Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BİYOKÜTLE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ve BİYOÜRÜNLER

No description
by

MELIH SONER CELIKTAS

on 30 January 2019

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BİYOKÜTLE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ve BİYOÜRÜNLER

BİYOKÜTLE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ve BİYOÜRÜNLER
Yard. Doç. Dr. Melih Soner ÇELİKTAŞ
Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü
Enerji Teknolojileri ABD

Biyokütle
Enerji Teknolojileri ve Biyoürünler
BİYOBAZLI EKONOMİ

Orta Gelir Tuzağı
Kişi başı milli geliri belli bir seviyeye ulaşan bizim gibi ülkelerin
Ar-Ge ve İnovasyon kültüründen uzak
üretim tarzı ve geleneksel iş yapma modellerine bağlı kalması nedeniyle
yeni bir değer yaratamaması
sonucu kısırdöngüye girmeleri ve gelişmiş ülke kategorisine ulaşamamaları durumu olarak tanımlanır.
Hangi Ülkeler
Tarım Toplumunda Rekabet
Tarım toplumlarının birbirleri ile olan rekabetlerinde belirleyici olan unsurlar;
Verimli arazi,
Nitelikli tohum,
Sulama imkanları,
Deneyimli insanlar,
Geniş pazar olanakları
Ar-Ge Nedir?
Bilgiye ve teknolojiye dayalı olarak yeni ürünlerin oluşturulması, geliştirilmesi ve yeni üretim tekniklerinin hayata kazandırılması olarak tanımlayabiliriz.

Ar-Ge harcamaları ülkeler arasındaki gelişmişlik farkını ortaya koyan önemli bir indikatördür.
HANGİ SEKTÖRLER HEDEFLENMELİ
Vizyon 2023 projesi kapsamında
“... 2010’lu yıllardan itibaren pazara girmeye başlayan ileri teknoloji ürünlerinin, gelişmiş insan-makine arayüzleri, biyomekatronik yapılar, biyoelektronik devreler, yüksek yoğunluklu taşınabilir enerji birimleri gibi özellikleri içerdiği görülmektedir.
“Bu temel özelliklerin ürünlere kazandırılması,

Biyoteknoloji

Mikro Elektromekanik Sistemler (MEMS)
ve

Nanoteknolojide
Enformasyon teknolojisi
Temiz ürün-temiz üretim teknolojileri
Enerji ve
Yeni malzeme teknolojileri...
yetkinlik kazanımı ile mümkün olacaktır.
BİYOBAZLI EKONOMİYE GEÇİŞ
Son yıllarda sağlık ve çevre konusunda çok yaygın olarak endişeler oluşmaya başlamıştır. Bu endişeler, çok yenilerde kimyada yeni bir alanın oluşmasına neden olmuştur.

Araştırmacılar artık kimyayı daha çevre dostu, daha fazla biyolojik olarak parçalanabilen çözücüler ve daha az toksik ürünler üretmek üzere kullanacak yöntemler araştırmaya başladılar

Yeşil kimya, organik sentez sırasında zararlı atıkların ve buna bağlı risklerin azaltılması temeli üzerine kurulmuştur (www.epa.gov).
İLERİ SANAYİ TOPLUMUNDA (BİLGİ TOPLUMUNDA) REKABETTE BELİRLEYİCİ OLAN UNSURLAR
Ar-Ge, Üniversite ve sanayi kuruluşlarının araştırma ve geliştirme faaliyetleri,
Yüksek verimlilik esaslarına göre çalışacak yapı ve bunun önemini kavramış nitelikli işgücü,
Yapısal sorunların üstesinden gelinmiş, hak ve özgürlüklerin anayasaa teminat altında olması,
Sürekli üretilen yeniliklerle kendisini güncelleyen "
yenilikçi toplum
" olmaları,
Kadının, toplum ve üretim faaliyetlerinde daha fazla belirleyici olması
...
ORTA GELİR KAVRAMI
Dünya bankası tanımlamasına göre 1-12 bin USD arasında gelire sahip ülkelere orta gelirli ülkeler denmekte.

Bu gelir grubuna giren ülkeler bir kaç istisna dışında yaklaşık 30-50 yıl süre ile bu grupta kalmaya devam ediyor.

