Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Warunkowanie klasyczne i instrumentalne

No description
by

Saphira 7773

on 12 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Warunkowanie klasyczne i instrumentalne

Kara może być kuszącym rozwiązaniem, ale zwykle przynosi niepożądane skutki, takiej jak np. agresja.
Kara w przypadku Jasia musi być logiczną konsekwencją jego zachowanie, np. odesłaniem go do pokoju czy do łazienki na "krótką przerwę, gdy robi scenę.
wielki zryw pod koniec semestru - jedno wzmocnienie na koniecw postaci ocen semestralnych
Warunkowanie klasyczne i instrumentalne - jak to działa ?
Main Idea
Warunkowanie klasyczne
Warunkowanie sprawcze
Czym więc różni się warunkowanie klasyczne
od warunkowania sprawczego?

Zabawa
Proces
generalizacja
różnicowanie
zastosowanie
Nabywanie
Początkowe stadium uczenia się, w którym bodziec warunkowy
zaczyna wywoływać
reakcję warunkową.
Wygaszanie
Gdy reakcja warunkowa zanika...
po wielokrotnych prezentacjach bodźca warunkowego, bez bodźca bezwarunkowego.
Czyli dzwonka bez jedzenia.
Osłabienie
reakcji warunkowej, gdy
nie jest
podawany bodziec bezwarunkowy.
Jednak po upływie
pewnego czasu
po wygaszeniu, gdy
nie jest podawany bodziec warunkowy
mamy do czynienia ze zjawiskiem nazwanym...
Samorzutne odnowienie
Ponowne pojawienie się
wygaszonej reakcji warunkowej po upływie pewnego czasu.
W rzeczywistości warunkowanie klasyczne wygląda tak:
Głośny przypadek małego Alberta
Ponad 80 lat temu
John Watson
i Rosalie Rayner
po raz pierwszy zademonstrowali
uwarunkowany strach u człowieka
.
Albert
szczur + głośny dźwięk
= STRACH
Gdy reakcja Alberta
została utrwalona
, naukowcy wykazali, że jego awersja łatwo dała się
zgeneralizować
na inne włochate przedmioty.
I tak
strach Alberta
dotyczył również psa, królika a nawet foczego futra, które nosił Watson...
Warunkowanie poza laboratorium - terapie
Trening relaksacyjny
budowanie hierarchii
przeciwwarunkowanie
Pacjent jest poddawany głębokiemu rozluźnieniu mięśni.
Stan relaksacji jest sytuacją
sprzeczną
z sytuacją lękową.
Pacjent wspomagany przez terapeutę tworzy hierarchię sytuacji wywołujących u niego lęk.
Najbardziej
przerażająca -
najwyższy
szczebel,
najmniej - najniższy
.
Przeciwwarunkowanie
Pacjent wprowadzany w stan
głębokiej relaksacji
, w czasie
przedstawiania
sytuacji wywołującej
lęk
.
W ten sposób pacjent kojarzy nowy,
przyjemny
bodziec warunkowy z
nieobecnością
pierwotnego -
traumatycznego
bodźca warunkowego.
WYGASZANIE
Nowy bodziec
warunkowy budzi
nową reakcję
warunkową - relaksację, która
neutralizuje
starą reakcję lęku.
Thorndike i jego koty
Neuronalna podstawa warunkowania klasycznego
Automatyczne rozszerzenie reakcji warunkowej
na podobne bodźce,
które nigdy nie były zestawione z bodźcem bezwarunkowym.
Im bardziej bodziec podobny jest do pierwotnego
tym silniej wywołuje reakcje warunkowa
Pawłow uwarunkował u psa ślinienie się na widok koła. Psu pokazywano różne figury geometryczne. Im bardziej figura podobna do koła, tym większa Rw.
Jak warunkowanie klasyczne wykorzystywane jest do szkolenia psów?
Reklamy
Poprzez warunkowanie klasyczne zwierzęta ucza się tego, jak przewidywać pojawienie się ważnych dla nich wydarzeń
w środowisku, takich jak pokarm czy ból, oraz jak się na te wydarzenia przygotowywać
Zastosowanie
... i znowu psy
Pod wpływem warunkowania instrumentalnego
zwietzęta dowiaduja się
które z ich zachowań sa dla nich korzystne,
a które nie przynosza spodziewanego efektu.
Ucza się więc, które czynności i reakcje należy i warto powtarzać, a których lepiej jest unikać.
W przeciwieństwie do warunkowania klasycznego, tutaj zwierzę ma wpływ na to, co się wydarzy,
ponieważ rezultat zależy od jego zachowania
Wzmocnienia
Kary i nagrody
Czym więc różni się wzmocnienie negatywne od kary?
Zanim był Skinner
i jego skrzynka problemowa...
Thorndike
zaprezentował,
jak jego zwierzęta - konkretnie KOTY -
pilnie pracowały
, by rozwiązać problem i uzyskać nagordę - jedzenie.
Pracowały metodą prób i błędów.
Stopniowo w kolejnych próbach
błędne
reakcje były
eliminowane
, a
skuteczne
-
utrwalane
.
Prawo efektu
Reakcje przynoszące
pożądane
rezultaty zostają wyuczone, czyli "
utrwalone w organizmie
".
Wzmocnienie
(czynnik wzmacniajacy)
Bodziec lub zdarzenie
nasilajace reakcję
lub zwiększajace
prawdopodobieństwo
jej wystapienia
Więc
Utrwala

