Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

UĞUR DABAN YTSO TMGD

No description
by

Uğur DABAN

on 23 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of UĞUR DABAN YTSO TMGD

* A
ccord européen relatif au transport international des marchandises
D
angereuses par
R
oute
TEHLİKELİ MADDE
GÜVENLİĞİ
KİMLER ADR İLE İLGİLİ?
TMKTHY'e GÖRE TANIMLAR
YOL KENARI DENETİMİ
ARAÇ & PERSONEL
ÖZELLİKLERİ
A SINIFI İGU
UMUT OSGB YALOVA

23
ARALIK
2014

GÖREV VE SORUMLULUKLAR
GÖNDEREN
YÜKLEYİCİ
ARAÇ SAHİBİ
NAKLİYECİ
SÜRÜCÜ
YEDEK SÜRÜCÜ-MÜRETTEBAT
GÖNDEREN
Gönderen, nakliyeci ile nakliye anlaşması yapandır.
Nakliyeciyi tehlikeli yük hakkında (tanımlama, sınıf v,s.) uyarmak zorundadır.
Nakliyeciye gerekliği takdirde ADR hükümleri ile ilgili kurallara dikkat edilmesi hususunda uyarmak zorundadır.
Nakliyeciye, nakliyeden evvel, icabı halinde ADR istisnai izin hakkında bilgi vermek zorundadır
Nakliyeciye, ADR Kenar no.2002' ye göre bir nakliye evrakı vermek zorundadır .
YÜKLEYİCİ
Yükleyici, yükün doğrudan sahibi olarak yükü nakliyeciye nakil için veren veya kendisi nakledendir.
Nakliyeciyi yalnızca nakliyesine izin verilen yükleri verebilir (izin verilen nakliye çeşitlerine dikkat etmek gerekir!).
Hasarlı ambalajları veremez.
Yükleme için konulan hükümlere riayet etmek zorundadır
Konteynerler etiketlemek zorundadır.
Sürücüyü tehlikeli yük ve bunun tanımlanması hakkında uyarmak zorundadır.
Sürücüyü (Güzergâh ve depolama) maddeleri için konulmuş kurallara dikkat etmesi konusunda uyarmalıdır.
Sürücünün kaza pusulalarını almasını sağlamakla mükelleftir.
ARAÇ SAHİBİ
Tehlikeli yüklerin nakliyesi için kullanılan aracın resmi kaydı üzerinde olandır.
Aracın yapısı ve donanımı hakkındaki hükümlere uymak zorundadır, Buna kaza talimatındaki genel önlemler için gerekli donanım dahildir.
Aracı uygun İkaz levhaları, rakamlar ve tehlike etiketleri ile donatmalıdır.
NAKLİYECİ
Nakliyeci, yükün yer değiştirmesi için aracı kullanandır.
Özel taşıma gerektiren maddeleri sadece nakliyeleri serbest ise veya güzergah tespiti varsa nakledebilir.
Tehlikeli yükleri, sadece nakliye biçimi buna uygun ve ADR'nin B ekindeki şartlara da uyulmuşsa dökme yük olarak veya konteynerlerde nakledebilir.
Kullanılacak araç cinsleri hakkındaki hükümlere riayet etmek zorundadır.
Gerekliğinde sürücünün yanına yardımcı sürücü vermekle mükelleftir (mesela 1 -sınıfta).
Ateş, açık ışık ve sigara yasağı hükümlerine uymak zorundadır.
Gerekli refakat evraklarım ve kaza talimatına göre alınacak önlemler için gerekli donanımları nahiye öncesi sürücüye teslim edilmesini sağlamalıdır,
Nakliyeye başlamadan önce, sürücüye güzergâh tespitini ve buna ait diğer evrakların teslim edilmesini sağlamalıdır.
Sürücünün kaza pusulaları hakkında bilgi sahibi olması ve içeriğini anlaması ile mükelleftir,
SÜRÜCÜ-MÜRETTEBAT
Sürücü, geçerli bir sürücü ehliyeti olan ve aracı kullanan kişidir. Kullanıcı olarak nakliyeci değildir (İstisna:Tek şahıs işletmesi),
Hasarlı parça yükleri nakletmez.
Yangın söndürücüleri ve diğer öngörülmüş donanımları bulundurmalı ve istendiğinde yetkililere göstermelidir
