Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of TMAP Next

No description
by

on 27 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of TMAP Next

Testen volgens TMap Next
De 4 essenties van Tmap
Wat is testen niet!
Alleen test uitvoering
Vrijgeven of accepteren
Herstellen van defecten
Een fase ná ontwikkeling
Implementatie
Vast stellen of de juiste functionaliteit is gebouwd
Goedkoop
Opleiden gebruik en beheer / training
Waarom testen ?
Afhankelijkheid organisatie
Verwachting versus werkelijkheid
Risico
Inzicht
Advies
Voorkoming
Vermindering
Gestructureerd bepalen van kwaliteit
Verschillende testen
Ontwikkeltesten

Systeemtesten

Acceptatietesten
ladidadi
Een proces dat inzicht geeft in, en adviseert over, de kwaliteit van de software en de daaraan gerelateerde risico's.
Wat is testen ?

Ontwikkeltest
Definitie TMAP:
Het testen met gebruikmaking van kennis van de technische implementatie van het systeem.
Soort testen:
Unittest
Unitintegratietest

Wie is de uitvoerder:
Bouwteam
De Test Management Approach, afgekort TMap, is een aanpak voor het testen van software
Definitie TMAP:
Die is er niet echt. TMAP hanteerd Systeemtest en Acceptatie test als goed te organiseren.

start:
parallel aan ontwikkeltest bijvoorkeur tijdens opstellen functionele specificaties

Toch een verschil
ST: Een systeemtest is een test van het volledig geïntegreerde systeem, waarbij gekeken wordt of het voldoet aan de requirements

AT:Een acceptatietest is een test om iets wel of niet te accepteren
Voorbeelden Systeemtest
Regressietest
Definitie TMAP:
Regressie is het verschijnsel dat de kwaliteit van een systeem als geheel achteruit gaat als gevolg van individuele aanpassingen. Een regressietest is er op gericht om te controleren dat alle ongewijzigde onderdelen van een systeem nog correct functioneren na het doorvoeren van een wijziging.


• GUI software testing
• Usability testing
• Performance testing
• Compatibility testing
• Stresstest
• Security testing
• Ad hoc testing
• Regressietest
• Installation testing
• Recovery testing and failover testing.
Uitgevoerd door
Ontwikkelaars en gebruikers
Systeemtest / Acceptatietest
Voorbeelden Acceptatietest
UAT / GAT User acceptance test / Gebruikers acceptatietest
FAT Functioneelacceptatietest
PAT Productieacceptatietest
BAT Beheer acceptatietest
Uitvoerder
UAT / GAT : Gebruikers van het systeem
FAT : Functioneel beheerder
PAT : ICT
BAT : ICT
Test techniek
Geen specifieke testen voorgeschreven
Aanpak volgens TMAP
Planning
Voorbereiding
Het formuleren van een samenhangende en gedragen aanpak waarmee de testopdracht goed uitgevoerd kan worden.
Doel
Randvoorwaarden
Opdrachtgever testsoort
Doel en belang
Requirements / Globale eisen
Planning
MTP Akkoord
etc.
Activiteiten
Vaststellen / Orienteren Opdracht
Bepalen teststrategie/begroting/planning
Definiëren testproducten/organisatie/infrastructuur
Analyseren productrisico's
Vaststellen testbasis
etc.
Beheer
Het aan de opdrachtgever geven van voldoende inzicht in en sturingsmogelijkheden over:
Voortgang
Kwaliteit en risico van het testobject
Kwaliteit van het testproces
Doel
Randvoorwaarden
Start na opstellen van testplan
Activiteiten
uitvoeren beheer
bewaken
rapporteren
bijsturen
Inrichting en beheer infrastructuur
Het beschrijven, realiseren en beheren van de infrastrctuur die wordt gebruikt bij de verschillende fasen en activiteiten.
Doel
Randvoorwaarden
Beschrijving van de benodigde infrastructuur op overkoepelend niveau.
Activiteiten
Specificeren infrastuctuur
Realiseren infrastructuur
Specificeren intake infrastructuur
Intake infrastructuur
Beheren infrastructuur
Conserveren infrastructuur
Start zo vroeg mogelijk na akkorderen testplan en na het beschikbaar maken van de geaccordeerde testbasis.
Activiteiten
Verzamelen testbasis
opstellen checklist
beoordelen testbasis
opstellen rapport detailintake
Het kunnen beschikken over een, met de opdrachtgever van de test overeengekomen, testbasis die voldoende van kwaliteit is voor het ontwerpen van de testgevallen.
Doel
Randvoorwaarden
Specificatie
Het specificeren van de benodigde tests en uitgangssituatie(s). Het doel is zoveel mogelijk voorbereid te hebben om de testuitvoering zo snel mogelijk te laten verlopen wanneerd e ontwikkelaars het testobject opleveren
Doel
Randvoorwaarden
De testbasis is beschikbaar en staat onder configuratiebeheer
de bevindingen uit de detailintake testbasis zijn verwerkt.
Activiteiten
Opstellen testspecificaties
Definiëren centrale uitgangsituaties
Specificeren intake testobject
Uitvoering
Het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van het testobject door het uitvoeren van de afgesproken tests.
Doel
Randvoorwaarden
Het testobject, of een afzonderlijk testbaar deel van het testobject, moet opgeleverd zijn
de testscripts voor het testobject, of afzonderlijk.....
Van de bijbehorende testinfrastructuur moet de intake succesvol zijn verlopen
Activiteiten
Intake testobject
Klaarzetten uitgangssituatie
Uitvoeren (her) tests
Controleren en beoordelen testresultaten
Afronding
het leren van de ervaringen die zijn opgedaan in deze test
het conserveren van testware om bij een volgende test te kunnen hergebruiken
Doel
Randvoorwaarden
De testuitvoering is in een afrondend stadium
Activiteiten
Evalueren testproces
Conserveren testware
Aanpak tot het komen van een MTP tot afronding binnen VFPF
Algemene afspraken maken wat testen wij en wat mogen we van de leverancier verwachten?
Wat is de rol van ICT en wat is de rol van de gebruiker in het testproces?
Uitvoeren van een PRA.
Regressietestdocumentatie opstellen op basis van WORD/Excel (gebruikers vriendelijk)
Regressietestdocumentatie moet herbruikbaar zijn voor nieuw op te leveren producten vanuit projecten
Acceptatiecriteria opstellen samen met key-users
Bij het starten van het project acceptatiecriteria bepalen wat getest gaat worden.
Nog andere vragen
Verhouding testen en W-model (SCRUM/Agile)
Verhouding testen en V-model
ladidadi
Wat is toetsen ?

Bijvoorbeeld: functioneel-/technisch ontwerp, requirementsdocument, managementplan, ontwikkelplan, testplan, onderhoudsdocumentatie, gebruikers-/installatie handleiding, software, release note, testontwerp, testscript, prototype, en screen print.
ladidadi
Voorbeelden

Toetsen is het beoordelen van de tussenproducten in het systeemontwikkelingsproces
Verhouding testen en V-model
Full transcript