorgmelding hebben of overlast ervaren
Wat betekent dit voor Oost?
veel Samenwerken
aan gebiedsgerichte opgaven
met de buurt,
met stedelijke RVE's
andere partners
problemen signaleren bij verantwoordelijke stedelijke partners en B&W.
Andere ideeën en pilots

o.a.:
buurtbudgetten
buurtwet
zelfbeheer
zelforganisatie
taken overnemen welzijn
buurtzorg
buurtmoeders en vaders
ruilen / marktplaats taken
.....

Aandachtspunten
Samenwerking is belangrijk, maar gaat niet altijd vanzelf of makkelijk.
Is er een goede verbinding tussen stedelijk aanbod en de buurt activiteiten?
Is er voldoende capaciteit en inzet op de basisafspraken?
....
Bij Participatie extra aandacht voor:

 Jongeren van 18 tot 23 jaar zonder
startkwalificatie
 Alleenstaande moeders

Eenzame en geïsoleerde
mensen
 Volwassenen met een g
rote afstand tot de arbeidsmarkt
(trede 1 en 2)

Ouderen en mensen die beperkingen
hebben en daardoor moeizaam participeren

participatiewiel
Hoe wil men dit ontwikkelen in Amsterdam?

Uitgangspunten voor sociaal domein:
 wijkgerichte zorg en ondersteuning
(zo dichtbij mogelijk, op maat, integraal)
 22 gebieden met meerdere wijken
 participatie is de norm, werk het doel
 versterken dragende samenleving
 professionals krijgen meer ruimte
 bewoners krijgen de ruimte
Stadsdeel Oost : o.a.
basisaanbod dragende samenleving en samenwerking in gebieden


Stedelijk aangestuurde teams in zelfde lokale infrastructuur.

Samen DOEN: meervoudige problemen

Ouder Kind Team: preventie voorlichting enkelvoudig

Wijkzorg: zorg verpleging en ondersteuning

Team activering


wat betekent "dragende samenleving"

De
dragende samenleving
is wat mensen zelf doen of mogelijk zouden kunnen doen, voor zichzelf, voor elkaar en gezamenlijk.

Het betreft zowel personen (
het individuele niveau)
: inzet op mantelzorg, onderlinge hulp, vrijwilligers,

als inzet in de vorm van verenigingen, clubs, buurt- en bewonersinitiatieven en ook buurtondernemingen (
het collectieve niveau
)


Hoe staat het met de Basis in Oost?

- de Basis is voor het grootste deel op orde
- een positief beeld van hoeveelheid initiatieven in Oost
- vele en diverse soorten initiatieven in Oost actief
- er wordt veel bereikt in de buurten
- wel veel verschillen per buurt:
- sterkte van de netwerken
- samenstelling bevolking, leeftijd, inkomen
en participatie in werk of buurt
- aantal woningen/instellingen voor doelgroepen

Dus:
gebiedsgerichte ondersteuning en samenwerking

Voorbeelden van extra inzet in de basis op:

signalering en preventie
Inzet op Sociale netwerken
Samenwerking formeel en informeel
Goede, laagdrempelige informatie
Ontmoeting en inloop
Pedagogische civil society, vreedzame wijk
Gezonde leefstijl jong en oud
Activering en participatie jong en oud
Sociale accommodaties
Voldoende aangepaste/aanpasbare woningen

Zo veel mogelijk gebiedsgericht > de buurten in
+ passend onderwijs
+ scheiden wonen zorg
De Stedelijke opgave

3 Decentralisaties, flinke bezuinigingen en gebiedsgericht werken
3D, Sociaal Domein en basisaanbod
Stedelijk beleid en uitvoering AMSTERDAM
Implementatie 3 decentralisaties en gebiedsgericht werken
&
civil society
sociaal kapitaal

maatschappelijk veld
"de buurt"
Loket en OKC, maar ook spreekuren
en digitale informatie en inloop
informele zorg
participatiecentrum
o.a.
toeleiden naar (vrijwilligers)werk, activiteiten in de buurt en basisvaardigheden leren
mantelzorgers: activiteiten en vinden van vrijwilligers maatjes en buddies voor de zorgvrager
jonge mantelzorgers
9 woonservicewijken
zelfstandig wonen in buurt
inloop en ontmoeting
spreekuren
maaltijden
activiteiten
basis BC
wijkteams in de buurt
samenwerken
plus basis stad
Activiteiten jeugd:
sámen met ondernemers en bewoners

ihkv Veiligheid werkt Oost structureel samen met
Stadsdeel-Oost
Streetcornerwork
de politie
de straatcoaches

Buren Hulp Oost
Amsteldorp actief
treiteraanpak en meldpunt
ontmoeting en ruimtes in de buurt
Stadsdeel
woonservicewijken
basisaanbod
stedelijk
woonbeleid + ambulante (woon)begeleiding
= basis
basisaanbod en infrastructuur
stedelijke inkoop specialistisch aanbod en de teams
samenwerken aan een sluitend systeem
gebiedscyclus
samenleving
jongerenwerk voorbeeld IJburg
Armoede:
schuldhulpverlening,
voedselbank, maatjes, voorlichting
balans zoeken
Tip: video om later online nog eens te bekijken
Via welzijn: Word jij maatje van Eelco uit de Watergraafsmeer?
Dynamo-Oost
informele hulp buren
BCO /Stadsdeel Oost
Basisaanbod en de dragende samenleving.
Wat betekent dit voor Oost?

Informatie en advies (stedelijke aansturing)
op zoek naar ruimte in de buurt
65plus in niet geschikte woningen
delen van oude wijken
en oud-watergraafsmeer
inschattingen van WZS uit 2009 over Oost
Armoedebeleid is erg actueel
(extra) Aandacht in Oost voor
- goede schuldhulpverlening
- voorlichting en informatie
- preventie
- jongeren, ouderen, gehandicapten, ZZP-ers
- werkgelegenheid
- voedselbank
- laagdrempelige activiteiten

!! in samenwerking met partners en mensen in de buurt


pedagogische civil society
en talentontwikkeling:
vreedzame school
en wijk en talententent
er zijn relaties met vele domeinen die niet niet in basisafspraken staan
maar die wel relevant zijn
voorbeelden
sport
gezondheid (GGD) en gezond gewicht
vastgoed
inspraak/bewonersparticipatie
onderwijs
maatschappelijke opvang
huiselijk geweld
etc. etc.


Full transcript