Refakat evraklarını yanında bulundurmalı ve istendiğinde yetkili kişilere göstermelidir.
Araç ve portatif tanklardaki etiket ve ikaz levhalarını yerleştirmek, kaldırmak veya örtmekle yükümlüdür.
Ateş, açık ışık ve sigara yasağı hakkındaki hükümlere riayet etmek zorundadır.
Öngörülen güzergah tespitine uymak zorundadır
Yükleme, bir arada yükleme ve uygulamaları hakkındaki hükümlere uymak zorundadır.
Nakliyenin uygulanması ile durmak ve park etmek hakkındaki hükümlere uymak zorundadır.
Yedek sürücü, nakliye sırasında sürücüye refakat eden, gerektiğin de sürücünün yerine geçebilecek kişidir.
Ateş, açık ışık kaynağı ve sigara yasağı ile ilgili hükümlere riayet etmek zorundadır.
ADR , tehlikeli maddelerin, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden, güvenli ve düzenli şekilde kamuya açık karayolu ile taşınmasını sağlayan bir yönergedir, Bu yönerge, taşıma faaliyetinde yer alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, ambalajlayanların, taşımacıların ve tehlikeli madde taşıyan her türlü aracın operatör ve sürücülerinin sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarını da belirler.
TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – .......
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) Karayolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığını, tehlikeli maddeleri
gönderenleri ve bu maddelerin alıcılarını, tehlikeli maddeleri dolduran, yükleyen, boşaltan ve paketleyenleri, maksada uygun teknik özelliklere sahip her türlü taşıt ile taşıma yapan taşımacıları, tehlikeli madde yüklü her türlü taşıtı kullanan sürücü ve operatörleri, işletmecileri ve bu faaliyetlerde kullanılan her türlü taşıt, araç, gereç, paket ve benzerlerini,
b) Türkiye sınırları içerisindeki karayolları üzerinde yabancı plakalı taşıtlarla yapılan uluslararası taşımaları,
...
kapsar.
Alıcı
: Taşıma evrakı, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi veya taşıma senedinde belirtilen eşyanın teslim edileceği işletmeyi
Boşaltan
: Paketli veya dökme olarak taşınan tehlikeli maddeleri taşıt, tank veya konteynerlerden boşaltan işletmeleri,
Dolduran
: Tehlikeli maddeleri; tanklara, tankerlere, mobil tanklara ya da tank konteynerlere, tüplü gaz tankerlerine, çok bölmeli gaz konteynerine, bir araca veya büyük veya küçük bir konteynere dökme olarak dolum yapan işletmeleri,
Gönderen
: Eşyayı taşımacıya teslim eden, alıcıyı belirleyen ve taşıma senedini imzalayan kişiyi,
Paketleyen
: Tehlikeli maddeleri, büyük paketler ve orta boy hacimli konteynerler de dahil olmak üzere, değişik cinsteki kaplara yerleştiren ve gerektiğinde paketleri taşınmak üzere hazır hale getiren, tehlikeli maddeleri paketleten ya da bu malların paketlerini, etiketlerini değiştiren işletmeleri,
ŞÖFÖR
Temel Eğitim
Tank Eğitimi
Sınıf 1 Eğitimi
Sınıf 7 Eğitimi)
TMGD
MÜRETTEBAT
ADR HAKKINDA BİLGİ
• Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle Taşınmasına Yönelik Avrupa Anlaşması (ADR) nedir?

• Ülkemizin ADR’ ye taraf olması ne anlama gelmektedir?

