Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mąstymo įpročių ugdymas ir praktinio mąstymo žemėlapių pritaikymo galimybės ir iššūkiai

mokytojajolanta.jimdo.com
by

Jolanta Andriuškevičienė

on 19 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mąstymo įpročių ugdymas ir praktinio mąstymo žemėlapių pritaikymo galimybės ir iššūkiai

Mąstymo įpročių ugdymas ir praktinio mąstymo žemėlapių pritaikymo galimybės bei iššūkiai
Jolanta Andriuškevičienė

2014-02-20

UPC projektas „Pradinio ugdymo tobulinimas"
Projekto tikslas -
sudaryti prielaidas veiksmingiau ugdyti pradinių klasių mokinių praktinius, problemų sprendimo gebėjimus ir kūrybiškumą.
Projekto uždaviniai:
Įvertinti praktinių ir problemų sprendimo gebėjimų bei kūrybiškumo ugdymo pradinėse klasėse situaciją, galimybes ir numatyti tobulinimo kryptis.
Tobulinti pedagogų, švietimo pagalbos specialistų ir mokymosi visą gyvenimą sistemos darbuotojų edukacines, vadybines kompetencijas.
Rengti metodines ir mokymo(si) priemones praktinių, problemų sprendimo gebėjimų ir kūrybiškumo ugdymui.
5 faktai apie mane:
5 faktai apie jus:
1.
Vilniaus "Žiburio" pradinėje mokykloje šiais mokslo metais moksi 349 mokiniai
2.
Mokykloje dirba 16 mokytojų jaunesnių nei 40 metų
3.
Mokyklos patalpų nuomos kaina per mėnesį - 1 Lt.

Seminaro planas
4.
Mokyklą Kalėdoms papuošė mokinių tėvai
5.
Mokyklos bibliotekoje nėra interneto ryšio
Mąstymo kultūrą ugdanti mokykla
L. Vygotsky argumentuotai teigė,
kad mūsų mintis paveikia tai, kokius
įrankius naudojame...

Mes galima pastebėti, kad kai dirbame fizinį darbą, pavyzdžiui tvarkomės sode arba valomės dantis, tai atliekamo darbo sėkmingumas priklauso nuo įrankio, kurį naudojame.

Bet ne visada suprantame, kad įrankiai taip pat gali įtakoti ir protinių užduočių atlikimą.
Jormes Hiebert
Making Sense
Užduotis grupėse

Kokį žemėlapį jau dabar labai norite išbandyti savo klasėje? Kada? Kodėl?
Seminarai „Pradinio ugdymo tobulinimas naudojant Mąstymo kultūros ugdymo mokyklų patirtį“
Mokymus vedė ekspertai
Teresa Williams, Nick Symes ir Martin Bell iš Jungtinės Karalystės (Anglijos)

Projekto pristatymas
6 pradiniai taškai
Mąstymo įpročiai
Mąstymo žemėlapiai
Lektoriai turi ilgalaikę pedagoginio darbo praktiką Anglijos ugdymo įstaigose. Jie yra ir švietimo konsultantai bei veda tarptautinius mokymus užsienio šalyse ir dirba Tarptautinėje mąstymo kultūros ugdymo mokyklų (angl. Thinking Schools International) organizacijoje.
Jų dėka mąstymo kultūros ugdymo mokyklų filosofija sėkmingai įdiegta apie 300 Anglijos mokyklų ir Afrikos, Etiopijos, Malaizijos, Norvegijos, Šiaurės Airijos, Tailando mokyklose.
Optimalus protinių galių naudojimas
Mąstymo įpročiai
„Mąstymas yra pats sunkiausias darbas,
todėl tik tiek mažai žmonių juo užsiima.“
(Henry Ford)
„Atkaklumas yra meistriškumo dvynys. Vienam svarbiausia – kokybė, kitam – laikas“.
Marabel Morgan
„Sėkmingi žmonės nepasiduoda. Jie klysta, bet niekada visko nemeta.“
Conrad Hilton
„Aš praleidau daugiau nei 9000 metimų, beveik 300 kartų pralaimėjau. 26 kartus man buvo patikėtas lemtingas metimas, kurio aš nepataikiau. Savo gyvenime aš klydau ir klydau. Ir todėl man pasisekė.“

