Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Toekomstagenda 30/6

No description
by

Provincie Noord-Holland

on 28 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Toekomstagenda 30/6

Waarom een toekomst agenda?

Kompas2020: ontwikkelingen en daaruit volgende nieuwe rollen

Hoe gaat PNH de provinciale doelen halen?
Vertrekpunt: Kompas2020
Doelen haal je met rollen, instrumenten en met de manier waarop je het doet (kleur).

Verbondenheid

Sturing

Meer partijen, versplintering en toename

Diversiteit partijen vraagt om netwerkbenadering
Netwerksamenleving
Taakverdeling in huis van Thorbecke

Positie regionaal bestuur

Samenwerken provincies

Europa als nieuw zwaartepunt
Veranderende rol overheid
Manier van werken

Manier van samenwerken

Manier van reageren op buitenwereld

Digitalisering
Voorbeelden:
Deelnemingen, wegen, RUD’s.

Karakteristieken:
Instandhouding;
Lange termijn;
Financieel verantwoordelijk;
Juridisch verantwoordelijk;
Efficiënt en rolbewust.

Eigenaar
Voorbeelden:
OV concessie, ICT en RUD’s.

Karakteristieken:
Doel, eisen en resultaten helder definiëren;
Toetsen;
Inkoop, aanbesteden, contractmanagement;
Samenwerking met de markt.

Opdrachtgever
Voorbeelden:
Toezicht op gemeentelijke financiën (IBT).

Karakteristieken:
Oordeelsvorming;
Rechtmatig en zorgvuldig;
Formuleren van hoe we toezichthouden;
Overleg en procedures.

Toezichthouder
Voorbeelden:
Opstellen PRSV, wegenverordening, milieuverordening, vergunningverlening, handhaving wetten.

Karakteristieken:
Juridisch instrumentarium (verordeningen, PIP);
Vertalen van beleid naar (uitvoerings)regels;
(juridisch) Borgen van beleid.

Regelaar
Voorbeelden:
Visiedocumenten (vb: structuurvisie, watervisie, Agenda Groen, Ontwikkeling Stelling van Amsterdam).

Karakteristieken:
Heldere eigen doelen formuleren;
Eigen inzet (financieel en communicatief);
Visionair, innovatief;
Andere meenemen, maar niet mee laten beslissen.


(beleids)Ontwikkelaar
Voorbeelden:
Gezamenlijke provinciale lobby richting Rijk.

Karakteristieken:
Eigen provinciale doelen en gelijkwaardige
doelen van anderen;
Gelijkwaardig gezamenlijk belang;
Onderhandelen;
Communicatieve inzet om partnership starten;
Financiële- en procesinzet om partnerrol vorm te geven;
Juridische inzet om partnership te bevestigen.


Partner
Voorbeelden:
Bemiddelaar tussen gemeenten (nieuwe vestiging bedrijven), voorzitter Techniekraad.

Karakteristieken:
Overkoepelend/gemeenschappelijk belang:
anderen moeten eruit komen;
Deze rol moet je gegund worden (je moet betrouwbaar zijn);
Faciliteren in proces/participatie Communicatieve inzet;
Kennis (objectief) delen en bij elkaar brengen.

Bemiddelaar
vul aan
...
Wat voor andere ontwikkelingen raken de provincie?
Normerende provincie

Blauw
Sturende provincie

Rood
Inspirerende provincie

Geel
Verbindende provincie

Groen
Financiële instrumenten
Juridische instrumenten
Communicatieve instrumenten
Participatieve instrumenten (wat zijn dat?)
Instrumenten
Doelen haal je met rollen, instrumenten en met de manier waarop je het doet (kleur).

Financiële instrumenten

Juridische instrumenten

Communicatieve instrumenten

Participatieve instrumenten
Instrumenten
Achtergrond (instrumentenmatrix):
http://plein.noord-holland.nl/web/file?uuid=45c72f27-3cd5-4402-b8e3-a701fb4c3399&owner=50b128b5-c953-44d4-a83b-ac8ab6632941

Doelen haal je met rollen, instrumenten en met de manier waarop je het doet (kleur).

Juridische instrumenten zijn de meest geëigende instrumenten.

Vraag: Wat betekent het als je op een andere manier eigenaarschap wilt invullen, bijvoorbeeld op een gele manier?
Voorbeeld: eigenaar en instrumenten
Hoe om te gaan met middelen intern en extern?

Concurrentiepositie van Metropool regio en van Noord-Holland
Economie
Wat moet je kunnen?
Als concern: om de verschillende rollen
goed te kunnen invullen?

Flexibel zijn
Risico bewust, maar durven nemen
Kunnen wisselen van pet en daarover transparant zijn
Project en programma-management
...
...
...
Concern
Als management: om de verschillende rollen en instrumenten te kunnen laten vervullen?

Talentmanagement
Teamsamenstelling op basis van kleuren en rollen
...
...
...
Management
Als team, en als medewerker?

Kleuren en rollen
Samenwerking in teams
Waar kun je (nog) beter in worden?
Waar ligt de uitdaging?
...
...
...
Medewerker
Hoe behalen we als ambtelijk apparaat de provinciale doelstellingen in de toekomst?
ToekomstAgendaPNH
Achtergrond (NSOB artikel over overheidsparticipatie):
http://plein.noord-holland.nl/web/file?uuid=1d156f4d-451c-406a-a249-6a64d14e530d&owner=50b128b5-c953-44d4-a83b-ac8ab6632941
Achtergrond (presentatie over innovatie):
http://plein.noord-holland.nl/web/file?uuid=b34d19a6-13c1-42c3-8078-bbd44afd23a3&owner=50b128b5-c953-44d4-a83b-ac8ab6632941


Achtergrond (presentatie over marktwerking):
http://plein.noord-holland.nl/web/file?uuid=664ac5a4-ccbc-4798-a421-5c11a8d5207d&owner=50b128b5-c953-44d4-a83b-ac8ab6632941
Achtergrond (presentatie over burgerparticipatie):
http://plein.noord-holland.nl/web/file?uuid=9746d273-1e87-4f96-9399-383084f0654d&owner=50b128b5-c953-44d4-a83b-ac8ab6632941
Achtergrond (presentatie over transparantie):
http://plein.noord-holland.nl/web/file?uuid=6c8a0042-7f6b-4a3a-b3d9-e6bb94fccc3a&owner=50b128b5-c953-44d4-a83b-ac8ab6632941
Achtergrond (presentatie digitalisering):
http://plein.noord-holland.nl/web/file?uuid=f9261c41-2b82-47bf-bcd7-0100bf1ba8c1&owner=50b128b5-c953-44d4-a83b-ac8ab6632941


Achtergrond (beslisboom):
http://plein.noord-holland.nl/web/file?uuid=05a69558-2463-4899-af83-e6e8bee9cc67&owner=50b128b5-c953-44d4-a83b-ac8ab6632941
Suggesties?
Als je je maatschappelijke doelen wil bereiken moet je nadenken over je rol, instrument en kleur

Het gaat om het 'goede gesprek'
Hoe nu verder?
Eigenaar

Opdrachtgever

Toezichthouder

Regisseur

Oorspronkelijke rollen Kompas2020:
'Lege rol'
De takken zijn de rollen (extern gericht)
maar de wortels zijn de basis.
Full transcript