zachowanie
Wzmocnienie pozytywne
procedura wzmacniania, w której po reakcji
pojawia się lub intensyfikuje bodziec wzmacniajacy
, wskutek czego reakcja się nasila lub zwiększa się jej częstotliwość.
Wzmocnienie negatywne
procedura wzmacniania, w której po reakcji
bodziec nieprzyjemny zostaje usunięty, zanika lub słabnie
, wskutek czego reakcja się nasila lub zwiększa się jej częstotliwość
Kształtowanie
wykonanie reakcji powoduje wystapienie
bodźca awersyjnego
Karanie
Karanie zmniejsza prawdopodobieństwo pojawienia się daengo zachowania w przyszłości.
Problem kary
Jej skutki sa mało przewidywalne i krótkotrwałe
Często jest nieadekwatna
Wzbudza negatywne reakcje emocjonalne
Nie niesie informacji o tym, jak postępować
Kara może okazać się wzmocnieniem
Nagradzanie
wykonanie reakcji powoduje wystapienie
pozytywnego, przyjemnego bodźca
Nagradzanie zwiększa prawdopodobieństwo wystapienia danego zachowanie w przyszłości.
Problem nagrody
brak przyjemności z wykonywania czegokolwiek bezinteresownie
traktowanie czynności jak pracy, za która należy się wynagrodzenie
uczenie się reagowania na określony bodziec, lecz niereagowania na bodźce podobne.
W szkole podstawowej na dźwięk dzwonka na przerwę obiadową mogła Ci lecieć ślinka,
ale...
prawdopodobnie nie napływała Ci do ust, gdy uslyszałeś dzwonek do drzwi
a dziś
Kampanie reklamowe
kwestia smaku czy loga..?
mój chłopak
"niestety" nie mój chłopak
Awersje do smaków a chemioterapia
Awersja
reakcja warunkowa
nudności
Myśl przewodnia
W warunkowaniu sprawczym
konsekwencje
danego zachowania, takie jak
nagrody i kary
, wpływają na prawdopodobieństwo
ponownego
ich wystąpienia.
Stosując warunkowanie klasyczne, możesz nauczyć psa ślinienia się, ale nie możesz nauczyć go "służyć" na komendę.
Wyjaśnia ono nabywanie nowych zachowań - nie tylko przenoszenie zachowań odruchowych na nowe sytuacje.
Dlaczego?
U osoby, którą ugryzł pies może się rozwinąć lęk przed wszystkimi psami, a nie tylko tym jednym konkretnym.
Podobnie generalizacja bodźca wyjaśnia, dlaczego ktoś cierpiący na alergię kicha na widok papierowego kwiatka
wykorzystywane jest to przy...
już nasi przodkowie korzystali z
dobrodziejstw warukowania klasycznego
czym tak naprawdę jest awersja, np ta do jedzenia u chorych na raka?
Każdy plan oddziaływania na uczenie się sprawcze wymaga starannego rozpatrzenia rozkładu w czasie i częstości nagród:
Jak często będą otrzymywać nagrody?
Ile pracy muszą wykonać?
Będą otrzymywać nagrodę po każdej reakcji, czy tylko po pewnej ich liczbie?
Zachowanie a wzmocnienia
Studenci!
Sprawdziany, testy, kartkówki przez cały semestr - wzmocnienia w krótkich okresach czasu
vs
Super Niania!
Karanie a negatywne wzmacnianie
Wzmacnianie negatywne
Przyjmujesz aspirynę na ból głowy i ból ustępuje.
WIĘC ponownie przyjmiesz aspirynę, gdy znów będzie boleć Cię głowa
Karanie (negatywne)
Dziecko, które późno wróciło do domu, nie dostaje kolacji.
I NASTĘPNYM razem, ponieważ chce zjeść kolecję, wraca wcześniej do domu.
Usuń (odejmij) bodziec
Kara
zmniejsza
prawdopodobieństwo powtórzenia się danego zachowania. Przeciwnie - negatywne wzmocnienie zawsze
zwiększa
prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia reakcji
Nie zapominaj, że okreżlenia "pozytywne" i "negatywne" znaczą
"dodaj
" i
"usuń"
.
Ekonomia żetonowa -
Super Niania!
10 małych piłeczek za każde dobre zachowanie = 1 duża nagroda!
Zasada Premacka!
Czynność
bardziej
preferowaną używamy jako wzmocnienia dla czynności
mniej
preferowanej.
Próba porównania
Warunkowanie klasyczne
zachowanie jest kontrolowane przez bodźce, które
poprzedzają
reakcję;
nie wiąże się z nagradzaniem ani karaniem;
wskutek warunkowania
nowy bodziec
zaczyna wywoływać
"stare" zachowanie
;
wygaszenie jest spowodowane
wstrzymaniem
podawania bodźca;
uczący się jest
bierny
(reaguje odruchowo), reakce są
mimowolne
;
Warunkowanie sprawcze
zachowanie jest kontrolowane przez konsekwencje (kary, nagrody itp.), które
następują po
reakcji;
często wiąże się z nagradzaniem (wzmocnieniem) lub karaniem;
wskutek warunkowania
nowy bodziec
wywołuje
nowe zachowanie
;
wygaszenie jest spowodowane wstrzymaniem podawania wzmocnienia;
uczący się jest
aktywny
, reakcje są dowolne, a zachwania wytwarzane
celowo
przez organizm.
Zadanie
Twój siostrzeniec Jaś ma nagłe napady złości, które występują zawsze wtedy, gdy zabierasz go w jakieś publiczne miejsce.
Narzędzia, dzięki którym można to zmienić:
1. Pozytywne wzmocnienie.
2. Karanie.
3. Negatywne wzmocnienie.
4. Wygaszanie.
Pozytywne wzmocnienie
Jest dobrym sposobem, gdy w miejsce niepożądanego zachowania można wstawić jakieś pożądane.
Można zwrócić uwagę Jasia na coś innego i dodatkowo zastosować zasadę Premacka, zgodnie z którą Jaś będzie mógł zrobić coś, co lubi, jeśli powstrzyma wybuch złości.
Kara
Negatywne wzmocnienie
W przypadku Jasia, jeśli mu nakazano, żeby podczas napadu złości przebywał w swoim pokoju (kara), to pozwolenie mu, żeby z niego wyszedł, gdy to niewłaściwe zachowanie ustąpi, mogłoby być skutecznym negatywnym wzmocnieniem.
Wygaszenie
W przypadku Jasia wygaszenie oznacza po prostu nieuleganie jego napadowi złościi niedawanie mu tego, czego się domaga (n. uwagi czy słodyczy).
Warunkowanie sprawcze
Warunkowanie klasyczne będzie działało.
Niezależnie
od tego, czy osoba
będzie tego świadoma
czy
nie
.
DLACZEGO...
A to właśnie dlatego !
Przetwarzanie informacji zachodzi poprzez
przekazywanie sygnałów
między
neuronami.
Neurony przekazują informacje poprzez przesyłanie impulsów elektrycznych wzdłuż swoich aksonów.
------->
SYNAPSA
Tu, zachodzi
komunikacja
między jednym neuronem a drugim.
Dzieje się to dzięki
NEUROPRZEKAŹNIKOM
.
Te neuroprzekaźniki mogą
zwiększyć
lub
zmniejszyć

