Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Organisatiekunde 1 les 3

testelesje
by

Marly Snel

on 9 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Organisatiekunde 1 les 3

Voorbereiding
leer hoofdstukken 1, 4, 5, 9,10 & 11
Check of je alle stof begrijpt door de toets je kennis vragen te beantwoorden.
Let op de leerdoelen aan het eind van ieder hoofdstuk!!
Organisatiekunde 1 Summerschool
Doelgroepbepaling
Organisatiekunde 1
Summerschool 2014

Hoe bepaal ik mijn markt?
Doelgroep segementeren in soorten klanten
Verschillende rechtsvormen

Eenmanszaak
Maatschap
VOF
CV
NV
BV
Stichting
Vereniging
Eenmanszaak
- Geen minimaal eigen vermogen
- Ondernemer niet in loondienst
- Deelt in de winst
- Inkomstenbelasting is van toepassing
- Aansprakelijk voor alle schulden
VOF
- Mogelijk bij ondernemersduo
- Geen minimaal eigen vermogen
- Ondernemer niet in loondienst
- Deelt in de winst
- Inkomstenbelasting is van toepassing
- Vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden
Commanditaire Vennootschap
- Mogelijk bij ondernemersduo
- Meer eigen vermogen mogelijk
- Ondernemer niet in loondienst
- Deelt in de winst
- Inkomstenbelasting is van toepassing
- Actieve vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden
BV
- Mogelijk bij ondernemersduo
- Meer eigen vermogen mogelijk
- Minimum kapitaal 18.000
- Ondernemers in loondienst met salaris
- Vennootschapsbelasting over de winst
- Eigenaren niet aansprakelijk voor schulden
Organisatievormen
Value Chain
Marketingstrategie
Concurrentie en marktvormen
Concurrentieanalyse
Wie zijn je concurrenten?
In welke richting hebben ze zich de afgelopen jaren ontwikkelt?
Wat wordt je concurrentievoordeel?
Dragons Den
Gebruik de vragen en antwoorden als checklist voor je eigen onderneming!
Voorzien in levensonderhoud
Lastig te financieren
Beperkt blikveld in de markt en productontwikkeling
Vrijheid tot innovatie
Ondernemerschap - intrapeneurship

Micro ondernemingen

Na bestudering van dit hoofdstuk:
ken je de belangrijkste motieven voor het aangaan van een samenwerkingsverband
heb je inzicht in de verschillende samenwerkingsverbanden tussen zowel concurrerende als niet-concurrerende organisaties
heb je kennis van en inzicht in het deelnemen van organisaties in organisatorische netwerken
heb je kennis van en inzicht in verschillende aspecten die spelen bij fusies en overnamen


Leerdoelen

Opdracht:
Pak uit je boek blz 110 tm 114 erbij
Bestudeer het artikel ‘Van Dobben uit de supermarkt’
Vorm vijf groepjes van 4-5 personen
Beantwoord de volgende vragen:
Is er sprake van een fusie of een overname? Waarom?
Van welke vorm van fusie is hier sprake?
Welke voordelen zullen Ad van Geloven en Royaan benadrukken voor deze fusie?
Welke nadelen zie je voor deze fusie?
Waarom stelt de NMA eisen aan deze fusie?
Elke groep schrijft een antwoord op het whiteboard en licht deze toe


Fusies, aquisities en allianties

Eric is een briljant industrieel ontwerper die een geheel nieuwe revolutionaire technologie ontwikkeld heeft voor stofzuigers. Bij de stofzuiger van Eric is geen verzamelzak meer nodig en bedient de stofzuiger zichzelf. Zijn oom Tjerk (72 jaar oud) ziet wel wat in de uitvinding van Eric en ze besluiten samen een onderneming te starten. Oom Tjerk investeert geld voor een productielijn, machines en mensen, maar wil zich verder niet bemoeien met de dagelijkse bedrijfsvoering. Oom Tjerk vindt Eric een hele goede ontwerper maar heeft wat minder vertrouwen in hem als manager. Hij stelt voor dat een andere neef, Tibbe, de dagelijkse management voert over de nieuwe onderneming.

