Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TPACK (abalar)

Algunhas reflexións sobre o uso das tecnoloxías na docencia
by

Eva Garea

on 2 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TPACK (abalar)

tpack e conectivismo
TPACK
NO ENSINO

propostas arriscadas
FUNDAMENTOS
Por onde comezamos?
A concepto TPACK foi descrito orixinalmente por Mishra e Koehler (2006). O cadro TPACK destaca as relacións complexas entre tres formas de coñecemento: pedagóxicos (PK), contidos (CK) e tecnolóxico (TK).
TPACK é un modelo para o desenvolvemento do currículo. O seu valor é que centra a discusión na idea de currículo e a pedagoxía do ensino e non na tecnoloxía.
http://punya.educ.msu.edu/publications/journal_articles/mishra-koehler-tcr2006.pdf
Estratexias
*Blog colaborativo.
Cal debe o obxectivo curricular para unha lección que pague a pena? (CK)
Cal é a pedagoxía que está implicada na consecución dese obxectivo? (PCK)
Que ferramentas específicas podería usar para atender os obxectivos do currículo e a visión pedagóxica? (TK)?
En que forma podo usar a tecnoloxía para descomprimir os obxectivos, seleccionar as actividades e atender ás necesidades dos estudantes? TCK)
Que impacto vai ter o uso da tecnoloxía nas decisións pedagóxicas e como van a usar a tecnoloxía os alumnos para acadar os obxectivos da aula? (TPK)
Cal debe ser a organización para cumprir os obxectivos de aprendizaxe con éxito? (TPACK)
-Pensar nas formas nas que o alumnado pode usar as TIC para desenvolver coñecementos e habilidades e manter unha lista

-Elixir 3 ideas forza ou fundamentais e xustificalas

-Usar o modelo TPACK para describir o uso das ferramentas.

-Levar á práctica utilizando o modelo TPACK en clase.
-Centrarse nas necesidades do alumnado e nos seus requerimentos

-Decidir a función da disciplina no conxunto do saber

-Centrar os obxectos
de aprendizaxe
-Partir dunha epistemoloxía e unha teoría da mente.

-Pensar o tipo de aprendizaxe necesario para os obxectivos da materia

-Decidir as tarefas necesarias para conseguir a aprendizaxe
1. En que consiste tpack?
O foco na materia ou na disciplina?
Podemos impartir disciplinas na secundaria? Se pode ensinar a traballar como científicos e expertos?
Qué debemos ensinar nas diferentes disciplinas?
Cales son as características específica da nosa disciplina?
Cal é o papel da nosa disciplina no conxunto do coñecemento?
Cal é a mellor maneira de determinar o status da verdade nunha era dixital posmoderna? Amosando o poder, pero tamén as limitacións do coñecemento sensorial. Explicando os métodos mediante os que as diversas disciplinas -matemáticas, ciencia, historia- acomenten a busca das súas visión do mundo e as súas respectivas verdades. Desmostrando como se avalían as observacións disciplinares -e as observacións interdisciplinares- para determinar o valor de verdade. Gardner (Verdad, belleza y Bondad reformuladas. Paidós 2011 p.57)
*crear un contexto

*mellorar as estratexías de
busca e xestión da información

* establecer pautas de pensamento
creativo e investigador
1. Establecer un contexto no que a actividade sexa relevante.

2. Utilizar e xerar actividades dixitais que reforcen as metodoloxías disciplinares.

2. Establecer conexións entre ferramentas dixitais e analóxicas.

3. Fomentar a interdisciplinariedade a través do “uso” dos coñecementos adquiridos en áreas diferentes.
1. Aproveitar as novas formas de achegarse ao texto que achegan os formatos dixitais.

2. Mellorar a concentración e a observación, que os entornos dixitais debilitan e fraxilizan.

3. Reflexionar sobre as propias estratexias de busca de coñecemento e a credibilidade das fontes de información.

1. Fomentar a creación de nexos conceptuais que fomenten e permitan mellorar o pensamento creativo do alumnado.

2. Promover a creación por parte do alumnado en diferentes ámbitos culturais a través de conceptos claves: cine, música, ciencia, relixión, filosofía.
creación dun
contexto
mellora das
estratexías de
información
fomento da creación
cambiando o
obxectivo final
2.0
*Aula virtual moodle.
*webquest
3.0
*páxina facebook
*google sites
*dropbox ou google docs
*ferramentas de creación e publicación
os problemas
algúnhas dificultades que poden xurdir!
filosofía da educación
Mishra, P & Koehler, M (2006):Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge. Michigan State University.
http://punya.educ.msu.edu/publications/journal_articles/mishra-koehler-tcr2006.pdf Metodología
TPACK: Por prof Ramiro Arduviri webquest-tpack
http://www.slideshare.net/ravsirius/webquest-tpack-13620780
J. Gadner (2011): Verdad, Belleza y Bondad reformuladas. Edit. Paidós.
Postman, N.. Tecnópolis. Galaxia Gutemberg. Círculo de lectores.
Beyer. (1987) Practical strategies for the teaching of thinking. Boston, Allyn and Bacon, Inc.
De Bono, E. El pensamiento lateral Manual de creatividad Ed. Paidós.

