Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Cicles de Grau Superior

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Cicles de Grau Superior

IES Politècnic.


MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I DE FLUIDS.
Mòduls Formatius
http://www.todofp.es (qué, cómo i dónde estudiar)
Empreses col·laboradores FCT
SORTIDES PROFESSIONALS
– A la indústria de muntatge i manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids relacionades amb els subsectors de climatització (calefacció, refrigeració i ventilació) i producció d'ACS en el sector industrial, d'edificació i obra civil.
Família Professional: Instal·lació i Manteniment.
Cap dept. Marilina Tur. mtur@iespolitecnic.cat
FORMACIÓ PROFESSIONAL.
GRAU SUPERIOR (règim presencial)
FORMACIÓ DE
TÈCNICS SUPERIORS
,
AMB UNES CAPACITACIONS PROFESSIONALS MOLT CONCRETES.
REQUISITS D'ACCÉS
- Batxillerat.
- Prova d'accés.
- Altres (prova accés Universitat de majors 25 anys,...)
PROCÉS D'ACCÉS
- Presentar la
sol·licitud d'admissió
dins el calendari previst. >formacioprofessional.caib.es

- Tenir les condicions d'accés (o estar en condicions d'obtenir-les abans de setembre)

- Una vegada admès,
formalitzar la matrícula
.

Informació corresponent al curs actual 2014-2015. Subjecte a canvis.
IMPORTANT. Els alumnes que no superin el 50% del primer curs, han d'iniciar tot el procés.

APTITUTS I ACTITUTS
- Curiositat pel funcionament de les màquines.
- Ganes de fer feina de taller, però també d'elaborar documentació.
- Una base matemàtica adequada.
MÒDULS COMUNS
- Formació i Orientació Laboral. (LOE. Prevenció de riscs)

- Empresa i iniciativa emprenedora (cicles LOE).

- Formació en Centres de Treball.

- Projecte. (cicles LOE)

PREVENCIÓ DE RISCS PROFESSIONALS
Mòduls Formatius
http://www.todofp.es (qué, cómo i dónde estudiar)
Riscs derivats de les condicions de seguretat.

- cicle LOE.
- horari d'horabaixa
Riscs físics ambientals
Riscs químics i biològics
Emergències
Gestió de la prevenció

Tecnologies de la informació i la comunicació en l'empresa

Prevenció de riscs derivats de l'organització i la càrrega del treball

Equips i instal·lacions
tèrmiques


Processos de muntatge d'instal·lacions
Sistemes elèctrics i automàtics
Energies renovables i eficiència energètica

Representació gràfica d'instal·lacions
Gestió del muntatge, de la qualitat i del manteniment
(+2h. Anglès)
Antics alumnes
I després, què?
- Món laboral.
- Continuar amb la formació:
- El cicle d'
Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica
es pot cursar a l'IES Llucmajor (algunes convalidacions).
- Accés a la Universitat.
- cicle LOGSE.
- horari d'horabaixa
SORTIDES PROFESSIONALS
–Prevencionista.
- Coordinador de prevenció.
- Tècnic de Prevenció.
- Tècnic/cap de seguretat i higiene.
Antics alumnes
I després, què?
- Món laboral.
- Continuar amb la formació:
- Altres cicles de grau Superior.
- Accés a la Universitat.
PROJECTE MOBILITAT IES POLITÈCNIC
Aquest curs, podem oferir 3 places per a cicles de grau mitjà i 4 per a cicles de grau superior.
http://mobilitatpolitecnic.blogspot.com.es/
Configuració d'instal·lacions tèrmiques i de fluids
Manteniment d'instal·lacions frigorífiques i de climatització.

(+3h. Anglès).

Manteniment d'instal·lacions calorífiques i de fluids.
Llengua estrangera
- Espai de trobada.
- Servei de borsa de treball.
- Ens voleu contar alguna experiència?
- Ens voleu contar alguna experiència?
- Espai de trobada.
- Servei de borsa de treball.
- Ens voleu contar alguna experiència?
Empreses col·laboradores FCT
- Ens voleu contar alguna experiència?
Fontanella Sastre, Maria Magdalena......9,3
Premi Extraordinari
curs 2012/2013.
Jorge Pol
- Visió general.
- Adreces d'interès.
- Torn de preguntes.
- Full de la xerrada.
Moltes gràcies pel vostre temps!
Full transcript