Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Irodalmi időszalag

No description
by

Nanny McPhee

on 30 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Irodalmi időszalag

1. ÓKOR
Epika
Homérosz
homéroszi eposzok
Szerző(k):
Művek:
Iliász
Odüsszeia
Harag/inddulat
52 nap
Háború (trójai)
Valóságos
Lineáris, kronológikusan halad előre
ion/aiol
Ész/ találékonyság
40 nap
Békeidő
Kitalált
Lazább, egy időben 2 helyszínen is játszódik
Téma
Időtartam

Alapja
Szerkezet


Nyelv
ion
Líra
szerzők:
Szappho
(Kr.e ?628-?568)
Édesanyám! nem perdül a rokka...
Úgy tünik nékem...
Aphroditéhoz
Alkaiosz
(Kr.e. 630?-570?)
Bordal
Anakreón
(Kr.e. 572-487)
Engem a szerelem...
Gyűlölöm
Egy leányhoz
Szerelmi párviadal
Töredék a halálról
Művek:
Dráma
Szerzők:
Szophoklész
(Kr.e. 496-406)
Antigoné
1.Expozíció
2.Bonyodalom
3.Késleltetés
4.Sorsfordulat
5.Tetőpont
6.Megoldás
Görög dráma szerkezete:
görörg
Kr.e. 8.sz
Homérosz
Homérosz
Alkaiosz
Kr.e. 630
Kr.e. 570
Szappho
Anakreón
Kr.e.487
Szophoklész
Kr.e. 12.sz
római
Szerzők
Catullus
(Kr.e.87-54)
Éljünk, Lesbia
Gyűlölök és szeretek
Művek:
Vergilius

(Kr.e. 70-19)
IX. ecloga
IV. ecloga
Aneas
Horatius

(Kr.e. 65-8)
Thaliarchushoz
Piso testvérekhez
Licinius Murenához
Ars poetica
Kr.e. 70.
Vergilius
0
Catullus
Horatius
Kr.e.19
2. KÖZÉPKOR
Szent Ágoston
(354-430)
Vallomások
350
430
Assisi Szent Ferenc
(1181-1226)
Naphimnusz
Jackopone da Todi
(1236-1306)
Himnusz a fájdalmas anyáról
F. Villon
(1431?-1463?)
Kis testamentum
Nagy testamentum
Diomedes meséje
A gyászirat, Ellentétek, Jó tanítás balladája
Dante Alighieri
(1265-1321)
Isteni színjáték
Szent Ágoston
1300
Ómagyar Mária-siralom
1200
Halotti beszéd
Legenda Aurea
1400
Gesta Romanum
1100
Margit-legenda
Assisi Szent Ferenc
Jackopone da Todi
Tihanyi apátság alapítólevele
1055
1300 körül
Villon
Dante Alighieri
Trisztán és izolda
(lovagregény)
Lovagi irodalom
Walther von de Vogelweide
(?1170-?1230)
Középpontba Isten és az ő világa áll
A földi élet célja a túlvilági üdvösség elnyerése
Művészetére a névtelenség a jellemző

Középkor Jellemzői
Szerzetesrendek
- a középkori műveltség színterei
Templomépítészet
román stílus (Jáki templom/ Pécsi dóm
gótikus stílus (Mátyás templom/Notre Dame
Irodalom
: legendák, himnuszok, siralmak, prédikációk,
Írók és műveik
Középkori színjátszás
A színészetet erkölcstelennek tartották, a színjátszás vallásos liturgiákból alakult ki
Szekérszínhárak alakultak
(10. századtól)
Műfajai:
misztériumjáték
mirákulum
passiójáték (szenvedéstörténet)
3. RENESZÁNSZ
Humanizmus
itáliai
Írók és műveik
Francesco Petrarca
(1304-1347)
humanistának mondta magát,
epikában
alkotott (múzsája:
Laura
)
Daloskönyv, Africa (eposz), Levelek
Ti szerencsés füvek, boldog virágok
Pó, földi kérgem

Giovanni Boccaccio
(1313-1375)
múzsája
Fiometta
,
lírában
alkotott
Decameron (
100 novellát tartalmaz)

ITÁLIAI RENESZÁNSZ
F. Petraca
G. Bocacció
1500
ANGOL RENESZÁNSZ
(16. század vége)
Erzsébet királynő az uralkodó
vezető műnem a
dráma
1576-1616 10 színház épül ( Globe)
Az angol drámaírásra nem hatottak a görög hagyományok
író:
(37 színmű, 154 szonett, 2 elbeszélő költemény)