Michael Jordan
1= taip darau retai (niekada)
2= kartais taip elgiuosi
3= dažnai atpažįstu tokį savo elgesį
4= man tai gerai sekasi

(Naujokas/Mokinys/Praktikuojantis/Ekspertas)

Savęs įsivertinimas
Darant namų darbus 1 2 3 4
Kai kas nors nepasiseka 1 2 3 4
Egzaminų (testų metu) 1 2 3 4
Įtakojant tėvus 1 2 3 4

Taigi, kodėl skirtingose situacijose elgiamės skirtingai?

Atkaklumas
Vertinimas
Galimas planas
1. Nuspręskite, kokia tvarka pristatyti MĮ mokiniams.
2. Paprašykite mokinius galvoti apie konkretaus MĮ žodžių lietų ir asmeninį savęs įvertinimą.
3. Papasakokite istorijų apie žinomus žmones, kurie naudoja tam tikrą MĮ. Parinkite paveiksliukų, citatų, sukurkite šūkių, eilėraščių, parodykite vaizdo klipų, žaiskite žaidimus.
4. Paprašykite mokinių atsinešti iškarpų, istorijų, šeimos pasakojimų, plakatų apie MĮ.
5. Po kurio laiko pristatykite kitą MĮ. Mokiniai palaipsniui supras, kodėl ir kaip MĮ yra svarbūs sėkmei.
6. Duokite mokiniams grįžtamąjį ryšį.
7. Parašykite žinutes tėvams, naudodami MĮ žodyną.

Mąstymo kultūrą ugdanti mokykla
Mąstymo žemėlapiai skirti ne mokytojams palengvinti darbą, o mokiniams padėti kurti!
Mąstymo procesas:
apibrėžimas kontekste
Mąstymo žemėlapio tipas:
apskritimo žemėlapis

Žemėlapis skirtas vieno ar kito objekto apibūdinimui. Kitaip galima pasakyti taip: „Pasakyk man viską, ką žinai apie...“

1. Nubrėžkite centrinį apskritimą ir į jį įrašykite aptariamo objekto pavadinimą.
2. Nubrėžkite išorinį apskritimą.
3. Tarp centrinio ir išorinio apskritimų surašykite viską, ką žinote apie objektą.
4. Už išorinio apskritimo nubrėžkite kvadratą – tai bus atskaitos sistema.
5. Atskaitos sistemoje galite parašyti klausimą: „Iš kur aš žinau tai, ką žinau?“ Tai nurodo atsakančiojo žinių šaltinius. Juos reikia užrašyti tarp išorinio apskritimo ir kvadrato.

Ženklas
Raktiniai mąstymo žodžiai
Kontekstas, užuominos apie
kontekstą, sąrašas, apibrėžimas, pasakyti viską, ką žinote, minčių lietus, pasakojimas, reikšmės
tyrinėjimas, diskusija.
Mąstymo žemėlapiai, paremti intelekto tyrimais, mokantis kognityvinius mąstymo procesus sujungia su vizualine informacijos reprezentacija, naudojama
grafiškai išdėstant informaciją
.
Mąstymo žemėlapiai nėra savarankiškas dėstomas dalykas, o įrankių rinkinys, įgalinantis mokytojams pristatyti jau dėstomą medžiagą prasmingiau.

Apskritimo žemėlapis
Apskritimo žemėlapis
Apskritimo žemėlapis
Užduotis
Išvados
Mąstymo procesas:
apibūdinimas
Mąstymo žemėlapio tipas:
„burbulo“ žemėlapis

Žemėlapis skirtas aprašymams. Kokiais žodžiais apibūdintumėte daiktą, atmosferą, žmogų, ar pan.? Būtina naudoti apibūdinančius žodžius – būdvardžius.

