Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Marknadsföringslagen

No description
by

Anna Öman

on 23 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Marknadsföringslagen

Efter intervjun
Vem ska jag intervjua?
Lagar och regler för
marknadsföring.

Marknadsföringslagen gäller för marknadsföring av produkter.
Med marknadsföring menas inte bara reklam och försäljning
utan alla slags kontakter mellan en näringsidkare och
konsument. Även näringsidkares beteende och åtgärder efter
köpet omfattas. Till exempel kan det vara information om
vad som gäller vid reklamation.
Marknadsföringslagen omfattar inte reklam som
väcker anstöt eller kan uppfattas som olämplig
av andra anledningar. Tillexempel reklam som är
diskriminerande eller som kan uppmuntra till
olämpligt beteende hos barn.
Denna typ av reklam kan du anmäla till Reklam-
ombudsmannen.


Förbjudna marknadsföringsmetoder


Realisationer
- Får bara användas om produkterna ingår i ordinarie sortiment.
Obeställda produkter
- En säljare får inte leverera en produkt som man inte har beställt.
Obeställd reklam
- En säljare får vid marknadsföring använda e-post, telefax eller automatiska uppringningssystem endast om du har tackat ja till det på förhand. Detta gäller inte om säljaren har fått din e-postadress i samband med att du har köpt en vara av säljaren om: du inte har tackat nej till att din e-postadress används i marknadsföringssyfte.
Reklamidentifiering
- Det ska tydligt framgå vem
avsändare är.
Vilseledande reklam
- Man får inte ljuga om varans kvalitet
eller pris.
Vilseledande förpackningsstorleker
- Förpackningen ska stämma
överens med mängden innehåll.
Vilseledande efterbildningar
- Man får inte härma en redan känd
produkts utseende.
Aggresiv marknadsföring
- En försäljare får inte använda våld, hot eller trakasserier i sin marknadsföring.
Jämförande reklam
- En säljare får i sin reklam peka ut en annan säljares produkter om det inte innebär att man kan förväxla produkterna.
Enligt artikel 4 tredje stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) får reklam inte uppmuntra beteende som är olagligt eller på annat sätt förkastligt från allmän synpunkt.

Vilket Ro ansåg att den här gjorde.
Reklamombudsmannen finner att reklamen är könsdiskriminerande.
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen är könsdiskriminerande.
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen är könsdiskriminerande.
Stiftelsen Reklamombudsmannen är näringslivets
självreglering av reklam och har till uppgift är
att pröva reklam samt vägleda, informera
och utbilda.
Skillanden mellan en lag
och en regel?
Marknadsföringslagen ställer följande krav på hur den ska utformas:
Den ska vara pålitlig och får inte vilseleda mottagarna

Företagen måste kunna bevisa att de uppgifter som finns i reklamen är riktiga. Följande uttryck får bara användas om de bevisas: bäst, miljövänlig, vinstchanser, effektivast, störst etc.

Särskilt höga krav ställs på reklam som riktar sig mot svagare konsumentgrupper som barn och sjuka.

Reklamen får inte vara otillbörlig gentemot konkurrenterna.

Reklamen måste ge sådan information som har betydelse för konsumenten t.ex. prisuppgifter i annonser från detaljhandeln, vem som är avsändare osv.
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamfilmen är stötande.
Exempel på fällda reklamannonser och filmer
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen är utformad utan den särskilda aktsamhet som ska iakttas ifråga om marknadskommunikation som riktas till eller som visar barn eller ungdomar.
Uppgift:

Bläddra i tidningar och titta på teve/youtube.
Leta efter en annons eller en reklamfilm som du
tycker skulle kunna bryta mot en av icc:s regler
för reklam. (Artikel 1-18)

Skriv ned: Vilken artikel tycker du att reklamen bryter mot?
Varför tror du att de ha valt att göra reklamen på det här sättet?
HUr tycker du att de hade kunnat göra annorlunda för att få
fram samma budskap?

Lämna in på Schoolsoft.

Internationella regler för marknadsföring
framtagna av ICC fungerar som god
marknadsföringssed. ICC:s regler är ett
komplement till den svenska
marknadsföringslagen.
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att annonsen inte
uppfyller kravet på reklamidentifiering. Den strider därmed mot artikel 9 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknads­kommuni­ka­tion.

Full transcript