Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA

No description
by

Hajar Norsyafiqah Adiyana

on 25 July 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA
design by Dóri Sirály for Prezi
Pelan pembangunan Pendidikan Malaysia(2013-2025)menyasarkan pembangunan pelajar yang memiliki enam sifat utama untuk membolehkan mereka bersaing di peringkat global iatu pengetahuan,kemahiran berfikir,kemahiran memimpin,kemahiran dwibahasa,beretika dan beragama serta beridentiti kebangsaan.
Bincangkan dengan terperinci bagaimana Kementerian Pendidikan boleh mencapai kesemua 6 perkara tersebut berdasarkan 11 anjakan yang bakal dilaksanakan supaya pelajar kita boleh bersaing di peringkat global.


SOALAN


‘ASPiRASi MURiD"

11 Oktober
-Kementerian Pelajaran Malaysia telah melaksanakan kajian
semula sistem pendidikan.
-membangunkan sebuah sistem pendidikan yang baru
-Kerajaan mengambil inisiatif untuk mengkaji sistem
pendidikan yang berdasarkan piawaian antarabangsa.

Aspirasi Eropah telah meningkatkan aspirasi negara dan ibu bapa dalam mempersiapkan generasi muda negara pada era globalisasi kini.

Dalam masa 11 bulan, kementerian telah memperolehi segala maklumat dari laporan pendidikan yang dijalankan oleh pakar pendidikan dari UNESCO, Bank Dunia, OECD PISA, TIMSS dan enam institusi pengajian awam.


PENGENALAN

Memahami prestasi dan cabaran semasa
Mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas dalam tempoh 13 tahun
Menggariskan program transformasi yang menyeluruh untuk sistem pendidikan termasuk perubahan utama dalam KPM

OBJEKTIF

Dilaksanakan secara berperingkat:

Gelombang 1: Usaha memperbaiki sistem
Gelombang 2: Mempercepatkan penambahbaikan
sistem
Gelombang 3: Operasi yang lebih fleksibel.PROSES

MENGAPA PELAN
PENDIDIKAN
DIGUBAL SEMULA?

Bermula Oktober 2011
Kumpul pandangan masyarakat umum
7039 daripada 12 000 peserta
Juga menerima 156 memorandum dari individu dan pertubuhan
Laporan dari UNESCO, OECD, bank dunia dan 6 buah IPT.

PENYEDIAAN

6 ciri aspirasi murid

pengetahuan
kemahiran berfikir
kemahiran memimpin
kemahiran dwibahasa
beretika dan beragama
beridentiti kebangsaan

MATLAMAT DAN PENDEKATAN

1.Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa.
2.Memastikan setiap murid profisien dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris.
3.Melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai.
4.Transformasi keguruan sebagai profesion pilihan.
5.Memastikan pemimpin berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah.
6.Mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan.
7.Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia.
8.Transformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan.
9.Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas.
10.Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit.
11.Meningkatkan ketelusan akauntabiliti awam.


ANJAKAN

Pengetahuan

1. Menyediakan akses sama rata untuk pendidikan berkualiti dengan standard antarabangsa

7. Memanfaatkan teknologi komunikasi maklumat untuk meningkatkan kualiti pembelajaran di MalaysiaKAITAN
Kemahiran Berfikir

10.Memaksimumkan kemmenjadian pelajar bagi setiap ringgit yang dibelanjakan.


KAITAN
Kemahiran Memimpin

4. Menjadikan perguruan sebagai profesion
pilihan.

5. Memastikan pemimpin sekolah berprestasi
tinggi di setiap sekolah.

8. Menambah baik keupayaan penyampaian dan
kapasiti kementerian.KAITAN

Kemahiran dwibahasa

2. Memastikan setiap pelajar fasih dalam
Bahasa Malaysia dan InggerisKAITAN

Beretika dan Beragama

3. Membangunkan rakyat Malaysia yang
dipacu nilai murni
9. Bekerjasama dengan ibu bapa,
masyarakat dan sektor swastaKAITAN

Beridentiti Kebangsaan

3. Membangunkan rakyat Malaysia yang dipacu nilai murni

KAITAN

MURID
-Manfaat yang siknifikan
-Belajar dalam persekitaran yang kondusif

GURU
- Tingkatkan keupayaan bertaraf dunia
- Guru memperoleh kepuasan dalam
menjalankan tugas

IMPAK PELAKSANAAN

IBU BAPA
-Menyaksikan penambah baikan yang ketara
dan lestari
-Prestasi dan keupayaan sekolah akan lebih
telus

IMPAK PERLAKSANAAN

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA
(2013-2025)

Rumusan

"Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia"
dapat membawa satu perubahan yang besar kepada sistem pendidikan di Malaysia agar masyarakat anak watan negara kita dapat bersaing di peringkat global.
THE END
Full transcript