1. Nupieškite centrinį burbulą.
2. Nupieškite daug burbulų aplinkui, besijungiančių su centriniu. Tai – lyg iššūkis, nes burbulų skaičius atspindi idėjų skaičių, t. y. vienas burbulas reiškia vieną idėją. Nupiešdami jų daug, metate sau iššūkį juos užpildyti.
3. Centriniame burbule įrašykite aprašomo objekto pavadinimą.
4. Išoriniuose burbuluose rašykite objektą apibūdinančius būdvardžius.
5. Žemėlapis gali, bet neprivalo turėti atskaitos sistemą.
Ženklas
Raktiniai mąstymo žodžiai
Apibūdinkite, naudokite būdvardžius, vaizdingą kalbą, stebėkite naudodami visus 5 pojūčius, apibūdinkite jausmus, savybes, charakterį, parametrus.
Mąstymo procesas:
palyginimas ir supriešinimas
Mąstymo žemėlapio tipas:
dvigubas „burbulo“ žemėlapis

Įsivaizduokite du žmones, daiktus, ar pan. Kuo jie panašūs? Kuo skiriasi?

1. Nubrėžkite du centrinius burbulus.
2. Nubrėžkite daug aplinkinių burbulų, kurie jungiasi su abiem centriniais burbulais. Vienas burbulas reiškia vieną idėją, nubrėžę jų daug, metate iššūkį sau mąstyti ir užpildyti juos visus.
3. Kairėje pusėje nupieškite burbulų, besijungiančių tik su kairiuoju centriniu burbulu.
4. Dešinėje pusėje nupieškite burbulų, besijungiančių tik su dešiniuoju centriniu burbulu.
5. Centriniuose burbuluose įrašykite žmones/idėjas/daiktus, kuriuos lyginsite.
6. Viduriniuose burbuluose įrašykite tai, kas abu objektus vienija.
7. Tolimiausiuose burbuluose dešinėje ir kairėje įrašykite tai, kuo objektai skiriasi.
8. Dvigubas burbulo žemėlapis gali, bet neprivalo turėti atskaitos sistemą.
Ženklas
Raktiniai mąstymo žodžiai
Palyginkite/supriešinkite,
aptarkite panašumus/skirtumus,
atskirkite, diferencijuokite.
Dvigubas „burbulo“ žemėlapis
Dvigubas „burbulo“ žemėlapis

Užduotis porose
Sukurkite dvigubo burbulo žemėlapį tema
„Jūs - mokytojas“.
Mąstymo procesas:
klasifikacija
Mąstymo žemėlapio tipas:
medžio žemėlapis

Kaip galėtumėte klasifikuoti, sugrupuoti, paskirstyti į grupes keletą idėjų, žmonių, daiktų?

1. Viršuje pažymėkite tai, kas bus grupuojama (daiktai, žmonių grupės ar pan.).
2. Kitoje eilėje sužymėkite kategorijas. Jas galima nurodyti iš anksto arba susitarti kuriant žemėlapį.
3. Kategoriją galima padalinti į kelias smulkesnes kategorijas.
4. Žemiau po kategorijomis galima surašyti grupes, daiktus, detales.
5. Medžio žemėlapis gali turėti atskaitos sistemą, tačiau neprivalo.

Ženklas
Raktiniai mąstymo žodžiai
Klasifikuokite, suskirstykite, sugrupuokite, kategorizuokite, duokite pakankamai susijusių detalių, tipai, rūšys, sąrašai,
detalės.
Užduotis grupėse
Sukurkite medžio žemėlapį matematikos pamokai.
Mąstymo procesas:
dalis–visuma
Mąstymo žemėlapio tipas:
rėmelių žemėlapis

Kokios dalys sudaro visą objektą? Arba – jei išardytumėme objektą, kokios būtų jo dalys? „Visuma“ turi būti realus, apčiuopiamas objektas, o ne abstrakti idėja.

1. Kairėje žemėlapio pusėje ant linijos užrašykite viso objekto pavadinimą.
2. Toliau surašykite sudėtines objekto dalis.
3. Kai kurias dalis galima išskaidyti dar smulkiau – tą taip pat galima pavaizduoti žemėlapyje.
4. Rėmelių žemėlapis gali, bet neprivalo turėti atskaitos sistemą.

Ženklas
Raktiniai mąstymo žodžiai
Išskirstyti dalimis,
parodyti struktūrą,
komponentus, anatomiją.
Nuoseklus žemėlapis
Mąstymo procesas:
priežastis ir pasekmė
Mąstymo žemėlapio tipas:
keletas nuoseklių pasekmių žemėlapių

Šis žemėlapis nurodo įvykį, kas jį sukėlė ir kokios buvo pasekmės.