Kitály dráma:
-IV; V. Henrik, II; III. Richard, János király
Vígjáték
: Sok hűhó semmiért, Vízkereszt, vagy amit akartok, Szentivánéji álom, A makrancos hölgy, Ahogy tetszik
Tragédia
:
Rómeó & Júlia, Julius Cesar
Nagy

tragédia
:
Hamlet, Lear király, Othello, Machbet
Színmű
:
A vihar, Téli rege

William Shakespeare
(1564-1613)
1600
angol
W. Shakespeare
14.sz.-16sz. ig tartó korszak és korstílus
Reneszánsz jellemzők
Középpntjában az emver és az emberi alkotóerő áll
Az emberi lét megismerhető, megváltoztatható
Az emberek elkezdik keresni az evilági boldogságot a szerelemben, művészetekben, természetben
Az egyéniség szerepe megnő
Antik görög mintákból merít
Alapja a polgárság, aminek kialakulását a gazdaság fejlődése tette lehetővé
Fogalma: A francia ,,renaissance" szóból származik, jelentése újjászületés
Itáliából indult ki, majd egész Európában elterjedt
Emberséget, emberközpontúságot jejelent. Szellemi áramlat és tudományos magatartásforma. Humanista tudós csak az az ember lehetett, aki ismerte a szent gyelveket (latint/görögöt)
MAGYAR RENESZÁNSZ/REFORMÁCIÓ
16. században Magyarország 3 részre szakad (1541 budát elfoglalják a törökök) de a szellemi és irodalmi élet ennek ellenére sokszínű
Cél:
-elérni hogy mindenki megtanuljon írni olvasni

iskolák alapítása pl: Debrecen, Kolozsvár, Pápa, Sárospatak (így emelkedik a műveltség színvonala)
Bibliafordítások
magyar
Írók
/
műveik
Heltai Gáspár
(1510-1575)
Vígasztaló könyvecske, Háló, Poncianus históriái, 100 fabula

Tinódi Lantos Sebestyén

(1510?-1556)
históriás énekeket írt, és vándorénekesként járta az országot, hitelességre törekedett
Corvina
Eger, Buda, Temesvár diadala

Bornemissza Péter
(1535-1584)
hazafias verseket, drámákat, prédikációs könyveket írt
Siralmas énnéköm
Magyar Elektra

Heltai Gáspár
Tinódi Landos Sebestyén
Bornemissza Péter
Balassi Bálint
(1554-154)
Múzsái

Ungnádné Losonczí Anna/ Wesselényiné Szárkándi Anna
Zsoltár parafrázisok
Balassa kódex
Korszakai:
1) Júlia versek
2) Célia versek
3) Vitézi versek
4) Istenes versek
Balassi Bálint
Reformáció
4.BAROKK
Barokk jellemzői
A feudalizmus újra megszilárdul, elkezdődik a katolikus megújulás (ellenreformáció)

Jezsuita rend megalapítása
Művészetére jellemző:
a mozgalmasság, színgazdagság, túldíszítettség, ünnepélyesség, monumentalitás, lendületesség

Irodalomra
a
dráma
és a
barokk eposz
a jellemző
(
körmondatok, szavak halmozása, többszörösen összetett mondatok)
Képviselői
Tasso
Lope de Vega
Cervantes
John Milton
Magyarországi

Pázmány Péter

(1570-1637)
Prédikáció gyűjtemény
Zrínyi Miklós

(1620-64)
Szigeti veszedelem
Mikes Kelemen
(1690-1761)
Törökországi levelek
Pázmány Péter
Zrínyi Miklós
Mikes Kelemen
1700
Katolikus megújulás (ellenreformáció)
5. KLASSZICIZMUS/RACIONALIZMUS
Francia komédia
,,Comedia dell' arte"
hagyományaira épül
Típusfigurái
Pantalon:

öreg, zsugori, városhoz kötödik
Dottore
:
általában bolognai
Capitano
:
tudálékos figura, katona
Brighella/Pulcinella
:
szolgák
Fiatal szerelmesek
Moliére (
1622-73)
Képviselője:
fő műve:
Tartuffe
Moliére
Klasszicista dráma
Gyökeresen szakít a középkori hagyományokkal
Két felvonás között nem telnek el évek, a helyszín nem változik
-Hármas egység
-Mértéktartás
-Nők is játszhattak

Képviselője:
Nicolas Boileau
(1636- 1711)
Nicolas Boileau
6.FELVILÁGOSODÁS
Klasszicista tragédia
-Hőseik az önbizalom bajnokai, DE lényegük a szenvedély és az önuralom harca
-Kötelességüknek érzik a becsület megóvását
Képviselője:
Jean Racine
1639- 1699
Jean Racine
Felvilágosodás
-Eszméi Franciaországban teljesedtek ki ,természettudományos változások jelentek meg, megjelenik az értelmiségi réteg, középpontjában az értelem áll, viszont az egyházat ellenségnek tekinti


Képviselői
Montesquieu
(1689 – 1755)
A törvények szelleme, Perzsa levelek
Voltaire
(1694-1778)
Candide vagy az optimizmus
J. J.
Rousseau
(1712-1778)
(Szentimentalista)
Értekezések, Emile vagy a nevelésről
francia
német
klasszika
Hegel

(1770-1831)
filozófus volt
Herdel

(1744-1803)
J.W.

