Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Adolescent

Leertaak Adolescent 2013
by

Kate Donkor

on 14 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Adolescent

Wie ben ik? ADOLESCENT Met roken, drugs, seksualiteit. Pubers zien vaak het gevaar niet in van wat ze doen. Dit resulteert in risicovol gedrag.
Dit sluit aan bij hun behoefte
om autonoom te worden en zich van hun ouders los te maken. Experimenteren Rolmodellen Wie ben ik op seksueel gebied? Seksualiteit (Social) Media is een belangrijk onderdeel van het leven van veel adolescenten. Het kan de ervaringen die zij hebben intensiveren of meer betekenis geven aan hetgeen ze in hun leven meemaken. Muziek Onbalans tussen gevoel en verstand PUBERS Uiterlijk Feesten Vrienden School Sport De adolescentiefase loopt van..... 12 - 22 jaar 12 15 18 22 periode van
vroege adolescentie
of pubertijd periode van
midden-
adolescentie periode van
de late
adolescentie Bron: van der Wal/Wilde, 2011. Identiteitsontwikkeling en leerlingenbegeleiding. Bussum: Coutinho. Gedachten en emoties betrekking op korte termijn Emotionele opwinding draagt bij aan risicovol gedrag Creatiever dan volwassenen SOCIAAL EMOTIONELE VERANDERINGEN LICHAMELIJKE VERANDERINGEN COGNITIEVE VERANDERINGEN Biologisch gezien verandert er in de adolescentie veel aan de binnen- en buitenkant van een adolescent. Het lichaam krijgt volwassen vormen. Neurologisch en hormonaal gebeurt er van alles Al deze veranderingen maken het mogelijk om zelfstandiger te gaan functioneren. bijv. de menstruatiecyclus die begint bij vrouwen bijv. genitale haargroei bij zowel mannen als vrouwen Een adolescent ontwikkelt tijdens deze fase een steeds stabieler zelfbeeld. besef van continuiteit besef van herkenning
en erkenning besef van innerlijke vrijheid
in afhankelijkheid besef van een
zinvolle toekomst Het is belangrijk voor een adolescent om door haar omgeving (h)erkend te worden en zich daarin te kunnen herkennen.. Een adolescent komt achter zijn mogelijkheden en beperkingen. Een adolescent gaat doelen en idealen aan de wereld van volwassenen ontlenen. Hieruit haalt hij zijn motivatie voor het halen van doelen en idealen en kan steeds beter verantwoordelijkheid nemen FASE 5: Verwerven van identiteitsgevoel FASEN LEVENSLOOP VOLGENS ERIKSON FASE 6: Verwerven van intimiteit FASE 7: Verwerven van generativiteit FASE 8: Verwerven van integriteit Emotionele betrokkenheid Het verwerven van generativiteit is het zorg hebben voor anderen. Dit kan zich uiten in ouderschap maar ook door maatschappelijke productiviteit. Het gevoel van stagnatie kan hier ook plaatsvinden. Betekenis geven, zingeving. Het verwerven van wijsheid. Seksuele betrokkenheid De behoefte aan wederzijdse emotionele betrokkenheid ontwikkelt zich tijdens deze fase. Dit uit zich in vriendschappen (die in deze fase vaak belangrijker zijn dan andere relationele banden) en vergrote interesse in een seksuele partner. Identity Achievement Foreclosure Moratorium IDENTITEITSSTATUSSEN Dit is een periode waarin adolescenten kunnen verkeren. Het kan soelaas bieden aan adolescenten die zich in een identiteitscrisis bevinden. Experimenteren Uitstel keuzes Uitstel plichten Uitstel verantwoordelijkheid Dit is een tijdelijke psychische toestand waarbij adolescenten niet komen tot eigen keuzes, bindingen en verplichtingen, doordat ze zich sterk conformeren aan de eisen en verwachtingen vanuit hun omgeving. Ouders, religie, traditie bepalend Beschermde opvoeding Behoefte aan goedkeuring Onder druk? > Star en dogmatisch Gevoelig voor autoriteit Een adolescent in deze status maakt eigen keuzes, neemt zelf beslissingen en aanvaardt de verantwoordelijkheden die daaruit vloeien. Constructief nadenken over wie ze zijn en wat ze willen Gemotiveerd Goed functioneren onder spanning Bouwen intieme relaties op Staan open voor nieuwe ervaringen/ideeen Ethisch besef WAAR HOUDEN ADOLESCENTEN ZICH MEE BEZIG? ADOLESCENT Gevoel en verstand komt in balans Steeds meer lange termijn denken Steeds meer inzicht in oorzaak/gevolg PIAGET fase 4: Formeel-operationele fase Het abstracte denken ontwikkelt zich vanaf ongeveer 12 jaar. HYPOTETISCH-DEDUCTIEF DENKEN Het kunnen maken van logische gevolgtrekkingen Het zelfstandig formuleren van vooronderstellingen ABSTRACT DENKEN Het denken kan betrekkking hebben op niet direct waarneembare zaken Het denken hoeft niet te gaan over zelf ervaren situaties FLEXIBEL DENKEN Meer begrip voor beeldspraak en dubbelzinnigheid. Denken over het denken zelf. Zich in anderen kunnen verplaatsen Imaginair publiek Hoe zou hij zich voelen? Wat zouden zij over mij denken? Waarom denk ik dit? Nou komt de aap uit de mouw! E = MC2 Wat zal ik doen als ik mijn droomjongen tegen kom? Persoonlijke fabel Dat zal mij noooit overkomen Zwart-wit denken COGNITIEF EGOCENTRISME Jij bent dom want jij draagt een bril! Als ik dit doe, dan gebeurt dat Het zou kunnen dat.......... ZOALS WIE WIL IK ZIJN? OP WIE WIL IK LIJKEN? WAAR WI IK IN UITBLINKEN? Ben ik homoseksueel? Ben ik heteroseksueel? Ben ik biseksueel? Het delen van wie je bent op sociale netwerken is een belangrijk onderdeel geworden van communicatie met anderen
Zeker voor adolescenten is het een manier om zich te laten zien zoals ze (willen) zijn.
Een groot deel van de communicatie loopt tegenwoordig via de sociale netwerken zoals FACEBOOK, TWITTER en YOUTUBE.
Een groot deel van erkenning en herkenning die jongeren zoeken, vinden ze via deze netwerken. d Dit is een foto van mij toen ik 17 was. Vrienden waren toen mijn alles. Ik bracht zoveel mogelijk tijd met ze door en experimenteerde met van alles met ze.
De ervaring van de relaties beschouwde ik als uitzonderlijk intiem en waardevol.
In deze groep bevond zich toen ook mijn toenmalige vriend. Hier in deze groep vond ik mijn erkenning en herkenning. Ook verkreeg ik hier een steeds duidelijker beeld van wie ik was en wat ik van allerlei dingen vond. School is voor veel adolescenten een belangrijk deel van hun leven. Hier brengen ze het grootste deel van hun tijd door. Niet altijd met plezier en motivatie.
Echter is dit de plek waar zij hun vrienden ontmoeten, hun dromen ten aanzien van hun toekomst ontstaan en zij een deel van hun identiteit ontwikkelen door het ervaren wat zij leuk vinden, waar zij goed in zijn en waar hun beperkingen liggen.