1. Viduriniame langelyje įrašykite įvykį.
2. Kairėje pusėje įrašykite tai, kas galėjo sukelti įvykį. Nebūtina įvykius surašyti chronologine tvarka. Langelių pridėkite tiek, kiek buvo įvykio priežasčių.
3. Rodyklės turėtų jungti kiekvieną priežastį su įvykiu.
4. Dešinėje surašykite įvykio pasekmes. Langelių pridėkite tiek, kiek yra pasekmių.
5. Rodyklės turėtų jungti įvykio langelį su pasekmių langeliu.
6. Galima pasirinkti tik vieną žemėlapio pusę, pavyzdžiui, priežasčių ir įvykio, arba įvykio ir jo pasekmių.
7. Žemėlapis gali turėti atskaitos sistemą, bet nebūtinai.

Ženklas
Raktiniai mąstymo žodžiai
Seka, išdėlioti tinkama tvarka, atsiminti,
papasakoti, kas vyksta toliau, ciklai, procesai, pokyčiai, spręsti sudėtines
problemas.
Mąstymo procesas:
seka
Mąstymo žemėlapio tipas:
nuoseklus žemėlapis

Sudaromos įvykių sekos.

1. Kiekvienas didesnis langelis, reiškia svarbų įvykį sekoje.
2. Langeliai sujungti rodyklėmis, kurios rodo eigą/laiką.
3. Vieną įvykį gali sudaryti keli smulkesni. Tai galima pavaizduoti prie didesniųjų langelių rodyklėmis prijungus mažesniuosius.
4. Mažesni langeliai nėra privaloma žemėlapio dalis.
5. Jei lape nėra vietos, o žemėlapį norite pratęsti, nubrėžkite rodyklę nuo dešiniojo lapo krašto iki kairiojo ir tęskite žemėlapį. Kodėl taip? Nes vakarietiškoje kultūroje mes skaitome iš kairės į dešinę.
6. Nuoseklus žemėlapis gali, bet neprivalo turėti atskaitos sistemą.

Ženklas
Raktiniai mąstymo žodžiai
Priežastys ir pasekmės, aptarkite pasekmes, kas atsitiktų, jei..., nuspėkite, pakeiskite, identifikuokite motyvus, kodėl, rezultatai.
Užduotis grupėse

Mąstymo procesas:
analogijų matymas

Mąstymo žemėlapio tipas:
tilto žemėlapis

Jūs galite pamatyti panašumus, bendrumus, rasti santykį ir sąryšį.

1. Kairėje nurodomas bendras veiksnys – tai, kas vienija visas objektų ar idėjų poras.
2. Poros išdėstytos taip: viena po „tiltu“, o kita virš jo.
3. Tarp porų yra apverstos V raidės formos išnaša, kurioje parašyta „kaip“. Tai reiškia „taip pat kaip ir“.
4. Rezultatai turėtų leisti sudaryti pilnus, logiškus sakinius.

Ženklas
Raktiniai mąstymo žodžiai
Nustatykite bendrą veiksnį, atspėkite taisyklę, interpretuoti simbolius,
suvienodinti, metafora, santykis.
Užduotis grupėse
Sukurkite žemėlapį pasaulio pažinimo pamokai.
Mąstymo kultūrą ugdanti mokykla

Tyrimai rodo, kad:
Daugiau nei 70% mokymo laiko mokytojai klausia klausimų, susijusių su faktais (ką mokiniai atsimena);
Testų ir egzaminų metu mokytojai per daug pabrėžia klausimus apie faktus;
Klausimai vadovėliuose daugiausiai reikalauja atminties ar faktinių žinių.

Yra vienaaukščių intelektų atstovų, dviaukščių intelektų atstovų ir triaukščių intelektų atstovų, siekiančių dangų...


Oliver Wendell - Holmes
Visi faktų rinkėjai, neturintys jokių kitų tikslų, išskyrus savo faktus, yra vienaaukščio intelekto atstovai…

Dviaukščių intelektų atstovai lygina, logiškai mąsto, generuoja, naudodami faktų rinkėjų darbą...

