Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Politie en veiligheid

presentatie taak
by

kady Rejdy

on 11 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Politie en veiligheid

Europol: vandaag en morgen Politie & Veiligheid De rol van de Europol: vandaag en morgen. Conclusie Probleemstelling
Onderzoeksvraag & doelstelling
Onderzoek
Conclusie Waarom is er een noodzaak aan een efficiënt EUROPOL? Onderzoeksvraag Gebrek aan vertrouwen tussen de lidstaten Onderzoek naar de knelpunten De samenwerking is volop aanwezig in theorie, maar deze laat zich afweten in de praktijk Globalisering: grootschalige, grensoverschrijdende vormen van criminaliteit (vb. 9/11)
Politiedienst op Europees niveau die door een goede samenwerking productieve resultaten kan boeken is een vereiste.
“Europol is de rechtshandhavingsorganisatie van de Europese Unie die criminele inlichtingen behandelt. Europol heeft ten doel de effectiviteit te bevorderen van het optreden van, en de samenwerking tussen bevoegde instanties van de lidstaten met betrekking tot het voorkomen en bestrijden van ernstige vormen van internationale georganiseerde misdaad. Europol heeft als taak een wezenlijke bijdrage te leveren aan de rechtshandhavingsacties van de Europese Unie tegen georganiseerde misdaad en richt zich daarbij in het bijzonder op criminele organisaties.” Noodzaak is aan een politionele organisatie die de steeds toenemende grensoverschrijdende criminaliteit moeten kunnen bestrijden Wat gevraagd wordt (wens) en wat daadwerkelijk verwezenlijkt wordt (praktijk), lijkt niet overeen te stemmen met elkaar. Welke knelpunten bestaan er in de werking van Europol? Europol levert geen zichtbare resultaten op en het functioneert niet naar behoren. Oplossing: Vertrouwen opkrikken door eerder vraaggericht te werken. Renovatie Interne en externe samenwerking Europol moet dringend afstappen van de "logge, bureaucratische en onbestuurlijke organisatie"-imago Oplossing: Ingrijpen in de organisatiestructuur, verbeteringen in informatiedoorstromingen onder de lidstaten Eén van de hoofdproblematieken in de Europol-structuur is de informatiedoorstroming onder de lidstaten Discrete informatiehouding die heerst als gedragscode onder de lidstaten bevordert de samenwerking niet Oplossing: * Europese wet (verwachtingen)
* Controleorgaan met dwingende macht De verschillende knelpunten moeten worden aangepakt om de efficiëntie en effectiviteit van Europol te verzekeren. Meer en meer zaken kunnen gezien worden als Europees criminaliteitsprobleem Definitie + Takenpakket kenniscentrum expertisecentrum Multifunctioneel en geen eensgezindheid vb. Management Board
Full transcript