Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Modernismen

No description
by

Rebecca Andersson

on 8 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Modernismen

Modernismen Modernisme betegner en mengde kulturelle bevegelser med opphav i de store endringene som fant sted i vesten mot slutten av 1800-tallet og utover på 1900-tallet. Begrepet favner en rekke til dels svært radikale bevegelser innen kunst, arkitektur, musikk, litteratur og kunsthåndverk som vokste frem i denne perioden.
Det er ikke tilfeldig at nettopp det moderne ga navn til en egen "isme", en egen periode, i første halvdel av 1900-tallet. Rundt år 1900 skjer det nemlig så radikale endringer i både billedkunst, (klassisk) musikk og litteratur at vi snakker om et dramatisk brudd med flere hundre år gamle tradisjoner. Hva er modernisme ? Hva er modernisme? I modernsimen brøt kunstnere, komponister og forfattere med strukturen i de tradisjonelle komposisjonsprinsippene og formspråk for kunst, dikt og musikk.

Eksempel er dette bildet, "woman sitting in an armchair" av Pablo Picasso Modernistisk litteratur JEG SER
Av Sigbjørn Obstfelder. Fra Digte 1893.

Jeg ser på den hvite himmel,
jeg ser på de gråblå skyer,
jeg ser på den blodige sol.

Dette er altså verden.
Dette er altså klodenes hjem.

En regndråpe!

Jeg ser på de høye huse,
jeg ser på de tusende vinduer,
jeg ser på det fjerne kirketårn.

Dette er altså jorden.
Dette er altså menneskenes hjem.

De gråblå skyer samler seg. Solen ble borte.

Jeg ser på de velkledde herrer,
jeg ser på de smilende damer,
eg ser på de lutende hester.

Hvor de gråblå skyer blir tunge.

Jeg ser, jeg ser...
Jeg er visst kommet på en feil klode!
Her er så underlig... Modernistisk musikk Schoenberg: String Quartet No. 3 Estetikk Estetikk er et begrep fra kunstteorien og betyr "læren om det vakre og skjønne i kunsten". Det modernistiske kunstsynet ble ofte referert som "bruddets estetikk", da man bevisst vendte seg bort fra det som tradisjonelt sett var pent, vakkert og estetisk. Hva ønsket modernistene å oppnå? De modernistiske kunstnerne ønsket å endre måten tilskueren nærmet seg kunsten på. Forfattere og malere ville provosere og vekke publikum framfor å behage og underholde. De var opptatt av å markere avstand til massekulturen, som etter deres syn bare gav publikum "det de ønsket", en lettvint tilfredsstillelse av et behov for underholdning.

Sentralt var også ønsket om å problematisere hva virkelighet er: Fins det en ytre, objektiv virkelighet? Eller er vår indre, subjektive måte å oppleve verden på like virkelig?Eksperimentering og sjangerfornyelse er derfor sentrale stikkord for all modernistisk kunst, og originalitet blir et krav: Kunstverket skal faktisk bryte med det velkjente. Modernisme kontra modernitet Modernismen må ikke forveksles med moderniteten, som betegner vestens nyere historie fra opplysningstiden fram til i dag. Jeg ser I det 4. verset beskrives jorda og byen mer konkret. Vi har kommet nærmere jorda, men jeg-personen står fremdeles utenfor. Vi merker mistro og forvirrelse, og det kommer frem at jeg-personen har vanskelig for å finne seg til rette i samfunnet.

I det 7. verset blir det gitt en beskrivelse av mennesker og dyr på jorda. Jeg-personen observer herrer, damer, og hester. Når forfatteren skriver «de ludende heste» er dette et symbol på arbeiderklassen. Klasseskillet i den gang dagens samfunn var stort, og jeg-personen ser negativt på de rike og velstående herrer, og de smilende damer. De slitne hester er arbeidsklassen generelt, som jobber og sliter for å få mat på bordet. Dette sier noe om at jeg-personen ikke kommer fra overklassen, men heller fra de mer fattige kår.

