Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Vad gör Sverige för mijön?

No description
by

Måns Skogman

on 18 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Vad gör Sverige för mijön?

Försurning
Övergödning
Metaller
Växthuseffekten
Ozon
Vad gör Sverige för miljön?
Vad gör Sverige?
Minska utsläppen av fossila bränslen
Kalka
150-200 miljoner kr/år
Haven sura
Kalk slut
Dyrare med förnybar energi
Vi påverkas av våra grannländer
Föregå som ett gott exempel
Vad gör Sverige?
1 miljard kronor
Grannländer påverkar
Bättre reningsverk
Svårt att nå ensamma
Innehållsförteckning
Försurning
Fisk från insjöar - ohälsosam
Sprids luftburet
Tyskland och England - utsläpp av kväve och svavel
Vad kan du göra?
Åk utan avgaser
Förnybara bränslen/el
Handla lokalt
Använd energisnåla produkter
Övergödning

Vatten, solljus, koldioxid och näringsämnen
Kväve, fosfor och kalium (NPK)
Går i ett kretslopp
Tillsätta med nya näringsämnen
Överflödigt gödsel - hamnar i hav/sjöar
Algblommning
Syret tar slut
Många arter har dött
Kväve & Svavel
Kväve (N)
N + H20 --> HNO3 (Salpetersyra)

Svavel (S)
S + H20 --> H2SO4 (Svavelsyra)
Räcker det?
Vad kan du göra?
Köpa ekologiskt
Undvika avföring i naturen
Åka kommunalt
Undvika båtar utan katalysatorer
Räcker det?
Tungmetaller - bly, kadmium och kvicksilver
Även aluminium
Lång tid att brytas ner
Bildas metalljoner - giftigast
Behöver små mängder
För mycket - skadligt
Kvicksilver
Fanns i termometrar
Mediciner
1970 - ny lag
Njur- & hjärnproblem
Kadmium
Kan finnas i gödsel
Även i vår mat
Uppladdningsbara batterier
Sopförbränning
Leder till benskörhet
Bly
Bensin
1995
Kristallglas
Vissa batterier
Hjärnproblem
Sur nederbörd
Sprids som joner
Giftigt
Fiskars gälar & växters rötter
Koppar
Större mängder - farligt
Vattenledningar
Kopparförgiftning
Uppstötningar
Vad gör Sverige?
Återvinner burkar
Kretslopp
Påverkas av grannländerna
Gott exempel
Vad kan du göra?
Panta mera!
Sopsortera
Tippen
Räcker det?
Metaller
Aluminium
Växthuseffekten
Ett gott exempel
Nya/bättre reningverk
Visa att vi bryr oss
Sprida kunskap
150-200 miljoner
Sverige medvetna
Påverkas av andra länder
Som ett gott exempel
Källor
Panta burkar
Höja panten
Rostfritt stål - vattenledningar
http://www.smhi.se/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Huvudsida
http://www.pluggakuten.se/
http://www.greenpeace.org/sweden/se/
Vad gör Sverige?
Räcker det?
Naturkatastrofer
Glaciärer smälter
Havsnivån stiger
Extrema väderförhållande
1970

No2+UV=NO+O
O+O2=NO
Koldioxid
Fossila bränslen
mycket utsläpp - fordon
Metan
Kossor
Regnskog rivs
Syreproduktionen minskar
Kväveoxid
Jordbruk
T.ex. gödsel & kväverik mark
Andra länder påverkar
Mer pengar åt problemet
Energisnålare
Förnybar energi
Vad gör Sverige?
Skatt till staten
Redan energisnåla i Sverige
Påvärkade av grannländer
Energisnåla företag
Ozon
O
Freon
"Ozein"
Förhindrar fotosyntesen
Påverkar slemhinnorna
Reagerar enkelt
Bildas naturligt
Vad gör Sverige?
Minskat utsläppen
Reagerade snabbt
Bytte skadliga produkter
3
Räcker det?
Hål i ozonskiktet vid Antarktis
CH = Metan
4
Av:

Zackarias
Melker
Obed
Jacob
Måns

Tar ställning
Sprider informationen
Det räcker enligt mig
Full transcript