Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

H2 Criminaliteit ma2

No description
by

Khalid Saber

on 20 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of H2 Criminaliteit ma2

Criminaliteit
en
Rechtsstaat
Hoofdstuk 2
Belangrijke theorie
Par. 1
Par. 2
criminaliteit een maatschappelijk probleem
materiële en immateriële gevolgen van criminaliteit
Hoe wordt criminaliteit gemeten?
politiestatistieken
slachtofferonderzoeken
daderonderzoeken
Criminaliteit een maatschappelijk probleem
Kenmerken:
1. Veel burgers hebben er last van ( een sociaal probleem )
2. Over de aanpak bestaan verschillende meningen.
3. Massamedia publiceren veel over criminaliteit.
4. De overheid / politiek moet het probleem aanpakken ( een politiek probleem)
Materiële gevolgen van criminaliteit
Materiële schade=
schade die je in geld kunt uitdrukken
Voorbeelden:
kosten die je maakt als je zelf slachtoffer bent. (ziekenhuis of verzekering)
kosten voor de bestrijding van criminaliteit. (belastingen)
hogere prijzen voor producten of diensten, omdat winkeliers schade van criminaliteit doorberekenen in de prijzen.
Immateriële gevolgen van criminaliteit
Immateriële schade=
schade die je niet in geld kunt uitdrukken.
is vaak een kwestie van emoties!
Voorbeelden:
gevoelens van angst en onveiligheid
burgers voelen zich in hun bewegingsvrijheid beperkt
tast je rechtsgevoel aan (morele verontwaardiging)
verlies van vertrouwen in politie en overheid
normvervaging
bedreiging van de rechtsstaat: gevaar voor eigen richting
Hoe wordt criminaliteit gemeten?
3 soorten onderzoeken:
1. Politiestatistieken: -> alle misdrijven die ontdekt zijn door de politie + alle aangiften.
2. Slachtofferonderzoeken: -> burgers interviewen om te kijken of ze ooit slachtoffer zijn geweest.
3. Daderonderzoeken: -> burgers interviewen om te kijken of ze ooit dader zijn geweest.
1. Politiestatistieken
bevatten cijfers van alle misdrijven die door burgers zijn aangegeven en die door politie zijn ontdekt.
Niet helemaal betrouwbaar!
Aantal redenen:
veel misdrijven worden niet ontdekt door de politie.
de bereidheid om aangifte te doen verschilt per misdrijf.
zichtbare vormen van criminaliteit (geweld), wordt makkelijker ontdekt dan niet zichtbare vormen criminaliteit (fraude).
selectieve opsporing beïnvloedt de cijfers van bepaalde vormen van criminaliteit.
2. Slachtofferonderzoek
enquêtes onder willekeurige burgers die kunnen aangeven of ze het slachtoffer zijn geweest van bepaalde misdrijven in het afgelopen jaar
Ook niet helemaal betrouwbaar!
Aantal redenen:
het kan erg emotioneel zijn om toe te geven dat je slachtoffer bent geweest.
sommige misdrijven hebben geen aanwijsbare slachtoffers.
Voordeel slachtofferonderzoek:
ook niet aangegeven misdrijven komen zo in de cijfers terug.
Slachtofferonderzoek geeft het meest betrouwbare beeld van de criminaliteit!
3. Daderonderzoek
dit is onderzoek waarin de onderzochte personen zelf kunnen aangeven of ze al of niet een delict hebben gepleegd
Ook niet helemaal betrouwbaar!
Reden:
het is mogelijk dat personen niet altijd een eerlijk antwoord geven, zeker bij daders van zware misdrijven
Voordeel is dat ook niet-ontdekte delicten bijvoorbeeld fraudezaken in de cijfers voorkomen!
Massamedia besteden ontzettend veel aandacht aan criminaliteit.
Massamedia bepalen onze beeldvorming en daarmee beïnvloeden zij ook de publieke opinie.
Verschillende kranten verschillende nieuwsberichten
Sensatie
Zakelijke berichtgeving
- misdrijven vaak in grote letters op de voorpagina.
- vermelden sneller wanneer de dader een allochtoon is.
- besteden niet zoveel aandacht aan criminaliteit.
- vermelden niet wanneer een dader allochtoon is.
Voorbeeld:
- als je altijd leest dat Antillianen drugs smokkelen, dan ga je van zelf denken dat alle Antillianen drugssmokkelaars zijn.
Ons beeld van criminaliteit/ beeldvorming
Reden: omdat deze zorgt voor hoge oplagecijfers en kijkcijfers.
Voorbeeld: http://www.mediacourant.nl/?p=4848
Media kunnen ook bepaalde opvattingen over de oorzaken van criminaliteit en kenmerken van criminelen versterken. Er kan daardoor een stereotype beeld ontstaan.
Linkse
Rechtse
Preventieve maatregelen
Repressieve maatregelen
= maatregelen om criminaliteit te voorkomen.
= maatregelen achteraf
Voorbeelden:
betere woningen
banen creëren
goed onderwijs

Voorbeelden:
meer politie
hardere straffen
hogere boetes
Full transcript