Türkiye yaklaşık 15 yıldır sınır değerler arasında gidip geliyor.
Ar-Ge'de çalışan Personel (%)
Ülkelerin Ar-Ge İçin GSMH'dan Ayırdıkları Pay (%)
2023 Hedefi %3
Yaklaşık 60 Milyar $
13 Milyar $
Toplam 70 bin çalışan
2023 Hedefi Toplam 300 bin çalışan
Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri
Gerekçe:
2023 yılında Türkiye‟nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesi ve belirlenen ulusal hedeflere (yerli otomobil, yerli uçak, yerli helikopter vb.) ulaşılabilmesi için daha yoğun Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri yürütülmesi bir zorunluluktur.
Ar-Ge Hedefleri
Türkiye’nin GSYİH’sinin en az %3’ünü, üçte ikisi özel sektörden sağlanacak şekilde, Ar-Ge faaliyetlerine ayırması
180.000’i özel sektör çalışanı olmak üzere, 300.000 Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) araştırmacıya sahip olması gerektiğini öngörüyor.
Bu hedeflere ulaşılabilir mi?

Yerli araç üretecek bir babayiğit çıkabilir mi?
Türk Otomotiv Üreticileri Ar-Ge Harcamaları
FORD 45.8 Milyon € (1248. Sıra)
TOFAŞ 44.1 Milyon € (1290. Sıra)
BİYORAFİNERİ KAVRAMI
Bugünün petrol rafinerilerinden örnekseme (anoloji) yardımıyla elde edilmiş bir terim olup, ulaşım için gerekli olan yakıtların, biyoenerjinin ve kimyasalların yenilenebilir biyokütle kaynaklarından üretimi anlamına gelmektedir.
Türkiye'nin toplam Ar-Ge harcaması yaklaşık 4,5-5 Milyar € civarındadır.
Bir başka deyişle Biyorafineri,
Biyokütleden;

Yakıt
Güç ve

Kimyasalların
üretimi için biyokütle dönüşüm süreçleri ve ekipmanlarını içeren katma değeri yüksek, yenilikçi bir tesis yaklaşımıdır.
DÜNYADA BİYOKÜTLE ENERJİSİ KULLANIMI
DÜNYADA EN ÇOK BİYOKÜTLE ENERJİSİ KULLANAN ÜLKELER
BİYOBAZLI ÜRÜNLERE YÖNELİK PAZARIN DURUMU
Fosile dayalı Kimyasallar:
330 milyon ton
Ana moleküller:
methanol, ethylene, propylene, butadiene, benzene, toluene ve xylene
Biyobazlı Kimyasallar ve Malzemeler:
50 milyon ton
Ana moleküller:
Gıda dışı nişasta, selüloz fiber/türevleri, Çam yağı (Tall Oils), Doymamış asitler ve fermentasyon ürünleri
BİYOBAZLI EKONOMİYE GEÇİŞ İÇİN ZEMİN YOKLAMASI
Hükümetler – Kanuni açılardan hevesli görünüyor

Sürdürülebilirlik
GHG/NREU kullanımı
Teknolojik açıdan ilerlemeler pozitif ivme sağlıyor
Biyokimyasal/Kimyasal
Uygulanabilirliğe olan karşı yaklaşım
Pazarda çekicilik artıyor
Firma sahipleri olumlu yaklaşım sergiliyor
Avrupa Birliği ise,
Çok çeşitli teknolojik üretim yaklaşımlarının kullanımıyla
kimyasalların
,
biyoyakıtların
,
gıda katkı maddelerinin
,
biyomalzemelerin (fiberler dahil)
ve biyokütleden güç üretimi de dahil biyobazlı entegre tesis ve endüstrilerin geliştirilmesini istiyor.
Bu işin kırılma noktaları nelerdir?
15 yıllık zaman diliminde, US$50/ton (cellulosic) ve
bunlardan elde edilen şekerin $0.15 per pound (=453 g yenilenebilir şeker) yaklaşık kg'ı 33 $ cent'i geçmemeli,
Garantili iş ortağı (offtake partner)-Kontratlı tarım gibi, 10-15 yıl
Parite $80 petrol aşmamalı
SONUÇ YERİNE....
"Toplumların öğrenme ve öğrendiklerini gelecek kuşaklara aktarma kapasitelerine dayanan bilgi ve deneyim birikimlerine kültür diyoruz."

Kurulan yeni dünyada yer edinebilmek ve var olabilmek için ivedilikle bir Ar-Ge kültürü edinmemiz gerekiyor.
Teşekkürler
Y.Doç.Dr. M.Soner ÇELİKTAŞ
Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü
BİYOBAZLI ÜRÜNLERDEN BİR KAÇ ÖRNEK
Çok farklı amaçlar için kullanılan asit ve kimyasalların üretiminde
Enzim üretimi ve Enzim Teknolojisi
Alglerden astaxanthin üretimi
Surfactant üretimi
Otomotiv sektöründeki kullanımı
Teknolojik açıdan şu anda nerede bulunuyoruz
ÇALIŞMALARIMIZ
Lignoselülozik atıklardan katma değeri yüksek ürünlerin üretimi
Çalışmalarımız: Posedonia -Zostera
Biyorafineri Proses Yaklaşımımız
Full transcript