Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Teleki Pál

No description
by

Dóra Döme

on 6 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Teleki Pál

- 1918 novembere: véget ér a háború, "carte rouge" gondolata
- pártfogók gyűjtésének lelkes szervezése
- Antibolsevista Comité, a szegedi kormány külügyminisztere
- zsidókérdés 1. megjelenése - politikai hatalomátvétel?
- 1919. aug.: Keresztény Nemzeti Párt vezetője
- 1920.: Szeged 1. vk.-e képviselőnek választja
- békeküldöttség egyik fődelegátusa, mindent elkövet - hiába
- Simonyi-Semadam külügyminisztere, dilemma
- 3 kormányfőjelölt - egy 4., Teleki a befutó a tudós miniszterelnök Teleki Pál, (1879-1941) A
kezdetek... A Teleki család - erdélyi dinasztia, kusza családfa, "a legeszesebbek" - édesapja Teleki Géza, Tisza Kálmán belügyminisztere - édesanyja Muráti (Muráthy) Irén, görög származású - 1879. nov. 1.:
széki gróf Teleki Pál János Ede Bóli - ragaszkodik édesanyjához
- gyenge testalkat, gyakori betegeskedések
- lovaglás, olvasás, bélyeggyűjtés, karikatúrák, vadászat
- magyaron kívül 4 nyelven beszél
- jeles érettségi
- budapesti egyetem jogi kara
- egyre inkább a földrajz érdekli
- Magyaróváron gazdaságtan Próbálkozás a politikával - 1905.: nagysomkúti vk. képviselője, Andrássy-féle
67-es ellenzékiek (későbbi Országos Alkotmánypárt)
- 1906-ban ismét megválasztják uo.
- nem volt túl aktív képviselő, untatta a dolog
- tudomány és földrajz jobban érdekli
- 1910-ben nem is jelöltette magát
- "Mert különben ez a fene képviselőség sok időt elrabol..." Tudomány, háború,
forradalom és ellenforradalom Vissza a tudományhoz - európai körút, Afrika, Egyiptom és Amerika
- térképkorrekciók, vadászatok
- rengeteg elismerés, annál is több aggály
- Magyar Földrajzi Társaság főtitkára, '13.: MTA levelező tagja
- Turáni Társaság: alelnök, majd elnök
- társadalomegészségügy, fajhigénia, szoc.politikai érdeklődés A világháború... - M. Kir. Önkéntes Gépkocsizótestület,
népfölkelő hadnagy
- Szarajevó, délnyugati front,
1917 tavaszán leszerelték
- 1916.: keszthelyi vk. képviselője
- Esterházy Móric 1917-ben
az Országos Hadigondozó Hivatal elnökévé nevezi ki
- kastélyában kórházat rendezett be,
pénz-, ruha- és élelmiszeradomány, tűzifa ... és annak következményei - teljes elszigeteltség - békeszerződést ratifikálják
- földkérdés: főképp törpebirtokok, de az elégedetlenségnek vége
- kormány mégis bukik, Telekihez azonban ragaszkodnak
- királykérdést nem tekintette időszerűnek, de
- 1921 húsvétján IV. Károly visszatér, Telekit rosszul érinti
- viták a kisgazdák és a KNEP között, követelik a lemondását
- Teleki le is mond, Horthy elfogadja
- nagy megkönnyebbülést jelentett neki
- pártpolitikát végleg meggyűlöli Az első
Teleki-kormány - 1920. júl. 19-én megalakítja kormányát
- áldozatvállalásként fogta fel a posztot
- főbb feladatok: rendteremtés, megváltozott gazdasági
helyzet kezelése, külpolitikai elszigeteltség csökkentése,
földreform, békeszerződés ratifikálása
- különítmények leszerelése, botbüntetést visszahozzák Numerus clausus - 1920 közepére kikerülhetetlen politikai téma
- zsidóság mint bűnbak
- a vitában nem szólalt fel, de valószínűleg egyetértett
- agitálás helyett inkább magyaráz
- zsidók képtelenek asszimilálódni, "... csak helyet kérünk magunknak arányszámunknak és súlyunknak megfelelően."
