Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Oxigéntartalmú szerves vegyületek

Oxigéntartalmú szerves vegyületek
by

Jánosné Bodó

on 7 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Oxigéntartalmú szerves vegyületek

Oxigéntartalmú
szerves
vegyületek
Funkciós csoportok
Hidroxil csoport
Alkoholok
Fenolok
Oxo-csoport
Karbonil csoport
Aldehidek
Ketonok
Éterek
Összetett funkciós csoportok
Két funkciós csoport együtt új tulajdonságot visz a molekulába
Karboxil csoport
Karbonsavak
Észter kötés
Észterek
Hidroxi-vegyületek
1. A hidroxil csoport telített szénatomhoz kapcsolódik: alkoholok
2. A hidroxil csoport telítetlen szénatomhoz kapcsolódik: átrendeződés
3. A hidroxil csoport aromás szénatomhoz kapcsolódik: fenolok
Alkoholok homlóg sora
Metil alkohol Metanol CH3OH
Etil alkohol Etanol CH3CH2OH
Propil alkohol Propanol CH3CH2CH2OH
Butil alkohol Butanol CH3(CH2)2CH2OH
Amil alkohol Pentanol CH3(CH2)3CH2OH
Hexil alkohol Hexanol CH3(CH2)4CH2OH
Izomerek
Az alkoholok rendűsége
3.
1.
Primer alkohol: a hidroxil csoport primer szénatomhoz kapcsolódik
2.
Szekunder alkohol: a hidroxil csoport szekunder szénatomhoz kapcsolódik
3.Tercier alkohol: a hidroxil csoport tercier szénatomhoz kapcsolódik
Nevezzük el a következő alkoholokat és döntsük el a rendűségüket!
Elnevezés: az alaplánc neve után -ol végződés
Alkoholok
Az alkoholok
értékűsége
Egyértékű alkoholok: a molekulában egy hidroxil-csoport található
Többértékű alkoholok
Glikol, etilén-glikol, etán-1,2-diol
Fagyálló
Sűrűn folyó, édeskés ízű folyadékok,
sűrűségük, olvadás- és forráspontjuk magas a sok hidrogén-kötés miatt.
A szeszes erjedés során kis mennyiségben keletkeznek.
Vízzel elegyítve annak olvadáspontját a koncentráció függvényében lecsökkenti
Glicerin, propán-1,2,3-triol
Kozmetika: higroszkópos
Zsírok, olajok,
trigliceridek
Borászat
Glicerin-trinitrát (nitroglicerin)
Az alkoholok fizikai tulajdonságai
A molekulák között H-híd kötések alakulhatnak ki.
A molekulatömegükhöz képest magas olvadás- és forráspont, már a legkisebb is folyadék.
A kis szénatom számú alkoholok korlátlanul elegyednek vízzel, a szénatom szám növekedésével az apoláris szénhidrogén lánc növekszik, a vízben való oldhatóság csökken.
Az alkoholok kémiai jellemzői
Égés
Etilalkohol és Na reakciója
CH3-CH2-OH + Na = CH3-CH2-ONa +1/2 H2
Etanol enyhe oxidációja
Etanol reakciója cc. kénsavval
Fenolok
Olyan vegyületek, melyekben a -OH csoport aromás szénatomhoz kapcsolódik
Jellegzetes, erős illatú szilárd, kristályos anyagok
Vízben korlátozottan oldódnak
Baktériumölő hatásúak, fertőtlenítésre, fa konzerválására, toroköblítőként, fényképészetben előhívóként használják.
Fenol
Vizes oldata savas kémhatású
NaOH oldattal közömbösítési reakció
Bakelit
Full transcript