Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Meesterproef Begrippend Leren

Presentatie Nationale Didactiek Dag
by

Anno Droste

on 30 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Meesterproef Begrippend Leren

Inleiding
Aanleiding
Theoretisch kader
Begripsvorming
Methoden
Methoden
Conclusie
Begrippend leren
Anno Droste
Een praktijkgericht onderzoek naar het effect van
concept-mapping op begripsvorming binnen Maatschappijleer

Resultaten
'In American math classes, we teach a lot of concepts poorly over many years. In the Asian systems they teach you very few concepts very well over a few years.'
Bill Gates
Probleem en vraagstelling
'Een rechtsstaat is een staat waarin de burger wordt beschermd tegen macht en willekeur van de overheid door middel van grondrechten. '
In hoeverre draagt het
toepassen van concept-mapping
binnen Maatschappijleer bij aan
het leren van en betekenis geven aan begrippen
in de
perceptie van leerlingen in klas 5H van het Leidsche Rijn College?


Betekenis geven
Aansluiten bij voorkennis
Begripsinhoud geleidelijk en stapsgewijs opbouwen
Aangeboden informatie structureren
Een naam
Positieve en negatieve voorbeelden
Kenmerken
Waarden van kenmerken
Een regel (werkdefinitie)
Data triangulatie
Enquête
Externe observant
5 interviews met lln
Explorerend onderzoek
Kwalitatief veldexperiment
3 data bronnen

Doelstelling Maatschappijleer: Het vergroten van de politieke en maatschappelijke geletterdheid
Essentiële voorwaarden voor het leren van begrippen
Enquête
Vragen?
Conclusie
Discussie
Leerlingen ervaren concept-mapping als vernieuwende en leerzame werkvorm. Herhaling van de werkvorm zal kwaliteit verbeteren.
Concept-map draagt volgens de leerlingen bij aan het leren van de inhoud van begrippen. Relaties leggen blijft lastig. Differentiëren is van belang.
Het onderling beoordelen draagt sterk bij aan het kritisch beoordelen van begrippen.Invloed groep groot; externe validiteit laag

Vervolgonderzoek: effectmeting

en advies!
Social Studies; Education and Communication
Universiteit Utrecht
____
Presentatie Nationale Didactiek Dag
Universiteit Leiden

Doelen
- Inhoud van het begrip kennen
- Relaties leggen
- Wendbaar kunnen toepassen
- Kritisch beoordelen

(Van Boxtel, 1995)
(Marzano, 1992; Marzano & Pickering; 1997)
(Joyce & Weil, 1984)
Interviews
Externe observant
Meesterproef
Lessenserie 'concept-mapping'
5 groepen van 4 lln
Theorie toegepast in ideale werkvorm

Stap 1: onderwerp kiezen en trefwoorden bedenken
Aansluiten bij voorkennis
Stap 2: Betekenis geven aan de trefwoorden en categoriseren
Begripsinhoud geleidelijk opbouwen
(Betekenis geven)
Stap 3: Verbanden leggen tussen trefwoorden. Causaal, deel-geheel, voorbeeld, is-niet-gelijk-aan.
Relaties leggen / Wendbaar toepassen
Aangeboden informatie structureren
Stap 4: Presenteren en beoordelen
Aangeboden informatie kritisch beoordelen
Inhoud kennen

Voorwaarden
-
Betekenis
-
Doelen

Wat is concept-mapping?
Waarom wil je vaker een concept-map maken?
Fenna (15)
Hoofdstuk rechtsstaat: 163 (!) begrippen.
Gevaar van verbalisme ligt op de loer
Niveau concept-map wisselend
Nieuwe werkvorm heeft tijd nodig
Actieve inhoudelijke begeleiding
Kracht zit in de verbinding
Context kunnen zien
Meer differentiëren binnen opdracht
Concluderend:
Goed voor onze leerlingen
Werkvorm blijven toepassen; optioneel aanbieden, het is een studievaardigheid
Extra; welke begrippen blijven vaag?
Concept-mapping
Het leren van begrippen
Advies
• Leuke, creatieve, uitdagende en vernieuwende lessen
• Concept-mapping biedt structuur bij het leren van begrippen.
• Begeleiding tijdens het werk is van belang omdat het nieuw is
• Het leggen van verbanden is lastig

Beter beeld van het geheel
Manier van leren niet voor iedereen ideaal
Niveau niet altijd even hoog; gezien bij beoordeling. Definities, voorbeelden en relaties niet altijd juist.
Je wordt gedwongen zelf na te denken
Doelen
- Inhoud van het begrip kennen
- Relaties leggen
- Wendbaar kunnen toepassen
- Kritisch beoordelen

'Af en toe' blijven toepassen
In hoeverre draagt het
toepassen van concept-mapping
binnen Maatschappijleer bij aan
het leren van en betekenis geven aan begrippen
in de
perceptie van leerlingen in klas 5H van het Leidsche Rijn College?


Een concept-map is een schema dat relaties tussen begrippen toont. Het is een grafische manier om kennis te organiseren en te presenteren.
Full transcript