- bevallottan antiszemita, bár van pár ellentmondás Út a lemondás felé Először az ország élén - konzervatív és antiliberális
- kereszténység - védelem a "destruktív eszmék" ellen
- a társadalom formálható és nevelhető
- korporativizmusba hajló, jogegyenlőség felrúgását elfogadó
- demokráciával szemben nagyon kritikus, inkább meritokrata
- viszonya a nemzetiszocializmushoz
- Szent István-i állameszme
- revízió: nagyhatalmak meggyőzése tudományos érvekkel
- kisebbségben rekedt magyarság ügyeit is intézte Nemzetnevelés,
ideológia - 1919-: egyetemi tanár
a Bp-i Tud.egyetem közgáz karán
- Eötvös Collégium: elitnevelés
- 1922.: (tiszteletbeli) főcserkész,
nagy presztízs, gödöllői dzsembori
- az MTA-elnökséget visszautasítja,
ifjúság nevelése fontosabb számára
- iraki-török határvita
- 1925-26: frankhamisítási botrány ... és a magánéletben - híres gesztusok, élete végéig rossz szónok
- veseműtét, katéterezés, őszi lebetegedések
- egyre mélyebb és hosszabb depressziós periódusok
- felesége gr. Bissingen-Nippenburg Johanna
- 2 gyermek: Mária és Géza, nincs szoros kapcsolata velük
- szenvedélyei: könyvek, autók, bécsi ruhák, indiánregények
- nyári hónapokat otthon, Pribékfalván töltötte
- kiváló tanár, rettegett vizsgáztató Eszméi A közéletben... - a kormánypárt (MÉP) folyamatosan jobbra tolódik
- 1939. szept. 1.: kitör a II. vh., Telekit nem éri váratlanul
- nem engedi át Lengyelo. ellen a német csapatokat
- fegyveres semlegesség, a szövetségesek győzelmét várta
- Erdély revíziója - csak a németek támogatnák
- magyar-román tárgyalások, sikertelenek
- 1940. aug. 30: 2. bécsi döntés, Teleki depresszióba zuhan
- Szálasi szabadul, ONCSA, 3. zsidótrv. előkészítése
- nov.: utolsó találkozó Hitlerrel, háromhatalmi egyezmény - növekvő külpolitikai elszigetelődés
- válasz: dec. 12-én örök barátsági szerződés Jugoszláviával
- 1941. márc. 27.: Jugo.-ban puccs - Hitler "felajánlása"
- Horthy lelkes, Teleki összeomlik
- április 2.: londoni távirat, Horthy telefonja
- éjjel Teleki főbe lövi magát
- halála után bekövetkezik mindaz, amitől tartott
- 2 levél a kormányzóhoz
- öngyilkosság vs. gyilkosság Az utolsó próba
a politikával - 1938 májusa: Imrédy vallás- és közoktatásügyi minisztere
- részvétel az első bécsi döntésben (1938. nov. 2.)
- 1939. febr. 16.: megalakítja 2. kormányát, közvél. lelkes
- külpolitika legfőbb célja a revízió
- csatlakozás az Antikomintern
Paktumhoz, kilépés a Népszövetségből
- második zsidótrv. minden külső nyomás hiányában
- Kárpátalja elfoglalása német közbenjárással
- április: kötelező látogatás Rómában és Berlinben Állandó manőverezés Kilátástalan helyzet Másodszor az ország élén - Ablonczy Balázs: Teleki Pál. Osiris, 2005.
- Fodor Ferenc: Teleki Pál - Egy "bujdosó könyv". Mike és Tsa., 2001.
- Teleki Pálról feketén-fehéren In. Rubicon, 2004./02.
- Romsics Ignác: A 20. század képes története.
Rubicon-Ház Bt., 2008. Emlékezete,
megítélése - pro: politika mint hivatás, revízió, mártíromság
- kontra: kapkodó, rögtönző, akarnok, önkritika hiánya
- halálakor szinte egyöntetű elismeréssel emlékeztek meg róla
- manapság még inkább megosztó személyiség,
"zsidómentő" vs. "fasiszta antiszemita"
- 2004.: szoborvita, Bp. helyett Balatonboglár
- földrajzi verseny, egyesületek, közterek, emléktúra Felhasznált irodalom Vélemények - akkor és most Köszönöm a figyelmet! :)
Full transcript