Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ноосфера. Еволюція уявлень про місце

No description
by

Саня Олещук

on 28 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ноосфера. Еволюція уявлень про місце

Ноосфера
Еволюція уявлень про місце
людини в природі. Історичні етапи
взаємодії суспільства і природи
та їх екологічні особливості.
Масштаби й наслідки антропогенного
впливу на природне середовище
на сучасному етапі.

Ноосфера
Ноосфе́ра — сучасна стадія розвитку біосфери, пов'язана з появою в ній людства
«Ноосфера, — розвиває вчений свою думку в іншій праці, — нове геологічне явище на нашій планеті. У ній вперше людство стає найбільшою геологічною силою. Вона може і повинна перебудувати своєю працею і думкою сферу свого життя, перебудувати докорінно порівняно з тим, що було раніше. Перед нею відкриваються дедалі ширші творчі можливості. Й, може бути, покоління моєї онуки вже наблизиться до їх розквіту.
Еволюція уявлень про місце людини в природі.
Ноосфера
Основні ідеї Вернадського про ноосферу викладені в його визначній монографії «Наукова думка як планетне явище» та у статті «Декілька слів про ноосферу». .
В останній він пише: «Людство, взяте в цілому, стає могутньою геологічною силою. І перед ним, перед його думкою та працею, постає питання про перебудову біосфери в інтересах вільно думаючого людства як єдиного цілого. Цей новий стан біосфери, до якого ми, не помічаючи цього, наближаємось, і є «ноосфера»
Ми входимо в ноосферу.
Ми вступаємо в неї у новий стихійний геологічний процес…
Але важливий для нас факт, що ідеали нашої демократії ідуть в унісон зі стихійним геологічним процесом, із законом природи, відповідають ноосфері. Можна дивитись тому на наше майбутнє впевнено.
Воно в наших руках.
Ми його не випустимо»

Історичні етапи
взаємодії суспільства
і природи та їхні
екологічні особливості.
Етапи взаємодії суспільства і природи. Нині в соціальній екології існує кілька підходів до побудови історичної періодизації процесу зміни взаємостосунків між суспільством і природою. Проте найбільш обґрунтованим є аналіз таких взаємостосунків через призму його господарської діяльності. Саме тому розглянемо господарсько-культурні типи людського суспільства.
Так, виділено чотири етапи (періоди) становлення взаємовідносин між суспільством і природою:
Етап мисливсько-збиральницької культури.
Етап аграрної культури.
Етап індустріального суспільства. Постіндустріальна епоха.
Масштаби й наслідки антропогенного впливу на природне середовищена сучасному етапі.
З появою людини і суспільства природа вступила в новий етап свого існування - почала відчувати на собі антропогенний вплив (тобто вплив людини та її діяльності).
Спочатку відносини людини і природи представляли собою взаємний вплив один на одного - людина самостійно (без застосування складних технічних засобів) одержувала для себе користь з природи (їжа, корисні копалини), а природа впливала на людину, причому людина була не захищеною від природи (наприклад , різних стихій, клімату і т.д.), досить сильно залежала від неї.

У міру становлення суспільства, держави, зростання технічної оснащеності людини (складні знаряддя праці, машини) можливість природи впливати на людину зменшилася, а вплив людини на природу (антропогенний вплив) посилився.

Починаючи з XVI-XIX ст., коли було зроблено велику кількість корисних для людини наукових відкриттів, винаходів, значно ускладнилися виробничі відносини, вплив людини на природу став систематичним і повсюдним. Природа стала розглядатися людиною вже не як самостійна реальність, а як сировинне джерело для задоволення потреб людини.

У ХХ столітті, коли планомірний науково-технічний прогрес прискорився в декілька разів і переріс у науково-технічну революцію, антропогенний вплив наблизилося до катастрофічного рівня
В даний час світ техніки (техносфера) практично перетворився на самостійну реальність (суперсучасні технічні відкриття, які зробили можливості людини впливати на природу безмежними, загальна комп'ютеризація і т.д.), а природа майже повністю підпорядкована людині.


Головна проблема (і небезпека) сучасного антропогенного впливу полягає у невідповідності безмежних потреб людства і майже безмежних науково-технічних можливостей впливу на природу і обмежених можливостей самої природи.

У зв'язку з цим виникає екологічна проблема – проблема охорони навколишнього середовища від згубного впливу людини.

Найнебезпечнішими напрямками згубного впливу людини на природу (і його наслідками) є:

- виснаження надр - протягом своєї історії, а особливо у ХХ столітті людство нещадно і в необмежених кількостях видобувало корисні копалини, що призвело до виснаження (близького до катастрофічного) внутрішніх резервів Землі (наприклад, запаси енергоносіїв нафти, кам'яного вугілля, природного газу можуть бути вичерпані вже через 80-100 років);
- забруднення Землі, особливо водоймищ, атмосфери промисловими відходами;
- знищення рослинного і тваринного світу, створення умов, за яких технічний розвиток (дороги, заводи, електростанції і т.д.) порушує звичні спосіб життя рослин і тварин, змінює природний баланс флори і фауни;
- застосування атомної енергії як у військових, так і в мирних цілях, наземні і підземні ядерні вибухи.

Для того щоб вижити і не довести планету до техногенної катастрофи, людство зобов'язане всіляко зменшити свій шкідливий вплив на навколишнє середовище, особливо вищевказані найнебезпечніші його види.
Тести
Ноосфера –це…?
Які є етапи взаємодії суспільства і природи?
Що таке антропогенний вплив?
Що таке екологічні проблеми?
Які шляхи вирішення проблем забруднення,щоб не довести планету до техногенного забруднення?

Відповіді
… сучасна стадія розвитку біосфери, пов'язана з появою в ній людства.
а) Етап мисливсько-збиральницької культури.
б) Етап аграрної культури.
в) Етап індустріального суспільства.
г) Постіндустріальна епоха.
вплив людини та її діяльності на природу.
проблема охорони навколишнього середовища від згубного впливу людини.
людство зобов'язане всіляко зменшити свій шкідливий вплив на навколишнє середовище, особливо вищевказані найнебезпечніші його види.

Презентацію готував
Олещук Олександр
РПЗ-13к
:)
Full transcript