• ADR kapsamı nedir? Kimleri ilgilendiriyor?
1.BÖLÜM
TEHLİKELİ MADDELERİN TRANSFERİ VE KULLANIMI
• Gönderen, taşıyan, alici, doldurucu, boşaltıcı kimlerdir?
• Tehlikeli maddelerin taşınmasına yönelik süreçte sorumluluklar.
• Yol Kenarı Denetim Genelgesi Konuları nelerdir?
• TMKT (Tehlikeli Maddeler Kombine Taşımacılığı) ile ilgili muhatap bakanlıklar ve izinler nerelerden alınır?
• TMT (Tehlikeli Madde Taşımacılığı) sürecinde eğitimli personel kimlerden oluşmaktadır.
• ADR kapsamında taşıma yapacak araçlar hangileridir?
• Taşıma esnasında sürücü nelere dikkat etmelidir.
• Yasal takvim ne zaman başlıyor? Süre uzatılacak mı?
2.BÖLÜM
TMFB VE TMGD
• TMFB Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Nedir?
• Hangi firmalar TMFB almalıdır?
• Nasıl alınır? Cezaları Nedir?

•Firmalar TMGD (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı) bulundurmak zorunda mıdır?
• TMGD nasıl olunur?
• TMGD ne iş yapar?
• TMGD eğitim programları nasıl yapılmaktadır?
• Eğitimin süreci nasıl olmaktadır?
• TMGD eğitimi kursları nerelerde var ve kaç tanedir?
• TMGD hizmeti nasıl alınır.

3.BÖLÜM
*
European
A
greement concerning the International Carriage of
D
angerous Goods by
R
oad
*
Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması
ADR, tehlikeli maddelerin karayolu ile uluslararası taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşmasıdır. Bu anlaşma,
Taraf ülkelerce 30 Eylül 1957 tarihinde Cenevre’de imzalanmış ve 29 Ocak 1968 tarihinde de yürürlüğe girmiştir.
Bu anlaşmanın maksadı, tehikeli maddelerin uluslararası karayollarında güvenle taşınabilmesi için Birleşmiş Milletler (BM) tavsiyelerine uygun olarak taraf ülkelerce yapılan düzenlemeleri ortaya koymaktır.
Taraf ülkeler, ADR mevzuatını doğrudan ilgilendiren teknolojik gelişmeleri ve taşımacılık ile ilgili ülkelerin değişen ihtiyaçlarını görüşmek üzere 6 ayda bir toplanır ve görüş alış verişinde bulunurlar. Mevzuat, bu çalışmalar doğrultusunda iki yılda bir güncellenir ve 6 aylık geçiş süresini müteakip yeni şekliyle yürürlüğe girer.
ADR, ülkeler üstü yaptırım uygulayan bir anlaşma değildir. Taraf ülkeler, ADR mevzuatının ihlal edildiğini tespit ederlerse, uymayanlara karşı kendi iç mevzuatlarına göre yasal işlem yaparlar. ADR, taraf ülkelere kendi toprakları üzerinde güvenlik şartlarını ihlal etmeksizin, ADR mevzuatını uygulamama konusunda geçici anlaşma yapma hakkını da vermektedir.
Türkiye anlaşmaya 22 Mart 2010 tarihinde taraf olmuştur. 2013 yılı itibarıyla ADR’ ye taraf olan ülke sayısı 48’e çıkmıştır. Bu ülkeler;
Almanya, Arnavutluk, Andora, Avusturya, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Fas, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Karadağ, Kazakistan, Kıbrıs, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, İzlanda, Macaristan, Makedonya, Malta, Moldova, Norveç, Polanya, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Tacikistan, Tunus, Türkiye, Ukrayna, Yunanistan,
ADR mevzuatı, 1261 sayfalık iki adet turuncu kitaptan (2011 yılı basımlı) oluşmaktadır. Bu kitaplarda;
– Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması,
– BM tarafından onaylanmış tehlikeli madde listeleri,
– Tehlikeli maddelerin taşınmasında muafiyetler,
– Tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan paket, ambalaj, konteyner, tank vb. kapların üretimi, test edilmesi, kodlanması, işaretlenmesi ve kullanılması ile ilgili kurallar,
– Tehlikeli maddeleri taşıma faaliyetleri ile uğraşanların eğitimi,
– Taşıma, yükleme, boşaltma ve elleçleme ve sevk kuralları,
– Araçlar üzerinde bulunması gereken taşıma dokümanları ve kişisel korunma teçhizatı,
– Taşıma araçlarının üretimi ve kullanılması ile ilgili kurallar,
– Güvenli taşıma için yetki, sorumluluk ve kurallar, yer almaktadır.
ADR KİTAPLARI İÇERİĞİ
ADR TARİHİ VE TÜRKİYE'NİN TARAF OLMASI
KİMLER İLGİLİ?
ADR KİTABINI TANIYALIM
TANIMLAR
YOL KENARI DENETİMİ GENELGESİ
ARAÇ VE PERSONELLER
TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN
USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE
10.04.2014
Tehlikeli madde faaliyet belgesi alma zorunluluğu
MADDE 5-(1) Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.
(2) Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler, herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.

