Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tiền công trong chủ nghĩa tư bản

Công cụ bóc lột của giai cấp tư bản
by

Võ Nahan

on 4 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tiền công trong chủ nghĩa tư bản

Tiền công trong chủ nghĩa tư bản
design by Dóri Sirály for Prezi
Lao động có được hưởng đúng những giá trị thặng dư mà họ đáng được hưởng hay không?
Bản chất của tiền công trong chủ nghĩa tư bản là công cụ đắc lực, có mối quan hệ mật thiết với bản chất, nguồn gốc và thủ đoạn chiếm đoạt giá trị thặng dư.
Tổng kết
1. Bản chất kinh tế của tiền công.
Sự vận động của tiền công gắn liền với sự biên đổi của
lượng giá trị sức lao động.
Tiền công là công cụ của chủ nghĩa tư bản thực hiện thủ đoạn chiếm đoạt giá trị thặng dư
Tiền công đã che đậy mọi dâu vết của sự phân chia trong một ngày lao động
Đặt vấn đề
Bản chất, nguồn gốc và thủ đoạn để chiếm đoạt giá trị thặng dư
Tiền công
Người lao động có cảm thấy mình bị bóc lột hay không?
Mối quan hệ
Tác dụng
Hàng hóa
ĐA SỐ ĐỀU NHẦM LẪN
Sức lao động là toàn bộ những năng lực thể chất và tinh thần tồn tại trong một cơ thể, trong một con người đang sống, và được người đó đem ra vận dụng mỗi khi sản xuất ra một giá trị thặng dư nào đó
Lao động là động từ dùng để chỉ hoạt động làm việc của con người.
Lao động là
thực thể
và là
thước đo nội tại
của giá trị. Bản thân nó không có giá trị
Nếu lao động là hàng hóa...
Lao động
Lao động
Qui luật giá trị thặng dư
Qui luật giá trị
Mâu thuẫn lý luận
Cái mà công nhân bán là sức lao động
Tiền công là giá cả của sức lao động,
là hình thức biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động.
Bản chất của tiền công
Mỹ Yến
Trâm Anh
Mộng Thúy
Kỹ thuật
Hình ảnh
MC
Thuật
Sương
Trà My
MC
Tài liệu
Ngọc Ánh
Thương
Hình Ảnh
Hình Ảnh
Dung
Ý tưởng
Bé Hiền
Dàn dựng
Cô Hà Huyền Hoài Vân
Giảng viên hướng dẫn
Cố vấn nội dung
Nguyên nhân
Lao động
Nhà tư bản
Trước
Sau
Gắn liền với người lao động
lao động là phương tiện khiếm sống
Bản thân công nhân thưởng rằng mình đang bán lao động
Bán
Bỏ tiền ra để có lao động
Cái mình mua là lao động
Tỉ lệ thuận
một ngày lao động
TGLD tất yếu
TGLD thặng dư
TGLD ko trả công
TGLD trả công
7h
5h
Tiền công đã che đậy bản chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản
The end!
Tiền công là giá cả của lao động?
The Girl
Tiền công không là giá trị, giá cả của lao động
2. Hình thức cơ bản của tiền công
trong chủ nghĩa tư bản.
Tính theo thời gian
Tính theo sản phẩm
Time
Công suất
1 hour
Giá cả của 1 giờ lao động là thước chính xác nhất mức tiền công tính theo thời gian
6Am-11Am_1Pm-5Pm
Công nhân nhà máy
160.000VND
9AM-11:55Am
120.000VND
Giảng viên
Tiền công tính theo giờ là như thế nào?
Sản phẩm
Đơn giá là tiền công trả cho thời gian cần thiết để hoàn thành một sản phẩm
Hình thức biến tướng của tiền công tính theo thời gian.
Tiền công danh nghĩa
Mua
Tiền công thực tế
Tiền công danh nghĩa sẽ tăng giảm dựa trên MQH cung- cầu.
cung
cung
cầu
cầu
Nếu tiền công danh nghĩa không thay đổi nhưng giá cả tiêu dùng & dịch vụ tăng hay giảm thì tiền công thực tế sẽ giảm hay tăng theo.
2005
2015
3. Tiền công danh nghĩa & tiền công thực tế
Ảnh hưởng của nhiều nhân tố tác động ngược chiều nhau
Nhu cầu
Xã hội
1980
2014
200.000VND
50.000VND
Xu hướng chung của tư bản chủ nghĩa không phải nâng cao mức tiền công trung bình mà là hạ thấp mức tiền công ấy
Cho phép nhà tư bản mua sức lao động dưới mức giá trị của nó.
Tiền công thực tế có xu hướng bị hạ thấp
Buộc giai cấp tư sản cải tiến tổ chức lao động, kích thích người lao động bằng lợi ích vật chất
Tiền công là hình thức thể hiện bằng tiền của giá trị sức lao động. Xu hướng chung của chủ nghĩa tư bản là hạ thấp mức tiền công thực tế của công nhân.
Bằng nhiều thủ đoạn khác nhau giai cấp tư sản đã sử dụng tiền công làm tấm màn che cho bản chất bóc lột của chúng đối với giai cấp công nhân.
Thanks for your listening!
Full transcript