Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Talent

No description
by

stig arve sæther

on 6 August 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Talent

Idrettstalent
IDRSA1008 - 27.09.17

Stig Arve Sæther
www.norskefotballtalenter.blogspot.com
www.facebook.com/NorskeFotballtalenterBlogg
Ommundsen (2011) Spesialisere tidlig og plukke talentene - er det så lurt? I Norsk idrett (red. Hanstad, Breivik, Sisjord & Skaset) akilles: Oslo
Pensum
Medfødt?
Hva er egentlig det?
Enkelte har spesielle evner og egenskaper som gjør at de kan betraktes som talenter?

Vi må lete etter de som har disse egenskapene?
Potensielle talent?
Talentene
Hyppig og tilbakevendende debatter

Tidlig spesialisering – ferdigheter tidlig?

Overføring av læring?

De beste må få nok trening - Hospitering

Konkurranse før trening? – er mengde løsningen

De beste på samme lag

I Norge må vi starte tidlig å selektere pga befolkningsstørrelsen

Bruken av akademier, Skole og SFO
Definisjon Talent

A talent is an individual who disposes of a specific combination of anatomical-physical characteristics, abilities, and other personality traits wich make it highly probable that he or she will attain the performances level of national or international top-class athletes in one type of sport, provided that specific training and other environmental conditions are given.

(R. Singer i; Uneståhl, 1986)
Hvordan kan vi se og forstå hva et talent er?
Statisk
Talent = synonymt med prestasjonsnivået på et tidlig alderstrinn – der og da (vanRossum 2009)
Trente personer kan se et talent (Howe mfl 1998)
Arv
Stabile personlighetstrekk
Definisjon talent 2
Dynamisk
Talent er oppøvd dyktighet (Gagne 2000)
Modenhet/utvikling
Talent kapital (potensial) byggesteinene
Talentidentifisering; utplukking av utøvere man ønsker å satse på (tror blir topputøvere).

Talentutvikling; utvikling av en gruppe utøvere.

Talentseleksjon; å plukke ut spillere som er de beste på et gitt tidspunkt (eks til en kamp).

Talentoppdagelse; oppdage et potensial i en utøver som ikke er aktiv innenfor den aktuelle idretten.
(Russell 1989)
Inndeling av talentbegrepet
Hva er egentlig det?
Pensum
Ommundsen (2011) Spesialisere tidlig og plukke talentene - er det så lurt? I Norsk idrett (red. Hanstad, Breivik, Sisjord & Skaset) akilles: Oslo
Allsidighet
Ser på nåsituasjonen, tenker på framtiden
Barneidretten egenverdi?
Konkurranse er læring
Trening i fokus
Ferdigheter i framtiden
Grunnleggende spørsmål
Spesialisering
- Tenker på framtiden,
ser på nåsituasjonen
Bevisst, spesifikk trening nå
Konkurranse i fokus er læring
Ferdigheter nå
Tilnærminger: Deliberate practice vs Deliberate play

10.000 timer regelen/10-års regelen

Deliberate practice (Ericsson mfl 2003)

Deliberate play (Cote mfl 2007)

Cote 3-4.000 deliberate practice, resten play

Durand-Bush og Salmela (2002) foreslo et 4 steg
– maintenance years
Hvordan utvikle seg?
Trenerperspektivet
Trenerfokus vil bli avgjørende
Noen er talenter andre er ikke?
De beste vil få muligheten
Plukke i ung alder
Gi unge utøvere muligheten
Rask utvikling en forutsetning?
Treningskvalitet eller kvantitet?
Utøver- vs trenerperspektiv
Utøverperspektivet
Valg (utdanning, klubb/trener)
Ofte utsatt for mange muligheter
Treningsmengde??!
Kan et talent gå tapt
Utøvere med ulike behov for press, anerkjennelse, oppfølging
Noe av begrunnelsen for allsidighet er muligheten for overføring av læring

Australsk fotball, gode spillforståelse/ beslutningstaking som 19 åringer, høyere antall timer lekpreget idrettslig aktivitet

