Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

NKH

No description
by

István Papp

on 29 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of NKH


Előadó: Bíró József
Közlekedésfejlesztés Magyarországon
Konferencia
Balatonföldvár, 2013. május 14-16.
Az út területére és környezetére vonatkozó szabályozások rendszertana
elnökhelyettes, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatalának vezetője
FELADVÁNY ÚTÜGYESEKNEK:
az út és közterület,
mint élhető emberi
környezet kialakítása.
Az útügyi igazgatás szép, komplex és varázslatos
-hogy egy országos közúti elkerülő szakasz megépítését követően a helyi önkormányzatnak nem kötelező a településen belüli kiváltott szakasz átvétele?
-hogy egy gyorsforgalmi út építése során megvalósuló külterületi kiszolgáló utat a helyi önkormányzat nem köteles kezelésbe venni, holott funkcióját tekintve nyilván a helyi közúthálózatba tartozik?
1988. évi I. törvény 11. § (1) :
„Az utakat úgy kell fejleszteni, hogy a közutak (országos közutak, helyi közutak) és a közforgalom elől el nem zárt magánutak összefüggő rendszert alkossanak.”
Útügyi igazgatási zsákutcák
-hogy sehol nincs funkcióját tekintve definiálva mi is a helyi közút?
Hol abban az „összefüggő rendszer”,
PARAGRAFUS VESZÉLY
Ütőkátyúk a helyi közutakra vonatkozó önkormányzati feladatok definiálásában
Önkormányzati tv. 13. § (1):
helyi közutak és tartozékainak
Közúti közlekedési törvény 8. § (1):
… helyi közúthálózat
fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése …
Vagyon törvény 12. § (2):
helyi közutak és műtárgyaik
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 47.§
12. az út határa: az útnak – a kiemelt szegélyt, az útpadkát, a rézsűt, az útvízlevezetését szolgáló árkot, csatornát, más vízelvezető létesítményt is magába foglaló – külső széle
13. Az út területe: az út határai közötti terület és a hozzátartozó földrészlet
Az út területe, keresztmetszete kül- és belterületen
Keresztszelvények: Külterületi közút
Keresztszelvények: Belterületi közút
Mi ez?
És ez?
Járda?
1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet, fogalmak b) pont: járda: az útnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló - az úttesttől szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel, vagy más látható módon elhatárolt - része; a gyalogút azonban nem járda.
Gyalogút?
1988. évi I. tv. 47. § 17. pont: gyalogút: jelzőtáblával gyalogútként megjelölt, vagy olyan helyi közút, amely kizárólag a gyalogosok közlekedésére szolgál, és az úttesttől tartós fizikai akadály (árok, korlát, kerítés, sövény, stb.) vagy két méternél nagyobb távolság választja el.
Kerékpár út?!
1988. évi I. tv. 47. § 16. pont: kerékpár út: jelzőtáblával kerékpárútként megjelölt közút
Elég széles?
Elég kulturált?
Elég biztonságos?
Kerékpár út?
Hatályos jogszabályokat összeolvasva belterületen hány út van, hány út lehet egy keresztmetszetben a közterületen?

Az ingatlan nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény Önálló ingatlanok fejezet; A földrészlet 11. § (1) bekezdés c) pont: Az utak, terek, vasutak, csatornák elágazással és kereszteződéssel, valamint közigazgatási vagy belterületi határ által – az országos közút, vasút vagy hajózható csatorna kivételével – meg nem szakított részei, amelyek tulajdonosa, vagy vagyonkezelője (kezelője) azonos.

A közúti közlekedésről szóló1988. évi I. törvény 32.§ (2) bekezdés: A közutakat az ingatlan-nyilvántartásban közútként kell feltüntetni. Nem kell az ingatlan-nyilvántartásban közútként feltüntetni … a közparkokban levő vagy azokon keresztülvezető gyalogutakat, gyalog- és kerékpárutakat, valamint kerékpárutakat.
pl: NKH KDRI 1423/2010.sz. I. fokú határozat:
A 8203 jelű Sárkeresztes – Isztrinéri út Iszkaszentgyörgy
3/1 hrszú telek átalakítás után kialakult Iszkaszentgyörgy
3/5 hrszú 1200 m hosszú 6387 m2 területű, valamint a
3/7 hrszú 1100 m hosszú 1099 m2 területű országos közút területeit helyi közúttá nyilvánítom
Közművek
MSZ 7487-1. 1979. Közmű és egyéb vezetékek elrendezése közterületen