Triaukščio intelekto atstovai idealizuoja, įsivaizduoja, nuspėja, jų geriausias apšvietimas yra aukščiau nei dangus.

Mąstymo kultūrą ugdanti mokykla
Mąstymo kultūrą ugdanti mokykla
Mąstymo kultūrą ugdanti mokykla
Pasirinkite ir nuo sienos nukabinkite vieną lapelį su sentencija ar mintimi.
Susėskite pagal lapelių spalvas į grupes.
Perskaitykite sentenciją. Pasakykite, kodėl ją pasirinkote?

Mokymasis be mąstymo beprasmis. Mąstymas be mokslo – kenksmingas.
(Konfucijus)
Estafetė
„Nunešk klausimą, parnešk atsakymą“
Užduotis grupėse

Lentelėje priklijuokite klausimų pradžias, atitinkančias mąstymo ir klausinėjimo lygius.
Mąstymo įpročius anglų profesorius Guy Claxton supriešina su gebėjimais (angl. skills) norėdamas pabrėžti, kad gebėjimai yra tai, ką žmogus gali daryti, bet nebūtinai daro, o mąstymo įpročiai yra tai, ką žmogus renkasi daryti. Taigi, mąstymo įprotis reiškia žmogaus polinkį, išankstinę nuostatą elgtis tam tikru būdu.
Ačiū už dėmesį!

Mąstymo filosofija yra visos mokyklos visuotinai taikomas
metodas, kai mokyklos bendruomenė naudodama tuos
pačius įrankius ir metodus siekia tų pačių tikslų!
Kartais vaikai pirma padaro, po to paklausia. Tai susiję su tam tikrais charakterio bruožais. Juos reikia ugdyti, kad taptų mąstymo įpročiais.
Pakeitę mintis, galite pakeisti savijautą!
Svarbu požiūris, nuostatos!
Drąsiai klauskite!
Užduotis grupėse
Tinkamoje vietoje priklijuokite Mąstymo įpročių apibūdinimus.

Koks tai mąstymo įprotis?
REAGAVIMAS SU NUOSTABA IR PAGARBA
Atradimas, kad pasaulis yra nuostabus, paslaptingas, intriguojantis ir fenomenalus.
Koks tai mąstymo įprotis?
MĄSTYMAS APIE SAVO MĄSTYMĄ (metapažinimas)
Savų minčių, jausmų ir veiksmų bei jų poveikio kitiems suvokimas.

Koks tai mąstymo įprotis?
ATVIRUMAS NUOLATINIAM MOKYMUISI
Atvirumas naujovėmis. Pripažinimas, kad nežinote atsakymo. Mėgavimasis mokymosi procesu.

Koks tai mąstymo įprotis?
TIKSLUMO SIEKIMAS
Noras viską atlikti tiksliai, geriausiai ir kaip įmanoma, profesionaliai.

ATSAKINGAS RIZIKAVIMAS
Nuotykių ieškojimas, palikus savo komforto zoną.

Koks tai mąstymo įprotis?
A
IŠKUS IR TIKSLUS MĄSTYMAS BEI BENDRAVIMAS
Bandymas aiškiai perteikti mintis rašant ar kalbant.

Koks tai mąstymo įprotis?
Individuali užduotis
Parašykite po tris jums svarbiausius įpročius.
ATKAKLUMAS
Nuoseklus užduoties įgyvendinimas, nepaisant to, kad neaiškus galutinis rezultatas.

Koks tai mąstymo įprotis?
REAGAVIMAS SU NUOSTABA IR PAGARBA
Atradimas, kad pasaulis yra nuostabus, paslaptingas, intriguojantis ir fenomenalus.

KŪRYBA, ĮSIVAIZDAVIMAS, INOVACIJOS
Originalių idėjų sukūrimas.

Koks tai mąstymo įprotis?
MĄSTYMAS DRAUGE
Darbas ir mokymasis kartu bei mokymasis vienam iš kito. Pasidalinimas ir keitimais vaidmenimis. Atidus kitų išsakomų idėjų klausymasis ir mąstymas, remiantis jomis.