I det 9. verset får vi en fornem følelse av undring, og at jeg-personen ikke tilhører eller passer inn noen steder. Det konkluderes og oppsummeres over inntrykkene personen har fått av verden, og vi får vite mye om personens sinnsstemning. Ut av setningen « Jeg er vist kommet på feil klode! Her er så underligt…»kommer det tydelig fram at dette er en person i psykisk ubalanse som står utenfor vårt samfunn. Han virker helt isolert, og er forvirret over det han ser rundt seg. Sigbjørn Obstfelder Impresjonisme * øyeblikksinntrykk - impresjon
*noen få trekk, lys og farger
*kunst: skisser , halvferdige studier
*musikk skal beskrive en atmosfære
*litteraturen hadde få, men karkateriserende detaljer
*L'art pour l'art- kunst for kunstens skyld Impresjonisme Impresjonismen var en retning innen kunsten på 1800-tallet, og startet som en løs samling av Paris-baserte malere som stilte ut sammen fra 1860-årene. Bevegelsen fikk sitt navn etter Claude Monets maleri Impression, soleil levant fra 1872, etter at kritikeren Louis Leroy i en satirisk kritikk av blant annet dette maleriet brukte betegnelsen «impresjonisme» i en nedlatende betydning.
I utgangspunktet var de impresjonistiske malerne i sterk opposisjon til den dominerende og akademiske salongkunsten, som var underlagt strenge regler og definerte motiver. Karakteristisk for de impresjonistiske malerne er tydelige penselstrøk, lyse farger, løse og åpne komposisjoner, hverdagslige motiver, gjerne sett fra uvanlige vinkler, og fremfor alt en ambisjon om å fange det skiftende lyset i alle dets ulike fasetter. For impresjonistene ble det en ideologisk føring å gå ut av atelierene og arbeide i friluft, for å konfrontere naturen mest mulig impulsivt og direkte. Symbolisme Symbolisme var en kunstbevegelse på slutten av 1800-tallet av fransk og belgisk opprinnelse som oppstod innenfor lyrikken, prosalitteraturen og billedkunsten. Symbolismen innenfor kunsten var hovedsakelig en reaksjon mot naturalisme og realisme, kunstretninger som forsøkte å fange inn og uttrykke virkeligheten i kunsten. Modernisme og nyromantikk Omkring 1890 foregikk det en nyorientering innen kunsten i Norge. Det var liknende tendenser også i våre naboland – og ute i Europa. 1890-årene i Norge representerer et mangfold av «retninger», og nyromantikken er strengt tatt ett strømdrag blant flere, men brukes ofte i vid mening om hele perioden fra ca. 1890 til ca. 1905. Som helhet kan 90-årene sies å være en reaksjon på realismen og naturalismen, skjønt også disse retningene hadde sine fremragende representanter på 1890-tallet. Det er god grunn til å tale både om brudd og om sammenheng mellom 80-år og 90-år. Ulike -ismer Franz Kafka *Født 3. juli 1883 i Praha, død 3. juni 1924 i Kierling
*Var en tyskspråklig jødisk forfatter.
*Hans etterlatte verk, delvis ufullstendige og publisert mot hans vilje, er regnet som noen av de mest innflytelsesrike i vestlig litteratur.

