Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

God klasseledelse i teknologitette omgivelser teknikker for samarbeid og økt elevdeltakelse

IKT-konferansen, Gyldendal, 2014
by

Marte Blikstad-Balas

on 10 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of God klasseledelse i teknologitette omgivelser teknikker for samarbeid og økt elevdeltakelse

IKT & Læring
- IKT og lærerkompetanse
Arbeidsmøte 24.09.14

- utfordringer med "digital klasseledelse"
- tips og triks - konkrete verktøy
PLAN:
UTFORDRINGER

Hva sier forskningen?

PC/nettbrett og Internett er ofte ikke en integrert del av undervisningen

Tilgang til IKT i seg selv gir ikke bedre undervisning

Skolen har "(...) hatt vansker med å integrere digitale teknologier på sine egne premisser - IKT kan ofte bety avkobling, underholdning og distraksjon i stedet for å bli integrert i aktiviteter som virker fremmende på faglig og sosial utvikling"

(Hauge, Lund og Vestøl 2007:29)
Evalueringer av Kunnskapsløftet
viser at når det gjelder den grunnleggende ferdigheten å bruke digitale verktøy, er fokus blant lærere og skoleledere selve utstyret


ikke bruken
av utstyret

(Ottesen & Møller, 2010)
vg3, 3 fag, filmer fra tre uker med undervisning (+ kvantitative data, mer om det en annen dag)
Et typisk eksempel fra én skoletime

For mer om dette: artikkel i Bedre Skole "Det digitale klasserommet: oppdatert på fag eller Facebook?"
Link: http://www.utdanningsforbundet.no/upload/Bedre%20Skole/BS_nr_3-2012/3-12_Blikstad-Balas.pdf
For enda mer om dette: Digital Literacy in Upper Secondary School – What Do Students Use Their Laptops for During Teacher Instruction?

link: https://www.idunn.no/ts/dk/2012/02/digital_literacy_in_upper_secondary_school_-_what_do_studen?mostRead=true
Historietimen, minutt for minutt...
Eksempler på manglende integrering
Noen tall fra Monitor skole 2013:
45,5% av elevene i vgs svarer bekreftende på at de «bruker for mye tid til ikke-faglige ting» i skoletiden, og 43,8% mener datamaskin/nettbrett stjeler av tiden de trenger til å lære skolefag.
Dolonen & Kluge (2014): Læremidler og arbeidsformer for algebra i ungdomsskolen
En casestudie i prosjektet ARK&APP, matematikk, 8. klasse

Selv om Dragonbox blir beskrevet som den mest engasjerende læringsressursen, var læringsutbyttet klart høyere i den elevgruppen som hadde undervisning med Kikora.

Forskerne forklarer dette med at Dragonbox ikke tar i bruk det vanlige fagspråket for problemløsing i matematikk
LINK: faget - IKT : for svak?
Dragonbox og Kikora - og betydningen av fagspråk
- samme lærer, to grupper elever, en jobber med Kikora og en med Dragonbox
Faglige mål!
INTEGRERING
Klasseledelse i teknologitette omgivelser
- lærernes kompetansebehov

Klasseledelse i teknologitette omgivelser


- Designe god undervisning
-Hva skal læres - hvilke digitale ressurser er eventuelt egnet?
-Teknologi som middel, ikke mål i seg selv
Læreren må kjenne til og kunne bruke
en rekke digitale verktøy, men "Professional
Digital Competence" (PDC) er noe annet enn
teknisk kompetanse (skills)
Klasseledelse i teknologitette omgivelser?
God klasseledelse i teknologirike omgivelser
-Teknikker for samarbeid og økt elevdeltakelse
Marte Blikstad-Balas
marte.blikstad-balas@ils.uio.no

samarbeid
økt elevdeltakelse
1) Økt deltakelse
2) Samarbeid


Enorme muligheter i fagene
Tradisjonell klasseromsdialog er en
passiv aktivitet for alle som ikke deltar

Hvorfor skal kun noen få elever svare på
spørsmålene vi stiller dem?


Økt deltakelse
Noen konkrete tips
Kahoot
les og kom i gang med Kahoot her
http://blog.getkahoot.com/

Om Pintrest i undervisningen:

http://www.educatorstechnology.com/2012/04/awesome-ways-educators-use-pinterest.html

http://www.edudemic.com/guides/the-teachers-guide-to-pinterest/
Pintrest
Diskusjonsforum
Flere tips
Faglig quiz med elevenes egne spørsmål:
- Hver elev lager tre spørsmål hver som sendes inn via LMS
-Lærer lager quiz der og da (klipp-og-lim fra elevenes innlegg) til LMS, mens elevene for eksempel snakker sammen om sine spørsmål i par
-Selvrettende quiz!