Mąstymo įpročiai
Užduotis grupėse

Parašykite bent 5 savybes, kuriomis pasižymi sėkmingi žmonės.
s
Užduotis grupėse

Sukurkite apskritimo žemėlapį tema „Žiemos olimpinės žaidynės“.
Nepamirškite rėmelių!
Medžio žemėlapio taikymas


Rėmelių žemėlapio taikymas
Darbas grupėse

Kas netinka?

Dviratis
Valgiai
Automobilis
Akiniai
Baldai
Elektrinės svarstyklės
Nepavykęs tortas
Pavyzdžiai:

Amatai (profesijos) ir daiktai
Metų laikai ir mėnesiai
Kelio ženklai ir jų grupės
Cheminių elementų pavadinimai ir simboliai
Natos ir natų pavadinimai
Abėcėlės raidės ir paveikslėliai
Veikėjas ir knygos pavadinimas
Išradėjai ir jų išradimai
Valstybės ir sostinės (kalnai, upės)
...„Geras mąstymas yra geras procesas, geras procesas yra geras rezultatas.“
Toyota
Mąstymo įpročiai nėra dar vienas „sluoksnis“, pridėtas prie mokymo programų!
Mąstymo įpročiai „įpinami“ į mokyklos gyvenimą ir ugdymo programą.

Mąstymo įprotis - tai sugebėjimų mišinys, kurį sudaro įgūdžiai, požiūriai, patirtys ir polinkiai.
Labai retai naudojame tik vieną mąstymo įprotį.
Tam tikri mąstymo įpročiai dažniausiai pasireiškia tam tikrose situacijose.

80% visos informacijos, kurią priimame, yra vizualinė.

40% nervinių skaidulų, pasiekiančių smegenis, yra iš ragenos.

Mūsų akys gali gauti 36 000 vizualinių signalų per valandą.

Eric Jensen „Mokymasis pagal smegenis“
ATSKAITOS SISTEMA (RĖMELIAI)

Gali būti naudojami su
visais
žemėlapiais.

Leidžia mokiniams
pagalvoti apie mąstymą.

Skatina
reflektyvų mąstymą
.
3 pagrindiniai klausimai

1. Iš kur Jūs žinote tai, ką žinote?

2. Kas įtakoja informaciją Jūsų žemėlapyje?

3. Kodėl ši informacija yra svarbi?
Apskritimo žemėlapio taikymas


Ar paskutinėse Jūsų vestose pamokose buvo atvejų, kai apskritimo žemėlapis būtų pravertęs?
Ar Jūsų būsimose pamokose bus galimybių panaudoti apskritimo žemėlapį?
Mokymosi bendradarbiaujant strategija

Prie savo stalų išsiskaičiuokite nuo 1 iki 4.

Savo numerį užrašykite ant lapo.
Burbulo žemėlapio taikymas


Ar galėtumėte pamokose, klasės valandėlių metu taikyti burbulo žemėlapį?
Pagalvokite pavyzdžių, aptarkite grupėse, pasidalinkite.
Dvigubo žemėlapio taikymas

Ar paskutinėse Jūsų vestose pamokose buvo atvejų, kai dvigubas burbulo žemėlapis būtų pravertęs?
Ar Jūsų būsimosiose pamokose bus galimybių panaudoti dvigubą burbulo žemėlapį?
Ar paskutinėse Jūsų vestose pamokose buvo atvejų, kai medžio žemėlapis būtų pravertęs?
Ar Jūsų būsimose pamokose bus galimybių panaudoti medžio žemėlapį?
Ar paskutinėse Jūsų vestose pamokose buvo atvejų, kai rėmelių žemėlapis būtų pravertęs?
Ar Jūsų būsimose pamokose bus galimybių panaudoti rėmelių žemėlapį?
Nuoseklaus žemėlapio pavyzdžiai

Svajonių diena
Receptas
Projekto planavimas
Istorinių įvykių seka
Metų laikai
Mėnesiai
Pasakojimo planas
Vabzdžio vystymasis
...
Nuoseklaus žemėlapio taikymas

Kaip galite pritaikyti nuoseklų žemėlapį dailės ir technologijų pamokose?