Elhelyezés térszint alatt
A 9004/1982. KPM-IpM számú együttes közleményt hatályon kívül helyezték…kár volt…
Pl: Az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló 8/2012. (I.26.) NMHH rendelet.
1. melléklet 3. Közút, valamint elektronikus hírközlési építmény keresztezése, megközelítése
Mi van, mi lehet az út alatt?
Mi van az út felett?
Mi van, mi lehet a közút felett?
Pl: vízi út …
Na jó, csak vicceltem …
Pl. repülő kifutópálya
Na jó, ezek idehaza
nem annyira gyakoriak …
Pl. egy másik út
Mi van, mi lehet a közút felett?
de ebből már sok van … :)
Telekkönyvileg nem rendezett az utak külön szintű keresztezésének nyilvántartása

Egy „6 számjegyű főosztályi utasításból” ránk maradt szokásjog rendezi a gyorsforgalmi utak feletti felüljárók tulajdoni és kezelési viszonyait,

törvény, jogszabály nem intézkedik róla


Igazgatási kátyú a javából ...
Közvilágítási, egyéb oszlopok,
légkábelek, csövek, vezetékek …

Föld alatt, föld felett.
És még?
Közművek

Mi van, mi lehet az út felett?
Pl: föld, ha alagútban vagyunk

A közúti alagút feletti földterület és az alagút tulajdonos (kezelő) viszonya útügyi jogszabályban nem rendezett
MSZ 7486/3-80
Közmű-és egyéb vezetékek elrendezése közterületen elhelyezés a térszint felett
Mi van, mi lehet az út felett?
Közművek

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXIII. Törvény 44-48. §-a nevesíti a felszín alatti vasúti- létesítési jogot és rendezi a jogviszonyokat.
Követnünk kellene a példát!
Mi van, mi lehet a közút felett?
Közművek
Pl: Az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről, és védelmezéséről szóló 8/2012. (I.26.) NMHH rendelet
1. melléklet 3. Közút, valamint elektronikus hírközlési építmény keresztezése, megközelítése
Mi van, mi lehet az út mellett?
Másik közlekedési építmény (pl: vasútvonal)
A hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet 4. sz. melléklet

1. INFRASTRUKTÚRA
1.3. A vasút keresztezése és megközelítése
Kép: TOTAL
Mi nem lehet az úthoz meghatározott területen belül?
Környezetvédelmi szabályozások, szempontok
A vonalforrásokra vonatkozó szabályok
29. § (1) Autópálya, autóút vonalforrás létesítése esetén – az autópálya, autóút működtetésével összefüggő építmény kivételével – a közlekedési létesítmény tengelyétől számított
50 méteren
belül, az egy és két számjegyű országos közút létesítése esetén a közlekedési létesítmény tengelyétől számított
25 méteren
belül nem lehet és nem helyezhető el lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület.
Mi lehet az út mellett?
Nyomvonal kijelölési, területbiztosítási, anyag nyerőhelyi szempontok

6. § (1)   A gyorsforgalmi útnak a vizsgálati dokumentáció és a területrendezési tervtanulmány alapján 1:10 000 méretarányú helyszínrajzon elfogadott és a gyorsforgalmi út számára legfeljebb két változatban kijelölt
500 méter
szélességű területsávját (a továbbiakban: nyomvonal) a környezetvédelmi hatóságnak a környezetvédelmi eljárás során hozott határozatának jogerőre emelkedését követően a Kormány rendeletben állapítja meg.
17. § (3)  Az (1) bekezdésben megjelölt rendeletben megállapított nyomvonallal érintett területsávon - a rendelet hatálybalépésétől számított öt éven belül - tilos a terepviszonyokat megváltoztató munkát végezni. Ez a tilalom a megjelölt időtartamon belül az ingatlan vagy egy része állami tulajdonként való birtokba vételéig áll fenn. 
17/A. §  (1) Az e törvény hatálya alá tartozó gyorsforgalmi utak földművei (töltései) megépítéséhez szükséges homok, kavics és agyag ásványi nyersanyag - ideértve mindezek változatait és keverékeit is - (a továbbiakban együtt: töltésanyag) kitermelésére a 18. § (7) bekezdése alapján kiadott rendeletben vagy a jogerős építési engedélyben megállapított nyomvonal
10-10 km
szélességű környezetében célkitermelő hely létesíthető.
Kép: TOTÁL
Mihez kell útkezelői hozzájárulás az út mellett?
Út állagvédelmi, forgalombiztonsági szempontok
a) Külterületen
a közút tengelyétől számított ötven méteren, autópálya, autóút és főútvonal esetén száz méteren belül építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, kő, kavics, agyag, homok és egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez, valamint a közút területének határától számított tíz méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához, valamint
b) Belterületen
a közút mellett - ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú építmény építéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, valamint a helyi építési szabályzatban, vagy a szabályozási tervben szereplő közlekedési és közműterületen belül nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, továbbá a közút területének határától számított két méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához .
Becslések szerint Magyarországon az országos közúthálózat lakott területen kívüli szakaszán egy évben 850-1300 fának ütközéses baleset történik.
Kivágjuk-e a fákat az út mellől?
Ne! Szakszerűen helyezzük el!
Mi lehet, nem lehet az út mellett? Közlekedésbiztonsági előírások, szabályok
Mi van, minek kell lennie az út mellett?
Közlekedésbiztonsági szempontok
Vezetőkorláttal rendelkező szakaszok adottságainak kihasználása
(vezetőkorláttal védett terület értelmezése)
20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályzásáról és
a közúti jelzések elhelyezéséről