Op basis van bovenstaande informatie; welke ondernemingsvorm stel je voor en waarom?

Case de stofzuiger

Eenmanszaak of b.v.?

Een besloten vennootschap is een bedrijf waarvan het kapitaal is verdeeld in aandelen.
Voor de oprichting van een besloten vennootschap is een notaris nodig.
In principe wordt een besloten vennootschap gebruikt om een scheiding aan te brengen tussen het privé- en het bedrijfsvermogen.
Voor het oprichten van een besloten vennootschap is (nu nog) een bedrag nodig van € 18.000. De notaris zorgt ervoor dat de besloten vennootschap wordt ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Als er sprake is van wanbeleid, dan kan de aandeelhouder/bestuurder nog in privé worden aangesproken.


B.V. Besloten vennootschap

Hoofdstuk 5: Ondernemingsvormen

1. Rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid 
eenmanszaak
vennootschap onder firma (vof)
commanditaire vennootschap (cv)
maatschap        


2. Rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid
besloten vennootschap (bv)
naamloze vennootschap (nv)
vereniging
coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij
stichting


Welke rechtsvormen kennen we?
Welke onderscheid kunnen we maken?


Rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid

Rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid

Wat voor voordelen en nadelen kent rechtspersoonlijkheid?Rechtsvormen

Voor- en nadelen kunnen benoemen van eenmanszaak, bv, nv, vof en beursgenoteerde bedrijven.

Onderscheid kunnen maken tussen de drie groepen die vennootschappen runnen en de rol van elke groep


Leerdoelen hfdst 5 Ondernemingsvormen

Terugblik les 1 en 2

Opbouw les 3
Terugblik
Huiswerk & opdracht bespreking
Toelichting hoofdstuk 5 Ondernemingsvormen
Toelichting hoofdstuk 6 Het MKB en ondernemerschap

Opfrissen

E-commerce en technology
Diversiteit
Inkrimping en uitbesteden in de waardeketen
Opkomst van de netwerk economie

Drivers achter micro ondernemingen

Hoofdstuk 6: Het mkb en ondernemerschap

Het MBK en ondernemerschap

Wat is de bestaande kennis?

Leerdoelen:
Benoem de voornaamste bijdragen van kleine bedrijven aan de economie
Verschillen kunnen aangeven tussen grote en kleine ondernemingen
Drie factoren kunnen benoemen die er voor zorgen dat een onderneming groeit
Drie manieren kunnen opnoemen hoe een persoon een onderneming kan oprichten.


Hoofdstuk 6

De vennootschap onder firma heeft meerdere eigenaren. De eigenaar kan een natuurlijke persoon zijn, maar ook een besloten vennootschap.
Voor de oprichting van een vennootschap onder firma zijn geen oprichtingseisen.
Als de eigenaar een natuurlijke persoon is, dan is er geen onderscheidt tussen het privé en het bedrijfsvermogen.
Als de vennootschap onder firma haar verplichtingen niet nakomt, dan zijn alle eigenaren hoofdelijk aansprakelijk, ook al is de schuld hiervan bij de andere eigenaar.
Alhoewel het niet verplicht is een vennootschapscontract op te maken is dit wel zeer raadzaam. Hierin worden verantwoordelijkheden, bevoegdheden en winstverdeling schriftelijk vastgelegd.


Vennootschap onder firma (vof)


De eenmanszaak is een bedrijf met één eigenaar.
Hij is aansprakelijk voor alles wat er in de onderneming gebeurt.
Er is geen onderscheidt tussen het privé en bedrijfsvermogen.
Voor het oprichten van een eenmanszaak gelden geen oprichtingseisen. 
Inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel is verplicht


Eenmanszaak

Zeggenschap
Fiscale implicaties
Aansprakelijkheid
Complexiteit

Welke verschillen bestaan er nog meer tussen ondernemingsvormen?