Blogger - hver elev har sin egen fagblogg
Eks: Kidblog (laget for nettopp undervisning)
http://kidblog.org/home/
http://kidblog.org/blog/

Samarbeid må være noe annet enn å fordele individuelle oppgaver

Haug (2011: 13) : "Det synes enkelt for dei elevane som vil det, å kome lett unna både læringa og oppgåveløysinga"

learning by doing doing without learning


Samarbeid
Høyt aktivitetstrykk, lavt læringstrykk
Samarbeid - noen konkrete tips:
Samskriving

Skrivesenteret: http://www.skrivesenteret.no/ressurser/samskriving/
http://gettingsmart.com/2012/12/5-ways-to-use-google-docs-in-the-classroom/
Prezi (dette!)- perfekt for samarbeid?
http://prezi.com/prezi-for-education/
Animasjoner
-naturfagforsøk?
-handlingen i tekster?
-historiske konflikter?
-rapporter?
-matematiske problemer?
-hva du vil!
Tidslinjer
feks: Tiki Toki

http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/69175/Norrn-tid-Romantikken/#vars!date=1608-05-17_10:42:45!

Eksempel
Elevene lærer ikke nødvendigvis mer av å få hver sin pc med internett.

Elevene lærer mer av dere (som bruker teknologien til å gjennomføre faglig god undervisning).
Oppsummerende poeng:
Referanser
Blikstad-Balas (2012) Digital Literacy in Upper Secondary School – What Are Students Using Their Laptops for During Teacher Instruction? I Nordic Journal of Digital Literacy, vol. 2.

Cuban, L. (2001). Oversold and Underused: Computers in the Classroom. Cambridge, Mass., Harvard University Press.

Erstad, O. (2005). Digital kompetanse i skolen – en innføring. Oslo: Universitetsforlaget.

Egeberg, G.., Guðmundsdóttir, G.B., et al. (2012). Monitor 2011. Skolens digitale tilstand. Oslo.

Hatlevik, O.E., Ottestad, G., et al. (2009). ITU MONITOR 2009: skolens digitale tilstand. Oslo.

Haug, P. (2011) Klasseromsforsking. Kunnskapsstaus og konsekvensar for lærarrolla og lærarutdanning,

Hauge, T. E., A. Lund & J. M. Vestøl 2007. Undervisning i endring: IKT, aktivitet, design. Oslo: Abstrakt.

Lim, S. (2009). How and why do college students use Wikipedia? Journal of the American Society for Information Science and Technology 60(11) 2189 -2212.

Livingstone, S. M. (2009). Children and the internet: great expectations, challenging realities. Cambridge: Polity.

Schofield, J.W. (2006). Internet Use in Schools. Promise and Problems. The Cambridge handbook of the learning sciences. R.K. Sawyer. Cambridge, Cambridge University Press: 521–534.
Stadig flere gode digitale verktøy tilpasset enkeltfag
https://apropos.cappelendamm.no/
https://historiskatlas.cappelendamm.no/artikkel.html?tid=762538
http://www.gyldendal.no/vgs/BA-serien/Digitale-laeremidler
Hva ligger i "digitale ferdigheter" og "digital
kompetanse"? Hva er det egentlig elevene
skal kunne?

(generelt og i dine fag?)
(...) det jeg lurer på er om dere kan si noe om hva dere bruker pc til på skolen, sånn totalt sett?

Først og fremst på loking altså.

Ja. Egentlig det samme jeg gjør når jeg er hjemme (...) bare at det ikke inneholder lyd og av og til ser jeg på sånn You Tube-klipp uten lyd da, men -ja.
Intervjuer:
Andreas:
Stine:
(Blikstad-Balas 2012)
Säljö (2010): Power Point -tilgjengelighet endrer hvordan elevene engasjerer seg der og da, hvordan de noterer og hvordan de leser pensum.

* overdreven vekt på visuelle aspekter (Livingstone 2009)

*mye "vanesøk"

*at elever anser en kilde som troverdig, fører ikke nødvendigvis til at den brukes mer (jfr Monitor 2011 som viser at elevene stoler aller mest på lærebøkenes nettsteder)
Er elevene gode på kildekritikk?
Vise elevene at de selv får økt troverdighet i argumentene sine ved å referere til kilder (her: muntlig oppgave)
https://www.teachingchannel.org/videos/reading-like-a-historian-taking-positions

Text what you learned
https://www.teachingchannel.org/videos/texting-to-assess-learning
Vi ser på et helt forløp med skriving
(der digitale verktøy blir brukt på ulike måter)
førskriving
kom-i-gang-fase
revisjonsfase
sluttføringsfase
Full transcript