School is voor adolescenten een belangrijke plek in hun leven, al zullen veel jongeren dat op dat moment niet als zodanig ervaren. Voor veel adolescenten is sport een belangrijk deel van hun leven. Vaak hebben zij in hun kindertijd al een voorkeur voor bepaalde sporten ontwikkeld, die zij in hun adolescentie verder ontwikkelen.
Op de sportclub vinden zij erkenning en herkenning en ontwikkelen zij zich verder op sociaal gebied door het in contact komen met leeftijdgenoten.
Hier komen ze erachter wat ze kunnen en waar ze goed in zijn. Tevens vinden veel jongeren hun gezondheid tegenwoordig belangrijk.

Uit onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat roken, drugs- en alcoholgebruik onder jongeren, de afgelopen jaren is afgenomen. (Trimbos.nl) Bronnen:

Van der Wal/de Wilde (2011). Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding. Brussum: Coutinho

Trimbos.nl Leerrendement: Hetgeen ik meeneem naar aanleiding van het maken van deze beroepstaak is dat ik tijdens mijn lessen rekening houdt met het concentratievermogen van de leerling door in mijn lessen een goede balans te vinden tussen actieve werkvormen en theorie. Ook zal ik proberen aan te sluiten bij de belevingswereld van mijn leerlingen door binnen mijn lessen de koppeling te maken naar situatie die dicht bij hun belevingswereld liggen (en dus aansluiten bij de fase waar zij in zitten) en daarbij gebruik te maken van anekdotes en voorbeelden waarin zij zich kunnen herkennen, bijvoorbeeld door het gebruiken van rolmodellen waarin zij zich kunnen herkennen. Tevens probeer ik ruimte te maken tijdens mijn lessen voor het gebruik van hun mobiele telefoons (want hiermee houden zij hun behoefte naar sociale contacten en erkenning in stand). Ik zal tijdens mijn lessen ook veel aandacht besteden aan mijn relatie met de studenten door informele gesprekken met ze aan te gaan. Hiermee wil ik aan hun behoefte aan erkenning voldoen. Tijdens mijn lessen wil ik aan hun behoefte aan autonomie tegemoet komen door ze inspraak te geven in hoe de lessen vorm zullen krijgen en ze de keuze te bieden tussen verschillende onderdelen/werkvormen. Als laatste wil ik graag hun zwart-wit denken bespreekbaar maken, door ze te prikkelen om met elkaar in discussie te gaan: ik zal tijdens mijn lessen geregeld discussiewerkvormen inzetten. De behoefte om uniek te zijn, ergens bij te horen
en
gewaardeerd te worden door je vrienden
Full transcript