Bibliografi
Das Urteil, 1913 (Dommen)
Die Verwandlung, 1915 (Forvandlingen)
In der Strafkolonie, 1919 (I straffekolonien)
Ein Landarzt, 1920 (En landsens lege)
Ein Hungerkünstler, 1924 (En sultekunstner)
Der Prozess, 1925 (Prosessen)
Das Schloss, 1926 (Slottet)
Der Verschollene/Amerika (Den forsvunne, mest kjent under tittelen Amerika, 1927) Prosessen Prosessen kom ut i 1925. Hovedpersonen i boka heter Josef K. mange mente før at "K" stod for "Kafka", men senere har man funnet ut at "K" står for "hvem som helst". Hans identitet blir derfor problematisert. Denne mannen blir arrestert på falskt grunnlag, noen har ført falsk vitesbyrd mot ham. K klarer ikke å bevise at han er uskyldig fordi han vet ikke hva han er blitt anklaget for. Denne boka har gitt navn til begrepet Kafka-prosess, en betegnelse på en umulig kamp mot et ugjennomsiktig byråkratisk system. Franz Kafka var som tyskspråklig jøde i Tjekkia del av en minoritetsgruppe. dette kan ha gitt han følelsen av å være både innenfor og utenfor samfunnet. Kafka var jurist, dette kan ha påvirket forfatterskapet hans. James Joyce James Augustine Aloysius Joyce (født 2. februar 1882 i Dublin, død 13. januar 1941 i Zürich) var en irsk forfatter.
Joyce blir regnet som en av de mest fremtredende forfattere av det tyvende århundre. Han er mest kjent for novellesamlingen Dublinere (1914, med blant annet novellen «De døde») og romanene Portrett av kunstneren som ung mann (1916), Ulysses (1922) og Finnegans Wake (1939). Selv om Joyce tilbrakte det meste av livet utenlands, er særlig forholdet hans til Dublin vesentlig for forfatterskapet. Selv om all handling og mye av tematikken i diktningen hans dreier seg om Irland, var han allikevel en av den mest kosmopolitiske engelskspråklige forfatterne i sin generasjon. Ulysses Boken omtales stundom som «den beste romanen på engelsk i det 20. århundre». Boken foregår i Dublin i løpet av et døgn, 16. juni 1904. Denne datoen markeres i vår tid som Bloomsday i Dublin. Norske modernister Tarjei Vesaas Tarjei Vesaas (født 20. august 1897 på garden Vesås i Vinje i Telemark, død 15. mars 1970 på Rikshospitalet i Oslo) var en kjent norsk forfatter som ga ut mange romaner, noveller og skuespill.
Han regnes som en av Norges mest betydelige modernister, og hans romaner regnes som sentrale også utenfor landet. Han skrev på nynorsk. Vesaas skrev dikt og dramatikk, men var først og fremst kjent for sine romaner og noveller. Hovedverkene er Fuglane (1957) og Is-slottet (1963).
I 1964 vant Tarjei Vesaas Nordisk råds litteraturpris for boken Is-slottet. For prispengene opprettet han et legat. Avkastningen fra legatet utgjør prispengene i Tarjei Vesaas' debutantpris som hvert år deles ut til årets beste unge skjønnlitterære debutant. Prisen deles ut av Forfatterforeningens litterære råd. Rolf Jacobsen Rolf Jacobsen (født 8. mars 1907 i Kristiania, død 20. februar 1994 på Hamar) var en norsk lyriker og journalist. Han regnes som en av Norges største lyrikere. Da han i 1933 debuterte med diktsamlingen Jord og jern, ble han omtalt som en ny stemme for en ny tid, og samlingen ble kalt for Norges første modernistiske diktsamling.
Jacobsen arbeidet som journalist på Flisa før han i 1941 ble redaktør i Kongsvinger Arbeiderblad. Han ble dømt for landssvik i 1945. Først i 1949 fikk han arbeide, da i bokhandel på Hamar. I 1961 fikk han jobb i Hamar Stiftstidende, og familien flyttet til Skappelsgate på Hamar, hvor han kom til å bli boende livet ut, nær jernbanelinjene. Ekspresjonisme Kubisme *kunstretning, oppstod omkring 1907
*kybos, betyr terning
*ansett som en av de viktigste kunstbevegelsene siden renessansen
*hadde stor påvirkningskraft på europeisk maleri og skulptur Funksjonalisme *latinsk «functio»: fungere, utføre, fullbyrde
*formgiving og arkitektur
*uløselig sammenheng mellom bruken av et objekt og formen på det
*Begrepet er også benyttet innen sosiologi, antropologi, filosofi, språkvitenskap, politikk, psykologi, og historie
*"Funkis" av svensk Futurisme *først bemerket i Italia og Russland, deretter England
* alle kunstformer, malerkunst, skulptur, lyrikk, teater, musikk, arkitektur og til og med gastronomi.
* fremtidsrettet kunst, hvor fart, teknologi og vold var sentrale temaer. Dadaisme *Dadaistenes aktiviteter kom til uttrykk som billedkunst, litteratur, teater og grafisk design, og inkluderte manifester, offentlige markeringer, demonstrasjoner og publikasjoner.
*Dada var en nihilistisk og anti-estetisk bevegelse som oppsto som en samfunnskritisk aksjon mot det etablerte i Frankrike, Sveits og Tyskland under første verdenskrig.
* krigens redsler og forakten for det borgerlige samfunnet var viktige motivasjonsfaktorer for kunstnerne.
*baserte sin virksomhet på planlagt irrasjonell adferd, anarki og kynisme, samt en avvisning av alle regler for skjønnhet og sosial organisasjon.

Surrealisme * inspirert av det ubevisste slik som det blir betraktet av psykoanalysen
*fremstillte det ubevisste og benyttet underliggjøring av virkeligheten og fremmedgjørelse.
* surrealisme: over realiteten eller utover realiteten
René Magritte *21. november 1898 – 15. august 1967
* surrealistisk kunstner
*født i Lessines, Belgia
*tegninger, malerier, noen skulpturer og skrifter, inklusive etterlatte dagbøker med både tekst og skisser. *kunstretning og en uttrykksform
*billedkunst, litteratur, musikk, teater, film og arkitektur
*uttrykker kunstnerens indre følelser, gjennom en subjektiv og forvridd fremstilling av den ytre verden
*Uttrykket er ofte kantete, nervøst og voldsomt
Full transcript