Pagalvokite, aptarkite grupėse, pasidalinkite.
Veiksmingi klausimai yra:

Tikslingi (
siekiama tam tikro tikslo
).
Aiškiai išdėstyti (
mokiniai supranta jo prasmę
).
Trumpi (
naudojamas minimalus žodžių kiekis
).
Provokuojantys mąstymą (
stimuliuoja mintis ir atsakymus
).
Tiriamieji (
kviečia „ieškoti giliau“, provokuoja tolimesnius klausimus
).
Turintys apibrėžtas ribas (
sudėtiniai klausimai gali klaidinti
).
Pritaikyti klasės lygiui (
tinkami ir diferencijuoti
).

Klausimai turėtų būti:

Suplanuoti
Logiški ir nuoseklūs
Skirti visai klasei (grupei)
Suteikiantys laiko mokiniams pagalvoti
Subalansuotas faktų-minčių santykis
Nesikartojantys
Klausiami pašnekesio tonu
Sukurti taip, kad reikalautų išsamaus atsakymo
Klausinėjimo ugdymas

„Jei norime, kad mokiniai įsitrauktų į labiau kūrybiškus ir mintis stimuliuojančius procesus, mes, mokytojai, turime skatinti juos klausti aukštesnio lygio klausimus.“

Karron G. Lewis „Efektyvumo mokymo centras“
Klausinėjimo ugdymas

„Kiekvieno gero mokytojo „įrankių dėžutėje“ labai vertingas dalykas turėtų būti - klausinėjimas. Taip kaip įgudęs mechanikas pasirenka tinkamą įrankį savo darbui ir teisingai jį naudoja, geras mokytojas naudoja tinkamo lygio klausimus ir tinkamas klausinėjimo technikas.“

William G.Camp
Virdžinijos politechnikos institutas ir valatijos universitetas
Bloom mąstymo lygiai
Mąstymo kultūros ugdymo mokykla
- mokyklos bendruomenė, kurioje kiekvienas jos narys dalijasi bendrais įsipareigojimais ir nuolat mąsto apie tai, kas vyksta ugdymo procese.
Mokiniai ir mokytojai įtraukiami mokytis mąstyti efektyviai, kritiškai ir kūrybiškai bei pritaikyti šiuos gebėjimus ir technikas bendrai konstruojant efektyvią mokymo(si) programą ir bendras veiklas.
Bendradarbiaujantys tinklai

Mokymosi bendradarbiaujant technikų yra itin daug, kaip ir modelių, skirtų kurti bendradarbiaujančias grupes, klases ir mokykla.
Tyrimai parodė, kad mokymasis bendradarbiaujant mokyklose bei darbo vietose yra susijęs su nesena socialinių tinklų evoliucija, kai naujų technologijų dėka atsirado galimybės mokiniams „susitikti“ su kitais visko besimokančiais iš viso pasaulio ir sudominti vieniems kitus savo mokymosi turiniu.

(Poromis, grupėmis, mokyklomis, tarptautiniais tinklais)
Charakterio formavimas


Pedagogai, kuriuos domina mąstymo ugdymo sritis, dažnai išskiria tokius mąstymo „gebėjimus“, kaip veiksmo ir atoveiksmio suvokimas, sugebėjimas daryti išvadas, panaudojant tokias charakterio savybes, kaip užsispyrimas, atvirumas naujoms idėjoms.
Charakterio formavimas dažnai yra susijęs su emocinio intelekto plėtimu bei empatijos ugdymu santykiuose su aplinkiniais.

(Charakterio savybės, elgesys, minčių įpročiai)
Struktūruota fizinė aplinka

Tai, kaip klasė, mokykla bei aplinkinės fizinės erdvės yra struktūruotos, daro didelę įtaką mokymui ir mokymuisi.
Mokinių pasodinimas ant žemės, suolų išdėstymas, klasės susitarimai bei mokymosi priemonių prieinamumas yra ugdymo aplinkos struktūravimo rodikliai.
Visų mokymo(si) išteklių mokykloje ir aplink ją prieinamumas bei platesnis visuomeninis panaudojimas yra itin svarbūs mokinių įsitraukimui į mokymąsi.
(Pasvarstymas, kaip išdėstyti fizines erdves ir panaudoti išteklius)
-
Full transcript