'Mensen houden zich alleen aan overeenkomsten wanneer beide partijen er belang bij hebben ze niet te schenden.'
Solon

Organisatiekunde 1
College 3

Ondernemingsvormen hst 5 &
MKB en ondernemerschap hst 6
Ondernemersplan:
Dwingt je vooruit te denken
Scenario plannen voor het businessmodel

Drivers achter Micro ondernemingen

E-commerce en technology
Diversiteit
Inkrimping en uitbesteden in de waardeketen
Opkomst van de netwerk economie

Prive financiering
Familie, eigen geld
Bank, onderpand, businessplan
Durfkapitalisten
Crowd-funding
Beursgang

Financiering

Managementvaardigheden
Ervaring
Financiering (liquide problemen door te snelle groei)
Te groot om klein te zijn, te klein om groot te zijn

Mislukken

Productfranchise
Licentie
Format franchise

Voordelen
Beproefd model
Ondersteuning

Nadelen
Gelimiteerde controle
Vast aan het concept (in goede en slechte tijden)Franchise

Voorzien in levensonderhoud
Lastig te financieren
Beperkt blikveld in de markt en productontwikkeling
Vrijheid tot innovatie
Ondernemerschap - intrapeneurship

Opdracht:
Pak uit je boek blz 110 tm 114 erbij
Bestudeer het artikel ‘Van Dobben uit de supermarkt’
Vorm vijf groepjes van 4-5 personen
Beantwoord de volgende vragen:
Is er sprake van een fusie of een overname? Waarom?
Van welke vorm van fusie is hier sprake?
Welke voordelen zullen Ad van Geloven en Royaan benadrukken voor deze fusie?
Welke nadelen zie je voor deze fusie?
Waarom stelt de NMA eisen aan deze fusie?
Elke groep schrijft een antwoord op het whiteboard en licht deze toe


Eric is een briljant industrieel ontwerper die een geheel nieuwe revolutionaire technologie ontwikkeld heeft voor stofzuigers.
Bij de stofzuiger van Eric is geen verzamelzak meer nodig en bedient de stofzuiger zichzelf. Zijn oom Tjerk (72 jaar oud) ziet wel wat in de uitvinding van Eric en ze besluiten samen een onderneming te starten. Oom Tjerk investeert geld voor een productielijn, machines en mensen, maar wil zich verder niet bemoeien met de dagelijkse bedrijfsvoering. Oom Tjerk vindt Eric een hele goede ontwerper maar heeft wat minder vertrouwen in hem als manager. Hij stelt voor dat een andere neef, Tibbe, de dagelijkse management voert over de nieuwe onderneming.

Op basis van bovenstaande informatie; welke ondernemingsvorm stel je voor en waarom?

'Mensen houden zich alleen aan overeenkomsten wanneer beide partijen er belang bij hebben ze niet te schenden.'
Solon

Marketingstrategie
Klanten:
Groepen mensen of organisaties met
wensen en behoeften, waarop met bepaalde producten/diensten kan worden ingespeeld

Wat bedoelen we met het begrip Markt?
Bijvoorbeeld:

Jonge gezinnen
Voor jong en oud
Groepen (school, bedrijf etc.)

Doelgroepkeuze
Welke markt wil Jumbo met deze marketingactie aanspreken? hoe spreken ze de verschillende segmenten aan?
Wat is de kernboodschap van de campagne?
Kernboodschap

Belangrijkste begrippen marketingstrategie:
Markt
Doelgroep
Kernboodschap
Korte en krachtige boodschap die je over je product hoopt over te brengen op je doelgroep
Valuechain
Productie
Het creëren van goederen of diensten

Waardeketen
Alle elementen en processen waarmee waarde wordt aan een product, van grondstof tot eindproduct.

Kerncompetentie
De functies waarin een bedrijf uitblinkt ten opzichte van concurrenten.

Valuechain
Valuechain is er op gericht om waarde toe te voegen vanuit het perspectief van de klant.
bijvoorbeeld:

financieel management
research & development
Sales & klantenservice
Marketing
Tabel Waardeketen (Valuechain)
Waardeketen Cola
Full transcript