potencjał elektryczny
neuronu.
Wystarczający potencjał
=
sygnał wzdłuż aksonu.
KONKLUZJA :
Każde uczenie się, w tym WARUNKOWANIE KLASYCZNE, pociąga za sobą
zmiany w efektyności
połączeń synaptycznych między neuronami.


TO ZNACZY:
Jeden neuron zaczyna wywoływać
większe zmiany w potencjale elektrycznym
drugiego.
Wzmacnianie ciągłe a wzmacnianie sporadyczne
Wzmacnianie ciągłe
Polega na
nagradzaniu każdej poprawnej
reakcji.
Użyteczna taktyka
na początku
uczenia się - pomaga
odróżnić
poprawną reakcję od niepoprawnej
Kiedy zachowanie staje się utrwalone...
Wzmacnianie sporadyczne
Wzmacnianie tylko
niektórych

a nie wszystkich poprawnych reakcji.
Wzmacnianie sporadyczne jest
najskuteczniejszym
sposobem
podtrzymywania

zachowań
.
Wzmacnianie ciągłe jest użyteczne w
kształtowaniu nowych
, złożonych zachowań.
Kształtowanie
- wzmacnianie reakcji podobnych do reakcji pożądanej.
Podnoszenie poprzeczki !
- wzmacnianie w terapii
Czynniki wzmacniające
pierwotne
warunkowe
wrodzone podłoże - biologiczna wartość dla organizmu
zdolność wzmacniania - wyuczone skojarzenia z pierwotnymi czynnikami wzmacniającymi
Siła warunkowych czynników wzmacniających została wykorzystana w
szpitalach psychiatrycznych
.
Poprzez wprowadzenie
EKONOMII ŻETONOWEJ
.
Personel może wzmacniać plastikowymi żetonami
pozytywne zachowania
pacjentów.
Żetony mogą zostać wymienione na
nagrody
i
przywileje
.
Pacjenci
uczą się
funkcjonowania w świecie.
Full transcript