Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PAGTUKOY SA BATAYAN SA PAGPILI NG KURSO NG MGA PILING KOLEHI

No description
by

Patricia Vizarra

on 11 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PAGTUKOY SA BATAYAN SA PAGPILI NG KURSO NG MGA PILING KOLEHIKaramihan sa mga mag-aaral ay sinisigurado na kung anong kurso ang kanilang kukuhanin kapag tumungtong sila ng kolehiyo ngunit mayroong mga maaaring maging hadlang at makaapektosa desisyon na ito. Una ay ang kanilang pinansyal na katayuan, kung ang kukuning kurso ba ng isang mag-aaral ay kayang masuportahan ng magulang at kayang tustusan ang mga gastusin ng kurso. Isa ring nakakaapekto ay ang pamilya na malaking epekto sa ginagawang desisyon ng mga mag-aaral. Ang mga kaibigan na madalas kasama ng mga kabataan kung kaya naman ang mga desisyon na dapat nilang gawin ay naiimpluwensyahan ng mga ito.Iniisip rin ng mag-aaral ang kasiguraduhan ng magiging trabaho nito sa hinaharap. May mga mag-aaral din na kumukuha ng kursong gusto talaga nila ayon sa personal na interes. Minsan humahantong ang mga mag-aaral sa puntong hindi nila matukoy kung ano ba talaga ang kanilang gustong kuning kurso kung kaya naman nagkakaroon ng problema dahil hindi sigurado ang mag-aaral sa ginawang desisyon.
PANIMULA:
Batayang Teoretikal
Ayon kay Reynolds, madalas na binabase ng mag-aaral ang kanyang pinipiling kurso sa personal na interes.

Ayon kay George-Jackson (2012), pumapangalawa ang mga magulang kasunod ng pansariling kagustuhan sa nakakaimpluwensya sa mag-aaral sa kanyang pipiliing kurso.

Ayon kay Dr. Casey (2008), malaking impluwensya sa pag gawa ng desisyon ng mga kabataan ang kanyang mga kaibigan. Ayon naman kay Laitsch (2006), naapaketuhan ng mga kaibigan ang ugali ng isang mag-aaral maaring sa negetibo o positibong paraan.

Ayon kay Sandman (2014), animnapung porsyento ng mag-aaral na nakapasa sa gusto nilang eskwelahan ay piniling pumasok sa iba na mas mababa ang kanilang magagastos.

Ayon kay Belkin (2014), importante kung ano ang magiging “return on investment” ng pag pasok sa kolehiyo dahil nagpapakahirap ang pamilya sa pag babayad dito.

MGA PAMAMARAAN AT
DISENYO NG PANANALIKSIK
Ang kabanatang ito ay naglalahad ng mga pamamaraan at hakbanging gagamitin sa pag-aaral ng mananaliksik sa mga respondante, mga instrumentong gamit sa pananaliksik (libro, dyornal mga di nalathalang materyal), pamamaraan ng pagkalap ng mga impormasyon at sa pag-aanalisa ng mga datos. Sa ganitong uri ng pananaliksik kailangan ang maingat na pagsusuri, matalas na mata, malawak na kaisipan at pag-aanalisa sa mga kasagutan ng mga respondente. Ito ang wastong hakbangin upang masuri at matalakay nang husto ang mga ginamit na batayan ng mga mag-aaral sa napiling kurso at epekto nito sa kanilang pag-aaral.
Paglalahad ng Suliranin
1. Ano ang isina alang-alang ng mga mag-aaral sa pagpili ng kurso?
2. Ano ang pangunahing batayan na nakaimpluwensya sa mga mag-aaral?
3. Ano ang nagiging epekto ng napiling batayan sa kanilang pag-aaral?
4. Anong paraan upang mas mapabuti ang batayan sa pagpili ng kurso sa mga papasok sa kolehiyo?

PAGTUKOY SA BATAYAN SA PAGPILI NG KURSO NG MGA PILING KOLEHIYO SA UNANG TAON NG DE LA SALLE UNIVERSITY-DASMARINAS SA AKADEMIKONG TAON 2014-2015
Kaligiran ng Pag-aaral
Paradimo ng Pag-aaral
Batayang Konseptwal
Pagpili ng mga
kurso ng
mga mag-aaral
Epekto ng
napiling batayan
sa pag-aaral
Mga batayan:
1. Pamilya
2. Sariling kagustuhan
3. Pinansyal na katayuan
4. Demand ng trabaho
5. Kaibigan
6. Kasintahan

Disenyo ng Pananaliksik
Ang mga mananaliksik ay gumamit ng pamamaraang sarbey na pananaliksik kung saan ang mga mananaliksik ay kukuha ng ilang respondante na magsasagot sa kanilang mga katanungan. Sa ganitong pamamaraan ay makakakuha sila ng impormasyon mula sa iba't ibang indibidwal. Ang kanilang mga sagot ay manggagaling sa kanilang sinagutang questionnaires at statistical surveys o estatistikong sarbey.
Ang mga respondente ng mga mananaliksik ay mga mag-aaral ng Pamantasang De La Salle – Dasmarinas na binubuo ng pitong kolehiyo. Sila ay manggagaling sa unang taon na binubuo ng dalawampu’t limang babae at dalawampu’t limang lalaki. Sila ay papasagutin ng mga katanungan na manggagaling sa mga mananaliksik.
Mga Respondante
Mga Instrumentong Ginamit
Ang instrumentong ginamit ng mananaliksik ay ang pagsasarbey sa limampung estudyanteng nasa unang taon ng kanilang pagaaral mula sa iba’t ibang kolehiyo sa De La Salle Dasmarinas University - Dasma. (Ito ay binubuo ng dalawamputlimang babae at dalawamputlimang lalaki.)
Hakbang sa Pagsusuri
1. Pumili ng limampung estudyante, dalawampu’t limang babae at dalawampu’t limang lalaki sa unang taon sa paraang random.
2. Binasa at pinagkumpara ang mga sagot ng mga mag-aaral mula sa unang taon.
3. Pinagsama-sama ng mananaliksik ang mga magkakaparehong sagot.
4. Binilang kung ilang porsyento ng mga respondente ang sumagot ng ganoong pamantayan.
5. Ipinaliwanag ang mga naging sagot ng mga mag-aaral.
6. Tinignan kung ano ang nagiging epekto nito sa pag-aaral ng mga estuudyante.

Pamamaraan sa Pangangalap ng Datos
1. Ang mga mananaliksik ay maghahanda ng mga tanong sa gagawing sarbey.
2. Ang nagawang sarbey ay ibabahagi at papasagutan sa mga napiling mag-aaral.
3. Ang mga questionnaire na sinagutan ng piling mag-aaral ay titipunin at susuriin upang mangolekta ng datos tungkol sa kanilang saloobin at ideya.
4. Ang mga mananaliksik ay kukuha pa ng karagdagang impormasyon o datos na maaaring makatulong sa ginawang sarbey tulad ng Aklatang Emilio Aguinaldo (Pamantasang De La Salle - Dasmarinas) at internet.
5. Sa pamamagitan ng pamamaraan ng pangangalap ng datos ng mga mananaliksik, ang mga mananaliksik ay makapagbibigay ng kasagutan o kapaliwanagan sa mga katanungang nakasaad sa paglalahad ng suliranin.
Full transcript