Goethe
(1749-1832
Faust, Az ifjú Werther szenvedései, Vándor éji dala
Friedrich Schiller
(1759-1805)
Friedrich Holderlin
(1770-1843)
-megjelenik a Deizmus/ Pantheizmus/ Teizmus
Montesquieu
1750
Voltaire
Rousseau
1800
Hegel
Herdel
Schiller
Holderlin
Goethe
MAGYAR FELVILÁGOSODÁS
Daniel Defoe
Johnatan Swift
-Később érkezik, hosszúra nyúlik
-18. században a főurak körében terjed el, mert itt gyenge a polgárság, irodalmi élet fellendül
elmaradottság lekűzdése
kulturális haladás
magyar nyelv művelése
-céljai:
Nyelvújítás
Bessenyei György
1746-1811
Ágis Tragédiája, A filozófus, Tariménes utazása, Hugyadi László tragédiája

Batsányi János
(1763-1845)
A Franciaországi változásokra
Kazinczy Ferenc
1759-1831
Nyelvújítás
Kármán József
Csokonai Vitéz Mihály
(1773-1805)
Berzsenyi Dániel
(1776- 1836)
Kármán József
(1769-95)
Bessenyei György
Nagy francia enciklopédia (1780)
Batsányi János
Kazinczy Ferenc
Kármán József
Csokonai Vitéz Mihály
Berzsenyi Dániel
Képviselői
7. ROMANTIKA
Romantika jellemzői
Angliában, Németországban 18. században jelentkezik
-Alapja a polgári átalakulás, lázadás, egzotikus iránti vonzódás, szubjektivizmus jellemzi
-Gyakori a hangulatok kivetülése
-Zsenik hibáit elnézi, rájuk nem vonatkoznak a törvények
-Szándékolt töredékesség
-Csalódtak az eszményekben, kaotikus lett a világkép, a lélek belső világa lett a fontos
Német romantika
(1800-30)
Novalis
(1772-1801)
E.T.A. Hofmann
(1776-1822)
Az aranyvirágcserép
Heinrich Heine (
1797-1856)

Novalis
E.T.A. Hofmann

Heinrich Heine
Angol romantika
Edgar Allan Poe
(1809-49)
amerikai
A holló
Byron
(1788-1824)
Shelly
(1792-1822)
Keats
(1795-1821)

Edgar Allan Poe
Byron
Shelly
Keats
Francia romantika
Victor Hugo
(1802-1885)
A nyomorultak
Orosz romantika
A. Sz. Puskin
(1799-1837)
Jevgenyij Anyegin

(verses regény, Byroni spleen jellemzi
Victor Hugo
Puskin
1900
Romantika/ realizmus határa
Stendhal
(1783-1842)
Vörös és fekete
Balzac
(1799- 1850)
Goirot apó
Sten
dhal

Bal
zac

1850
Reformkorszak/magyar romantika
Katona József
(1791-1830
B
ánk bán
(1815)
Kölcsey Ferenc
(1790-1830)
Vanitatum vanitas
Himnusz
Vörösmarty Mihály
(1800-55)
(epikus)
Csongor és Tünde
Szózat
Petőfi Sándor
(1823-48)
Arany János
(1817- 82)
(líra/epika, realizmus határa)
Jókai Mór
(1825-1904)
Katona József
Kölcsey Ferenc
Vörösmarty Mihály
Petőfi Sándor
Arany János
Jókai Mór
8. REALIZMUS
Madách Imre (1823-64)
Vajda János (1827-97)
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
REALIZMUS jellemzői
Romantika végén bontakozik ki
Fénykora a 20.század
Vezető műneme az epika
Megjelenik a pozitivizmus

Charles Dickens
(1817-70)
Emily Bronte
(1818-48)
Üvöltö szelek

Gustav Flaubert
(1821-80)
Bovaryné

Realizmus
Charles Dickens
Emily Bronte
Gustav Flaubert
Folyt köv.
Biblia
Két része van : 1) Ószövetség (
39 könyv)
2) Újszövetség
(27 könyv)

Összesen 66 könyvből áll
Kr.e. 12.sz-Kr.e. 2.sz. között keletkezett
Az európai kultúra alapja, a keresztény vallás alapköve
Az Ószövetség héber és arámi nyelven íródott, az Újszövetség görög nyelven
Fordítások:
1) Septuaginta:

Az Ószöv. görögre fordítása Kr.e. 300 körül
2) Vulgata:

Teljes biblia latinra fordítása 5. század (Szent Jeromos)
3) Vizsolyi Biblia:
1590
Teljes biblia magyarra fordítása (Károli Gáspár)
4) Katolikus fordítás:

1690 Teljes biblia magyarra (Káldi György)
Biblia
Római ókor
példázat, himnuszok, törvények zsoltárok, elbeszélések, énekek, prédikációk
Notre Dame
Mátyás templom
Keresztes lovagok
balladák
Barokk oltárok
Delacroix:
A szabadság vezeti a népet
Casper David Friedrich:
A Holdat néző férfi és nő
epika/líra
dráma/ novella
Full transcript