Engelsk fotball, 16 åringer kontrakt vs ikke, de med kontrakt 2500 timer på løkka 6-12 år vs 1100 timer (Ford mfl 2009), antall org klubbtreninger, kamper og antall idretter likt

Ward mfl (2007) fant at unge spillere som nådde elitenivå hadde flere timer med bevisst, målrettet trening i klubb og egentrening
Overføring av læring!!
Trenger mindre idrettspesifikk trening i spesialiserings- og investeringsfasen når allsidig aktivitesbakgrunn (Baker mfl 2003)

Allsidighet med variert motorisk og fysisk utfoldelse i ung alder stimulerer til indre motivasjon og lyst til å fortsette 10.000- timersatferden (Cote mfl 2007)

Lite vekt på resultater og prestasjoner gir takhøyde for improvisering, være innovativ, og nyskapende, og respondere på gode strategier i nye bevegelsessituasjoner (Cote mfl 2007)

Norske fotballtalenter som ender opp med en profesjonell kontrakt har ikke spesialisert seg mer enn de som ikke endte opp med en profesjonell kontrakt (Haugasen et al 2014).
Hva vet vi om forskning på allsidighet vs spesialisering?
Bevisst, systematisk trening i tidlig fase gir økt risiko for frafall, og krever disiplin og selvregulering (Cote mfl 2002, Ryan mfl 2000)

Trenere som prioriterer spesialisering, kan utvikle forkjærlighet for at de unge utøverne skal bevise sine ferdigheter i ung alder

Må tilegne seg evnen til å bedømme betydningen av egen innsats og ferdigheter opp mot tilfeldighetsfaktorer, motstandsstyrke og egne prestasjonsforutsetninger (Nicholls 1989)

Unge bruker sosial sammenligning

Verdensmestere vs negativ selvoppfatning
Hva er utfordringen med de unge utøverne?
Realitet
Talent er ikke et enkelt begrep å bruke!

Allsidighet eller tidlig spesialisering?

Utvikling på utøverens eller trenernes premisser?

Kunnskap om disse prosessene er av stor betydning for framtidens toppidrett!


Oppsummering
Prestasjonsforskjeller mellom to unge utøvere i en tidlig aldersfase reflekterer ofte ulikheter i modning, utviklingstakt og erfarings/treningsbakgrunn (Martindale mfl 2005, Gagne 2000)
Vanskelig å forutse hvem som vil bli gode på lengre sikt, basert på observert prestasjonsnivå på et tidlig alderstrinn


Årsaker til forskjeller i ferdighetsnivå
Selvoppfyllende profeti:
- kan vrake personer med stort potensial
- konsekvensen er svekket selvbilde, og læring og fremgangen blir redusert, med dårligere prestasjonsutvikling og frafall som resultat

Forventningseffekter:
- Studie av kanadiske svømmere, viste at de talentfulle, selv oppga favorisering fra treneren, mens de mindre flinke ble neglisjert (Fraser-Thomas, Cote & Deakin 2008, Sæther et al upub)
- de talentfulle får en redusert beredskap for å takle motgang
- selvbeskyttelsesstrategier (Fraser-Thomas, Cote & Deakin 2008)
Betydningen av seleksjon
Enkelte har spesielle evner og egenskaper som gjør at de kan betraktes som talenter?

Vi må lete etter de som har disse egenskapene?
"Jeg var aldri en barnestjerne, og trente for eksempel ikke på rulleski før jeg var 15 år gammel" Tarjei Bø

"Etter hvert skjønte både jeg og andre at det var langrenn som var tingen for meg, så da ble det full satsning på langrenn fra jeg var rundt 15 år gammel" Bjørn Dæhlie

Fra Boka; Norske vinnerskaller 2013
"Talent handler ikke først og fremst om hva du er født med, men mer om hvor villig du er til å drive med ting, øve på ting, trene på ting" Kjetil André Aamodt

"Det skjedde først senere, og derfor er jeg enig med dem som sier at det kanskje ikke er nødvendig å spesialsiere seg før du er 14-15 år gammel, og i hvert fall ikke å plukke ut talentene før de er 15-16 år gamle" Stig Inge Bjørnebye


The development Model of Sport Participation (DMSP)
Full transcript