Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ปัญหาฆ่าข่มขืน

No description
by

Pichsinee ty

on 27 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ปัญหาฆ่าข่มขืน

ปัญหาฆ่าข่มขืน
ประเด็นปัญหา
1.ผู้หญิงตกเป็นเหยื่อของการถูกข่มขืนเพิ่มมากขึ้น
2.เด็กที่มีอายุน้อยไม่สามารถป้องกันตนเองจากการถูกข่มขืนได้

สมมติฐาน
1.ผู้หญิงแต่งกายยั่วยวนจึงเป็นเหตุให้เกิดคดีฆ่าข่มขืน
2.เด็กไม่มีกำลังในการต่อสู้กับผู้ชายได้

สาเหตุของคนที่เกิดพฤติกรรมข่มขืน
1.สาเหตุทางสังคมให้อำนาจแก่ฝ่ายชายมากเกินไป
2.การกระตุ้นการสื่อต่างๆ
3.ความผิดปกติทางจิต
4.สิ่งเสพติด
5.ความอ่อนแอของผู้กระทำ

ผลกระทบของปัญหาฆ่าข่มขืน
1. การสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า
เนื่องจากการมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนซึ่งแตกต่างจากบรรทัดฐานทั่วไปของสังคมในทางที่ไม่ดี อาจก่อให้สมาชิกในสังคมผู้มีพฤติกรรมดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดของสังคมได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่มีพฤติกรรมเป็นผู้กระทำผิดทำให้ประเทศชาติต้องสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าในการพัฒนาประเทศเพราะผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทที่สังคมคาดหวังตามบรรทัดฐานของสังคมนั่นเอง
2. การสูญเสีย เอกลักษณ์ วัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ
การเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนจำนวนมากในสังคมโดยมีการปฏิบัติที่แตกต่างจากบรรทัดฐานหรือข้อกำหนดของประเทศ อาจนำไปสู่ปัญหาการสูญเสีย เอกลักษณ์ วัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ เพราะการปฏิบัติที่แตกต่างจากบรรทัดฐานที่สังคมได้กำหนดขึ้นมา
3. ผลกระทบของอาชญากรรม
ความสูญเสีย = จำนวนอาชญากรรมที่เกิดขึ้น ความเสื่อมโทรมศีลธรรม= จำนวนอาชญากร


จากบทความทางวิชาการทางด้านอาชญาวิทยาหลายเรื่อง ได้แนะนำว่า การแก้ไขปัญหาในขั้นตอนเผชิญเหตุการณ์จะถูกข่มขืนนั้น เป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยง และมักไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในการที่จะป้องกันแก้ไขให้ผู้หญิงรอดพ้นจากเหตุการณ์นั้นได้อย่างปลอดภัย เนื่องจาก มีปัจจัยที่ต้องนำพิจารณาในการแก้ไขปัญหาภายใต้ภาวะวิกฤติบีบคั้น ซึ่งผู้ที่ไม่เคยฝึกมาก่อน จะไม่มีความสามารถหรือทักษะที่จะจัดการแก้ไขปัญหาได้ โดยมีปัจจัยหรือตัวแปรที่จะต้องดำเนินการให้เหมาะสมเมื่อจะถูกข่มขืนกระทำชำเราคือ 1 ) เวลาและสถานที่ การจะถูกข่มขืนในห้องน้ำโรงภาพยนตร์ กับในซอยเปลี่ยว ย่อมมีความแตกต่างกันในการใช้วิธีการแก้ไข เช่นในห้องน้ำอาจใช้การตะโกนร้องให้คนช่วย แต่ในซอยเปลี่ยวแม้ใช้นกหวีดที่ผู้หญิงเตรียมติดตัวไว้เป่ายามฉุกเฉิน ก็ไม่แน่ว่าจะมีโอกาสเป่าหรือไม่ หรือถ้าเป่าได้แล้วจะมีใครได้ยินหรือไม่
2 ) ความแข็งแรงของผู้หญิงที่เป็นผู้จะถูกข่มขืน หากผู้หญิงที่ถูกข่มขืนมีความสามารถในการวิ่งเร็วหลบหนีได้ หรือเป็นนักยูโด ทีมชาติหรือเป็นมือปืน ที่มีความชำนาญในการยิงต่อสู้ ก็น่าเชื่อว่าจะแก้สถานการณ์ การจะถูกข่มขืนได้

