Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

'Durftevragen' in de wijk Impressie

Waarom Durftevragenindewijk volgens ons werkt en hoe we het willen doorontwikkelen
by

Bureau Anders

on 7 March 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 'Durftevragen' in de wijk Impressie

Bureau Anders brengt Durftevragen naar de wijk Vernieuwende kijk op bewonersinitiatief Crowdsourcing Op www.bureauanders.nl:
wordt getoond wat de bewoners dankzij de Durftevragen sessies allemaal gelukt is;
worden de successen per wijk/buurt gevierd;
kunnen deelnemers van verschillende sessies met elkaar in contact komen. Wat heb je nodig?
sessieleider
een fijne ruimte
12 stoelen
flipover & stiften
geeltjes & pennen
hapje en drankje Bewoners enthousiasmeren Randvoorwaarden sessie De follow up Na afloop van de sessie de bewoner vragen:
'Wat vond je ervan en heb je het idee dat het jou geholpen heeft?' (liefst op camera) De door de bewoners gestelde vragen registreren: Welke vragen zijn er gesteld, oftewel wat houdt de bewoners bezig? Koppelen aan andere lokale maatschappelijke initiatieven Het effect Achtergrond Het verlangen naar meer bewonersinitiatief Van woningen, naar wijken, naar mensen. Het streven om bewoners hun eigen kaders voor wijkontwikkeling neer te laten zetten. Bewoners:
ontmoeten elkaar;
luisteren naar elkaar;
durven een vraag te stellen;
geven elkaar tips om hun dromen en wensen waar te maken.Hoe? Sneeuwbaleffect Van aanbodgericht naar vraaggericht handelen. Voor de opdrachtgever Voor de bewoner Bewonersparticipatie Voorbeeld:
Apeldoorn Zuid = 7 buurten
met gemiddeld 2500 buurtbewoners

Uitgaande van 4 sessies:

40 bewoners;
zij praten met minimaal 40 bewoners uit hun directe omgeving over de sessie;
en verwijzen tijdens de sessie naar minimaal 40 andere bewoners door.

Uitgaande van dit minimale effect is het bereik van vier sessies 120 mensen. Bewoners bewust maken van de invloed
die ze zelf kunnen uitoefenen op hun eigen
geluk (persoonlijk) en op hun directe
leefomgeving (wijk). Denken in mensen, niet in wijken! Benadering van de bewoners:
⁃ verrassend
⁃ persoonlijk
⁃ uitdagend
⁃ vertrouwd De demografische en geografische verbindingen in kaart brengen die dankzij de sessies tot stand zijn gekomen. Na één maand een eerste terugkoppel moment naar de deelnemers en naar de opdrachtgever. 'Vanuit persoonlijk kader naar wijk kader. Wanneer bewoners zelf de vruchten plukken van hun persoonlijke ontwikkeling zullen ze eerder geneigd zijn dat op wijkniveau door te voeren.'
(Bureau Anders) Vraaggericht versus aanbodgericht. Proces of toch resultaat? Van bewoners naar klanten. Pamperen of triggeren? ‘Als mensen de juiste vraag aan de juiste persoon stellen, wordt het onmogelijke mogelijk. In ons dagelijks leven zijn veel mensen bijna vergeten hoe graag mensen helpen en hoe veel de mensen om ons heen eigenlijk weten en kunnen. Bij Durftevragen wordt er gebruik gemaakt van de hulpvaardigheid van mensen en op de collectieve intelligentie en het sociaal kapitaal wat we met z’n allen vertegenwoordigen.’
(Nils Roemen, initiator Durftevragen) Uitbreiding sociaal netwerk:

Elke deelnemende bewoner praat met minimaal 1 andere persoon over zijn of haar ervaring met Durftevragen;
Deelnemers zullen tijdens de sessie vaak doorverwijzen naar andere mensen (al dan niet in de wijk); Communicatie: 'Bureau Anders organiseert Durftevragen sessies in Apeldoorn Zuid. Kom je ook?'
de uitnodigingen worden huis aan huis in de wijk/buurt bezorgt door de lokale sociale werkvoorziening;
op de website van Bureau Anders staat informatie over Durftevragen en vindt de bewoner enthousiasmerende filmpjes;
bewoners kunnen zich aanmelden via de website van Bureau Anders;
ter promotie staat Bureau Anders met een 'Durftevragen marktkraam' op de lokale markt. Een typetje van Tante Theater voert een act als marktkoopvrouw op en zingt uit volle borst het Durftevragen lied;
bij de marktkraam kunnen mensen zich meteen inschrijven op een van de Ipads;
een lokale sociale kookplaats (bijvoorbeeld Rita's Kitchen of Restovan Harte) verzorgd de hapjes en drankjes tijdens de sessies.
de lokale media wordt uitgenodigd om verslag te leggen van de Marktdag en mag aanschuiven bij de Durftevragen sessies. Praktisch Na een jaar laten zien wat er allemaal gelukt is. Zet de bewoners in het zonnetje vanwege het initiatief dat ze genomen hebben. Vervolgens gezamenlijk nadenken
over wat te doen:

Na twee maanden bespreekt Bureau Anders met de opdrachtgever de effecten van de sessies. Hoe hebben de bewoners Durftevragen ervaren? Hebben ze er wat aan gehad? Wat is er gelukt n.a.v. de sessies? Kunnen Bureau Anders en/of de opdrachtgever er een vervolg aan geven? Zo ja, hoe gaat dat eruit zien? Zelforganisatie Durftevragem maakt het mogelijk om te laten lukken wat jij wilt dat lukt. Deelname stelt iedereen die het Echt Wil in staat om zijn vragen op te lossen en om ideeën en dromen waar te maken. Dit doen we door kennis, ideeën en diensten te delen en netwerken met elkaar te verbinden. We ervaren dagelijks dat dit ‘sociaal kapitaal’ sterk genoeg is om ook jouw droom een impuls te geven, als je vraagt om wat je écht wilt. Durf te vragen!
Full transcript