TMFB VE SÜRESİ
Tehlikeli madde faaliyet belgesinin düzenlenmesi
MADDE 7- (1) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak isteyen işletmeler, 6 ncı maddede belirtilen belgelerle işletmenin bulunduğu Bölge Müdürlüğüne başvururlar.
(2) Yapılan başvurular Bölge Müdürlüğünce değerlendirilerek durumları uygun bulunanlara, faaliyet alanlarının da belirtildiği EK-2’de yer alan 5 yıl süreli Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi düzenlenir.

MADDE 8- (1) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi’nin ücreti beşyüz Türk Lirası’dır. Faaliyet Belgesinin yenilenmesinde, zayii veya faaliyet değişikliği nedeniyle yeniden düzenlenmesinde bu ücretin %5’i alınır.
(2) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi ücreti, her takvim yılı başında geçerli olmak üzere o yıl için Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.

Belge başvurusu için gerekli belgeler

MADDE 6-(1) Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma, yenileme veya faaliyet değişikliği hallerinde, işletmelerin aşağıdaki bilgi ve belgelerle ilgili Bölge Müdürlüğüne başvurmaları gerekir.
a) Başvuru dilekçesi (EK -1),
b) İşletmenin unvanını, adresini, iştigalini, temsile yetkili kişilerini, sermayesini, kurucularını ve ortaklarını gösteren Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile varsa değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil Gazetelerinin aslının ibrazı veya noter onaylı suretleri,
c) Tüzel kişiliklerde; unvan, adres, kayıt tarihi, çalışma konusu ve sermayesinin yazılı olduğu Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, gerçek kişilerde ise bağlı olduğu odadan alınan oda kayıt/faaliyet belgesi,
ç) Tüzel kişiliklerde temsil ve ilzama yetkili kişilerin imza sirkülerinin aslının ibrazı veya noter onaylı sureti, gerçek kişilerde ise imza beyannamesi,
d) Tüzel kişiliklerde temsile yetkili kişi/kişilerin, gerçek kişilerde ise ilgili kişinin adli sicil belgeleri,
(2) Aynı ticari unvan altında faaliyet gösteren işletmelere ait temsilcilikler, adreslerinin bulunduğu Bölge Müdürlüklerinden her bir temsilcilik için Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almaları gerekir.
BELGE ALIM SÜRECİ
SON TARİH
31.12.2014
UĞUR DABAN
TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI
• Firmalar TMGD (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı) bulundurmak zorunda mıdır?
• TMGD nasıl olunur?
• TMGD ne iş yapar?
• TMGD eğitim programları nasıl yapılmaktadır?
• Eğitimin süreci nasıl olmaktadır?
• TMGD eğitimi kursları nerelerde var ve kaç tanedir?
• TMGD hizmeti nasıl alınır?
Hangi firmalar TMGD bulundurmak zorunda?
Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmeler TMGD bulundurmak zorundadır.