*Falta de criterio para seleccionar os sitios e a información
*falta de ferramentas
*traballo improductivo
*dificultades técnicas
*falta de ética no uso dos medios
*fragmentación do coñecemento por falta de coherencia e exceso de información
Algunhas cuestións a resolver antes de programar
http://pinterest.com/pin/33847434670589842/
WWW.educared.es
www.stopmotion.com
baseado en http://www.evangelinachavez.com/cmaps_eva/conectivismo1/conectivismo1.html
http://pmo-proginnt-iteso.blogspot.com.es/2010/10/mapa-mental-sobre-la-mente-disciplinada.html
Decisións a tomar
Formar a mente a través das disciplinas académicas
documentos de traballo
bibliografía base
introdución
*Non usar as tecnoloxías como as ferramentas clásicas, senón utilizar o seu potencial
*escoller aquelas tecnoloxías máis apropiadas para a nosa disciplina
*Iniciar traballos que requiran metodoloxías propias das disciplinas
*Usar ferramentas propias dos novos entornos dixitais para organizar o traballo do alumnado
*Iniciar traballos que requiran a comunicación en rede e interdisciplinar
Siemens. Conectivismo: Una teoría de aprendizaje para la eradigital en
http://es.scribd.com/doc/201419/Conectivismo-una-teoria-del-aprendizaje-para-la-era-digital
por Eva Garea
A educación e a tecnoloxía non comparten obxectivos e valores:
tecnoloxía implica eficiencia e eficacia
educación implica sabedoría, solidariedade e respecto
Como podemos ir mais aló da intersección entre coñecementos para "formar persoas"?
Educar en contidos ou formar persoas?
Que valores debe procurar a educación?
http://www.tpack.org/
aplicando unha selección de ferramentas acorde cos obxectivos a conseguir
as taxonomías das ferramentas adaptadas ás novas contornas son esenciais
http://www.eduteka.org/TaxonomiaBloomDigital.php
Modelo SAMR
“O noso obxectivo é ensinar aos estudiantes a aprender, non só a usar as tecnoloxías” Judi Harris
MODIFICACIÓN
AUMENTO
SUBSTITUCIÓN
M
A
S
R
REDEFINICIÓN
Os catro chanzos
1º proxectar material en clase: presentacións, fragmentos de vídeo, webs…
2º Introducir material interactivos: exercicios tipo Jclic ou LIM, etc. Compartir material cos alumnos, a corrección en liña, webs para traballar a materia, etc
3º Profesor e alumno están dentro dunha plataforma de aprendizaxe interactiva. O profesor prepara o seu propio material TIC interactivo: crea blogues de materia, actividades interactivas, Web Quest
4º. O profesor consegue que sexan os alumnos os que produzan os materiais e constrúan a aprendizaxe. O profesor aporta un PLN e o alumno constrúe o seu propio PLE
http://www.hippasus.com/rrpweblog/
Ruben R. Puentedura's
Webloghttp://www.hippasus.com/rrpweblog/
Tendo en conta o poder desintegrador de Tecnópolis, quizais a achega mais importante que poden facer as escolas á nosa xuventude é dotala dun sentido de coherencia nos seus estudios, un sentido de finalidade, significado e interrelación no que aprenden. Postman. Tecnópolis Ed. Galaxia Gutemberg p. 238
Por suposto, o fluxo de información non nos deixa impasibles. A moitos nos abruma constantemente. O novo imperativo é a síntese, a capacidade de recompilar, breviar, organizar a información de tódolos tamaños e formas, e repetir o ciclo indefinidamente. "A mente sintetizadora" é quen de partir dunha copiosa información, aplicar criterios fiables para determinar o que interesa e o que non, reordear as cousas para que sexan manexables (unha síntese "xusto a tempo"), e despois, se un non é un eremita ou un troglodita, é preciso comunicar o esencial da síntese aos demais dunha maneira eficiente e memorable. A dicir verdade, apenas comezamos a entender o desafío da síntese efectiva, e moito menos a desenvolver as ferramentas pedagóxicas e dixitalis que a poñan ao alcance da maioría. Aquelas persoas, de calquera idade, que vaian por diante neste proceso terán grandes vantaxes. Idealmente deberiamos combinar a capacidade xuvenil de absorber e almacenar nova información coas capacidades avaliadoras das persoas adultas. Gardner (Verdad, belleza y Bondad reformuladas. Paidós 2011 p.197)
Full transcript