3 ) การควบคุมคนร้ายผู้เสี่ยงต่อกระทำผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา เป็นหน้าที่ของชุมชน และสังคมทุกส่วน ในการกวดขันไม่ให้วัยรุ่นจับกลุ่มมั่วสุม รวมถึงเสนอกฎหมายในการ จัดทำฐานข้อมูลผู้กระทำผิดทางเพศ (SEX OFFENDER REGISTRATION ACT) แบบในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีการจัดทำฐานข้อมูลผู้เคยกระทำผิดทางเพศ ไว้ ให้สาธารณชนเข้าถึงข้อมูล เพื่อช่วยกันระมัดระวังจับตาดูเพราะว่าผู้กระทำผิดทางเพศส่วนใหญ่ ได้รับโทษจำคุกไม่นาน เมื่อพ้นโทษมาแล้วมักกระทำผิดอีกและมักทำผิดไม่ไกลจากที่พักอาศัย โดยเฉพาะคนร้ายโรคจิต
ที่มา : พจนีย์ ภาคภูมิ. 2559. การข่มขืน (ออนไลน์). แหล่งที่มา :: http://www.urse.cmu.ac.th/stop-d/owledgebsara/rape1.html


บันทึกย่อผลการสืบค้น
มีผลการสำรวจออกมาว่า ในปีพ.ศ.2556 มีผู้หญิงตกเป็นเหยื่อของการถูกข่มขืนมากถึง 31,866 ราย คิดเป็นเฉลี่ยเป็น 87 ราย ต่อ 1 วัน หรือในทุกๆ 15 นาทีจะมีเหยื่อ 1 คน ซึ่งสถิติดังกล่าวยังมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นและไม่มีท่าทีที่จะลดลงอีกด้วย มีผลการศึกษาออกมาว่า ลักษณะของผู้หญิงที่มักตกเป็นเหยื่อคือมักมีลักษณะอยู่ 3 ประการ 1.มีผมยาว มัดผมเปียหรือไว้มวยผม ทำให้ถูกกระชากได้ง่าย 2.สวมใส่เสื้อผ้าที่ถอดออกง่าย 3.ใช้โทรศัพท์มือถือตลอดเวลา ทำให้ขาดความระมัดระวัง โดยผู้ที่ตกเป็นเหยื่อมากที่สุด คือ นักเรียน นักศึกษา รองลงมา คือ เด็ก และพนักงานบริษัท ส่วนผู้ร้ายมักเป็นลูกจ้างหรือคนว่างงาน สาเหตุที่ก่อให้เกิดอาชญากรรมร้ายแรงนี้แม้จะมีหลายประการ แต่ก็ยังคงหนีไม่พ้นเรื่องของการใช้สารเสพติด การดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหลักของปัญหานี้

สรุปองค์ความรู้/วิเคราะห์ข้อมูล
การพยายามลดโอกาสของการอาชญากรในการก่อคดีข่มขืนจึงเป็นเรื่องที่ยากกว่าการลดโอกาสในการก่อคดีอาชญากรรมประเภทอื่นๆมาตรการการเพิ่มบทลงโทษแก่อาชญากรที่ก่อคดีข่มขืนให้ได้รับโทษประหารชีวิตจึงอาจจะไม่สามารถเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาเพียงพอเนื่องจากตัวอาชญากรอาจถูกผลักดันด้วยควมต้องการชั่ววูบมากกว่าที่จะใตร่ตรองอย่างมีเหตุผลถึงบทลงโทษดังกล่าวังนั้นด้วยปัจจัยที่ยากที่จะคาดเดาดังกล่าวข้างต้น จึงต้องเป็นหน้าที่ของผู้หญิง(รวมถึงผู้ชาย) ี่สามารถใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่ได้อธิบายข้างต้นในการลดผลได้ที่อาชญากรจะได้รับการข่มขืนได้ ไม่ว่าจะเป็น การแต่งกายให้มิดชิดขึ้น การไม่ปล่อยผมยาว การไม่พกพาทรัพย์สินที่มีค่ามากติดตัว พร้อมไป
Full transcript