Ayrıca ADR tarafı ülkeler ile ithalat ve ihracat yapan işletmeler için süre bulunmamaktadır.
Kimler TMGD olabilir?
MADDE 12 – (1) TMGD olabilmek için;
a) Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olmak,
b) Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak,
c) Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslını ibraz etmek veya noter onaylı suretini sunmak,
ç) TMGDEYB sahibi eğitim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine katılarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini almak, bu Tebliğ kapsamında açılacak sınavda başarılı olmak,
gerekir.
TMGD İşletmelerde Ne İş Yapar?
Paketleme, saklama şartları rehberliği
Nakliye araç uygunluğu hazırlama
Kabul ve güvenli kullanım rehberliği
Acil durum planlama ve raporlama
Yükleme ve boşaltma ekipman ve yöntem belirleme
Nakliye zincir onayı
Denetim refakati
Tehlike zincir letişimi vb
TMGD Eğitim Sınav Süreci
Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi

(1) TMGD eğitimleri; TMGDEYB sahibi eğitim kuruluşlarında, bu Tebliğ kapsamında yetkilendirilen tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticileri tarafından, tehlikeli maddelerin taşınması konusundaki yürürlükteki mevzuat, taraf olduğumuz uluslararası anlaşma ve sözleşmeler ile AB müktesebatı düzenlemeleri esas alınarak verilir.

(2) ADR tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi asgari 49 ders saati olarak uygulanır. RID, IMDG Kod veya IATA DGR kapsamındaki faaliyetlere ilişkin olarak tehlikeli madde güvenlik danışmanı yetkisini de isteyen adaylar, ayrıca bu modlar için onar ders saati ilaveten eğitim almaları gerekir.

(3) Eğitim kuruluşları tarafından düzenlenecek her bir eğitim programında en fazla 20 kursiyer bulunabilir. Eğitimlerde her bir ders saatinin süresi 50 dakika olacak şekilde, günlük ders programı 3 ders saatinden az, 7 ders saatinden fazla olamaz.

(4) Eğitimde devam zorunludur.
TMGD Eğitim Rakamları
3 sınavda 65 TMGD
21 TMGD Eğitimcisi
20 Eğitim Kurumu
59 ADR Eğitim Kurumu
SINAV

(1) Sınav, sınav tarihinden en az 60 gün önce İdare’nin internet sitesinden (www.tmkt.gov.tr) ilan edilir.

(2) Sınavlar, İdare tarafından belirlenen tarihlerde, Bakanlıkça yapılır.

(3) TMGD sınavı yılda en az bir kez yapılır.

Sınava ilişkin genel şartlar

(1) TMGD sınavı, ADR/RID Bölüm 1.8.3’e uygun, uluslararası anlaşma ve sözleşmeler kapsamında yazılı olarak yapılır.

(2) Sınav 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulur. Sınav sonunda başarılı olabilmek için en az 70 puan almak gereklidir.

(3) Sınavlarda, tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ilgili uluslararası sözleşme/anlaşma dokümanlarının haricinde başka dokümanların kullanımına izin verilmez. Söz konusu dokümanların güncel hallerini sınav esnasında bulundurmak adayın sorumluluğundadır. Söz konusu uluslararası mevzuat Türkçe olabileceği gibi İngilizce, Fransızca, Almanca veya Rusça olabilir. Ancak, sınav Türkçe olarak yapılır.

(4) Sınav, test veya açık uçlu sorular ile vaka çözümünden oluşur.

(5) Sınav, 13 üncü maddenin beşinci fıkrası kapsamındaki konuları içerir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

- Danışman bulundurma zorunluluğu
- Danışmanın yetkileri ve sorumlulukları,denetim,organizasyon,yıllık rapor,cezalar
- Karayolu tehlikeli madde taşıma kanunu ve bağlantılı diğer kanunlar(TMTK ve ADR)
- Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması
- Serbest taşımalar, sınırlı miktar taşımaları, istisnalar ve muafiyetler
- Paketler ve kaplar
- Taşıma evrakları
- Taşıma birimi teknik şartları ve taşıma
- Örnek olay çözümleri
Full transcript