Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

NAJDZIWNIEJSZE ZJAWISKA NA ZIEMI

No description
by

Krysia Anioł

on 5 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of NAJDZIWNIEJSZE ZJAWISKA NA ZIEMI

NAJDZIWNIEJSZE ZJAWISKA NA ZIEMI
ZIELONY PROMIEŃ
Należy do bardzo rzadkich zjawisk. Występuje podczas wschodu i zachodu słońca i trwa jedynie kilka sekund. Zielony błysk najłatwiej dostrzec w miejscach gdzie horyzont jest idealnie widoczny, np. nad morzem. Szczęściarze którzy mieli okazję go obserwować dostrzegli zieloną smużkę tuż nad ognistą kulą.
HALO
Halo to zjawisko które można obserwować z każdego zakątka świata i charakteryzuje się występowaniem świetlistego, najczęściej białego pierścienia wokół tarczy Słońca lub Księżyca. Zjawisko powstaje tylko w zimne noce, gdy w atmosferze obecne są cirrostratusy.
MORNING GLORY
Chmura Morning Glory to rzadki fenomen meteorologiczny, który od czasu do czasu pojawia się w różnych zakątkach świata. Zjawisko występuje w okresie od końca sierpnia do początku listopada i może mieć aż 1000 km długości. Pojawia się tuż po wschodzie Słońca i porusza się z prędkością nawet do 60 km/h. Naukowcy do dziś mają problem ze szczegółowym wyjaśnieniem tego zjawiska.
CHODZĄCE GŁAZY W DOLINIE ŚMIERCI

Dolina Śmierci w Kaliforni to najgorętszy i najbardziej suchy region Ameryki Północnej. Znajduje się tutaj Racetrack Playa- to wyschnięte jezioro słone jezioro które słynie z
WĘDRUJĄCYCH KAMIENI.
Jest ich ponad 160, wokół nich nie widać żadnych śladów człowieka ani zwierząt. Co i w jaki sposób porusza po równinie ważące nawet 350 kg głazy? Naukowcy wysuwają tylko teorie na temat bardzo silnego wiatru, ponieważ zjawisko to nigdy nie było obserwowane ani sfilmowane.
LATARNIA MARACAIBO
Zjawisko to można zaobserwować w Wenezueli, przy ujściu rzeki Catatumbo do jeziora Maracaibo. Ten niezwykły fenomen polega na trwających ok 150 dni w roku wyładowaniach atmosferycznych, trwających średnio ok 10 h dziennie, przy czym w ciągu godziny uderza nawet 280 piorunów.
ASFALTOWE JEZIORO W TRYNIDADZIE
Oko­li­ce mia­stecz­ka La Brea leżą na styku dwóch fał­dów (usko­ków tek­to­nicz­nych), gdzie ropa naf­to­wa jest wy­no­szo­na ku po­wierzch­ni Ziemi. Re­ak­cje che­micz­ne pro­wa­dzą m.​in. do uciecz­ki gazów i po­wsta­wa­nia as­fal­tu.
Je­zio­ro w Try­ni­da­dzie jest naj­więk­szym - jed­nym z trzech na świe­cie - miej­scem powstawa­nia na­tu­ral­ne­go as­fal­tu (ang. pitch - pol. smoła). Ma­te­riał jest oczy­wi­ście eks­plo­ato­wa­ny (bu­du­je m.​in. lot­ni­sko La Gu­ar­dia w Nowym Jorku), ale zbior­nik sta­no­wi też atrakcję tu­ry­stycz­ną.
TĘCZA KSIĘŻYCOWA
Tęcza to jedno z najpopularniejszych zjawisk meteorologicznych, które możemy obserwować w każdym miejscu świata. Tylko w niektórych zakątkach istnieje natomiast szansa na zobaczenie tęczy księżycowej. Występuje ona m.in. nad Wodospadami Wiktorii, na granicy Zimbabwe i Zambii, a wywołana jest światłem odbitym od Księżyca. Ludzkie oko w ciemnościach nie jest jednak w stanie dostrzec kolorów, dlatego najczęściej widzi się ją jako mleczny łuk.
JEZIORO DON JUAN
Na Antarktydzie ist­nie­je je­zio­ro, które nigdy nie za­ma­rza. Don Juan z po­wo­du swo­je­go du­że­go za­so­le­nia nie za­ma­rza nawet w warunkach an­tark­tycz­nej zimy, pod­czas któ­rej tem­pe­ra­tu­ry spa­da­ją do -55°C. Je­zio­ro za­wie­ra 40,2% soli - dla po­rów­na­nia za­so­le­nie Morza Martwego wy­no­si 23,1%. W po­wie­trzu wokół zbior­ni­ka odkryto wy­stę­po­wa­nie pod­tlen­ku azotu, co może wska­zy­wać na życie mikroorganizmów w je­zio­rze.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ :)
KRYSIA ANIOŁ, KLASA 2E
Full transcript