9. § (17) Ha a lakott területen lévő vasúti átjárón átvezető úton – a vasúti átjárótól nem messzebb mint
200 méter távolságban
– közvilágítás van, a közvilágítást a vasúti átjáróig meg kell hosszabbítani és a vasúti átjárót meg kell világítani.
(3c) *  A gépjárművek közlekedésére szolgáló közút lakott területen kívüli szakasza mellett nem lehet az úttesten közlekedők figyelmének elterelésére alkalmas reklámtábla, reklámhordozó vagy egyéb reklámcélú berendezés.
Mi van, de mi nem lehetne az út felett, mellett?
Közlekedésbiztonsági szempontok
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 12. §
(3a) *  Nem lehet továbbá reklámtábla, reklámhordozó és egyéb reklámcélú berendezés lakott területen
a) a gépjárművek közlekedésére szolgáló közút területén, a közút úttesten kívüli burkolatlan területe kivételével,
b) a gépjárművek közlekedésére szolgáló közút felett, annak műtárgyán, tartozékán, a járda, a gyalogút, valamint a kerékpárút kivételével.
Az út területére, keresztmetszetére vonatkozó szabályozások térelmélete, magyarországi rendszertana

- Az út területére, keresztmetszetére vonatkozó útügyi, ingatlan nyilvántartási szabályozások műszaki-jogi áttekintése.
- A járda, a gyalogút fogalmának és az úthálózati átsorolás igazgatási tartalmának felülvizsgálata.
-Gyorsforgalmi utakat keresztező utak hídjai kezelési, fenntartási kérdéseinek jogszabályi rendezése, törvénymódosítások kezdeményezése.
-Az önkormányzati törvény elemzése alapján a helyi közutak kezelésbe vételével, finanszírozásával, szakmai felügyeletével kapcsolatos akut problémák rendezése.
-Az utak közművekkel és más építményekkel kapcsolatos szabályozásának áttekintése, a közműnyilvántartás új rendszerében az útügyi érdekek érvényre juttatása.
-A közúti alagút létesítési jog jogszabályi bevezetése.
- A kezelői, vagyonkezelő jogok és az építési jogosultsági eljárások egyértelműsítése, egyszerűbbé tétele.
-Meg kellene teremteni a felüljáróknak, aluljáróknak, alagutaknak egyéb önálló ingatlanként az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzési lehetőségét.
306/2010. (XII. 23) Korm. rendelet a levegő védelméről
A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. tv.
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 42/A. § (1)
Javaslatok, avagy kátyúzás az útügyi igazgatásban:
Az út területére, keresztmetszetére vonatkozó szabályozások térelmélete, magyarországi rendszertana
A forgalombiztonsághoz kapcsolódó szabályozások
Környezetvédelemhez kapcsolódó szabályozások
Ingatlannyilvántartási szabályozások
Más közlekedési alágazati (vasúti, vízi, légiközlekedési) szabályozások
A közút építéséhez kapcsolódó szabályozások
A közút területbiztosításához kapcsolódó szabályozások
Az út állagvédelméhez kapcsolódó szabályozások
Közművekhez kapcsolódó szabályozások
Az útügyi igazgatás szép, komplex és varázslatos
Kátyúzzunk közösen az útügyi igazgatásban, fejlesszük tovább a közutat érintő szabályozások rendszertanát.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
biro.jozsef@nkh.gov.hu
REKLÁM TÁBLÁK
(3b) *  Nem lehet továbbá reklámtábla, reklámhordozó és egyéb reklámcélú berendezés a közvilágítási-, villany-, telefonoszlopon, függetlenül attól, hogy a közvilágítási-, villany-, és telefonoszlop a közút úttesten kívüli burkolatlan területén, járdán, gyalogúton vagy kerékpárúton helyezkedik el.
Mi is a feladat?
kialakítása és fenntartása
létrehozása és működtetése …
Keresztszelvények: Belterületi közút
(3) Ha az (1) bekezdésben megjelölt utak forgalmi jellege(az út jelentősége, forgalmi terhelése és a forgalom összetétele) megváltozik, a közlekedési hatóság az országos közutat helyi közúttá vagy magánúttá, a helyi közút országos közúttá vagy magánúttá, a magánút helyi közúttá vagy országos közúttá minősíti
Az út területére és környezetére vonatkozó szabályozások rendszertana...avagy vannak-e kátyúk a szabályozásban?
MAUT 27. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ
Közművek elhelyezése közterületen e-ut 03.02.42
Full transcript