Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bất bình đẳng trong xã hội

No description
by

Ly Nguyễn

on 9 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bất bình đẳng trong xã hội

Bất bình đẳng trong
xã hội

Phân loại

Bất bình đẳng mang

tính tự nhiên

Cơ sở tạo nên
sự bất bình đẳng

Như vậy, có thể nói gốc rễ của sự bất bình đẳng nằm trong mối quan hệ kinh tế, địa vị xã hội và quan hệ chính trị.


Cơ sở địa vị xã hội
Bất bình đẳng về địa vị xã hội là do những thành viên của các nhóm trong xã hội tạo nên và thừa nhận chúng. Cơ sở địa vị ở đây có thể là bất cứ cái gì mà một nhóm xã hội cho là ưu việt và được nhóm xã hội khác thừa nhận.

Các quan điểm về bất bình đẳng trong xã hội
Định nghĩa
Bất bình đẳng là sự không ngang bằng nhau về các cơ hội hoặc lợi ích đối với những cá nhân khác nhau trong một nhóm hoặc nhiều nhóm.

Bất bình đẳng là vấn đề trung tâm của xã hội học, là cơ sở tạo nên sự phân tầng xã hội
Bất bình đẳng không phải là hiện tượng tồn tại một cách ngẫu nhiên giữa các cá nhân mà nó xuất hiện khi có một nhóm xã hội kiểm soát và khai thác các nhóm xã hội khác

Bất bình đẳng mang
tính xã hội

Là sự khác biệt giữa các cá nhân về các đặc điểm sẵn có như: giới, tuổi, chủng tộc, trí lực, phẩm chất sẵn có…

Là sự phân công xã hội -> cá nhân phân tầng-> lợi ích khác nhau giữa các cá nhân.

Những cơ hội trong cuộc sống
Gồm tất cả thuận lợi về vật chất có thể cải thiện chất lượng cuộc sống. Thuận lợi vật chất: của cải, thu nhập, tài sản và những điều kiện như lợi ích chăm sóc sức khoẻ, an sinh xã hội… Cơ hội trong cuộc sống là cơ sở khách quan của bất bình đẳng xã hội.

Bất bình đẳng trong
ảnh hưởng chính trị
Có được do có ưu thế vật chất hoặc địa vị cao. Thực tế, bản thân chức vụ chính trị là cơ sở đạt được địa vị và những cơ hội trong cuộc sống.

+Chủ sở hữu các phương tiện sản xuất

+Rất lợi thế nhờ có của

Giai cấp lớp trên:
Giai cấp trung lưu
+ Không làm chủ của cải
+ Có cơ may đời sống nhờ
khả năng thị trường từ các kỹ năng không chân tay
Giai cấp công nhân

+ Không sở hữu của cải
+ Cơ may đời sống bất
lợi do khả năng thị trường
từ các khả năng chân tay
Lớp nghèo

Hết sức bất lợi trong cơ
may đời sống do địa vị
yếu kém hay bên
lề trong thị trường lao động
Quan điểm dựa vào các

yếu tố kinh tế
Bất bình đẳng xã hội là hiện tượng xã hội không thể nào tránh khỏi - đây là vấn đề có nhiều quan điểm khác nhau.

Có quan điểm cho rằng, bất bình đẳng luôn hiện diện bởi sự khác biệt nhân cách giữa những cá nhân. Nếu có một xã hội mở và nếu con người khác nhau về tài năng và nhu cầu thì điều đó sẽ hàm ý rằng bất bình đẳng là không thể tránh được. Đó là một thực tế của xã hội.
Một số nhà xã hội học khác đã cho rằng bất bình đẳng là không thể tránh khỏi; nhưng họ lý luận nguyên nhân của nó là do xã hội có những nhiệm vụ này cần thiết hơn những nhiệm vụ khác. Khả năng thực hiện những nhiệm vụ này khác nhau.

Họ lập luận rằng bất bình đẳng xã hội về lợi ích giữa các cá nhân là cần thiết để thúc đẩy người tài nhất thực hiện những nhiệm vụ khó khăn nhất. Do vậy trong những điều kiện đó, không thể thủ tiêu bất bình đẳng, vì bình đẳng có nguy hiểm cho xã hội.


“Một số bất bình đẳng đến như là kết quả không thể né tránh về bất bình đẳng sinh học của kỹ năng, thể chất, khả năng tinh thần và những khía cạnh của nhân cách.”
Cauthen, 1987


“Sự thống trị và sự thành đạt cao của nam giới là khả năng không thể đảo ngược, bởi có những khác biệt về sinh học giữa nam và nữ.”

Goldberg, 1973

“Đàn ông bản chất là thống trị, đàn bà là bị trị, và đó là một luật lệ.”
Aristotle
“Nguồn gốc của bất bình đẳng liên quan tới sở hữu tư nhân về của cải. Những đặc điểm về kinh tế, chính trị và thị trường lao động tạo ra những khác biệt trong thu nhập và của cải. Thực chất, sự khác biệt về vị trí của các cá nhân trong cơ cấu xã hội gây ra bất bình đẳng kinh tế.”


Rousseau
Quan điểm chủ nghĩa Marx:
Học thuyết của Marx chủ yếu dựa trên sự nghiên cứu các học thuyết kinh tế và coi đó là nền tảng của cơ cấu giai cấp. Theo Marx, mối quan hệ giai cấp là chìa khóa của mọi vấn đề trong đời sống xã hội. Những lợi ích kinh tế, chính trị, ý kiến xã hội đều bắt nguồn từ kết cấu giai cấp.

Quan điểm của Max Weber:
Quan điểm của Weber nhấn mạnh tầm quan trọng của thị trường chứ không phải là tái sản xuất, như là cơ sở kinh tế của giai cấp.
Theo Weber, nguyên nhân đầu tiên của bất bình đẳng trong xã hội tư bản là khác biệt về khả năng thị trường. Điều đó có nghĩa là khả năng chiếm lĩnh thị trường của các cá nhân phụ thuộc vào sự hiểu biết, bản lĩnh và kỹ năng nghề nghiệp.
Sự phân chia tầng lớp trong xã hội là biểu hiện có tổ chức của quyền lực mang tính bất bình đẳng.

48/150
2003
Liên Hợp Quốc
Báo cáo phát triển con người
Bất bình đẳng tồn tại trong bất cứ xã hội nào, trên khắp mọi nơi trên thế giới
Hết
Full transcript